Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp giáo viên ở các trường THPT huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

128 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VŨ QUỐC SỸ QUẢN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VŨ QUỐC SỸ QUẢN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vi Thái Lang HÀ NỘI - 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài, với cố gắng thân quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, luận văn thực sở nghiên cứu, khai thác nhiều nguồn tư liệu khác kinh nghiệm khoa học giáo dục nhiều tác giả Tôi xin cảm ơn thầy giáo Ban giám hiệu, phòng Sau Đại học, thầy cô giáo, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đặc biệt xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vi Thái Lang người tận tình hướng dẫn tơi phương pháp nghiên cứu khoa học, bổ sung kiến thức để hoàn thành luận văn áp dụng có hiệu q trình cơng tác Tơi xin trân thành cảm ơn tận tnh giúp đỡ tạo điều kiện thầy Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó chun mơn tồn thể thầy giáo trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch Xin cảm ơn chia sẻ niềm vui với gia đình, bạn bè anh chị em lớp cao học QLGD K20 trường Đại học Sư phạm Hà Nội Mặc dù cố gắng, song tránh khỏi thiếu sót, tác giả kính mong đóng góp ý kiến thầy giáo bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện tốt Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018 Học viên Vũ Quốc Sỹ ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan tất giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018 Học viên Vũ Quốc Sỹ MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC .iii BẢNG HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tễn đề tài Cấu trúc luận văn Chương LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KNNN GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Khái niệm CNTT 1.2.2 Khái niệm Ứng dụng CNTT 11 1.2.3 Khái niệm Dạy học 11 1.2.4 Khái niệm Kỹ 13 1.2.5 Khái niệm KNNN KNNN giáo viên 15 1.2.6 Khái niệm Quản 17 1.3 Vai trò CNTT việc dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT 17 1.4 Nội dung Quản hoạt động ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT 18 1.5 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT 21 1.5.1 Sự nhận thức cấp quản vai trò hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT 21 1.5.2 Kỹ ứng dụng CNTT đội ngũ giáo viên 22 1.5.3 Điều kiện sở vật chất, hạ tầng phục vụ việc ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT 22 1.5.4 Kỹ sử dụng CNTT học sinh 22 Kết luận chương 24 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KNNN GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 25 2.1 Vài nét điều kiện kinh tế, xã hội giáo dục trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch 25 2.1.1 Khái quát chung điều kiện kinh tế, xã hội huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 25 2.1.2 Khái quát giáo dục trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 25 2.2 Thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 27 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên ứng dụng CNTT dạy học trường THPT huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 27 2.2.2 Thực trạng sở vật chất cho ứng dụng CNTT trường THPT huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 30 2.2.3 Thực trạng nhận thức CNTT ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển KNNN giáo viên trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 32 2.3 Thực trạng quản hoạt động ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 37 2.3.1 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch 37 2.3.2 Thực trạng công tác tổ chức hoạt động ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên 38 2.3.3 Thực trạng công tác đạo hoạt động ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên 38 2.3.4 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên 38 2.3.5 Công tác thi đua, khen thưởng ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên 39 2.3.6 Đánh giá kết thực biện pháp quản ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch 40 2.4 Đánh giá mặt khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân hạn chế việc quản hoạt động ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch 46 2.4.1 Thuận lợi 46 2.4.2 Khó khăn 46 2.4.3 Những tồn hạn chế 47 2.4.4 Nguyên nhân tồn hạn chế 48 Kết luận chương 49 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KNNN GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 50 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 50 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 50 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tễn 50 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 51 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng hiệu 51 3.1.5 Nguyên tắc phối hợp hài hồ lợi ích 52 3.1.6 Ngun tắc chun mơn hố 52 3.2 Một số biện pháp đề xuất 53 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên 53 3.2.2 Biện pháp 2: Lập kế hoạch cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên 57 3.2.3 Biện pháp 3: Bồi dưỡng kỹ ứng dụng CNTT trình dạy học cho giáo viên 59 3.2.4 Biện pháp 4: Tổ chức hội thảo, tập huấn hội giảng phổ biến, chia sẻ nguồn tài nguyên mạng quản hoạt động ứng dụng CNTT dạy học 63 3.2.5 Biện pháp 5: Huy động nguồn lực đầu tư sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hoá trang thiết bị 68 Tự thiết kế, hay lập trình số ứng dụng cơng việc Chơi trò chơi máy vi tính 10 Nghe nhạc, xem film máy tính 11 Các việc khác * Mức độ thực biện pháp ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Hiệu trưởng nào? Mức độ Biện pháp STT tốt Tăng cường công tác tuyên truyền cho giáo viên thấy tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT việc quảndạy học Tăng cường đạo tổ, nhóm chuyên môn ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Giao kế hoạch giảng dạyứng dụng CNTT cho tổ, nhóm chuyên mơn Chỉ đạo tổ, nhóm chun mơn tổ chức cho giáo viên báo cáo kinh nghiệm đổi phương pháp giảng dạyứng dụng CNTT Tổ chức dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm đánh giá dạy, đặc biệt có ứng dụng CNTT thiết kế giảng Rất Tổ chức cho cán bộ, giáo viên thăm quan, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học Tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên (học sinh) dạy, tiết dạyứng dụng CNTT Có quy chế bắt buộc giáo viên việc ứng dụng CNTT Có chế độ ưu tiên, ưu đãi có hình thức khen thưởng, Tốt Bình Chưa thường tốt động viên, tuyên dương cá nhân, tổ nhóm chuyên môn ứng dụng hiệu CNTT đổi dạy học 10 Tăng cường sở vật chất, thiết bị giảng dạy, mạng máy tính, mạng Internet theo hướng đại Theo đồng chí cần thêm biện pháp khác? Xin trân thành cảm ơn! PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành giáo viên) Để góp phần khảo sát tình hình ứng dụng CNTT (CNTT ) quảndạy học, xin đồng chí vui lòng trả lời cách đánh dấu (X) vào ô, cột phù hợp với ý kiến đồng chí * Mức độ sử dụng máy tính, mạng máy tính đồng chí để làm cơng việc sau ? Mức độ STT Công việc Soạn thảo văn (MS Word) Lập báo cáo, bảng biểu thống kê (MS Excel) Thiết kế phát biểu, giảng điện tử Khai thác, tm kiếm thông tin mạng Internet Gửi nhận thư điện tử (Email) Sử dụng hay số phần mềm giáo dục để nâng cao hiệu công tác dạy học như: Mô phỏng, mơ hình, thí nghiệm ảo, Đã khai thác, sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lí : Xếp thời khố biểu, quảntrường học, quản lí điểm, Tự thiết kế, hay lập trình số ứng dụng cơng việc Chơi trò chơi máy vi tính 10 Nghe nhạc, xem film máy tính 11 Các việc khác Thường Thỉnh xuyên thoảng Chưa * Mức độ thực biện pháp quản ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Hiệu trưởng nào? Mức độ STT Biện pháp Rất tốt Tăng cường công tác tuyên truyền cho giáo viên thấy tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Tăng cường đạo tổ, nhóm chun mơn ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Giao kế hoạch giảng dạyứng dụng CNTT cho tổ, nhóm chun mơn Chỉ đạo tổ, nhóm chun môn tổ chức cho giáo viên báo cáo kinh nghiệm đổi phương pháp giảng dạyứng dụng CNTT Tổ chức dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm đánh giá dạy, đặc biệt có ứng dụng CNTT thiết kế giảng Tổ chức cho cán bộ, giáo viên thăm quan, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học Tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên (học sinh) dạy, tiết dạyứng dụng CNTT Có quy chế bắt buộc giáo viên việc ứng dụng CNTT Có chế độ ưu tiên, ưu đãi có hình thức khen thưởng, động viên, tun dương cá nhân, tổ nhóm chun mơn ứng dụng hiệu CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Tốt Bình Chưa thường tốt 10 Tăng cường sở vật chất, thiết bị giảng dạy, mạng máy tính, mạng Internet theo hướng đại Theo đồng chí cần thêm biện pháp khác? Xin trân thành cảm ơn! PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho học sinh) Để góp phần khảo sát tnh hình ứng dụng CNTT (CNTT ) quảndạy học trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch, em vui lòng trả lời cách đánh dấu (X) vào ô, cột phù hợp mà em cho * Mức độ sử dụng máy tính, mạng máy tính em để làm công việc sau ? Mức độ STT Những việc sử dụng máy tính Để làm tập môn Tin học Để học trực tuyến (E-learning) Để tm kiếm đề thi, tài liệu, phần mềm, tện ích hỗ trợ học tập Để tìm hiểu chương trình, chức máy tính Để chơi trò chơi máy vi tính Để nghe nhạc, xem film máy tính Vào mạng để tải chương trình, phần mềm Vào mạng để đọc sách, báo thông tin Internet Vào mạng để gửi, nhận thư điện tử (Email) 10 Vào mạng để tán gẫu (Chat) 11 Những việc khác Thường Thỉnh xuyên thoảng Chưa * Thông qua tiết học nhà trường, em thích phương pháp dạy học sau mà giáo viên áp dụng Mức độ STT Phương pháp sử dụng Rất thích Thuyết trình Đàm thoại Đọc chép Thích Bình Khơng thườn thích g Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, Tổ chức học theo nhóm Sử dụng tranh ảnh, biểu đồ, đồ thị, Chiếu băng, đĩa Video Sử dụng thiết bị, thí nghiệm, mơ Sử dụng máy chiếu qua đầu (OverHead) 10 Sử dụng giáo án điện tử, máy vi tính, máy chiếu đa chức (Projector) Các ý kiến khác? Xin trân thành cảm ơn! Phụ lục 2: Mẫu phiếu điều tra trình độ Tin học CB, GV CSVC thiết bị trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu điều tra sở vật chất trình độ Tin học CB, GV trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch năm học 2017-2018 Cơ sở vật chất, thiết bị Số máy tính dùng để Số máy tính dành cho dạy học quản Sử Tổng Hỏng dụng Tổng Sử dụng Hỏng Các thiết Các phần Số Số bị phục mềm máy máy vụ dạy sử dụng chiếu in hoc khác (liệt kê, kể (liệt kê) tên) Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên Trình độ đào tạo Đại Cao Trung Chứng Chứng học đẳng cấp B A Khả thực tế để khai thác sử dụng CNTT Lập Soạn trình, thảo cài đặt văn phần mềm Word Biết sử Sử dụng Power dụng Excel Internet số phần Point mềm CBQL Giáo viên Nhân viên Tổng Lập Thạch, ngày tháng năm 2017 Phụ lục 3: Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến thực trạng biện pháp quản ứng dụng CNTT trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho CBQL) Để quản việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học, xin đồng chí vui lòng cho biết, đồng chí sử dụng biện pháp sau để quản ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Chúng đưa số biện pháp, đ/c cho biết mức độ hiệu biện pháp cách chọn thứ tự ưu tiên biện pháp vào ô trống : - Tăng cường đầu tư sở vật chất cho hoạt động dạy học  - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho giáo viên  -  Sử dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp, kịp thời - Nâng cao nhận thức hiệu việc ứng dụng CNTT dạy học  - Kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc sử dụng ứng dụng CNTT dạy học - Một số biện pháp khác   Ngoài biện pháp nêu trên, đồng chí sử dụng biện pháp khác đem lại hiệu cho việc dạy học trường đồng chí làm việc Xin trân thành cảm ơn! PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho giáo viên) Để quản việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học, xin đồng chí vui lòng cho biết, Hiệu trưởng trường đồng chí làm việc sử dụng biện pháp sau để quản ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Chúng đưa số biện pháp, đ/c cho biết mức độ hiệu biện pháp cách chọn thứ tự ưu tiên biện pháp vào ô trống : - Tăng cường đầu tư sở vật chất cho hoạt động dạy học - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho giáo viên - Sử dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp, kịp thời    - Nâng cao nhận thức hiệu việc ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên  - Kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc sử dụng ứng dụng CNTT dạy học - Một số biện pháp khác   Ngoài biện pháp nêu trên, theo đồng chí nên sử dụng biện pháp khác đem lại hiệu cho việc dạy học trường đồng chí làm việc: Xin trân thành cảm ơn! Phụ lục 4: Phiếu trưng cầu ý kiến đề xuất số biện pháp quản ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên trường THPT địa bàn huyện Lập Thạch PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Dành cho CBQL, giáo viên có kinh nghiệm Nhằm mục đích đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng, ứng dụng CNTT (CNTT ) dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên nhà trường, đồng chí vui lòng cho ý kiến biện pháp cách đánh dấu (X) vào ô chọn sau : Mức độ cần thiết TT Biện pháp Rất cần Nâng cao nhận thức tầm quan trọng, lợi ích việc ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên Lập kế hoạch cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học theo hướng phát triển KNNN giáo viên nhà trường Bồi dưỡng kỹ ứng dụng CNTT QTDH cho giáo viên Tổ chức hội thảo, tập huấn hội giảng phổ biến, chia sẻ Cần Mức độ khả thi Bình Khơng Rất khả thường cần thi Khả thi Ít khả Không thi khả thi nguồn tài nguyên mạng phương pháp dạy họcứng dụng CNTT Huy động nguồn lực đầu tư sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hóa trang thiết bị cho nhà trường Thanh tra, kiểm tra đánh giá việc bảo quản, hiệu sử dụng CNTT nhà trường Đề xuất biện pháp khác? Xin trân thành cảm ơn! ' no GIAO DVC VA DAO TAO TRUONG DHSP HA N(>l C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA vrer NAM D()c l�p - T1.r - H�nh phuc BIEN BAN HP HQI DONG CHAM LUAN VAN TH.0NG I �., I> ,A1&AnJ 1P.nu::iit.t, t.e, d�.QJ Chu Lich H(ii cf&ng 'TT' t, (\.{i'-0 �=1J-:o::.···························UY vien thu ky 1.;-• .r1.ilil\f··-\,'/"'-·······r.% P.Q-S.,.:J.� ' nl f'l�YfW {V.Jlk ft4 TI ,'Jlru,i.t-···ufc,···�································ P.0:'S : E if fwr �wj·f,··· Uy vien phan bien I Uy vien phan bien Uy vien II £>. � J -/_ ? > fl � / _Q�.: JI J r fi t (l;( _ , C V l>j'ld.,.,/ ·- Ll V,i· r.dii,_ CIJ -� � W'Y.' lYIU!lf t vP.vl' - Cau hOi cua HQi d6ng va tra JO'i cua tac gi3 lu�n van 11 ( ghi rO ho ten, hoc vi, hoc hGm ngir&i hOi vQ cdc ciiu tri, /O'i cUa tdc gici luQn vein) '!!�T1·;/'J �:r:.:�r.E:r/f :0)::Ji,;[ idi: i:;itĐt:lctijP.(N ii: tfào rfằ - -F Jfu &ttti,, it( ' KV -/!ID! � :t;Tiljjit,ii:; t-fit: J;;.�:;,;t:-f,;, :J;i "J�: Gif fi(pt� 1.r.iii.".vi'I!tonr , ,_.lk.tiJ, ,{G _Gf
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp giáo viên ở các trường THPT huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc , Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng phát triển kỹ năng nghề nghiệp giáo viên ở các trường THPT huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc