Phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học chương oxi lưu huỳnh và chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học hóa học 10

156 179 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI === === ĐỖ MINH THU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC HÓA HỌC 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI === === ĐỖ MINH THU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC HÓA HỌC 10 Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN HĨA HỌC Mã số: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học : PGS TS Đặng Thị Oanh HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu thực hiện, tơi hồn thành xong luận văn thạc sĩ với đề tài “ Phát triển lực tự học học sinh thông qua dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh chương Tốc độ phản ứng cân hóa học Hóa học 10 ” Tôi vui mừng với thành đạt biết ơn đến thầy cô giáo, gia đình, bạn bè em học sinh giúp đỡ thực luận văn Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - PGS.TS Đặng Thị Oanh tận tình hướng dẫn suốt trình viết thực đề tài - Các Giảng viên trường Đại học sư phạm Hà Nội, trường Đại học sư phạm Hà Nội giảng dạy, xây dựng cho tảng kiến thức lý luận vững - Tập thể thầy cô, cán công nhân viên phòng sau đại học tạo điều kiện tốt cho tơi học tập, hồn thành khóa học - Tập thể thầy giáo, em học sinh trường THPT Nguyễn Thiện Thuật thuộc tỉnh Hưng Yên THPT Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện cho tến hành thực nghiệm đề tài - Gia đình, bạn bè tiếp sức, động viên tơi hồn thành tốt luận văn Cuối tơi xin kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Minh Thu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng11 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Minh Thu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Các phương pháp nghiên cứu Điểm đề tài Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THƠNG QUA DẠY HỌC HĨA HỌC 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Cơ sở lý luận tự học 1.2.1 Quan niệm tự học 1.2.2 Vị trí, vai trò tự học 1.2.3 Các yếu tố tự học 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình tự học 12 1.3 Cơ sở lý luận lực tự học 13 1.3.1 Khái niệm lực, lực chung học sinh trung học phổ thông 13 1.3.2 Năng lực tự học học sinh trung học phổ thông 14 1.3.3 Cấu trúc lực tự học 15 1.4 Cơ sở lý luận việc hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tổ chức cho học sinh học tập theo tài liệu tự học có hướng dẫn, sử dụng sơ đồ tư tự học sử dụng hệ thống tập hướng dẫn học sinh tự học 17 1.4.1 Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học 17 1.4.2 Xây dựng tổ chức cho học sinh học tập theo tài liệu tự học có hướng dẫn 18 1.4.3 Sử dụng sơ đồ tư tự học 22 1.4.4 Cơ sở lý luận tập hóa học 24 1.5 Thực trạng lực tự học học sinh phổ thơng 27 1.5.1 Mục đích điều tra 27 1.5.2 Đối tượng điều tra 27 1.5.3 Nội dung điều tra 27 1.5.4 Thu thập kết đánh giá kết điều tra 28 Tiểu kết chương 36 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 37 2.1 Giới thiệu mục têu, phân tích nội dung chương trình đặc điểm dạy học hai chương Oxi - Lưu huỳnh Tốc độ phản ứng cân hóa học 37 2.1.1 Mục têu, yêu cầu chương Oxi - Lưu huỳnh chương Tốc độ phản ứng cân hóa học 37 2.1.2 Cấu trúc chương trình chương Oxi - Lưu huỳnh chương Tốc độ phản ứng cân hóa học 39 2.1.3 Đặc điểm phương pháp dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh chương Tốc độ phản ứng cân hóa học 40 2.2 Đề xuất công cụ đánh giá lực tự học học sinh 42 2.2.1 Đánh giá kiến thức kĩ kết tự học HS thông qua kiểm tra 46 2.2.2 Đánh giá lực tự học HS thông qua bảng kiểm quan sát GV phiếu tự đánh giá HS 46 2.3 Đề xuất số biện pháp phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh chương Tốc độ phản ứng cân hóa học 48 2.3.1 Biện pháp 1: Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn cho học sinh 48 2.3.2 Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư để hướng dẫn học sinh tự học 68 2.3.3 Biện pháp 3: Sử dụng hệ thống tập để hướng dẫn học sinh tự học 71 2.4 Thiết kế kế hoạch học thực dạy học theo biện pháp 87 2.4.1 Kế hoạch dạy học theo biện pháp sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn 87 2.4.2 Kế hoạch dạy học tổ chức theo biện pháp sử dụng sơ đồ tư 91 2.4.3 Kế hoạch dạy học tổ chức theo biện pháp sử dụng hệ thống tập để hướng dẫn học sinh tự học 95 Tiểu kết chương 101 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 102 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 102 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 102 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 102 3.2 Thời gian, đối tượng thực nghiệm 102 3.2.1 Thời gian thực nghiệm 102 3.2.2 Đối tượng thực nghiệm 102 3.3 Tiến hành thực nghiệm đánh giá hiệu việc sử dụng dạng tư liệu đến việc nâng cao lực tự học 103 3.3.1 Thực nghiệm đánh giá hiệu việc sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn 103 3.3.2 Thực nghiệm đánh giá hiệu việc áp dụng dạy học theo biện pháp sử dụng sơ đồ tư tự học 104 3.3.3 Thực nghiệm đánh giá hiệu việc áp dụng dạy học theo biện pháp sử dụng hệ thống tập để hướng dẫn HS tự học 104 3.3.4 Xử lý thống kê toán học kết thực nghiệm thu 105 3.4 Kết thực nghiệm 106 3.4.1 Đánh giá tinh thần, thái độ hứng thú HS 106 3.4.2 Đánh giá lực tự học HS theo công cụ xây dựng 106 Tiểu kết chương 120 KẾT LUẬN CHUNG 121 Kết luận 121 Đề xuất 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ngô Ngọc An, Lê Hồng Dũng (2006),Rèn luyện kỹ giải tốn hóa học 10, NXB GD Ngơ Ngọc An, Lê Hồng Dũng (2007),Ơn tập kiểm tra hóa học 10, NXB GD Trịnh Văn Biều (2003),Các phương pháp dạy học hiệu quả, NXB ĐHSP Tp HCM Phạm Đức Bình (2007),Phương pháp giải tập hóa phi kim, NXB GD Bộ Giáo dục Đào tạo (7/2017)“ Chương trình giáo dục phổ thơng - Chương trình tổng thể ” Bộ Giáo dục Đào tạo (2014),Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ mơn hóa học lớp 10, NXB Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2014),Tài liệu tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh môn Hóa học Bộ Giáo dục Đào tạo (2014),Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh mơn Hóa Học cấp THPT Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), “Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 10 Trần Bá Hồnh (7/1998), “Vị trí tự học tự đào tạo trình dạy học giáo dục đào tạo”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục 11 Nguyễn Thúy Hồng cộng sự,Tài liệu hướng dẫn tự học, Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 12 Nguyễn Kì ( 1998), Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 7/ 1998 13 Nguyễn Thị Ngà (2010),Xây dựng sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo mơđun phần kiến thức sở hóa học chung - chương trình THPT chun hóa học góp phần nâng cao lực tự học cho học sinh, Luận án tến sĩ khoa học 14 Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo (2013) 15 Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu (2014),Phương pháp dạy học mơn Hóa học trường phổ thơng, NXB ĐHSP 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005),Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 17 Thủ tướng Chính phủ (2012),Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTG ngày 13/6/2012 18 Nguyễn Cảnh Toàn (1960),Sách Dạy Học 19 Nguyễn Cảnh Tồn (chủ biên 1997),Nguyễn Kì – Vũ Văn Tảo – Bùi Tường, Quá trình dạy – tự học, NXB GD Hà Nội 20 Tony Buzan, Barry Buzan, Lê Huy Lâm biên dịch (2009),Sơ đồ tư duy, NXB Tổng hợp TPHCM, TPHCM 21 Từ điển Tiếng Việt (2000), NXB KHKT 22 Nguyễn Xuân Trường (1997),Bài tập hóa học trường phổ thông, NXB ĐHQG Hà Nội 23 Nguyễn Xuân Trường (2006),Sử dụng tập dạy học hóa học trường phổ thông, NXB ĐHSP 24 Thái Duy Tuyên (2003),Dạy tự học cho sinh viên nhà trường Cao đẳng Đại học chuyên nghiệp, Chuyên đề Phương pháp dạy học cho học viên Cao học, ĐH Huế Tiếng nước 25 Stephanie Allais, David Raffe, Rob Strathdee, Leesa Wheelahan, Michael Young (2009), Learning from the first qualifications frameworks, Internatonal Labour Office, Geneva Website 26 http://dayvahochoa.com/ 27 http://dethi.violet.vn/ 28 http://hoahocngaynay.com/ PL1 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TH CỦA HS TỰ HỌC - ĐỈNH CAO CỦA DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Các em học sinh thân mến ! Bài khảo sát giúp cô giáo lấy số liệu cho đề tài luận văn thạc sĩ tới Mong em giúp tck để có dẫn chứng xác thực cho đề tài Sự tham gia đóng góp ý kiến chân thực em có tác dụng lớn giúp hồn thành luận văn RẤT MONG CÁC EM TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ CÁC CÂU DƯỚI ĐÂY CẢM ƠN CÁC EM RẤT NHIỀU ! Phần I: Thông tin chung Họ tên:………………………………… … Giới tnh:…… …… Ngày sinh: …………………… Lớp:……………Trường:…………………… Phần II: Thực trạng tự học HS THPT NỘI DUNG ĐIỀU TRA Học tập để có kiến thức, cách giải vấn đề, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn hành trang cho thân bước vào sống Đúng Sai Lượng kiến thức mà em tiếp thu trình học tập lớp + 50- 70% + 75-95% Nguyên nhân khiến em chưa đạt hiệu tập trung chủ yếu vào nội dung: + Bản thân chưa có cách học phù hợp + Kiến thức học tập nhiều mức cần thiết + Bản thân thụ động không tch cực học tập HS tham gia học thêm lớp học phụ đạo nhằm cho kiến thức, lấp đầy lỗ hổng, theo kịp chương trình học PL2 Em thường học hình thức chủ yếu + Học có hướng dẫn trực tếp ( có GV, PH hướng dẫn) + Học có hướng dẫn gián tếp ( tài liệu từ GV) + Tự lực học HS biết đến thuật ngữ tự học HS : + có lực tự học + Khơng xác định Tự học “ tự tìm tòi, học hỏi kiến thức từ nguồn kiến thức khác để bổ sung tri thức” PL3 PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TH CỦA HS TỰ HỌC - ĐỈNH CAO CỦA DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Các thầy giáo kínhmến ! Bài khảo sát giúp lấy số liệu cho đề tài luận văn thạc sĩ tới.Kính mong thầy (cơ) giúp tơi tick để có dẫn chứng xác thực cho đề tài Sự tham gia đóng góp ý kiến chân thực thầy (cơ) có tác dụng lớn giúp tơi hồn thành luận văn này.Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Phần I: Thông tin chung Họ tên:………………………………… … Trường: …………………… Phần II: Thực trạng tự học HS THPT STT Nội dung điều tra Sự cần thiết việc phát triển NLTH Hóa học cho HS THPT + Rất cần thiết + Cần thiết Khả TH môn Hóa học HS phù hợp với trình độ HS + Khá, giỏi + Trung bình, trở lên + Tất HS Khả TH Hóa học đại đa số HS THPT chưa tốt Tác dụng rèn luyện NLTH HS THPT: + Giúp HS hiểu nhớ lâu + Phát huy tnh tch cực, tự lập HS + Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức + Mở rộng nâng cao kiến thức + Tập thói quen tự học, tự nghiên cứu suốt đời + Kích thích hứng thú động học tập PL4 Công cụ GV dùng để đánh giá NLTH HS : + Bảng kiểm quan sát GV để đánh hoạt động lớp HS + Bài kiểm tra sau tiết học + Đánh giá ghi + Đánh giá qua việc HS báo cáo kết thực dự án học tập, nghiên cứu, báo cáo kết thực hành, thí nghiệm + Đánh giá thơng qua thuyết trình (bài viết, trình chiếu, video clip,…) + HS đánh giá, nhận xét lẫn PL5 PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN ĐÁNH TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Kính gửi: ……………………………………………………………………… Nhằm hình thành nâng cao lực tự học thiết kế vài tài liệu tự học có hướng dẫn nhằm hướng dẫn HS tự học trước nhà vài nội dung tết học qua kết tết học thành công Để đánh giá mức độ phù hợp, chất lượng, hiệu khía cạnh có liên quan đến tài liệu giảng dạy (có tài liệu kèm theo), Kính mong thầy (cơ)………………………………………… cho biết ý kiến cá nhân vấn đề cách chân thực khách quan để tơi hoàn thiện tài liệu thời gian tới Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp q thầy cơ! Ghi chú: Có mức đánh giá thang đánh giá Mức mức thấp – mức mức cao THANG ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ A ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU TỰ HỌC LÝ THUYẾT Đảm bảo, bám sát, tuân thủ mục têu dạy, tết dạy Các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn tự học đầy đủ trọng tâm học Các nội dung, thông tin tài liệu cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết cho học sinh để học sinh chuẩn bị cho học Các câu hỏi hướng dẫn thiết kế phù hợp với trình độ nhận thức học sinh Các nội dung, kiến thức đề cập đến tài liệu đạt ĐÁNH GIÁ PL6 xác khoa học, cập nhật tnh đại, thực tễn Việt nam 10 Câu hỏi tự kiểm tra có bám sát mục têu Thơng qua hoạt động HS hình thành phát triển lực tự học Trình bày rõ, đẹp, cấu trúc hợp lý Ngơn ngữ trình bày sáng, dễ hiểu, dấu hiệu phân biệt chương rõ ràng Cỡ chữ (13); Font chữ (Times New Roman); giãn dòng 1,5 lines; chèn hình ảnh, chia cột, … hợp lý B ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU TỰ HỌC BÀI TẬP THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 11 Tài liệu có chuẩn xác nội dung (đề bài, đáp số hướng dẫn giải) 12 Tài liệu có cấu trúc phù hợp với tài liệu TH theo ND lí thuyết 13 Tài liệu trình bày có rõ ràng 14 Tài liệu có đầy đủ dạng tập cần thiết 15 Trình tự hướng dẫn học tập tài liệu có hợp lí (từ dễ đến khó, ) 16 Phần hướng dẫn giải hiểu 17 Tài liệu có giúp cho việc rèn luyện kỹ tự học 18 Học sinh có hứng thú học tập với tài liệu PL7 C ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Năng lực nhận biết, Năng lực xác định mục tiêu  nhiệm liên hệ phát vấn Năng lực đọc giáo  tự vấn đề  Năng lực vận dụng  Năng lực giải học  trình, tài liệu tham khảo đề Năng lực lập kế hoạch tìm tòi, chọn lọc  kiến thức vào thực tễn Năng lực đánh giá tự đánh giá  Năng lực khác D MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý KHÁC ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giáo viên/Giảng viên (Ký ghi rõ họ tên) PL8 PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN ĐÁNH TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BIÊN SOẠN THEO BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Kính gửi thầy ( cơ):………………………………………………………… Trong thời gian vừa qua, tham gia dạy thử nghiệm số tiết học với tài liệu giảng dạy biên soạn theo biện pháp sử dụng hệ thống tập để hướng dẫn HS tự học Để đánh giá mức độ phù hợp, chất lượng, hiệu khía cạnh có liên quan đến tài liệu giảng dạy (có tài liệu kèm theo), kính mong thầy (cơ)………………………………………… cho biết ý kiến cá nhân vấn đề cách chân thực khách quan để tơi hồn thiện tài liệu thời gian tới X in chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp q thầy cơ! Ghi chú: Có mức đánh giá thang đánh giá Mức mức thấp – mức mức cao Thang điểm đánh giá Nội dung đánh giá Đánh giá nội dung Đầy đủ kiến thức quan trọng cần thiết Kiến thức xác, khoa học BT phù hợp với trình độ HS Bám sát SGK Kiến thức, tư liệu thiết thực cập nhật HTBT phong phú, đa dạng Đánh giá hình thức Thiết kế khoa học Bố cục hợp lí, logic Đánh giá tính khả thi Phù hợp với thời gian tự học nhà HS Phù hợp với điều kiện giảng dạy, học tập GV HS PL9 Đánh giá hiệu sử dụng HTBT hóa học Hỗ trợ tốt cho HS tự học HS dễ hiểu bài, tếp thu nhanh Cải thiện khả làm ghi nhớ kiến thức cho HS Góp phần nâng cao chất lượng dạy học Góp phần tăng mức độ hứng thú học Hóa Kết học tập nâng lên Góp phần vào việc đổi PPDH Là nguồn tư liệu tốt cho GV giảng dạy ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Năng lực xác định mục têu  nhiệm biết, tìm tòi, chọn lọc liên hệ phát Năng lực đọc  vấn đề Năng lực lập kế hoạch Năng lực nhận tự học  Năng lực giải vấn đề   giáo trình, tài liệu tham khảo Năng lực vận  dụng kiến thức vào thực tễn Năng lực đánh giá tự đánh giá  Năng lực khác MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý KHÁC ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giáo viên/Giảng viên (Ký ghi rõ họ tên) PL10 PHỤ LỤC BẢNG KIỂM QUAN SÁT NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH ( Dành cho Giáo Viên) Mức độ đánh giá lực tự học Tiêu Tiêu chí đánh giá chí Xác định mục tiêu học tập Xác định nhiệm vụ học tập Kĩ lập kế hoạch học tập theo tài liệu tự học Kĩ đọc thu thập thông tn, sử dụng SĐTD Ghi chép thông tin đọc hình thức phù hợp, thuận tện cho việc ghi nhớ sử dụng Kĩ phân tích, đánh giá đưa nhận xét, hệ thống hóa, xếp thơng tn Kĩ trả lời yêu cầu TLHT làm tập vận dụng Kĩ hợp tác làm việc theo nhóm lắng nghe, trao đổi phân tch thảo luận Kĩ chuẩn bị vấn đề để thảo luận Mức Mức Mức PL11 Đưa câu hỏi để mở rộng, đào 10 sâu vấn đề vận dụng kiến thức vào sống 11 Biết đúc rút kinh nghiệm học tập cho thân Biết chia sẻ kinh nghiệm với 12 bạn bè biến kinh nghiệm bạn bè phù hợp với thân Biết vận dụng linh hoạt kinh 13 nghiệm vào tình Tự đánh giá hạn 14 chế, thiếu sót thân học tập Biết lắng nghe tiếp thu thông tn phản hồi.Trên 15 sở thông tin phản hồi, có phương án khắc phục hạn chế, thiếu sót để nâng cao chất lượng học tập PL12 BẢNG KIỂM QUAN SÁT NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH ( DÀNH CHO HS ) Mức độ đánh giá lực tự học Tiêu Tiêu chí đánh giá chí Xác định mục tiêu học tập Xác định nhiệm vụ học tập Kĩ lập kế hoạch học tập theo tài liệu tự học Kĩ đọc thu thập thông tn, sử dụng SĐTD Ghi chép thông tin đọc hình thức phù hợp, thuận tện cho việc ghi nhớ sử dụng Kĩ phân tích, đánh giá đưa nhận xét, hệ thống hóa, xếp thông tn Kĩ trả lời yêu cầu TLHT làm tập vận dụng Kĩ hợp tác làm việc theo nhóm lắng nghe, trao đổi phân tch thảo luận Kĩ chuẩn bị vấn đề để thảo luận Mức1 Mức Mức PL13 Đưa câu hỏi để mở rộng, đào 10 sâu vấn đề vận dụng kiến thức vào sống 11 Biết đúc rút kinh nghiệm học tập cho thân Biết chia sẻ kinh nghiệm với 12 bạn bè biến kinh nghiệm bạn bè phù hợp với thân Biết vận dụng linh hoạt kinh 13 nghiệm vào tình Tự đánh giá hạn 14 chế, thiếu sót thân học tập Biết lắng nghe tiếp thu thông tn phản hồi.Trên 15 sở thơng tin phản hồi, có phương án khắc phục hạn chế, thiếu sót để nâng cao chất lượng học tập ... dẫn HS tự học dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh chương Tốc độ phản ứng cân hóa học, Hóa học 10 Phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy học Hóa học chương: Oxi - Lưu huỳnh Tốc độ phản ứng cân hóa học ... bày chương Chương Cơ sở lý luận thực tễn phát triển lực tự học học sinh Trung học phổ thơng thơng qua dạy học Hóa học Chương Phát triển lực tự học học sinh thông qua dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh. .. HS tự học tự nghiên cứu thuận lợi Xuất phát từ lí chúng tơi chọn đề tài " Phát triển lực tự học học sinh thông qua dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh chương Tốc độ phản ứng cân hóa học Hóa học 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học chương oxi lưu huỳnh và chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học hóa học 10 , Phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học chương oxi lưu huỳnh và chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học hóa học 10

Từ khóa liên quan