Dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở cho học sinh lớp 2, 3 theo định hướng phát triển năng lực

217 194 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:46

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO TRƯỜNGĐẠIHỌCSƯPHẠMHÀNỘI2 LÊTHỊNA SA DẠYHỌCĐỌCHIỂUVĂNBẢNTRUYỆN CHO HỌCSINHLỚP2,3 THEOĐỊNHHƯỚNG PHÁTTRIỂNNĂNGLỰC LUẬNVĂNTHẠC SĨ KHOAHỌCGIÁODỤC HÀNỘI – 2018 BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO TRƯỜNGĐẠIHỌC SƯPHẠMHÀNỘI2 - LÊTHỊNA SA DẠYHỌCĐỌCHIỂUVĂNBẢNTRUYỆN CHO HỌCSINHLỚP2,3 THEO ĐỊNHHƯỚNG PHÁTTRIỂNNĂNGLỰC Chuyênngành: Giáodụchọc(Tiểu học) Mãsố : 14 01 01 LUẬNVĂN THẠCSĨKHOAHỌC Ngườihướngdẫn khoahọc: PGS.TSĐỗHuyQuang HÀNỘI - 2018 LỜI CẢMƠN Vớitìnhcảmchânthành, tơi xin bày tỏ lòngcảmơnsâusắcđến: - Bangiám hiệu,phòngSauĐại học trườngĐại học sư phạmHà Nội2đãtạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiêncứu, hoàn thànhcácchuyênđề bậc đàotạo Sauđại học - PGS.TS Đỗ Huy Quang - Người hướng d ẫn khoa học tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, bảo tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luậnvăn - Bangiámhiệu,cácthầygiáo,cơgiáovà cácemhọc sinh lớp2và3cáctrường Tiểu học Nghĩa Dũng, Đại Yên, Kim Đồng, quận Ba Đình – Hà Nội, gia đình,người thânđãtạođiều kiệngiúp đỡ,độngviêntơi Dù cố gắng nhưngluậnvăn vẫncònnhững hạn chế Tác giả mong nhậnđược góp ýcủaqthầy,cơgiáo, cácđồng nghiệpvàbạnbè Hà Nội,tháng10 năm 2018 Tácgiả LêThị Na Sa LỜI CAMĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiêncứulàtrungthựcvà chưađược côngbố cơngtrìnhnàokhác HàNội,tháng 10 năm2018 Tácgiả luậnvăn Lê Thị Na Sa DANH MỤCCƠNGTRÌNHCỦATÁCGIẢ LêThịNaSa(2018),“VềdạyhọctậpđọcởTiểuhọctheođịnh hướngphát triểnnănglựcquatiết dạyTậpđọc“Conchónhàhàngxóm” ” TiếngViệt2, tập1,TạpchíGiáochức,số134,tháng6, tr28, 29, 30 MỤCLỤC MỞĐẦU …………………………………………………………… ….… .…… 1 Lídochọnđềtài …………………………………………………………… ……1 Lịchsử nghiêncứuvấnđề………………………………………… …………….3 3.Mụcđíchnghiêncứu………………………………………………………… ….7 4.Kháchthể, đốitượngvàphạmvinghiêncứu………………………………………7 5.Giảthuyếtkhoahọc……………………………………………………………… 6.Nhiệmvụnghiêncứu…………………………………………………………… 7.Phươngphápnghiêncứu……………………………………………………… …8 Cấutrúccủaluậnvăn………………………………………………………… … PHẦNNỘIDUNG CHƯƠNG1.CƠSỞLÍLUẬNVÀTHỰCTIỄN……………………………….… … 10 1.1 Cơsở lýluận …………………… ……………………………………….… …10 1.1.1 Mộtsốkháiniệm…………………………………………………………… 10 1.1.2 Đọc hiểuvàdạy họcđọc hiểuvănbản truyện tiểu họctheođịnhhướngphát triểnnănglực …………………………………… ………………………………….19 1.1.3 Vấnđề kiểm trađánhgiáđể xác địnhnănglực đọc hiểuvănbản truyện học sinh lớp 2, 3…………………………………… ……………………………… ….34 1.2.Cơsở thực tiễn ………………………………………….……………… … …38 1.2.1 Khảosátchươngtrình,sáchgiáokhoa…………… …………………… ….38 1.2.2 Khảosátthực trạng dạyvàhọcđọc hiểu vănbản truyện tiểu học… .… 45 1.2.3 Phântíchkết khảosát thực trạng dạy học đọc hiểuvănbản truyện học sinh lớp 2, 3……………………………………………………………….……… 50 1.2.4 Nhậnđịnh chung thực trạng dạy họcđọc hiểuvănbản truyện cho học sinh lớp 2, theođịnh hướngpháttriển nănglực…………………………… 53 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 2, THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT …………………………………………………… … 57 TRIỂN NĂNG LỰC…………………… 2.1 Một số ucầucótínhnguntắc tổ chức hoạt động dạy học đọc hiểuvănbản truyện cho học sinh lớp 2, theo định hướng phát triển lực ……… ………………………………………………………………………… … 57 2.2 Tổ chức hoạtđộng dạy học đọc hiểuvănbản truyện cho học sinh lớp 2, theođịnh hướngphátriểnnăng lực……………………………………………….……… …61 2.2.1Quytrìnhtổ chức đọc hiểuvănbản truyện……………… …….… ….….61 2.2.2 Kiểm tra đánh giá lực đọc hiểu văn truyện học sinh lớp 2, 3…………………………………………………….……………………….… … 78 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯPHẠM………………….………….….…….…… 87 3.1.Mụcđíchthực nghiệm…………………………………………………….… …87 3.2 Kế hoạch thực nghiệm…………………………………….… ……… … … 87 3.3 Nội dung thực nghiệm………………………………………….……….… .88 3.4 Phântích, đánhgiákết thực nghiệm……………………………….… … 100 KẾTLUẬN VÀKIẾN NGHỊ………………………………………………… … .116 TÀILIỆUTHAMKHẢO……………………………………………… ……… 120 DANHMỤCTỪVIẾTTẮT Viếttắt Viếtđầyđủ ĐC Đốichứng GDTH Giáodụctiểuhọc GV Giáoviên HS Họcsinh NL Nănglực TN Thựcnghiệm TPVC Tácphẩmvănchương VB Vănbản DANHMỤCCÁCBẢNG Bảng 1.1 Thốngkêchủ điểmsáchTiếng Việt lớp …………………………… ….40 Bảng 1.2 Thốngkêchủ điểmsáchTiếng Việt lớp ………………………….… .41 Bảng1.3.Phânloại vănbản nghệ thuật (Tập đọc lớp2,3)…………………….……42 Bảng 1.4: Thốngkêphânloại số lượngcâuhỏi theo 04 mứcđộ lớp 2, 3……… … 43 Bảng 1.5: Thốngkêphânloại số lượngcâuhỏiđọc hiểuvănbản lớp 2, 3……… 44 Bảng 2.1: Ma trận nội dung kiểmtrađọc hiểu lớp 2, … … ………… … …81 Bảng 2.2: Ma trậncâuhỏiđề kiểmtramôn Tiếng Việt lớp 2, phầnđọc hiểu 82 Bảng 3.1 ThốngkêcáctrườngTN,sĩsố họcsinhcáclớpTN,ĐC…………… … 88 Bảng 3.2 Thốngkêcácbàidạy thực nghiệm…………………………… … …… 89 Bảng 3.3: Tỉ lệ HS trả lờiđúng lớpTNvàĐCtheo04mức sau thực nghiệm ……106 Bảng 3.4 Tỉ lệ học sinh trả lời đúngcâuhỏi trắc nghiệmvănbản mới… ….…… 112 DANH MỤCCÁCHÌNH Hình1.1 Sơđồnănglựcpháttriển………………………………………… ….…….11 Hình1.2 Sơđồ hoạtđộng củaNănglực…………………………………………… 11 Hình1.3 Mơhìnhhànhđộngđọc-hiểu………………………… ….…………………… 29 Hình3.1.Tỉ lệ học sinh trả lờiđúngcâuhỏi lớpTNvàĐCtrước thực nghiệm …… 98 PHẦNMỞĐẦU Lýdochọnđềtài 1.1.Ngày 4/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị số 29-NQ/TW “Đổi bản, toàn diện giáodụcvàđàotạo, đáp ứng ucầucơng nghiệphóa, đạihóatrongđiều kiệnkinh tếthị trường định hướngxã hộichủnghĩavàhộinhậpquốctế ” Nghị nêu:“ Chuyển mạnh trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực, phẩm chấtngườihọc…Tiếp tục đổi phươngpháp dạy học theo hướng đại; phát huytính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức,kĩnăngcủangườihọc;khắcphụclốitruyền thụápđặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khí ch tự học, tạocơ sở để người học tự cập nhật vàđổi tri thức, kĩnăng,phát triển lực.” Như vậy, để thực tốt u cầu đó, ngồi việc cần đổi mạnh mẽvàđồngbộcácyếu tố cơbảncủagiáodục, đào tạo việc coi trọng pháttriểnphẩm chấtvànănglựcngườihọclàvôcùngquantrọng 1.2 Giáo dục tiểu học bậc học sở ban đầu quan trọng, góp phần đào tạo hệ trẻ phát triển toàn diện để em gánh vai sứ mệnhlịch sử dântộc Trongchươngtrìnhgiáodụcbậctiểuhọc, TiếngViệt đượccoi làmơnhọc trungtâm, làmơnhọc bắtbuộcsuốt cấptiểuhọcvàchiếmmộtvịtríxứngđáng dung lượng thời gian Nhiệm vụ môn Tiếng Việt trang bị cho học sinh tri thức chuẩn Tiếng Việt, rèn cho học sinh kĩ sử dụng tiếng Việt trình giao tiếp tư duy, bao gồm kĩ năng: nghe, nói, đọc,viết “ Trẻ em vào đời sống tinh thần người xung quanh nhấthơngquaphươngtiệntiếngmẹđẻvà ngượclại, thếgiới baoquanhđứa trẻ đượcphảnánhtrong nóchỉ thơngquachínhcơngcụnày”(K.A.Usinxki) c VìGấu ngoan Tại Gấu mẹ lại bảo Gấu phảinóilời cảmơnbácVoichứ khơngphảinói lời xin lỗi? a VìbácVoikhơng thíchnghenhững lời xin lỗi b VìbácVoiln muốnngườikhácphảinóilời cảmơnmình c VìGấucon đượcbácVoigiúpđỡ Gấucon khơnglàmgìsai NếuconlàGấucon khilàmgiỏ nấm Sócrơi, làmgì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………… Conthíchnhânvậtnàonhất?Vìsao? ……………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………… Quabàihọc Gấu con, bạn giúpem,emsẽ nói: …………………………………………………………………………… Cònkhiem làmphiền mắc lỗi với bạn, em nói: …………………………………………………………………………… MA TRẬNĐỀ Mức Mức TN TN TL Mức TL TN Mức TL TN TL Tổng Số câu 2 Câu số 2,3 4,5 Số điểm 0,5 1,0 1,0 1,0 4,0 ĐÁPÁN,BIỂU ĐIỂM Tổngđiểmđọc hiểu:4điểm Câu :(0,5điểm) chọnýB Câu :(0,5 điểm) chọnýB Câu :(0,5 điểm) chọnýC Câu 4: (0.5điểm) : Xin lỗiSóc;xinlỗivànhặt nấm lạicho Sóc.Tùycâutrả lời học sinhmàcho0,25 - 0,5điểm Câu 5: (0,5điểm) Tùy câutrả lời học sinhmàcho0,25- 0,5điểm Gợiý:Gấu : hồnnhiên,đáng yêu, BácVoi:Tốt bụngvìđãcứugiúpGấu Sóc:sẵn lòngthalỗi, tốt bụng,khơngtráchGấu Câu 6:(1,0điểm) Gợiý:a.(0,5điểm) Tớ cảmơncậu, cậu thật tốt bụng, b.(0,5điểm) Tớ xin lỗi bạn, lần sau tớ cẩn thậnhơn, BÀIKIỂMTRAĐỌC HIỂU LỚP Đọcthầmvàlàm tập VườnhoacủachúKhổngLồ Chú KhổngLồ cómộtvườnhoa to đẹp.Chúxây mộtbứctườngthật cao đểkhôngchocácbạnnhỏvàochơi Mùa xuânđến,hoa trongvườnnởrộ, bãicỏ xanhnon mỡ màng,nhưng lại rấtvắngvẻ Cáclồihoa nóivới nhau:“ ChúKhổngLồthậtíchkỉ.Từ chúngtakhơngnởhoacho chúxemnữa” Thếlàvườnhoachỉgióbấclạnhlẽo tuyếtrơiđầy vườn Bỗng buổi sáng sớm, Khổng Lồ nghe thấy tiếng chim hót véo von vàngửi thấymùihoathơm.Thìracácbạnnhỏđãvàovườnhoaquamộtlỗ nhỏ ởchântường Các bạn nơ đùa rấtvuivẻ.Những bơng hoa lại khốc mìnhnhững bộáonhiềumàusặcsỡ,tỏahươngngàongạt ChúKhổng Lồrất hối hận íchkỉ mình.Từ đó, vườnhoa lại có mùa xuân, hoa thơmvàtiếngcười Khoanhvàochữ cáitrướcýtrả lờiđúnghoặclàmtheoyêucầu Con hiểu “Khổng Lồ” đâychỉ ngườinhưthế nào? a Ngườilàmvườn b Người nhỏ bé c Người to lớn Viết tiếpcâusau: Để cácbạn nhỏ khôngvàovườn hoa chơiđược,chúKhổng Lồ Vườn hoa trở nênnhưthế nàokhikhơngcócác bạn nhỏ vàochơi? a Chỉ có gióbấc lạnh lẽo tuyết rơi đầyvườn b Hoa nở rộ vàchim hótvéovon c Chỉ cònbãicỏ xanh, cảnh vậtimlìm Nốiýthích hợp cộtđể tạo thành câuvănhồnchỉnh: A B Cácbạn nhỏ chàođóncácbạn nhỏ Chimhót,hoanở hối hậnvìsự ích kỉ ChúKhổng Lồ chui qua lỗ chântườngđể vàovườn hoa 5.Câuchuyện muốnnóivớiconđiềugì? 6.a Em thử tưởngtượng nếuemkhơngcóbạn bèthì sống nào? Ghi lại – 3câuvăn b Em cầnđối xử với bạnbè mìnhthế nào? MA TRẬNĐỀ Mức Mức TN TN TL Mức TL TN Mức TL TN TL Tổng Số câu 2 1 Câu số 1,2 3,4 Số điểm 1,0 0,5 1,0 4,0 ĐÁPÁN,BIỂU ĐIỂM Tổngđiểmđọc hiểu:4điểm Câu :(0,5điểm) chọnýC Câu :(0,5 điểm) : xâymột bứctường cao Câu :(0,5 điểm) chọnýa Câu 4: (0.5điểm) : A B Cácbạn nhỏ chào đóncácbạn nhỏ Chimhót,hoanở hối hậnvìsự ích kỉ ChúKhổng Lồ chui qua lỗ chân tường để vàovườn hoa Câu 5: (1điểm) Gợiý:Chiasẻ với mọingườithìmìnhmớicó niềm vui/ cần chia sẻ với mọingười/khơngđượcíchkỉ , Câu :(1,0điểm) Gợiý:a.(0,5điểm)Khơngcóbạn bè thìcuộc sống thật buồn/tẻ nhạt/cơ đơn/ b.(0,5 điểm) Em cầnđối xử tốt/đoànkết/yêuquý/yêu thương/quantâm/chiasẻ vớicácbạn Phụ lục 3.3- PHIẾU KHẢOSÁTSAUTHỰC NGHIỆM BÀI:CONCHĨNHÀHÀNG XĨM - LỚP Thơngtinhọcsinh: Họvàtên………………………………….Lớp:……………………………………… ……………………………………………Quận(Huyện):………………… …………………………………………………………………… KhiBébịthương,CúnđãgiúpBénhưthếnào? a Cúnchạyđitìmngườigiúp b CúnởlạibênBéchoBéđỡsợ c CúnsủatochomọingườibiếtđểđếngiúpBé BácsĩnghĩrằngvếthươngcủaBémaulành nhờai? b Nhờbácsĩtậntìnhcứu chữa c Nhờbạnbèđếnchơicùng bé EmthấyCúnlàchúchónhưthếnào? a Trungthành b Đángu c Thơng minh Bàiđọcmuốnnóilên điềugì? a CúnvàBé đơibạnthân b Chólàcon vậtthơngminh,tìnhcảm c Convật nilàbạncủaconngười d Cả đápántrên Trảlờicâuhỏisau: Tỉnh (Thànhphố): Khoanhtrònvàotrướcchữcáicó câutrảlờiđúngnhất: a NhờCúnquantâmvàlàmbạncùngBé Trường: Em thíchchitiếtnàonhấtrong truyện?Vìsao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Conlàm gìđểcácconvật nitrởthànhbạn củamình? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI:AINGOANSẼĐƯỢCTHƯỞNG- LỚP2 Thôngtinhọcsinh: Họvà tên………………………………….Lớp:…………………….…………….……… Trường: ……………………………………………Quận(Huyện):…………………… Tỉnh(Thànhphố): ……………………………………………………………………… Khoanhtrònvàotrướcchữcáichocâutrảlờiđúng: 1.BácHồđithămnhữngnơinàotrong trạinhiđồng? a.Phòngkhách,phòngngủ b.Phòngngủ,phòngăn c.Phòngngủ,phòngăn,nhàbếp,nơitắmrửa,… VìsaoBáckhenTộ ngoan? a.VìTộ trơngđángu b.VìTộđã xinlỗicơ c.VìTộ thậthàđãbiếtnhậnlỗi 3.BácHồđếnthămvà chiaqchocácem thểhiệnđiều gì? a.Báclo lắngcho cácbạnthiếunhi b,Bácquantâm,chămlochocácbạnthiếunhi c.Bácmuốnđếnđểchiaquàcho bạnthiếunhi 4.Chọngiọngđọcphùhợpvớicho lờinóicủa cácbạnnhỏ? a.Nhẹ nhàng,ấmáp b,buồnbã c,Hồnnhiên,vuivẻ Trả lờicáccâuhỏisau Em hãyghitênđoạntheodiễnbiếntruyện Chitiết Đoạn BácHồđếnthămtrạinhiđồng.Bácđếnthămcácphòng, nơisinhhoạtcủacácem Báchỏi thămvàmuốnchiakẹocho cácbạn Cácemđềnghịchiakẹochobạnngoan Tộkhơngdámnhậnkẹo BáckhenTộngoan vàchiakẹochoTộ 2.EmhọcđượcđiềugìtừbạnTộ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3.Emhãykểvắntắt1truyệnembiếtnhậnlỗivà sửalỗihoặcemđượcchứng kiến? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI:NHÀẢO THUẬT- LỚP3 Thôngtinhọcsinh: Họvàtên………………………………….Lớp:……………………………………… Trường:……………………………………………Quận (Huyện):………………… Tỉnh(Thànhphố): …………………………………………………………………… Đánhdấuxvàotrướcýtrảlờiđúng: VìsaohaichịemXơ-phikhơngđixemảothuật? Vìhaichịembậnđimuasữagiúpmẹ Vìhaichịemkhơngthích xemảothuật Vìhaichịemthươngbốnằmviện,tiếtkiệmtiền chomẹnên khơngdámxin ChúLítìm đếnnhàXơ-phivàMácđể làmgì ? Chúđến đểbiểudiễn xiếc Chútìm đếnđểcảm ơnhaibạnnhỏrấtngoanđãgiúpđỡchú Chútìm đếnđểuống trà 3.ChịemXơ-phiđượcxem ảothuậtdoaibiểudiễn? Cácnghệsĩtrong rạpxiếc ChúLí Mẹcủahaichịem Khi đọc đoạn4,miêutả chúLíbiểu diễn ảo thuật,chúng ta nênđọc với giọng nhưthế nào? Vui vẻ Xúcđộng Hồi hộp, bất ngờ Trảlờicáccâuhỏisau Nốicộtvàtìmchitiếtthích hợp Nhânvật Đặcđiểm Chitiếthểhiện Chịem Xơ-phi Tàigiỏi,nhânhậu, ……………………… yêuquýtrẻem ……………………… ……………………… Mẹ Hiếuthảo,ngoan ……………………… ngoãn,tốt bụng ……………………… ……………………… ChúLí Hiếukhách ……………………… ……………………… ……………………… Em học tậpđượcđiềugìquacâuchuyệnnày? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………….…………………… Hãykể việc làmemđã biếtquantâmvàgiúpđỡ ngườikhác ………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………… … BÀI:NGƯỜIĐISĂNVÀ CONVƯỢN- LỚP3 Thôngtinhọcsinh: Họvàtên……………………………….Lớp:……………………………………………… Trường: …………………………………Quận(Huyện):……………………… ……… Tỉnh(Thànhphố): ………………………………………………………………………… Đánhdấuxvàotrướcýtrảlờiđúng: Bácthợsănvàorừngbắntrúngcon nào? Cácloàithú Vượnmẹ Vượnmẹvàvượn Chitiếtvượnmẹgốiđầuvàvắtsữachocontrướckhichếtnóilênđiềugì? Vượnmẹsợ contỉnh giấc Vượnmẹsợ làmvượnconngã Vượnmẹuthươngvàlolắngcho vượncon Theoemvìsaobácthợ sănlạikhơngbaogiờ đisănnữa? Bácthấy xóthươngvàânhận trước cáichết củavượn mẹ Báckhơngmuốncóthêmcon vậtnàobị chết Cả haiý trênđều Câuchuyện muốnnóivớichúngtađiềugì? Sự ân hận bácthợ săn Vượn mẹ rấtcăm giậnbácthợ săn Cần phải bảo vệ cácloàiđộng vậthoangdã Trả lờicáccâuhỏisau Sắp xếp lạicáctình tiết truyệntheo đúngthứ tự TT Chi tiết Vượn mẹ nhìnngười thợ săncăm giận Bácthợ sănbẻ gãy nỏ vàkhôngbaogiờ đisăn Bácthợ sănbắntrúngvượn mẹ Bác thợ sănvàorừngsănbắn Vượn mẹ nhẹ nhànggốiđầuvàvắt sữa cho Thứ tự chết Conthíchnhânvậtnàonhất? Vìsao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……… Conhãyvẽ tranh gửithơng điệpđến mọingười để “Bảo vệ động vật hoang dã” ………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………….…… ……… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….… ……… Phụ lục 3.4- PHIẾU KHẢOSÁTVĂNBẢN MỚI I Đọc thầm trả lời câu hỏi Tìnhbạn Tối hôm ấy, mẹ vắng, dặn Cún trông nhà, khơng đâu Chợt Cún nghe cótiếngkêungồisân: - Cứutơivới ThìraCáogiàđãtómđượcGàcontộinghiệp Cúncon sợCáo nhưnglại thươngGàcon.Cúnnảy mộtkế.Cậuđộimũ sư tử lênđầurồihùngdũngtiếnrasân Cáogiàtrơngthấy hoảng q, bng Gà conđể chạy thốtthân.MóngvuốtcủaCáocàolàmGàcon bị thương.Cúnliền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy mạch đến nhà bác sĩ Dê núi Bácsĩ nhanhchóngbăngbóvếtthươngchoGàcon.Gàconrun rẩy lạnhvàđau, Cúnliền cởi áo đắp cho bạn Thế Gà cứu sống Về nhà, Cúnkểlạimọichuyệncho mẹnghe.MẹliềnxoađầuCún,khen: - ConđúnglàCúncondũngcảmMẹrấttựhàovềcon Theo Mẹkểconnghe Dựavàonộidungbàiđọctrên,khoanhtrònvàocácchữcáitrướcýtrả lờiđúng hoặclàmtheoucầucủa mỗicâuhỏi ThấyGàconbịCáogiàbắt,Cúnconđãlàmgì? a.Cúnconđứngnépvào cánhcửaquan sát b.Cúnconkhơngbiếtlàm cáchnàovìCúnrấtsợCáo c.Cúnnảy ramộtkếlàđộimũ sưtửlênđầurồihùngdũng tiếnrasân Vì CáogiàlạibỏGàconlạivà chạythốtchân? a.Vì Cáonhìnthấy Cúncon b.VìCáo giàrấtsợ sưtử c VìCáogiàrấtsợCúncon ThấyGàconđãbịthương,Cúnconđãlàmnhữnggìđểcứubạn? a.Cúnơm gàcon,vượtđườngxa,đêmtốiđểtìmbácsĩDênúi b.Cúncởiáocủamìnhrađắp chobạn c.CúnconsợCáovàkhơnglàmgìđểcứubạn TheoemvìsaoCúncứuGàcon ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Em thíchhìnhảnhnàonhấtrong bài?Vìsao? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câuchuyệntrênmuốnkhunchúngtađiềugì? …………………………………………………………………………………… Emhãy chia sẻsuynghĩcủamìnhvềtìnhbạn(viết,vẽtranh,sơđồ tư đơngiản, ) ………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………… ………… ... hiểu, hệthốnghóacơ sởlíluận củadạy học ọchiểuvănbản truyện chohọcsinh lớp2 , theohướngpháttriểnnănglực 6.2 Xác địnhcơsởthựctiễncủadạyhọcđọchiểuvănbảntruyệncho HS lớp 2, theo hướng phát triển lực Điều tra,... tra, khảo sát thực trạng dạy học ọchiểuvănbảntruyện lớp2 , theo hướng phát triểnnăng lực 6 .3 Tổch cho t động dạyhọcđọchiểu vănbảntruyện cho HS lớp2 , theohướngph triển nănglực 6.4 Tổ chức thực nghiệm... Nhậnđịnh chung thực trạng dạy học ọc hiểuvănbản truyện cho học sinh lớp 2, theo ịnh hướngpháttriển nănglực…………………………… 53 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN CHO HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở cho học sinh lớp 2, 3 theo định hướng phát triển năng lực , Dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở cho học sinh lớp 2, 3 theo định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan