Hệ dầm sàn trực giao

9 145 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 17:26

BÊ TÔNG CỐT THÉP HỆ DẦM SÀN TRỰC GIAO Bộ mơn kỹ thuật xây dựng QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH • Xét sơ đồ sàn dạng kết cấu phẳng, hệ dầm sàn trực giao tựa lên dầm dọc dầm ngang CÁCH TÍNH GẦN ĐÚNG DẦM NÀO NGẮN HỚN CHỊU TẢI TRỌNG NHIỀU HƠN VÌ ĐỘ CỨNG ĐƠN VỊ LỚN HƠN (NẾU DẦM CÙNG TiẾT DiỆN) ĐỘ CỨNG ĐƠN VỊ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH • Giải phóng liên kết điểm giao • X: phản lực liên kết • (Gán cho X chiều dương liên kết, sau tính xong, X
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ dầm sàn trực giao, Hệ dầm sàn trực giao