Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực nghiệm hóa học vô cơ lớp 12 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh

237 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUYÊN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC NGHIỆM PHẦN HĨA HỌC VƠ CƠ LỚP 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUYÊN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC NGHIỆM PHẦN HĨA HỌC VƠ CƠ LỚP 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ THỊ THÚY HẰNG HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành khoa Hoá học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Với lòng tri ân biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cám ơn PGS.TS Đỗ Thị Thúy Hằng tận tình hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Em xin chân thành cám ơn tập thể thầy giáo khoa Hố học, đặc biệt thầy cô giáo tổ môn phương pháp giảng dạy Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện, giúp đỡ em suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, thầy giáo tồn thể em học sinh nhiệt tình giúp đỡ q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tơi hồn thiện luận văn Hà Nội, tháng năm 2018 TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ QUYÊN LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tễn dạy học hiên Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Học viên Nguyễn Thị Quyên DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTHH Bài tập hóa học ĐC Đối chứng ĐHSP ĐHQG Đại học sư phạm Đại học Quốc gia GV GV HS NLVDKT Học sinh Năng lực vận dụng kiến thức NXB Nhà xuất PTHH Phương trình hóa học SGK Sách giáo khoa TN Thực nghiệm THPT Trung học phổ thơng Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VD Ví dụ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC NGHIỆM HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .6 1.1 Lý thuyết tập có nội dung thực nghiệm .6 1.1.1 Khái niệm phân loại tập có nội dung thực nghiệm 1.1.1.1 Khái niệm tập có nội dung thực nghiệm 1.1.1.2 Phân loại tập có nội dung thực nghiệm 1.1.2 Tác dụng ý nghĩa tập có nội dung thực nghiệm 1.1.2.1 Tác dụng tập có nội dung thực nghiệm 1.1.2.2 Ý nghĩa tập có nội dung thực nghiệm 1.1.3 Cấu trúc tập có nội dung thực nghiệm 10 1.1.4 Phương pháp xây dựng sử dụng tập hóa học có nội dung thực nghiệm 11 1.1.4.1 Phương pháp xây dựng tập hóa học có nội dung thực nghiệm 11 1.1.4.2 Phương pháp sử dụng tập hóa học có nội dung thực nghiệm 12 1.1.5 Quy trình xây dựng sử dụng tập hóa học có nội dung thực nghiệm 13 1.1.5.1 Quy trình xây dựng tập hóa học có nội dung thực nghiệm 13 1.1.5.2 Quy trình sử dụng tập hóa học có nội dung thực nghiệm 15 1.2 Đặc điểm tập có nội dung thực nghiệm hóa học vơ lớp 12 16 1.3 Năng lực thực nghiệm hóa học học sinh trung học phổ thông .16 1.3.1 Khái niệm lực, lực thực nghiệm hóa học 16 1.3.1.1 Khái niệm lực 16 1.3.1.2 Khái niệm lực thực nghiệm hóa học 17 1.3.2 Cấu trúc lực thực nghiệm 17 1.3.3 Biểu lực thực nghiệm 19 1.3.4 Đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh phổ thơng 24 1.3.4.1 Nguyên tắc đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh 24 1.3.4.2 Các phương pháp đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh 26 1.4 Thực trạng xây dựng sử dụng tập hóa học có nội dung thực nghiệm trường trung học phổ thông 28 1.4.1 Mục đích đối tượng điều tra 28 1.4.2 Phương pháp điều tra 28 1.4.3 Kết điều tra 28 1.4.3.1 Kết điều tra giáo viên 28 1.4.3.2 Kết điều tra học sinh 33 Tiểu kết chương 38 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC NGHIỆM PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CHO HỌC SINH .39 2.1 Khái qt chương trình phần hóa học vô lớp 12 39 2.1.1 Mục tiêu chương trình phần hóa học vơ lớp 12 39 2.1.1.1 Kiến thức 39 2.1.1.2 Kĩ 40 2.1.1.3 Thái độ 40 2.1.1.4 Định hướng phát triển lực học sinh 40 2.1.2 Chương trình hóa học vơ lớp 12 40 2.2 Phương pháp quy trình xây dựng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vơ .43 2.2.1 Phương pháp xây dựng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vơ 43 2.2.2 Quy trình xây dựng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vơ 45 2.2.3 Xây dựng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vô lớp 12 46 2.2.3.1 Bài tập có nội dung thực nghiệm chương đại cương kim loại 47 2.2.3.2 Bài tập có nội dung thực nghiệm chương kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm 58 2.2.3.3 Bài tập có nội dung thực nghiệm chương sắt số kim loại quan trọng 71 2.2.3.4 Bài tập có nội dung thực nghiệm chương phân biệt số chất vô 74 2.3 Phương pháp quy trình sử dụng tập có nội dung thực nghiệm dạy học phần hóa học vơ lớp 12 .76 2.3.1 Quy trình sử dụng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vơ lớp 12 76 2.3.2 Phương pháp sử dụng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vơ lớp 12 77 2.3.2.1 Sử dụng tập có nội dung thực nghiệm hóa học vơ lớp 12 nghiên cứu tài liệu 77 2.3.2.2 Sử dụng tập có nội dung thực nghiệm hóa học vơ lớp 12 ôn tập, luyện tập 80 2.3.2.3 Sử dụng tập có nội dung thực nghiệm hóa học vơ lớp 12 thực hành 81 2.3.2.4 Sử dụng tập có nội dung thực nghiệm hóa học vô lớp 12 kiểm tra thi 81 2.4 Thiết kế công cụ đánh giá lực thực nghiệm cho học sinh 81 2.4.1 Cơ sở thiết kế công cụ đánh giá lực thực nghiệm 81 2.4.2 Thiết kế bảng kiểm quan sát 82 2.4.3 Thiết kế bảng hỏi 82 2.4.4 Thiết kế phiếu tự đánh giá kết HS 82 2.4.5 Thiết kế kiểm tra 82 Tiểu kết chương 83 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 85 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 85 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 85 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 85 3.2 Nội dung thực nghiệm 85 3.2.1 Chọn đối tượng địa bàn thực nghiệm 85 3.2.2 Tiến hành thực nghiệm 87 3.3 Kết thực nghiệm sư phạm .87 3.3.1 Kết thực nghiệm sư phạm qua bảng kiểm quan sát 87 3.3.2 Kết thực nghiệm sư phạm qua kiểm tra 89 3.3.2.1 Kết kiểm tra 89 3.3.2.2 Xử lí kết kiểm tra 91 3.3.3 Phân tích kết thực nghiệm 98 Tiểu kết chương 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 Kết luận 100 Kiến nghị 101 Số thí nghiệm xuất bọt khí A B C D Câu 19: Cho 1,2 gam kim loại kiềm thổ tác dụng với nước dư, thu 0,672 lít khí (đktc) Kim loại kiềm thổ A Ca B Ba C Mg D Be Câu 20: Tính khối lượng muối ăn chứa 5% tạp chất, cần để điều chế 100 gam kim loại natri cơng nghiệp phương pháp điện phân nóng chảy, biết hiệu suất trình điều chế 87% A.307,74 gam B 254,35 gam C 241,63 gam + D 267,73 gam 2+ - Câu 21: Trộn dung dịch X chứa 0,01 mol Na , 0,02 mol Ca 0,05 mol HCO3 với + 2+ - - dung dịch Y chứa 0,02 mol K , 0,02 mol Ca , 0,03 mol OH 0,03 mol Cl thu dung dịch Z Dung dịch Z A nước cứng toàn phần B nước cứng vĩnh cửu C nước cứng tạm thời D nước mềm Câu 22: Sục từ từ 2,24 lit (đktc) khí CO2 qua dung dịch chứa 0,15 mol NaOH Dung dịch sau phản ứng chứa A NaHCO3, Na2CO3 B NaHCO3 C Na2CO3 D Na2CO3, NaOH Câu 23: Dẫn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu 10 gam kết tủa dung dịch X Đun nóng dung dịch X thu 15 gam kết tủa Phản ứng xảy hồn tồn Tìm V? A 8,96 lit B 7,84 lit C 4,48 lit D 5,6 lit Câu 24: Trường hợp sau có kết tủa sau phản ứng? A Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 B Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 C Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3 D Nhỏ tư từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Câu 25: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, thấy xuất kết tủa trắng, nhỏ tếp dung dịch NaOH vào, thấy kết tủa tan tạo dung dịch suốt Sau nhỏ từ từ dung dịch HCl vào lại thấy dung dịch vẩn đục màu trắng, nhỏ tếp dung dịch HCl vào thấy dung dịch trở lại suốt Dung dịch X A AlCl3 B KAlO2 C Fe2(SO4)3 D Ba(HCO3)2 Câu 26: Hoà tan m gam Al dung dịch HNO3 2M vừa đủ thu 1,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm N2O N2 Tỉ khối X so với H2 17,2 Giá trị m A 6,21 B 5,4 C 3,195 D 2,7 Câu 27: Cho hỗn hợp gồm Na Al có tỉ lệ số mol tương ứng : vào nước dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 8,96 lít khí H2 (đktc) m gam chất rắn không tan Giá trị m A 5,4 B 10,8 C 7,8 D 43,2 Câu 28: Thêm m gam kali vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu kết tủa Y Để thu lượng kết tủa Y lớn giá trị m A 1,17 B 1,59 C 1,71 D 1,95 Câu 29: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu m kg Al catot 67,2 m (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro 16 Lấy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi (dư) thu gam kết tủa Giá trị m A 75,6 B 54,0 C 67,5 D 108,0 Câu 30: 100 ml dung dịch A chứa NaOH 0,1M NaAlO2 0,3M Thêm từ từ HCl 0,1M vào dung dịch A thu kết tủa, lọc kết tủa, nung nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu 1,02 gam chất rắn Thể tích dung dịch HCl dùng là: A 0,7 lít B 0,6 lít C 0,5 lít D 0,8 lít V Đáp án - Đáp án đề chuẩn: A PHỤ LỤC 9: BẢNG 2.3 BẢNG KIỂM QUAN SÁT NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH Trường:………… Họ tên GV đánh giá: ……………………………… Họ tên ………………… Lớp: HS: …………………………… …………… Các têu chí Mức độ GV đánh giá Mức Mức Mức (1 điểm) (2 điểm) (3 điểm) Đưa câu hỏi Đưa câu hỏi Đưa câu Đưa câu hỏi TN TN không hỏi TN TN mục mục đích TN chưa đầy đủ đích TN mục đích TN Đề xuất dự Đề xuất dự Đề xuất Đề xuất dự đốn đốn dự đốn đốn khơng với chưa đầy đủ TN đầy đủ Đề xuất Đề xuất Đề xuất Đề xuất phương án TN phương án TN phương án phương án TN chưa TN đúng đầy đủ chưa Xác định Xác định đầy đủ Xác định phương án TN phương án TN phương án phương án TN chưa TN đúng đầy đủ chưa Xác đinh đầy đủ Đề xuất nguyên Đề xuất nguyên Đề xuất Đề xuất nguyên liệu, thiết bị hóa liệu, thiết bị hóa nguyên liệu, liệu, thiết bị hóa chất chất chưa thiết bị chất chưa đầy đủ biết xác định hóa chất đầy Mô tả thiết bị Mô tả thiết bị đủ Mô tả thiết bị TN TN chưa TN TN đầy chưa đủ Mô tả thiết bị đầy đủ Xác định quy Xác định quy Xác định quy Xác định quy trình TN trình TN chưa trình TN chưa trình TN đúng đầy đủ đầy đủ Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn nguyên liệu, thiết nguyên liệu, nguyên liệu, nguyên liệu, bị hóa chất TN thiết bị hóa thiết bị hóa thiết bị hóa chất chất TN chưa chất TN chưa TN đầy Sử dụng nguyên Sử dụng nguyên đầy đủ Sử dụng thiết đủ Sử dụng nguyên liệu, thiết bị hóa liệu, thiết bị bị cách liệu, thiết bị hóa chất lựa lựa chọn không chưa chất chọn biết sử dụng chọn lựa hóa chất 10 Thực quy Thực quy cách Thực trình TN trình TN chưa quy trình TN trình TN đúng đầy đủ Thực quy chưa đầy đủ 11 Thu thập thông Thu thập thông Thu thập Thu thập thông tn, kết TN tn, kết TN thông tn, kết tn, kết TN chưa TN đúng đầy đủ chưa 12 Xử lí kết Xử lí kết đầy đủ Xử lí kết TN TN chưa TN TN đầy chưa đủ Xử lí kết đầy đủ 13 Phân tích kết Phân tích kết Phân tích kết Phân tích kết qủa TN qủa TN không qủa TN đầy cách chưa đủ khía đầy đủ cạnh Rút kết luận 14 Rút kết luận Rút kết luận khía cạnh Rút kết kiến thức kiến thức luận kiến kiến thức chưa thức đúng đầy đủ chưa 15 Đề xuất Chưa biết cách đầy đủ Đề xuất phương án TN đề xuất phương án án TN thành thành cơng phương án TN TN thành cơng có hiệu thành công công với chưa hiệu Đề xuất phương PHỤ LỤC 10: BẢNG 2.5 PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH Họ tên HS: …………………………… Trường:………… Lớp:…………………… ………………… Các têu chí Mức độ HS đánh giá Mức Mức Mức (1 điểm) (2 điểm) (3 điểm) Đưa câu hỏi Đưa câu hỏi Đưa câu Đưa câu hỏi TN TN không hỏi TN TN mục mục đích TN chưa đầy đủ đích TN mục đích TN Đề xuất dự Đề xuất dự Đề xuất Đề xuất dự đoán đốn dự đốn đốn khơng với chưa đầy đủ TN đầy đủ Đề xuất Đề xuất Đề xuất Đề xuất phương án TN phương án TN phương án phương án TN chưa TN đúng đầy đủ chưa Xác định Xác định đầy đủ Xác định phương án TN phương án TN phương án phương án TN chưa TN đúng đầy đủ chưa đầy đủ Xác đinh Đề xuất nguyên Đề xuất nguyên Đề xuất Đề xuất nguyên liệu, thiết bị hóa liệu, thiết bị hóa nguyên liệu, liệu, thiết bị hóa chất chất chưa thiết bị chất chưa đầy đủ biết xác định hóa chất đầy Mô tả thiết bị Mô tả thiết bị đủ Mô tả thiết bị TN TN chưa TN TN đầy chưa đủ Mô tả thiết bị đầy đủ Xác định quy Xác định quy Xác định quy Xác định quy trình TN trình TN chưa trình TN chưa trình TN đúng đầy đủ đầy đủ Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn nguyên liệu, thiết nguyên liệu, nguyên liệu, nguyên liệu, bị hóa chất TN thiết bị hóa thiết bị hóa thiết bị hóa chất chất TN chưa chất TN chưa TN đầy Sử dụng nguyên Sử dụng nguyên đầy đủ Sử dụng thiết đủ Sử dụng nguyên liệu, thiết bị hóa liệu, thiết bị bị cách liệu, thiết bị hóa chất lựa lựa chọn không chưa chất chọn biết sử dụng chọn lựa hóa chất 10 Thực quy Thực quy cách Thực trình TN trình TN chưa quy trình TN trình TN đúng đầy đủ chưa đầy đủ Thực quy 11 Thu thập thông Thu thập thông Thu thập Thu thập thông tn, kết TN tn, kết TN thông tn, kết tn, kết TN chưa TN đúng đầy đủ chưa 12 Xử lí kết Xử lí kết đầy đủ Xử lí kết TN TN chưa TN TN đầy chưa đủ Xử lí kết đầy đủ 13 Phân tích kết Phân tích kết Phân tích kết Phân tích kết qủa TN qủa TN không qủa TN đầy cách chưa đủ khía đầy đủ cạnh Rút kết luận 14 Rút kết luận Rút kết luận khía cạnh Rút kết kiến thức kiến thức luận kiến kiến thức chưa thức đúng đầy đủ chưa 15 Đề xuất Chưa biết cách đầy đủ Đề xuất phương án TN đề xuất phương án án TN thành thành cơng phương án TN TN thành cơng có hiệu thành công công với chưa hiệu Đề xuất phương PHỤ LỤC 11: ĐỀ SỐ 1: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – LUYỆN TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT I Mục tiêu Đánh giá kết học tập học sinh lớp thực nghiệm đối chứng sau luyện tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất có thực nghiệm sử dụng tập có nội dung thực nghiệm dạy học hóa học II Phương pháp Xây dựng câu hỏi dạng tự luận III Ma trận Nội dung Mức độ nhận thức Biết Hiểu Tổng Vận dụng Vận dụng cao Kim loại kiềm, loại kim kiềm thổ Số câu 2 Số điểm 2 % 20% 20% 10% 50% Số câu 2 Số điểm 2 % 20% 10% 20% 50% 3 10 Hợp chất kim loại kiềm thổ Tổng Số câu Số điểm 3 10 % 40% 30% 30% 100% IV Đề kiểm tra Câu 1: Kim loại mềm là:…………………………………………… Câu 2: Natri cháy khí oxi khơ theo phương trình: Na + O2 → …………………… …… Hồn thành PTHH gọi tên sản phẩm Câu 3: Công thức hóa học thạch cao sống là:…………………………… 2+ 2+ - Câu 4: Nước có chứa ion Ca , Mg , Cl , HCO3 - gọi nước ….…… … ………………………………………………………………………………… Câu 5: Hiện tượng hóa học xảy cho mẩu Na vào dung dịch phenolphtalein lỗng là:……………………………………………………… Vì:… ………………………………………………………………………… Câu 6: Hiện tượng hóa học xảy cho mẩu Ca vào dung dịch Na2CO3 :…………………………………………………………………… Câu 7: Chỉ có nước vơi trong, trình bày cách làm mềm nước cứng tạm thời 2+ - chứa ion Ca , HCO3 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 8: Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu 2,24 lít khí (đktc) anot 7,8 gam kim loại bám vào catot Xác định công thức phân tử muối clorua Câu 9: Cho thí nghiệm mơ tả bằng hình vẽ sau - Những ống nghiệm có kết tủa tạo thành? - PTHH dạng ion thu gọn xảy ra: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 10: Hòa tan hồn tồn 5,6 gam CaO vào nước dư thu dung dịch X, Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X thu m gam kết tủa dung dịch Y a Xác định giá trị m b Đun nóng dung dịch Y thu thêm gam kết tủa nữa? V Đáp án Đáp án Điểm Câu 1: Cs Câu 2: 2Na + O2 → Na2O2 (natri peoxit) Câu 3: CaSO4.2H2O Câu 4: Nước cứng tồn phần Câu 5: Hiện tượng: sủi bọt khí, dung dịch chuyển thành màu hồng 0,5 Vì: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑, NaOH làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng 0,5 Câu 6: Xuất bọt khí có kết tủa sinh Câu 7: Nhỏ từ từ nước vôi vào nước cứng kết tủa khơng đổi dừng lại 0,5 Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O 0,5 Câu 8: Viết PTHH 0,25 Số mol kim loại = 0,2 mol => MKLK = 39 (K) 0,5 => muối KCl 0,25 Câu 9: - Những ống nghiệm 1, 2, có kết tủa sinh 0,5 2+ - PTHH: ống 1: Ca 2- + CO3 → CaCO3↓ - 2+ Ống 2: 2OH + Cu → Cu(OH)2↓ Ống 3: 3Ca 2+ + 2PO4 3-→ Ca3(PO4)2↓ 0,5 Câu 10: PTHH: CaO + H2O → Ca(OH)2 0,1 0,1 mol CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O x x x mol 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 2y y y mol Hệ pt: x + 2y = 0,15; x + y = 0,1  x = y = 0,05 mol a m = 0,05 100 = gam 0,5 0,25 t   b Ca(HCO )  CaCO +3 CO +2 H O2 0,05 0,05 mol  khối lượng kết tủa thu thêm gam 0,25 PHỤ LỤC 12: ĐỀ SỐ 2: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM I Mục tiêu Đánh giá kết học tập, lực thực nghiệm học sinh lớp thực nghiệm đối chứng sau học nhôm hợp chất nhơm có thực nghiệm sử dụng tập có nội dung thực nghiệm dạy học hóa học II Phương pháp Xây dựng câu hỏi dạng tự luận III Ma trận Nội dung Mức độ nhận thức Biết Hiểu Tổng Vận dụng Vận dụng cao Nhôm Số câu 2 Số điểm 2 % 20% 20% 10% 50% Số câu 2 Số điểm 2 % 20% 10% 20% 50% Số câu 3 10 Số điểm 3 10 % 40% 30% 30% 100% Hợp chất nhôm Tổng IV Đề kiểm tra Câu 1: Số oxi hóa hợp chất nhôm là:………… Câu 2: Sản xuất nhôm phương pháp nào? Câu 3: Công thức hóa học quặng boxit là:……………………………… Câu 4: Cơng thức hóa học phèn chua là: ………………………………… Câu 5: Hiện tượng hóa học xảy rắc bột nhơm lên lửa đèn cồn là: ………………………………………………………………………………… t Câu 6: Hoàn thành PTHH sau: Al + Cr2O3   ……………………… Câu 7: Hãy chọn hóa chất để tến hành thí nghiệm điều chế Al(OH)3 theo mơ tả hình vẽ bên X là:……………………………… Y là:……………………………… (cho đến dư Y) Câu 8: Hãy hoàn thành PTHH nội dung sau dây Nhôm tác dụng với oxi điều kiện thường theo PTHH: Al + O2 → ……………… Nhôm tác dụng với nước điều kiện thường theo PTHH: Al + H2O → ………………………………… Nhưng đồ vật nhôm lại bền khơng khí nước vì: ……………… …………… …………………………………………………… ………… Câu 9: Hãy mô tả cách nhận biết dung dịch nhãn đựng AlCl3 NaOH mà không dùng thêm hóa chất ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 10: Cho 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH xM thu m gam kết tủa, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu 5,1 gam chất rắn Xác định giá trị x m V Đáp án Đáp án Điểm Câu 1: +3 Câu 2: Điện phân nhơm oxit nóng chảy Câu 3: Al2O3.2H2O Câu 4: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O Câu 5: Bột nhôm cháy cho lửa sáng chói Câu 6: 2Al + Cr2O3 t 2Cr + Al2O3 Câu 7: X AlCl3; Y NH3 Câu 8: 4Al + 3O2 → 2Al2O3 0,25 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 0,25 2Al + Nhưng đồ vật nhôm lại bền khơng khí nước lớp Al2O3 Al(OH)3 sinh mỏng, mịn bảo vệ lớp kim loại nhôm bên trong, ngăn 0,5 không cho tếp xúc với không khí nước bên ngồi Câu 9: Đánh số hai dung dịch, nhỏ từ từ dư dd1 vào dd2 0,5 - Nếu xuất kết tủa kết tủa tan dd1 NaOH, dd2 AlCl3 0,25 - Nếu ban đầu khơng tượng, sau có xuất kết tủa trắng dd1 0,25 AlCl , dd2 NaOH Câu310: PTHH Al 3+ - + 3OH → Al(OH)3 0,2 →0,6 0,2 mol - - Al(OH)3 + OH → AlO2 + 2H2O 0,2-0,1 → 0,1 mol t 2Al(OH) 3   Al 2O + 3H O 0,1 ← 0,05 mol  Số mol NaOH = 0,7 mol => x = 3,5; m = 7,8 gam ... dạy học hóa học nước ta 1.1.5 Quy trình xây dựng sử dụng tập hóa học có nội dung thực nghiệm 1.1.5.1 Quy trình xây dựng tập hóa học có nội dung thực nghiệm Để xây dựng tập hóa học có nội dung thực. .. tập có nội dung thực nghiệm 1.1.4 Phương pháp xây dựng sử dụng tập hóa học có nội dung thực nghiệm 1.1.4.1 Phương pháp xây dựng tập hóa học có nội dung thực nghiệm [19] Khi xây dựng tập hóa học. .. pháp xây dựng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vơ 43 2.2.2 Quy trình xây dựng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vơ 45 2.2.3 Xây dựng tập có nội dung thực nghiệm phần hóa học vô lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực nghiệm hóa học vô cơ lớp 12 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh , Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực nghiệm hóa học vô cơ lớp 12 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh

Từ khóa liên quan