Dạy học theo chủ đề phần hóa học vô cơ lớp 9 – THCS nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

212 45 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 16:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ PHƯƠNG LAN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ PHẦN HĨA HỌC VƠ CƠ – LỚP THCS NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ PHƯƠNG LAN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ PHẦN HĨA HỌC VƠ CƠ – LỚP THCS NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thị Việt Anh HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Đào Thị Việt Anh Người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Chu Văn Tiềm, Thầy giáo, Cô giáo tổ môn Phương pháp dạy học - Khoa Hoá học - Trường ĐHSP Hà Nội 2, Thầy giáo, Cô giáo tổ mơn Phương pháp dạy học - Khoa Hố học Trường ĐHSP Hà Nội giảng dạy tạo điều kiện cho thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Thầy, Cô giáo học sinh trường THCS Thành Công, THCS Mạc Đĩnh Chi, THCS Giảng Võ THCS Nguyễn Tri Phương Thành Phố Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ q trình học tập hồn thành cơng trình nghiên cứu Do điều kiện chủ quan khách quan, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót, chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ bạn đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2018 TÁC GIẢ Lê Thị Phương Lan LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Lê Thị Phương Lan MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Năng lực 1.2.1 Khái niệm lực 1.2.2 Các loại lực 1.2.3 Phẩm chất, lực cốt lõi cần phát triển cho học sinh Trung học sở 1.3 Năng lực tự học 10 1.3.1 Khái niệm 10 1.3.2 Phân tích cấu trúc biểu lực tự học học sinh 10 1.3.3 Phương pháp đánh giá lực tự học 11 1.4 Dạy học theo chủ đề 13 1.4.1 Thế dạy học theo chủ đề 13 1.4.2 Cơ sở xây dựng chủ đề dạy học 14 1.5 Một số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng dạy học theo chủ đề nhằm phát triển lực tự học cho học sinh 15 1.5.1 Một số phương pháp dạy học tích cực 16 1.5.2 Một số kĩ thuật dạy học tích cực 25 1.6 Thực trạng việc dạy học hóa học theo chủ đề lực tự học học sinh Trung học sở 28 1.6.1 Điều tra thực trạng việc dạy học hóa học theo chủ đề trường Trung học sở 28 1.6.2 Điều tra thực trạng việc tự học học sinh Trung học 31 sở TIỂU KẾT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC PHẦN HĨA HỌC VƠ CƠ - LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH 33 2.1 Phân tích mục tiêu, nội dung kiến thức phần hóa học vơ - Sách giáo khoa Hóa học 33 2.1.1 Mục tiêu dạy học phần hóa học vơ - Sách giáo khoa Hóa học 33 2.1.2 Cấu trúc nội dung phần hóa học vơ - Sách giáo khoa Hóa học 34 2.1.3 Đặc điểm nội dung kiến thức phần hóa học vơ - Sách giáo khoa Hóa học 36 2.2 Xây dựng chủ đề dạy học phần hóa học vơ - Sách giáo khoa Hóa 36 học nhằm phát triển lực tự học cho học sinh 2.2.1 Nguyên tắc xây dựng chủ đề 36 2.2.2 Qui trình xây dựng chủ đề 37 2.2.3 Cấu trúc trình bày chủ đề 37 2.2.4 Một số chủ đề dạy học phần hóa học vơ - Sách giáo khoa Hóa học 38 2.2.4.1 Chủ đề 1: Tính chất hóa học hợp chất vô 43 2.2.4.2 Chủ đề 2:“Tính chất số hợp chất vơ quan trọng” 59 2.3 Thiết kế công cụ đánh giá lực tự học học sinh thông qua dạy học theo chủ đề phần hố học vơ - Sách giáo khoa Hoá học 83 2.3.1 Các tiêu chí mức độ đánh giá lực tự học học sinh 84 2.3.2 Xây dựng công cụ đánh giá lực tự học học sinh thông qua dạy học theo chủ đề 86 2.3.2.1 Bảng kiểm quan sát giáo viên 86 2.3.2.2 Phiếu tự đánh giá học sinh 87 2.3.2.3 Thiết kế đề kiểm tra 88 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 90 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 90 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 90 3.3 Nội dung thực nghiệm sư phạm 90 3.4 Tiến trình thực nghiệm sư phạm 90 3.5 Địa bàn đối tượng thực nghiệm sư phạm 91 92 3.6 Kết thực nghiệm sư phạm 3.6.1 Kết kiểm tra 92 3.6.2 Xử lí kết thực nghiệm 92 3.7 Kết thực nghiệm sư phạm qua bảng kiểm quan sát GV phiếu tự đánh giá HS 97 TIỂU KẾT CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 101 102 PHỤ LỤC – A 105 PHỤ LỤC – B 109 PHỤ LỤC – A 112 PHỤ LỤC – B 114 PHỤ LỤC – A 115 PHỤ LỤC – B 122 PHỤ LỤC 129 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT BGDĐT BT BTNB CTHH DD/dd DH ĐC ĐHSP HN ĐHSP HN GDPT GV HCVC HĐ HN HS HSG KHHH KL NLTH NXB NQTW TCHH TG THCS THPT TN TNKQ PHHS PP PTHH PTN PƯHH SĐTD SGK Bộ Giáo dục Đào tạo Bài tập Bàn tay nặn bột Công thức hóa học Dung dịch Dạy học Đối chứng Đại học Sư phạm Hà Nội Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục phổ thông Giáo viên Hợp chất vô Hoạt động Hà Nội Học sinh Học sinh giỏi Kí hiệu hóa học Kim loại Năng lực tự học Nhà xuất Nghị Trung ương Tính chất hóa học Thời gian Trung học sở Trung học phổ thông Thực nghiệm Trắc nghiệm khác quan Phụ huynh học sinh Phương pháp Phương trình hóa học Phòng thí nghiệm Phản ứng hóa học Sơ đồ tư Sách giáo khoa Câu 17 Nguồn tư liệu sử dụng cho tự học bạn là: A Tập ghi chép giảng, photo B Sách giáo khoa, sách tập tài liệu tham khảo khác C Tài liệu hướng dẫn tự học, giảng điện tử D Truy cập Internet, thư viện Ý kiến khác: Câu 18 Bạn sử dụng Internet cho học tập nghiên cứu ? A Chưa sử dụng nhiều B Sử dụng cần thiết C Sử dụng thường xuyên D Sử dụng giải trí Ý kiến khác: Câu 19 Theo bạn để tự học có hiệu cần phải có : A Tài liệu hướng dẫn tự học theo SGK B Chuẩn bị trước để tổ chức học theo tài liệu hướng dẫn C SGK chính, mạng điện tử để tự học D Tất yêu cầu Ý kiến khác: Câu 20 Đánh giá khả tự học bạn: A Tốt, có kỹ năng, hiệu B Tích cực, chưa hiệu C Bình thường, chưa biết cách tự học D Trung bình, thiếu kinh nghiệm Ý kiến khác: Câu 21 Tự học theo chủ đề có hướng dẫn thì: A Giúp ghi nhớ kiến thức lý thuyết vận dụng dễ dàng 129 B Giúp dễ nhớ, hiểu xác kiến thức 130 C Biết khả để tự học D Định hướng cách học, tự tin Ý kiến khác: Câu 22 Theo bạn cần đảm bảo điều kiện để học tập đạt kết ? Câu 24 Kinh nghiệm để tự học, tự đọc có hiệu theo bạn ? Nếu câu 12 trả lời “Khơng” trả lời câu sau: Câu 26 Tài liệu học tập môn nào? A Đầy đủ, đa dạng B Khơng có thư viện, khó tìm kiếm C Thiếu thốn, nghèo nàn, lạc hậu Ý kiến khác: 131 Câu 27 Tại bạn cảm thấy khó khăn việc tự học A Thiếu tài liệu để tham khảo B Kiến thức rộng, khó C Thiếu hướng dẫn học tập D Thiếu thời gian học Ý kiến khác: Câu 28 Cha/mẹ có giúp đỡ bạn việc tự học: A Chưa B Ít C Bình thường D Thường xun Cảm ơn bạn tham gia khảo sát! 132 PHỤ LỤC Phụ lục 4.1 – Đề kiểm tra tiết – Chủ đề: Tính chất hóa học HCVC Mục đích kiểm tra: Kiểm tra học sinh ghi nhớ vận dụng kiến thức tnh chất hóa học HCVC, kĩ lập phương trình hóa học tnh theo phương trình hóa học, công thức tnh liên quan đến nồng độ chất Hình thức, thời gian làm kiểm tra: - Hình thức: 30% trắc nghiệm khách quan; 70% tự luận - Thời gian: 45 phút Ma trận đề kiểm tra: Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Tính chất hóa Mơ tả được, trình Xác định được, minh Vận dụng cao Dự đốn, kiểm tra, kết luận Giải thích số học oxit – bày TCHH họa, chứng minh tnh chất oxit tượng thực tế dựa vào axit tnh chất hóa học axit, nhận biết oxit axit tnh chất oxit axit oxit, axit oxit, axit Số câu – Điểm - 0,5 – 5% phương pháp hóa học – 0,5 – % Viết PTHH, tnh toán theo Áp dụng định luật giải học bazơ – tả thí nghiệm TCHH bazơ PTHH liên quan đến THCC toán bazơ, giải Tính theo PTHH bazơ dạng tổng quát thích tượng thực tế liên – % số điểm Tính chất hóa Nêu, trình bày , mơ Chứng minh tượng tnh chất hóa học bazơ Số câu – Điểm Cộng – – 10% quan đến tính chất bazơ – - 10% 129 – 0,5 – 5% – 1,5 – 15% Mối liên hệ Từ tnh chất hóa HCVC học biết chất vô HCVC lập PTHH, dãy luận mối quan hệ tượng liên quan đến mối liên hệ HCVC, giải thích với tượng dãy chuyển đổi xác định HCVC – 0,5 – 5% lập mơ Dự đốn, kiểm tra kết Liên hệ thực tế có mối liên hệ chuyển đổi hóa học từ HCVC Số câu – Điểm Kĩ Từ mối liên hệ Biết viết PTHH – 0,5 – 5% Mơ tả tượng thí Dự đốn, chứng minh dự tả TCHH HCVC, mô tả nghiệm, màu sắc chất đốn, giải thích tượng thí thí nghiệm có trước sau phản ứng thí nghiệm HCVC, lập nghiệm nội dung tiết học HCVC chủ đề Số câu – Điểm HCVC Viết PTHH dạng tổng quát, tnh PTHH dạng theo PTHH liên quan đến tổng quát – 3,5 – 35% TCHH HCVC 0 – 3,5 – 35% Pha chế dung Biết tnh tốn Biết trình bày cách pha Biết xếp bước tnh Biết tnh toán thành thạo dịch liên quan toán đơn giản chế dung dịch tính tốn pha chế cho khoa học, toán pha chế dung dịch đến TCHH HCVC (khơng có phản ứng tốn chưa xác, xác có lượng chất dư thừa, hiệu xảy ra) để pha chế khoa học suất … dung dịch HCVC Số câu – Điểm 0 – 3,5 – 35% – 3,5 – 35% Câu số – điểm %số điểm Câu – 0,5 – 5% Câu 3, tập – – Câu 2, 4,6, tập – – 40% 50% Nội dung đề kiểm tra: 130 Câu – 0,5 – 5% 100% PHỤ LỤC - A Họ tên HS: Lớp: Trường THCS: BÀI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ 131 MƠN HĨA HỌC ĐIỂM Thời gian: 45’ I.TNKQ ( đ): Khoanh tròn vào chữ A,B,C D để chọn phương án chọn Câu 1: Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl tạo muối nước ? A.MgO, Al(OH)3, CuO Mg, Al, Zn, Fe B Na2CO3, Zn(OH)2, Fe C D AgNO3, Na2CO3 Câu 2: Thuốc thử không phân biệt hai oxit BaO P2O5 phương pháp hóa học A dd quì tm B dd HCl C dd phenolphtalein D dd H2SO4 Câu 3: Các oxit sắt chất tạo màu phổ biến ngành gốm sứ, cho màu men từ hổ phách đến vàng Với lượng nhỏ Fe2O3 làm giảm rạn men Có thể điều chế Fe2O3 theo sơ đồ chuyển hóa sau: Fe3O4 → A → B → D → Fe2O3 Trong sơ đồ chuyển hóa trên, chất A, B, D A FeCl2, FeCl3, FeO FeCl3, Fe(OH)3, FeO B FeO, FeCl2, Fe(OH)2 C D Fe, FeCl3, Fe(OH)3 Câu 4: Trung hòa 200 gam dung dịch HCl 3,65% cần 100 gam dung dịch NaOH x% Giá trị x A B 0,2% C 8% D 0,2 Câu 5: Oxit tương ứng bazơ M(OH)3 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 3M thu dung dịch có chứa 26,7 gam muối M kim loại A Fe B Cr C Au D Al Câu 6: Nung 19,6 gam bazơ R(OH)2 thấy khối lượng giảm 3,6 gam Tên gọi bazơ (coi hiệu suất 100%) A Magie hiđroxit Kẽm hiđroxit B Đồng (II) hiđroxit C D Chì (II) hiđroxit 132 II.Tự luậ n (7 đ): Bài tập 1: Khi cho chất nhóm chất nhóm tác dụng với Các tượng ghi chép vào bảng Hãy điền vào dấu … ô trống bảng sau cụm từ tên chất, màu sắc trạng thái chất tượng cho phù hợp viết PTHH minh họa phản ứng hóa học Nhóm Nhóm CuO Fe(OH)3 MgCO3 BaCl2 NaOH rắn,đen (…….…) (………) (………) phenolphtalein (… …) Dung dịch HCl (1) (2) (3) (4) (…………) (5) SO2 (…… …) CuSO4 (6) (7) (…… …) PTHH: Bài tập 2: Hãy tnh toán trình bày cách pha chế 120 gam dung dịch CuSO4 8% từ CuO dung dịch H2SO4 có nồng độ 3,2M (d = 1,04 g/ml) Bài giải: ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM I.Mỗi phương án chọn – 0,5 đ Câu P/A A B D A D B II Tự luận: Bài tập 1: (3,5 đ) - Mỗi tượng trạng thái chất đúng: 0,125 đ - Mỗi PTHH đúng: 0,25 đ Nhóm Nhóm CuO Fe(OH)3 MgCO3 rắn,đen (r, đỏ nâu) (r, trắng) (1) Dd HCl dd (2) dd BaCl2 suốt, không màu (3) trong suốt, dd NaOH có phenolphtalein suốt, hồng (4) suốt, khơng màu suốt, màu màu vàng suốt,khơng xanh màu, có khí suốt, khơng màu SO2 (5) suốt, khí, khơng màu khơng màu CuSO4 (6) có kết (7) có kết tủa suốt, màu tủa xanh) lẫn xanh trắng màu xanh Bài tập (3,5 đ): Các bước Điểm 0,5 1 Hướ ng giải: Bài tập 2: Hãy tnh tốn trình bày cách pha chế 120 gam dung dịch CuSO4 8% từ CuO dung dịch H2SO4 có nồng độ 3,2M (d = 1,04 g/ml) - Bước 1: Tìm lượng CuSO4 dd cần pha m CuSO4 = 120.8% = 9,6 (g)  n CuSO4 = 9,6:160 = 0,06 (mol) - Bước 2: Tính Vdd H2SO4, m dd H2SO4 m CuO cần thiết PTHH: CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O Từ PTHH: n CuO = n H2SO4 = n CuSO4 = 0,06 (mol) m CuO = 0,06 80 = 4,8 (g)  Vdd H2SO4 = 0,06 : 3,2 = 0,01875 (lit) = 18,75 (ml) m dd H2SO4 = 18,75.1,04 = 19,5 (g) - Bước 3: Tính m H2O cần bổ sung m H2O = 120 – m CuO – mdd H2SO4 = 120 – 4,8 – 19,5 = 95,7 (g) = 95,7 (ml) - Bước 4: Thực thao tác pha - KL + Đong 50 ml dd H2SO4 1,2 M đổ vào cốc tch 200 ml + Cân gam 80 mg CuO vào cốc + Khuấy + Đổ 95,7 ml nước cân 95,7 gam nước vào cốc  thu 120 gam dung dịch CuSO4 thu dung dịch cần pha PHỤ LỤC - B Họ tên HS: Lớp: KIỂM TRA CHỦ ĐỀ Trường THCS: BÀI MƠN HĨA HỌC Thời gian: 15’ ĐIỂM BT1: Cho chất em nối chất cột A với cột B cho có phản ứng hóa học xảy Viết phương trình hóa học PTHH CỘT A CỘT B BaSO4 NaOH H2SO4 HCl Na2CO3 MgSO4 CuCl2 Ba(OH)2 Zn BT2: Tính thể tch khí (đktc) cho 200 ml dung dịch HCl 0.5M tác dụng hết với vỏ trứng (Coi dd HCl tác dụng với CaCO3 có vỏ trứng) ? Phụ lục 4.2 – Đề kiểm tra 15 phút – Chủ đề 2: Phản ứng hợp chất vơ Mục đích kiểm tra: Kiểm tra học sinh ghi nhớ kiến thức phản ứng xảy HCVC, ý phản ứng khơng xảy ra, kĩ lập phương trình hóa học tnh theo phương trình hóa học, công thức tnh liên quan đến nồng độ chất Hình thức, thời gian làm kiểm tra: - Hình thức: 100% tự luận - Thời gian: 15 phút Ma trận đề kiểm tra: Mức độ nhận thức Nội dung kiến Nhận biết thức Điều kiện xảy Thông hiểu Nhận biết cặp Viết phản ứng HCVC có xảy HCVC PTHH cặp – % số điểm Câu số - % số điểm Vận dụng cao Tính theo PTHH có liên Giải thích số Cộng HCVC có phản ứng xảy quan đến nồng độ, tượng thực tế TCHH HCVC phản ứng hóa học Số câu – Điểm Vận dụng - 5,5 – 55% – 4,5 – 45 % Bài – 55% Bài – 45% Nội dung đề kiểm tra: 136 dựa vào phản ứng HCVC 0 – 10 – 100% – 100% Đáp án chủ đề 2: PHẢN ỨNG CỦA HỢP CHẤT VÔ CƠ Điểm 1đ Nội dung Nối cặp chất H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + H2O (quên nối chất, CuCl2 không cho điểm) 0,5 x = 4,5 đ 0,5 đ 1đ Đáp án + 2NaOH  2NaCl + Cu(OH)2 Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 Viết PTHH Na2CO3 + MgSO4  Na2SO4 + MgCO3 (điểm tối đa) Na2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + 2NaOH Sai CTHH: Không Zn cho điểm CuCl2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaCl Sai hệ số, CuCl2 + Ba(OH)2  Cu(OH)2 + BaCl2 CTHH: 0,25 đ Tính n HCl n HCl = C.V = 0,2.0,5 = 0,1 (mol) Viết PTHH + H2SO4  ZnSO4 + H2 CuCl2 + Zn  ZnCl2 + Cu CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 Theo PTHH 1đ 1,5 đ Tính n CO2 Xác định Vdd sau phản ứng, tnh CM nCO2 = n HCl : = 0,1:2 = 0,05 (mol) VCO2 = 0,05.22,4 = 1,12 (lit) V dd = 0,2 (lit) n CaCl2 = 0,05 (mol) CM = 0,05 : 0,2 = 0,25 (M) 137 ... Dạy học theo chủ đề phần hóa học vô lớp – THCS nhằm phát triển lực tự học cho học sinh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng chủ đề dạy học phần hố học vơ - SGK Hóa học nhằm phát triển lực tự. .. góp đề tài Xây dựng chủ đề phần hố học vơ – Sách giáo khoa Hóa học lớp nhằm phát triển lực tự học cho học sinh Thiết kế công cụ đánh giá lực tự học học sinh thông qua tổ chức dạy học theo chủ đề. .. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ PHƯƠNG LAN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ PHẦN HĨA HỌC VƠ CƠ – LỚP THCS NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học theo chủ đề phần hóa học vô cơ lớp 9 – THCS nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh , Dạy học theo chủ đề phần hóa học vô cơ lớp 9 – THCS nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

Từ khóa liên quan