don xin nghi viec TopCV vn

1 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi : Tên là: Chức vụ: Bộ phận: Nay tơi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho việc kể từ ngày tháng năm Lý do: Tôi bàn giao công việc cho: Bộ phận : Các công việc bàn giao: Tôi cam đoan bàn giao công việc lại cho phận có liên quan trước nghỉ việc Rất mong Ban Giám đốc xem xét chấp thuận cho phép việc Tôi xin chân thành cảm ơn Trưởng phận Người làm đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: don xin nghi viec TopCV vn , don xin nghi viec TopCV vn