Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty xuất nhập khẩu hà nội

93 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:43

NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƢ THANH NIÊN HÀ NỘI TP.HCM, năm 2018 Lớp K36 A6 - Khoa QTDN LỜI NÓI ĐẦU Trong q trình cơng nghiệp hố đại hố đất nước đổi mới, chế quản lý sử dụng có hiệu nguồn nhân lực biện pháp nhằm nâng cao suất lao động, cải thiện đời sống vật chất văn hoá cho người lao động Trong phạm vi doanh nghiệp, sử dụng lao động coi vấn đề quan trọng hàng đầu lao động ba yếu tố đầu vào trình sản xuất Nhưng sử dụng lao động cho có hiệu cao lại vấn đề riêng biệt đặt trong doanh nghiệp Việc doanh nghiệp sử dụng biện pháp gì, hình thức để phát huy khả người lao động nhằm nâng cao suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh điều quan trọng, có ý nghĩa định đến thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Mặt khác biết đặc điểm lao động doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian cơng sức mà việc thực mục tiêu doanh nghiệp dễ dàng Nâng cao hiệu sử dụng lao động sở để nâng cao tiền lương, cải thiện đời sống cho công nhân, giúp cho doanh nghiệp có bước tiến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sản xuất – xuất nhập đầu tư Thanh Niên Hà Nội đơn vị sản xuất có trang thiết bị đầy đủ, đại, mẫu mã, công nghệ luôn thay đổi theo yêu cầu khách hàng Các mặt quản lý năm gần có nhiều tiến hiệu hạn chế Và vấn đề nâng cao hiệu sử dụng lao động Công ty luôn vấn đề quan tâm cần nâng cao Vậy lý sao? Và giải pháp hữu hiệu nhất? Thấy ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp thương mại nên thời gian thực tập công ty SX-XNKĐT niên HN em thấy: Mặc dù cơng ty có số biện pháp quản lý sử Lớp K36 A6 - Khoa QTDN dụng lao động không phù hợp với thay đổi kinh tế thị trường, em chọn đề tài : “ Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng lao động công ty Sản xuất – xuất nhập đầu tư niên Hà Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Bố cục luận văn phần mở đầu phần kết luận, luận văn chia làm chương: Chƣơng I: Lý luận hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp thƣơng mại Chƣơng II: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng lao động công ty sxxnkđt niên Hà Nội Chƣơng III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng công ty SX-XNKĐT niên HN Thời gian thực tập giai đoạn quan trọng sinh viên trước tốt nghiệp trường Thông qua q trình sinh viên tiếp xúc với kiến thức học, vận dụng kiến thức cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tế Mặt khác, qua thời gian thực tập sinh viên có điều kiện rèn luyện tác phong làm việc sau Qua thời gian thực tập, em có thời gian thực tế quý báu, tiếp xúc với môi trường làm việc động Em xin trân thành cảm ơn cô, chú, anh chị công ty Sản xuất –Xuất nhập đầu tư niên Hà nội giúp đỡ em nhiệt tình trình em thực tập quý Công ty Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo PGS- TS Phạm Cơng Đồn, người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn Với nhận thức khả hạn chế, luận văn em khơng tránh khỏi có thiếu sót Kính mong thầy giáo giúp em sửa chữa, bổ sung thiếu sót để nội dung luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Lớp K36 A6 - Khoa QTDN CHƢƠNG I LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI I Lao động thƣơng mại 1.Khái niệm đặc điểm lao động doanh nghiệp thương mại Xã hội muốn tồn phát triển cần phải có lao động “lao động hoạt độngcó mục đích,có ý thức người nhằm tạo cải vật chất phục vụ cho nhu cầu mình.Nhưng họ khơng thể trực tiếp sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu đòi hỏi.Vì mà xã hội xuất phân công lao động xã hội để phục vụ cho đối tượng khác phục vụ cho riêng Lao động doanh nghiệp thương mại phận lao động xã hội cần thiết phân cơng thực q trình lưu thơng hàng hố.Bao gồm lao động thực q trình mua bán ,vận chuyển , đóng gói,chọn lọc.bảo quản quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.Mục đích lao động họ nhằm đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng Lao động thương mại nói chung lao động doanh nghiệp thương mại nói riêng tồn tất yếu khách quan với tồn sản xuất , lưu thơng hàng hố thương mại ,đó phân công lao động xã hội định.Nguồn lao động doanh nghiệp thương mại tiếp nhận từ thị trường lao động doanh nghiệp khác.Song doanh nghiệp thương mại có chức lưu thơng hàng hố nên lao động doanh nghiệp thương mại có đặc thù riêng nó: * Cũng doanh nghiệp khác kinh tế quốc dân, trình lao động doanh nghiệp thương mại trình kết hợp sức lao động người lao động với công cụ lao động để tác động vào đối tượng lao động song đối tượng lao động doanh nghiệp thương mại sản phẩm hồn chỉnh,mục đích lao động nhân viên thương mại tác động vào sản vật tự nhiên để biến thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng mà tác Lớp K36 A6 - Khoa QTDN động vào vật phẩm tiêu dùng để đưa đến người tiêu dùng nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân họ, sản phẩm thực trở thành sản phẩm nghĩa đem tiêu dùng , thực giá trị giá trị sử dụng nó.Bởi lao động thương mại vừa mang tính chất lao động sản xuất vừa mang tính chất lao động phi sản xuất Đây đặc điểm lao động thương mại Theo quan điểm C.Mác lao động thương mại bao gồm hai phận + Bộ phận thứ lao động tiếp tục trình sản xuất lưu thông , bao gồm hoạt động lao động gắn liền với gía trị sử dụng hàng hoá,biến mặt hàng sản xuất thành mặt hàng kinh doanh thương mại tức mặt hàng tiêu dùng.Đó phận lao động vận chuyển , bảo quản , phân loại , chia nhỏ,chọn lọc chỉnh lý hàng hóa.Bộ phận lao động khơng làm tăng giá trị sử dụng sáng tạo gía trị , sáng tạo thu nhập quốc dân.Những hao phí phận lao động bù đắp thu nhập quốc dân sáng tạo + Bộ phận lao động thứ hai thương mại mang tính chất lưu thơng tuý Bộ phận liên quan đến gía trị nhằm thực giá trị hàng hố.Đó hoạt động mua bán hàng hoá , thu tiền, kiểm ngân,kế toán hoạt động quản lý khác Bộ phận lao động không sáng tạo gía trị , khơng sáng tạo thu nhập quốc dân.Những hao phí lao động phận bù đắp thu nhập tuý xã hội Về mặt lý thuyết dễ nhận thấy hai phận lao động này, thực tế khó tách bạch rõ ràng xét hành vi lao động cụ thể Ví dụ hành vi bán hàng nhân viên bán hàng cửa hàng bán lẻ.Nếu xét bán hàng để thu tiền lao động lưu thơng tuý ,song hành vi đưa hàng cho khách hàng có chứa đựng việc chuyển hàng từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng ,mặt khác để có hàng hố bán nhân viên phải bảo quản bao gói hàng hoá Hơn ta đề cập đến đặc điểm khơng nhằm mục đích để tách bạch hai phận lao động ,mà điều quan trọng để thấy Lớp K36 A6 - Khoa QTDN chất lao động thương mại khác biệt so với lao động nghành sản xuất vật chất nghành dịch vụ khác * Lao động thương mại loại hình lao động phức tạp , đòi hỏi trình độ chun mơn tổng hợp Lao động thương mại cầu nối liền người sản xuất với người tiêu dùng Một mặt họ đại diện cho người tiêu dùng để tác động vào sản xuất ,làm cho sản phẩm đươc sản xuất ngày phù hợp với tiêu dùng, mặt khác họ đại diện cho sản xuất để hướng dẫn tiêu dùng làm cho tiêu dùng phù hợp với điều kiện sản xuất thời kỳ định đất nước Để giải mối quan hệ đòi hỏi nhân viên thương mại vừa phải có trình độ khoa học kỹ thuật định,hiểu biết quy trình cơng nghệ ,tính tác dụng hàng, vừa phải có trình độ giác ngộ trị xã hội phải có kiến thức sống, hiểu biết tâm lý người tiêu dùng,phải biết thiết lập mối quan hệ xã hội có khả chi phối mối quan hệ * Tỷ lệ lao động nữ cao doanh nghiệp thương mại Xuất phát từ tính chất đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại ,nhất tính chất xã hội hoạt động ,lao động thương mại phù hợp với sở trường phụ nữ * Lao động thương mại mang tính chất thời vụ cao.Tính chất thời vụ thể mùa năm mà thể rõ ngày tháng,thậm chí lao động ngày Đặc điểm ảnh hưởng đến số lượng cấu lao động ,đến vấn đề tuyển dụng sử dụng lao động doanh nghiệp ,vấn đề bố trí thời gian bán hàng,ca kíp làm việc doanh nghiệp Để sử dụng lao động tốt ,các doanh nghiệp phải kết hợp hài hoà lao động thường xuyên lao động tạm thời,giữa lao động tuyển dụng suốt đời với lao động hợp đồng ,giữa lao động danh sách với lao động công nhật,giữa số lượng lao động thời gian lao động người lao động ngày , mùa vụ.Trong doanh nghiệp thương mại lúc có loại lao động : + Một là: lao động biên chế : phận lao động cứng ,cơ yếu doanh nghiệp ,là người lao động có trình độ chun môn cao đào Lớp K36 A6 - Khoa QTDN tạo cách có hệ thống.Đội ngũ nắm khâu chủ chốt kinh doanh quản lý doanh nghiệp + Hai là: số lớn lao động doanh nghiệp tiếp nhận làm việc số thời gian định.Những người phần đơng nữ giới số lý mà khơng thể làm trọn thời gian người bình thường khác.Họ thường doanh nghiệp gọi làm vào mùa vụ có nhu cầu lao động cao, thay phiên làm việc số ngày tuần ,một số ngày Đây phận lao động mềm có tính co giãn thể tính linh hoạt doanh nghiệp trình quản lý kinh doanh + Ba là: lao động công nhật :số lao động không nằm danh sách lao động doanh nghiệp mà doanh nghiệp tuyển dụng theo nhu cầu lao động ngày Đương nhiên tính tốn tiêu lao động bình qn phải tính lao động bình qn người làm đủ số ngày công theo chế độ theo phương pháp quy đổi 2, Phân loại lao động doanh nghiệp thương mại Muốn có thơng tin số lượng lao động cấu lao động xác, phải tiến hành phân loại lao động Việc phân loại lao động doanh nghiệp thương mại nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu quản lý , tính tốn chi phí sản xuất kinh doanh, theo dõi nhu cầu sinh hoạt kinh doanh,về trả lương kích thích lao động Chúng ta phân loại lao động theo nhiều tiêu thức khác tuỳ theo mục đích nghiên cứu a.Phân loại theo vai trò tác động lao động đến trình kinh doanh ,ta chia lao động doanh nghiệp thương mại làm hai loại: _ Lao động trực tiếp kinh doanh thương mại: gồm có nhân viên mua hàng ,nhân viên bán hàng ,nhân viên kho, vận chuyển ,nhân viên thu hố, bao gói ,chọn lọc ,chỉnh lý hàng hoá Trong kinh tế thị trường phận bao gồm nhân viên tiếp thị, nhân viên quản trị kinh doanh.Bộ phận lao động chiếm tỷ trọng lớn doanh nghiệp thương mại giữ vị trí chủ chốt Lớp K36 A6 - Khoa QTDN việc thực chức nhiệm vụ mục tiêu xác định doanh nghiệp - Bộ phận thứ hai lao động gián tiếp kinh doanh thương mại: Bao gồm nhân viên hành chính, nhân viên kinh tế, kế toán, thống kê, nhân viên bảo vệ doanh nghiệp b.Phân theo nghiệp vụ chuyên môn người lao động - Nhân viên bán hàng - Nhân viên mua hàng - Nhân viên nghiệp vụ kho - Nhân viên vận chuyển - Nhân viên tiếp thị - Nhân viên kế tốn - v .v Mục đích phương pháp phân loại để tính tốn, xếp, bố trí lao động nghiệp vụ chuyên môn, xác định cấu lao động hợp lý từ có phương pháp trả lương kích thích lao động loại lao động doanh nghiệp c Phân loại theo trình độ chun mơn: Thông thường nhân viên trực tiếp kinh doanh thương mại có bậc - Bậc bậc phần lớn gồm lao động phổ thông, chưa qua đào tạo trường lớp - Bậc bậc bao gồm nhân viên qua trình đào tạo - Bậc trở lên lao động lành nghề doanh nghiệp, có trình độ kinh doanh cao Lao động gián tiếp kinh doanh thương mại chia thành: nhân viên, chuyên viên,chuyên viên chính, chun viên cao cấp Tóm lại, việc phân loại lao động doanh nghiệp thương mại có ý nghĩa quan trọng q trình tuyển chọn,bố trí xếp lao động cách khoa học,nhằm phát huy đầy đủ khả lao động người lao động ,phối kết Lớp K36 A6 - Khoa QTDN hợp lao động cá nhân trình lao động nhằm không ngừng tăng suất lao động, nâng cao hiệu sử dụng lao động, tạo tiền đề vật chất để nâng cao thu nhập cho người lao động Lớp K36 A6 - Khoa QTDN 3.Các phương pháp quản lý lao động thường áp dụng doanh nghiệp thương mại Phương pháp quản lý tổng thể cách thức tác động có hướng đến người lao động tập thể người lao động nhằm đảm bảo phối hợp hoạt độngcủa họ trình thực nhiệm vụ đề Trong q trình quản lý lao động, doanh nghiệp sử dụng nhiều phương pháp quản lý lao động khác nhau.Căn vào nội dung đặc điểm phương pháp phân chia thành nhóm phương pháp: 3.1Phương pháp kinh tế Các phương pháp kinh tế tác động vào đối tượng quản lý thông qua lợi ích kinh tế đối tượng bị quản trị tự lựa chọn phương án hoạt động có hiệu phạm vi hoạt động nó.Tác động thơng qua lợi ích kinh tế tạo động lực thúc đẩy người lao động tích cực Động lực lớn nhận thức đầy đủ kết hợp đắn lợi ích tồn khách quan doanh nghiệp.Mặt mạnh phương pháp tác động vào lợi ích kinh tế đối tượng quản trị (là cá nhân tập thể người lao động ) xuất phát từ mà họ lựa chọn phương án hoạt động ,bảo đảm lợi ích chung thực hiện.Đặc điểm phương pháp tác động lên đối tượng quản trị không cưỡng hành mà lợi ích tức nêu mục tiêu nhiệm vụ đạt được, đưa điều kiện khuyến khích kinh tế, phương thức vật chất huy động để thực nhiệm vụ Với biện pháp kinh tế đắn, lợi ích thực thoả đáng tập thể người doanh nghiệp hăng hái làm việc nhiệm vụ chung giải nhanh chóng,có hiệu quả.Đây phương pháp quản trị tốt để thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu kinh tế 3.2 Phương pháp hành Phương pháp hành phương pháp tác động dựa vào mối quan hệ tổ chức hệ thống quản lý kỹ thuật doanh nghiệp Các phương pháp hành quản trị kinh doanh tác động trực tiếp chủ doanh nghiệp lên tập thể người lao động quyền định dứt khoát, mang Lớp K36 A6 - Khoa QTDN 10 lương mà công ty khơng có biện pháp cải thiện tình hình người lao động cảm thấy chán nản, khơng tận tâm tận tình với cơng việc, họ làm hết bổn phận trách nhiệm khơng tận dụng hết khả sẵn có tiềm nhân viên Trước đây, Công ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm khâu sản xuất, cơng ty nên áp dụng hình thức khâu bán hàng tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy lòng hăng say, nhiệt tình với cơng việc đội ngũ nhân viên Ngồi ra, công ty nên tổ chức thi lên bậc lương hàng năm cho cán công nhân viên Công tác vừa góp phần nâng cao trình độ tay nghề người lao động, đòi hỏi người lao động phải thường xuyên học hỏi đồng thời nâng cao mức lương cho người lao động Về tiền thưởng phần mềm kích thích vật chất người lao động, ảnh hưởng tích cực đến hiệu sử dụng lao động công ty Tuy nhiên chế độ tiền thưởng công ty với tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng nguyện vọng nhân viên Do vậy, năm tới công ty cần đẩy mạnh doanh số bán ra, giảm chi phí lưu thơng, tăng cường sở vật chất kỹ thuật, tăng thu nhập cho cơng ty từ tích khoản tiền vào quỹ khen thưởng phúc lợi công ty Việc khen thưởng dựa vào lực làm việc nhân viên thơng qua kết kinh doanh Nó tác động lớn đến tâm lý người lao động, thể quan tâm ban lãnh đạo công ty người lao động, đồng thời thúc đẩy người lao động hồn thành tốt nhiệm vụ tình khó khăn Bên cạnh đó, cơng ty nên có hình phạt nghiêm minh cán cơng nhân viên vi phạm công việc giao Việc thực chế độ thưởng phạt giúp cho công nhân viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu cơng việc cao Tuy nhiên áp dụng hình thức cần ý: -Phải quy định xây dựng mục đích cụ thể rõ ràng thưởng phạt -Bộ kế hoạch kế tốn phải ghi chép đầy đủ xác khoản chi, tạo điều kiện xác định kết kinh doanh cho thương vụ hợp đồng b.Kích thích tinh thần Trong cơng tác sử dụng lao động, ngồi việc kích thích vật chất người lao động bên cạnh phải kết hợp với việc kích thích tinh thần Các hình thức kích thích tinh thần thường đem lại hiệu bất ngờ Nhà quản trị cần phải biết kết hợp khéo léo hình thức mong đạt hiệu cao Công ty SX-XNKĐT niên HN có số hoạt động nhằm kích thích tinh thần nhân viên Tuy nhiên hiệu từ hoạt động mang lại chưa cao nên công ty cần trọng cơng tác Từ thực trạng vậy, có số ý kiến mà công ty cần xem xét: -Tạo bầu khơng khí làm việc lành mạnh thoải mái, tránh kéo dài thời gian lao động gây căng thẳng cho người lao động -Tổ chức buổi họp mặt trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức, thảo luận kế hoạch công việc tới nhằm nâng cao tầm hiểu biết đồng thời gây cho người lao động hứng thú làm việc tăng suất lao động -Cần khen thưởng biểu dương số gương lao động giỏi trước tồn thể cơng nhân viên cơng ty để người noi gương -Các nhà lãnh đạo cơng ty cần phải hồ nhập với người để tạo thoải mái cho người, tránh thái độ dò xét, đốc thúc người lao động làm họ bị gò bó dẫn đến suất lao động thấp -Cần phải tổ chức nhiều buổi dã ngoại, nghỉ ngơi cho cán công nhân viên công ty em họ để họ thêm yêu mến công ty, hăng say làm việc - Tạo bầu khơng khí làm việc thoải mái: người lãnh đạo quan tâm đến sức khoẻ, nhu cầu công việc người lao động, biết lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía người lao động Trên số hoạt động cần thiết nhằm nâng cao hiệu lao động cho công ty nên công ty cần áp dụng để đạt hiệu cao c.Hoàn thiện chế độ trợ cấp bảo hộ lao động Để trì nâng cao hiệu cơng việc người lao động ngồi việc phải kích thích tinh thần vật chất người lao động nhằm nâng cao hiệu lao động, Cơng ty cần phải có chế độ trợ cấp bảo hộ hợp lý người lao động người lao động yên tâm làm việc, cống hiến sức lực trí tuệ vào cơng việc giao Nhằm góp phần nâng cao đời sống quan tâm đến sống cán công nhân viên, ngồi khoản trợ cấp cho cơng nhân viên họ gặp khó khăn nhà nước quy định, công ty cần thực tốt số chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn, thai sản, trợ cấp hưu trí, thơi việc Ngồi cơng ty nên áp dụng số hình thức hỗ trợ kinh tế cho vay tiền để làm nhà, xây dựng gia đình lao động trẻ làm cho họ gắn bó ràng buộc với cơng ty 3.Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý Chức nhiệm vụ nhà quản trị nhân viên khác tính chất cơng việc phận công ty Các phận quản lý gián tiếp khơng đòi hỏi nhiều thể lực sức khỏe lao động trực tiếp sản xuất vấn đề thể lực sức khoẻ yếu tố vô quan trọng định đến suất lao động sản xuất toàn công ty Chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý phương tiện để khắc phục mệt mỏi, biện pháp để tăng suất lao động.Công ty cần thực biện pháp để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động cán công nhân viên công ty: -Luôn đặt vấn đề tâm lý người lao động lên hàng đầu công tác phân công lao động đặc biệt lao động nữ -Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, ăn uống mức hợp lý( cơng ty có tổ chức bữa ăn trưa cho người lao động nên vấn đề nên quan tâm để ý) -Khuyến khích người lao động tăng suất khơng có nghĩa ép buộc người lao động phải làm thêm giờ, vấn đề làm thêm nên để người lao động tự giác( cơng ty có chế độ đãi ngộ mức lao động làm thêm họ tự giác làm thêm với tâm trạng thoải mái suất lao động tăng lên rõ rệt) -Nên tổ chức thường xuyên buổi sinh hoạt tập thể có điều kiện nhằm động viên tinh thần lao động tạo khơng khí làm việc tốt gây hứng thú với người lao động 4.Thực tốt công tác tuyển dụng Trong năm qua, công tác tuyển dụng công ty bước phát triển, nhiên số yếu điểm như: cơng ty thường tuyển chọn em ngành, thông qua quen biết giới thiệu chất lượng lao động chưa thật tốt Do năm tới công ty cần chấn chỉnh lại cách thức tuyển dụng mình, nên khách quan với cơng tác tuyển dụng, phù hợp với tính chất cơng việc, có lực phẩm chất tốt ưu tiên xem xét -Nếu tuyển dụng từ bên ngồi, cơng ty đăng báo thông tin phương tiện thông tin đại chúng để thu hút ứng cử viên Công ty nên tổ chức thi tuyển kỹ khoa học chặt chẽ Khi tuyển chọn lao động vào làm việc, cơng ty tuyển chọn qua nhiều khâu để lọc người thực phù hợp với u cầu cơng việc Tiêu chuẩn tuyển chọn kiểm tra trình độ nghiệp vụ chuyên mơn đối tượng dự tuyển Cơng ty xem xét dự tuyển sau: Thông báo tuyển chọn Người tuyển đơn Phỏng vấn sơ Xem xét mẫu đơn xin việc Trắc nghiệm Phỏng vấn kỹ Tham khảo lý lịch Ứng viên bị loại bỏ Qúa trình tuyển chọn vấn sơ giai đoạn này, cần tạo cho người dự tuyển khơng khí vui vẻ thối mái tạo cho họ tốt Công ty, áp dụng cho công nhân cán quản lý Mẫu đơn xin việc Cơng ty soạn ra, mẫu đơn thiết kế khoa học chi tiết tiết kiệm thời gian để lựa chọn ứng viên Mẫu đơn có hiệu khai lý lịch Đối với cán quản lý công nhân sản xuất soạn hai mẫu đơn khác nhau, mẫu đơn phát cho người dự tuyển sau vấn sơ Trắc nghiệm: Về kiến thức tổng quát, trắc nghiệm tâm lý, trí thơng minh, cá tính, trắc nghiệm khiếu khả chun mơn, sở thích nghề nghiệp, sau trắc nghiệm chuyên môn hay công việc cụ thể Phương pháp giúp cho Nhà máy Công ty tiết kiệm chi phí nhờ tuyển ứng viên làm việc có suất cao Cơng ty nên vấn trực tiếp sau nghiên cứu kỹ hồ sơ ứng cử viên.Phương pháp giúp cho công ty thấy khả kinh nghiệm sẵn có ứng cử viên đồng thời tiết kiệm thời gian chi phí tuyển dụng Phỏng vấn sâu (đối với cán quản lý) : Giai đoạn thiết Công ty phải thực nhằm đánh giá khả người dự tuyển Trong vấn sâu đích thân giám đốc Công ty phụ trách vấn phải tạo bầu khơng khí vấn thoải mái Mục đích vấn nhằm kiểm tra lại tất kiện mà ứng viên cung cấp thuộc nhiều lĩnh vực khác suốt giai đoạn lựa chọm Thơng qua người biết ứng viên có đủ kiến thức trình độ với cơng việc sau hay khơng có qui định tuyển dụng đắn Hai giai đoạn cuối khám sức khoẻ định tuyển dụng Trong giai đoạn thử việc hay học nghề,Công ty cần theo dõi kết thực người lao động đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động cho người lao động thực công việc : điều kiện làm việc, hướng dẫn cách thực cơng việc… Điều có lợi cho người lao động, tạo điều kiện cho họ bộc lộ khả trình độ cơng việc giao Đòng thời Công ty đánh giá khả người lao động Công tác thực tốt giúp cho Cơng ty sử dụng lao động có hiểu góp phần nâng cao hiệu sản xuất Công nhân viên tuyển vào Cơng ty phải có chương trình định hướng lao động : Động viên, khuyến khích người lao động thực tốt cơng việc, tạo bầu khơng khí làm việc thoải mái (khuyến khích người lao động tham gia hoạt động trongCông ty), lãnh đạo Công ty trao đổi thơng tin, kinh nghiệm cơng việc với ngưòi lao động Chương trình giúp cho người lao động nhanh chóng làm quen với mơi trường làm việc, rút ngắn thời gian học việc, nhanh chóng tăng suất lao động, rút ngắn thời gian hoà nhập với Cơng ty Bên cạnh cần đối xử nghiêm khắc với em cán công ty không gây cho họ thái độ lười nhác, ỷ lại 5.Tăng cường kỷ luật lao động Mặc dù công ty SX-XNKĐT niên HN chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động chỗ sơ hở cơng tác Có nhiều ngun nhân dẫn tới việc vi phạm kỷ luật lao động đa phần ý thức chấp hành kỷ luật lao động Việc phân tích nguyên nhân giúp cơng ty đề biện pháp hữu ích để tăng cường kỷ luật lao động -Tăng cường phổ biến quán triệt quy định nhà nước quy định công ty kỷ luật lao động cán công nhân viên làm cho họ hiểu tự giác thực -Phải tăng cường kiểm tra, phát xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm kỷ luật lao động -Khi phát có vi phạm kỷ luật lao động, cho dù không bao che, nể nang Kiên sa thải người vi phạm lần mà trước có khuyết điểm -Cần tổ chức bình xét danh hiệu, đề nghị khen thưởng cho nhân viên gương mẫu kỷ luật lao động -Nên áp dụng biện pháp giáo dục thuyết phục người có vi phạm kỷ luật lao động Nếu biện pháp khơng có tác dụng nhân viên vi phạm kỷ luật vi phạm kỷ luật lao động mức độ nặng phải sử dụng biện pháp hành cưỡng Những trường hợp vi phạm cần xử lý như: nghỉ việc lâu ngày khơng có lý do, làm thất tài sản công ty trộm cắp tài sản cơng ty bỏ vào túi mình, có thái độ chống đối lại biện pháp sách cơng ty Những trường hợp kể khơng công ty, lơ quản lý nên cơng ty chưa phát kịp thời Do đó, công ty cần tăng cường kỷ luật, đưa người lao động vào kỷ luật chung tồn cơng ty mong nâng cao hiệu sử dụng lao động công ty 6.Làm tốt công tác đánh giá kết công việc nhân viên công ty Trong thời gian qua, công tác công ty phần đáp ứng nhu cầu nhân viên công ty Tuy nhiên mức độ thưởng phạt công việc chưa cao Do đó, năm tới, cơng ty nên xem xét lại làm tốt việc đánh giá thành tích nhân viên Đối với lao động trực tiếp, cơng ty nên đánh giá tình hình thực công việc theo hiệu sản xuất Đối với lao động gián tiếp đánh giá theo tháng, quý để kịp thời đánh giá kết công việc, phát sai sót để lên kế hoạch sửa chữa Có số phương pháp để đánh giá thành tích nhân viên mà cơng ty nên áp dụng: -Phương pháp mức thang điểm: Theo phương pháp này, đánh giá thành tích nhân viên ghi lại thang điểm Thang điểm chia thành khung từ số đến số 7, xác định tiêu xuất sắc, trung bình Phương pháp phổ biến đơn giản, đánh giá nhanh -Phương pháp xếp hạng luân phiên: Sắp xếp từ người giỏi đến người theo thái độ làm việc kết công việc -Phương pháp so sánh cặp: Tương tự phương pháp xếp hạng luân phiên Phương pháp liệt kê tên tất người đánh giá, so sánh nhân viên với tất nhân viên khác lúc Tuy nhiên phương pháp hiệu nhóm nhân viên đánh giá tương đối nhỏ Việc đánh giá thành tích nhân viên giúp cho công ty khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhân viên đồng thời khuyến khích tinh thần nhân viên, tạo điều kiện cho người lao động tự phấn đấu, thi đua lẫn nhau, tạo động thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ quản lý nhân viên cơng ty Tính chất liệt cạnh tranh thương trường có lẽ tăng nhanh mức tăng hiệu kinh doanh Muốn bán nhiều hàng công ty ngày phải nhượng nhiều hơn, phải chấp nhận tỷ lệ lãi ngày thấp Cạnh tranh gay gắt thị trường làm cho cơng ty khơng khả giảm giá nguyên vật liệu nhập yêu cầu tăng tỷ suất lợi nhuận yêu cầu cấp thiết làm tăng hiệu kinh doanh Mặt khác, yếu tố quan trọng góp phần tăng hiệu kinh doanh hiệu sử dụng lao động Do đó, để phục vụ vấn đề đặt cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động mà giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng lao động phải nâng cao trình độ đội ngũ cơng nhân viên tất khâu Nói cách khác công ty cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân viên để nhằm đưa hiệu lao động ngày cao Hiện công ty thực tương đối tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, nhiên để thích ứng với đặc điểm kinh doanh đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý nhân viên cần thiết, đầu tư vào người đem lại hiệu cao nhiều so với việc đầu tư vào trang thiết bị kỹ thuật Do cơng ty thực phương pháp sau: -Tổ chức chuyến cơng tác tập huấn nước ngồi cho đội ngũ cán để họ học hỏi trau dồi kiến thức kinh nghiệm kinh doanh Phương pháp có nhược điểm gây tốn cho công ty ưu điểm mang lại lớn cán tiếp cận với cách quản lý làm việc đại khoa học, điều đóng góp lớn cho công ty việc tạo chỗ đứng vững thị trường -Tiếp tục cử cán chưa qua trình độ Đại học theo học lớp đại học chức Đồng thời công ty nên cấp phần kinh phí giúp họ vừa làm vừa học vừa đảm bảo sống Do vậy, cơng ty nên trích khoản tiền định từ quỹ khen thưởng phúc lợi quỹ phát triển để đầu tư cho việc đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên hàng năm -Bên cạnh việc đào tạo, cơng ty cần phải kết hợp với sách đề bạt cất nhắc, tức việc đào tạo phải mở cho họ hội thăng tiến, phát triển thực công việc tốt Tuy nhiên, việc cử nhân viên học phải công ty giám sát chặt chẽ, theo dõi thái độ học tập họ có tích cực hay khơng Nếu khơng giám sát việc đào tạo bồi dưỡng trở thành vơ ích với người khơng có thái độ học tập nghiêm túc Giải pháp đào tạo công tác bồi dưỡng đội ngũ quản lý nhân viên công ty gây tốn nhiều cho cơng ty khơng thể khơng thực liên quan đến phát triển bền vững công ty sau Khi trình độ nhận thức, nghiệp vụ chuyên môn người lao động không quan tâm đào tạo thường xun dù quy trình cơng nghệ cơng ty có đại tối ưu đến đâu bị tụt hậu so với phát triển khoa học kỹ thuật giới - Bên cạnh việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, Cơng ty nên có buổi họp, gặp mặt để nhằm nâng cao trình độ nhận thức, giác ngộ tư tưởng trị KẾT LUẬN Trong cơng cơng nghiệp hố đại hố đất nước nay, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc giúp giảm bớt sức lao động người Như khơng có nghĩa người khơng chỗ đứng hoạt động sản xuất kinh doanh Ngược lại người ngày có ý nghĩa to lớn thiếu thành công hoạt động sản xuất kinh doanh,nếu khơng có người cho dù máy móc có đại đến đâu trở thành đống sắt vô tri vô giác Qua trình thực tập Cơng ty Sản xuất – Xuất nhập đầu tư Thanh niên Hà Nội tạo điều kiện cho em nghiên cứu nắm bắt kiến thức thực tế nhằm củng cố kiến thức trang bị từ nhà trường Trên sở lý thuyết phân tích thực tế cho thấy vấn đề tồn vấn đề xây dựng, xếp lao động cần phải hồn thiện Bằng cách phân tích đánh giá thông qua tiêu cụ thể em đưa nguyên nhân số giải pháp góp phần "nâng cao hiệu sử dụng lao động Cơng ty" cho phù hợp với tình hình thực tế để Cơng tycó thể tham khảo nhằm mục đích góp phần giải mặt mà Cơng ty hạn chế Tuy nhiên thời gian trình độ nhiều hạn chế, kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích luỹ Các thông tin số liệu cần thiết bị hạn chế khơng thu thập Do nguồn số liệu tương đối xác, chưa bao quát đầy đủ Luận văn tốt nghiệp em khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Các giải pháp suy nghĩ bước đầu, điều kiện cho phép em tiếp tục nghiên cứu hồn thiện Rất mong bảo từ phía cô anh chị Công ty đặc biệt thầy giáo hướng dẫn PGS – TS Phạm Văn Đoàn để Luận Văn em hoàn thiện Mục lục Lời nói đầu Chương I: Lý luận hiệu sử dụng lao động DNTM I Lao động thương mại Khái niệm MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG I: LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI I Lao động thương mại 1.Khái niệm đặc điểm lao động doanh nghiệp thương mại 2, Phân loại lao động doanh nghiệp thương mại 3.Các phương pháp quản lý lao động thường áp dụng doanh nghiệp thương mại 4.Vai trò lao động hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại 10 II Hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp thương mại 10 Khái niệm hiệu 10 Khái niệm tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp thương mại 12 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp thương mại 15 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động DNTM 16 III Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng lao động 18 Mơi trường bên ngồi 18 Môi trường ngành 21 3.Môi trường bên doanh nghiệp 22 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SX-XNKĐT THANH NIÊN HÀ NỘI 28 I Tóm lược hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 28 Quá trình hình thành phát triển công ty sản xuất-xuất nhập đầu tư niên Hà Nội 28 Chức nhiệm vụ Công ty 31 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 32 Khái quát tình hình kinh doanh cơng ty 34 5.Kết hoạt động, sản xuất kinh doanh qua năm 2001-2003 39 II Phân tích hiệu sử dụng lao động công ty SX-XNKĐT Thanh niên HN 43 1.Phân tích tình hình biến động số lượng cấu lao động công ty qua năm (2001- 2003) 44 Phân tích chất lượng lao động công ty qua năm (2001-2003) 47 3.Phân tích tình hình phân bổ sử dụng lao động công ty qua năm (20012003) 50 4.Phân tích đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty qua năm (20012003) 53 III Đánh giá tổng quát tình hình quản lý sử dụng lao động công ty SXXNKĐT niên HN 57 Đối với công tác tuyển dụng lao động 58 2.Phân công hiệp tác lao động 59 3.Công tác đào tạo phát triển đội ngũ lao động 61 Đánh giá kết công việc nhân viên công ty 62 Công tác đãi ngộ nhân công ty 63 CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SX-XNKĐT THANH NIÊN HN 66 I Định hướng hoạt động công ty thời gian tới 66 II Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng lao động công ty SX-XNKĐT niên HN 68 1, Hồn thiện phân cơng bố trí lao động, áp dụng hình thức tổ chức lao động hợp lý 68 Tạo động lực khuyến khích lao động 69 3.Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý 72 4.Thực tốt công tác tuyển dụng 73 5.Tăng cường kỷ luật lao động 75 6.Làm tốt công tác đánh giá kết công việc nhân viên công ty 76 Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ quản lý nhân viên công ty 77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại TS Phạm Cơng Đồn TS Nguyễn Cảnh Lịch Giáo trình quản lý doanh nghiệp thương mại PGS.PTS Phạm Vũ Luận Giáo trình Kinh tế lao động PGS.PTS NGƯT Phạm Đức Thành PTS Mai Quốc Chánh chủ biên Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Trường Đại học Thương mại Hồ sơ doanh nghiệp Công ty sản xuất XNK đầu tư niên Hà Nội Kinh tế doanh nghiệp + Xavier Richet Quản lý nguồn nhân lực Paul Hersy, Ken Blanc Hard Quản trị nhân + Nguyễn Hữu Thân Tổ chức lao động khoa học xí nghiệp + Trường Đại học Kinh tế quốc dân ... luận hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp thƣơng mại Chƣơng II: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng lao động công ty sxxnkđt niên Hà Nội Chƣơng III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng công ty. .. việc nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp thương mại nên thời gian thực tập công ty SX-XNKĐT niên HN em thấy: Mặc dù công ty có số biện pháp quản lý sử Lớp K36 A6 - Khoa QTDN dụng lao động. .. ng-ời lao động hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Tóm lại, việc nâng cao hiệu sử dụng lao động việc làm quan trọng cần thiết tất doanh nghiệp Bởi sử dụng lao động có hiệu giúp doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty xuất nhập khẩu hà nội , Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty xuất nhập khẩu hà nội