giới Đ17CTXH buổi 2x

31 81 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:10

BÌNH ĐẲNG GIỚI CẤU TRÚC ĐỀ THI TỰ LUẬN đề thi kết thúc học phần bao gồm câu thời gian làm 90 phút Câu hỏi Điểm Thời gian làm Câu 15 Câu 30 Câu 40 Tổng điểm 10 90 CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức nhớ: điểm Đối tượng nghiên cứu giới phát triển Phương pháp nghiên cứu Khái niệm giới giới tính Lấy ví dụ chứng minh Khái niệm định kiến giới Lấy ví dụ chứng minh Khái niệm phân biệt đối xử theo giới Lấy ví dụ chứng minh Khái niệm vai trò giới Lấy ví dụ chứng minh Các dạng vai trò giới Lấy ví dụ chứng minh Khái niệm Bình đẳng giới Lấy ví dụ chứng minh Khái niệm bình đẳng giới thực chất bình đẳng giới hình thức Lấy ví dụ chứng minh CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức hiểu: điểm Trình bày đặc diểm giới giới tính Lấy ví dụ minh họa Trình bày biểu định kiến giới Trình bày hậu định kiến giới Thế phân biệt đối xử theo giới trực tiếp gián tiếp Lấy ví dụ minh họa CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức vận dụng: điểm Bình luận ý kiến sau: để có gia đình HP phụ nữ nên lùi sau chồng bước Đã phụ nữ đừng nên học cao mà đừng ham mê đường công danh nghiệp tạo hóa ban cho học thiên chức làm vợ làm mẹ Bình luận tình hướng sau: đoạn phim quảng cáo bột nên Maggie giọt có đoạn: người đàn ơng rung động trước nữ đói tác xinh đẹp, nhớ đến người vợ nấu ăn tuyệt hảo nhà, anh kềm chế trở với vợ “ có thay lòng Đừng chê cơm ngắn, đừng than phở dài Phở dài người ta Cơm ngon canh vợ anh” Bình luận quan điểm: đàn ơng/ đàn bà sinh ra, trở thành phụ nữ/ nam giới lại q trình văn hóa CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức nhớ: điểm C Đối tượng nghiên cứu giới phát triển Nghiên cứu mối quan hệ vận động, biến đổi xã hội với thay đổi khía cạnh liên quan đến giới Nghiên cứu mối quan hệ xã hội nam nữ, cách thức thể mối quan hệ xã hội Các biểu khơng thúy tương tác mang tính tự nhiên, mà sản phẩm ý thức xã hội Nghiên cứu tác động yếu tố giới số thiết chế xã hội bản; giáo dục, tri, kinh tế, y tế, gia đình Nghiên cứu vai trò nam nữ trình hoạch định, thực thi, giám sát hoạt động, chương trình, dự án phát triển CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức nhớ: điểm C Phương pháp nghiên cứu Vận dụng phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, phân tích tổng hợp lý thuyết nghiên cứu dựa tảng vật biện chứng vật lịch sử Vận dụng lý thuyết nghiên cứu giới, lý thuyết phát triển tiếp cận vấn đề giới phát triển Nghiên cứu định lượng: điều tra bảng hỏi, điều tra mẫu Nghiên cứu định tính: vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức nhớ: điểm C Khái niệm giới giới tính Lấy ví dụ chứng minh Giới tính đăc điểm sinh học nam nữ Ví dụ: Giới đặc điểm, vai trò nam nữ tất mối quan hệ xã hội Ví dụ: CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức nhớ: điểm C Khái niệm định kiến giới Lấy ví dụ chứng minh Định kiến giới nhận thức, thái độ đánh giá thiên lệch tiêu cực đặc điểm, vị trí, vai trò lực nam nữ Ví dụ nhận thức: nữ chăm tốt nam Ví dụ thái độ: phụ nữ nội trợ Ví dụ đánh giá thiên lệch: nam mạnh, nữ yếu CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức nhớ: điểm C5 Khái niệm phân biệt đối xử theo giới Lấy ví dụ chứng minh Là việc hạn chế, loại trừ, không coi trọng khơng coi trọng vai trò, vị trí nam nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình Ví dụ loại trừ: Ví dụ hạn chế vai trò: Giới tính giới CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức hiểu: điểm C2 Trình bày biểu định kiến giới Cách dùng ngôn từ để đánh giá Trong văn học dân gian Sự phân công lao động gia đình Tham gia hoạt động cộng đồng Truyền thông đại chúng Giáo dục đào tạo Trình bày biểu định kiến giới Thời gian: phút Mỗi ý lấy ví dụ điểm X ý = 10đ CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức hiểu: điểm C3 Trình bày hậu định kiến giới Ngăn cản nam nữ thay đổi vai trò, chia sẻ cơng việc, hạn chế tiền sáng tạo Hạn chế hội cống hiến cá nhân có trí tuệ, lực Tác động xấu đến vị trí, vai trò, thái độ Hạn chế mong muốn, dự định phát triển cá nhân đón nhận hội phát triển Tạo nên ảo giác trách nhiệm, tính cách lực trở thành tính chất tự nhiên giới Làm đơn giản hóa q trình nhận thức người người khác phái Không dám hành động theo mong muốn cá nhân Trình bày biểu định kiến giới Thời gian: phút Mỗi ý lấy ví dụ điểm X ý = 10đ CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức hiểu: điểm C4 Thế phân biệt đối xử theo giới trực tiếp gián tiếp Lấy ví dụ minh họa Phân biệt đối xử trực tiếp: có mục đích phân biệt rõ ràng Phân biệt đối xử trực tiếp: đa dạng sống hàng ngày Ví dụ Phân biệt đối xử gián tiếp Phân biệt đối xử gián tiếp Ví dụ Trình bày biểu định kiến giới Thời gian: phút Mỗi ý lấy ví dụ điểm X ý = 10đ CHƯƠNG 1: Khái niệm giới khái niệm có liên quan Mức vận dụng: điểm Bình luận ý kiến sau: để có gia đình HP phụ nữ nên lùi sau chồng bước Đã phụ nữ đừng nên học cao mà đừng ham mê đường cơng danh nghiệp tạo hóa ban cho học thiên chức làm vợ làm mẹ Bình luận tình hướng sau: đoạn phim quảng cáo bột nêm Maggie giọt có đoạn: người đàn ơng rung động trước nữ đói tác xinh đẹp, nhớ đến người vợ nấu ăn tuyệt hảo nhà, anh kềm chế trở với vợ “ có thay lòng Đừng chê cơm ngắn, đừng than phở dài Phở dài người ta Cơm ngon canh vợ anh” Bình luận quan điểm: đàn ông/ đàn bà sinh ra, trở thành phụ nữ/ nam giới lại trình văn hóa Để có gia đình HP phụ nữ nên lùi sau chồng bước Bình luận ý kiến sau: để có gia đình HP phụ nữ nên lùi sau chồng bước Đã phụ nữ đừng nên học cao mà đừng ham mê đường công danh nghiệp tạo hóa ban cho học thiên chức làm vợ làm mẹ Đánh giá tiêu cực, thiên lệch vai trò nam/nữ Đánh giá tiêu cực, thiên lệch vai trò , vị trí hội nữ phát triển xã hội Biểu cụ thể định kiến giới đời sống xã hội: thiệt thòi gia đình Biểu cụ thể định kiến giới đời sống xã hội: khơng khuyến khích phụ nữ học cao Biểu cụ thể định kiến giới đời sống xã hội: phụ nữ không nên phát triển đường công danh nghiệp, lãnh đạo Nhầm lẫn thiên chức nhân chức: chăm sóc ni dưỡng Định kiến tồn giới Gây áp lực cho nam giới Nữ làm hội phát triển 10 Hậu cho cộng đồng xã hội Quảng cáo bột nên Maggie giọt Bình luận tình hướng sau: đoạn phim quảng cáo bột nên Maggie giọt có đoạn: người đàn ơng rung động trước nữ đối tác xinh đẹp, nhớ đến người vợ nấu ăn tuyệt hảo nhà, anh kềm chế trở với vợ “ có thay lòng Đừng chê cơm ngắn, đừng than phở dài Phở dài người ta Cơm ngon canh vợ anh” Đánh giá tiêu cực, thiên lệch vai trò nam/nữ Đánh giá tiêu cực, thiên lệch mối quan hệ tình cảm gia đình (vợ-chồng) Nam giới ln hướng tới phụ nữ có hình dáng xinh đẹp Phụ nữ ln xem nhan sắc trung tâm thu hút nam giới Phụ nữ gắn liền với công việc nội trợ gia đình Phụ nữ nên học nấu ăn ngon Nấu ăn ngon bí giữ chồng Thiếu chia sẻ công việc nội trợ nam Phụ nữ phụ thuộc vào nam giới tăng gánh nặng cho gia đình 10 Hậu cho cộng đồng xã hội Trở thành phụ nữ/ nam giới lại q trình văn hóa Bình luận quan điểm: đàn ông/ đàn bà sinh ra, trở thành phụ nữ/ nam giới lại q trình văn hóa liên quan đến khái niệm giới giới tính Trình bày khái niệm giới tính Trình bày khái niệm giới Phân tích đặc điểm sinh học giới tính Phân tích đặc điểm giới xuất phát từ quan điểm xã hội Phân tích tính đồng giới tính Phân tích đa dạng giới Phân tích thuộc tính có sẵn giới tính Phân tích q trình văn hóa tác động đến hình thành sắc giới 10 Quá trình xã hội háo chịu tác động văn hóa ... niệm giới giới tính Trình bày khái niệm giới tính Trình bày khái niệm giới Phân tích đặc điểm sinh học giới tính Phân tích đặc điểm giới xuất phát từ quan điểm xã hội Phân tích tính đồng giới. .. Trình bày đặc điểm giới giới tính Lấy ví dụ minh họa Giới: Tính xã hội đa dạng Ví dụ Giới: Do dạy học mà có thay đổi theo thời gian Ví dụ Giới tính: tính tự nhiên đồng Ví dụ Giới tính: sinh có... điểm giới giới tính Lấy ví dụ minh họa Trình bày biểu định kiến giới Trình bày hậu định kiến giới Thế phân biệt đối xử theo giới trực tiếp gián tiếp Lấy ví dụ minh họa CHƯƠNG 1: Khái niệm giới
- Xem thêm -

Xem thêm: giới Đ17CTXH buổi 2x , giới Đ17CTXH buổi 2x