Báo cáo thực tập tốt nghiệp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn lao động việt nam

33 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:32

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LỜI NÓI ĐẦU Trong năm qua thực đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường , theo định hướng XHCN kinh tế nước ta có biến đổi sâu sắc phát triển mạnh mẽ Trong bối cảnh số doanh nghiệp gặp khó khăn việc huy động vốn để mở rộng quy mô sản xuất, doanh nghiệp phải sử dụng số vốn định để đầu tư, mua sắm yếu tố cần thiết cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản cố định (TSCĐ), trang thiết bị Vốn gọi vốn kinh doanh doanh nghiệp (DN) Vì vốnlà điều kiện sở vật chất thiếu doanh nghiệp Vốn kinh doanh doanh nghiệp bao gồm vốn cố định (VCĐ) vốn lưu động, việc khai thác sử dụng VCĐ kỳ kinh doanh trước, doanh nghiệp đặt biện pháp, sách sử dụng cho kỳ kinh doanh tới cho có lợi để đạt hiệu cao nhằm đem lại hiệu kinh doanh cho DN Xuất phát từ vai trò tầm quan trọng hiệu sử dụng VCĐ DN , trình học tập trường thời gian kiến tập, tìm hiểu, nghiên cứu nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Cùng với hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo cán nhân viên phòng tài kế toán em mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam" Với mong muốn góp phần cơng sức nhỏ bé vào cơng cải tiến nâng cao hiệu sử dụng VCĐ nhà khách Đây thực vấn đề phức tạp mà giải khơng phải có kiến thức, lực mà phải có kinh nghiệm thực tế Mặt khác hạn chế định mặt trình độ, thời gian kiến tập ngắn nên chắn đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý thầy giáo mơn Kết cấu đề tài ngồi lời mở đầu kết luận có phần sau: Chương I: Những vấn đề lý luận vốn cố định tài sản cố định doanh nghiệp Chương II : Thực trạng quản trị vốn cố định nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Chương III : Một số giải pháp kiến nghị nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VCĐ VÀ TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH 1.1.1 Tài sản cố định 1.1.1.1 Khái niệm Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (DN) phải có yếu tố: sức lao động , tư liệu lao động, đối tượng lao động Khác với đối tượng lao động (nguyên nhiên vật liệu sản phẩm dở dang, bán thành phẩm ) tư liệu lao động (như máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải ) phương tiện vật chất mà người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, biến đổi theo mục đích Bộ phận quan trọng tư liệu lao động sử dụng trình sản xuất kinh doanh DN TSCĐ Đó tư liệu lao động chủ yếu sử dụng cách trực tiếp hay gián tiếp trình sản xuất kinh doanh máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, cơng trình kiến trúc, khoản chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ vơ hình Thơng thường tư liệu lao động coi TSCĐ phải đồng thời thoả mãn hai tiêu chuẩn : - Một phải có thời gian sử dụng tối thiểu, thường năm trở lên - Hai phải đạt giá trị tối thiểu mức quy định Tiêu chuẩn quy định riêng nước điều chỉnh cho phù hợp với mức giá thời kỳ Những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn quy định coi công cụ lao động nhỏ, mua sắm nguồn vốn lưu động DN Từ nội dung trình bầy trên, rút định nghĩa TSCĐ DN sau : "Tài sản cố định (TSCĐ) DN tài sản chủ yếu có giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giá trị chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm chu kỳ sản xuất" 1.1.1.2 Đặc điểm : Đặc điểm TSCĐ doanh nghiệp tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm với vai trò cơng cụ lao động Trong q trình hình thái vật chất đặc tính sử dụng ban đầu TSCĐ không thay đổi Song giá trị lại chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm sản xuất Bộ phận giá trị chuyển dịch cấu thành yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh DN bù đắp sản phẩm tiêu thụ 1.1.1.3 Phân loại TSCĐ DN Phân loại TSCĐ việc phân chia toàn TSCĐ DN theo tiêu thức định nhằm phục vụ yêu cầu quản lý DN Thơng thường có cách phân loại chủ yếu sau : 1.1.1.3.1 Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu Theo phương pháp TSCĐ DN chia thành hai loại : TSCĐ có hình thái vật chất (TSCĐ hữu hình) TSCĐ khơng có hình thái vật chất (TSCĐ vơ hình) TSCĐ hữu hình : tư liệu lao động chủ yếu biểu hình thái vật chất cụ thẻ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, vật kiến trúc Những TSCĐ đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hệ thống gồm nhiều phận tài sản liên kết với để thực hay số chức định trình sản xuất kinh doanh TSCĐ vơ hình : TSCĐ khơng có hình thái vật chất cụ thể, thể lượng giá trị đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh DN chi phí thành lập DN, chi phí đất sử dụng, chi phí mua sắm sáng chế, phát minh hay nhãn hiệu thương mại, giá trị lợi thương mại Cách phân loại giúp cho DN thấy cấu đầu tư vào TSCĐ hữu hình vơ hình Từ lựa chọn định đầu tư điều chỉnh cấu đầu tư cho phù hợp có hiệu 1.1.1.3.2 Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng Theo tiêu thức toàn TSCĐ DN chia thành loại : * TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh : TSCĐ dùng hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh phụ doanh nghiệp * TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, nghiệp, an ninh, quốc phòng Đó TSCĐ DN quản lý sử dụng cho hoạt động phúc lợi, nghiệp (như cơng trình phúc lợi) Các TSCĐ sử dụng cho hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng doanh nghiệp * Các TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước Đó TSCĐ DN bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác cho Nhà nước theo định quan Nhà nước có thẩm quyền Cách phân loại giúp cho DN thấy cấu TSCĐ theo mục đích sử dụng Từ có biện pháp quản lý TSCĐ theo mục đích sử dụng cho có hiệu 1.1.1.3.3 Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế Căn vào công dụng kinh tế TSCĐ, tồn TSCĐ DN chia thành loại sau : * Nhà cửa, vật kiến trúc : TSCĐ DN hình thành sau trình thi cơng xây dựng nhà xưởng, trụ sở làm việc nhà kho, tháp nước, hàng rào, sân bay, đường xá, cầu cảng * Máy móc thiết bị : tồn loại máy móc thiết bị dùng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) DN máy móc thiết bị động lực, máy móc cơng tác, thiết bị chun dùng * Phương tiện vận tải , thiết bị truyền dẫn : loại phương tiện vận tải phương tiện đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không, hệ thống thông tin, đường ống dẫn nước * Thiết bị dụng cụ quản lý : thiết bị, dụng cụ dùng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh máy vi tính, thiết bị điện tử, thiết bị khác, dụng cụ đo lường máy hút bụi, hút ẩm * Vườn lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm : loại vườn lâu năm vườn chè, vườn cà phê, vườn cao su, vườn ăn quả, súc vật làm việc cho sản phẩm đàn voi, đàn bò, đàn ngựa * Các loại TSCĐ khác : toàn loại TSCĐ khác chưa liệt kê vào loại tác phẩm nghệ thuật, tranh thảm Cách phân loại cho thấy công dụng cụ thể loại TSCĐ DN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sử dụng TSCĐ tính tốn khấu hao TSCĐ xác 1.1.1.3.4 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng : Căn vào tình hình sử dụng TSCĐ người ta chia TSCĐ DN thành loại : * TSCĐ sử dụng : Đó TSCĐ DN sử dụng cho hoạt động SXKD hoạt động phúc lợi, nghiệp hay an ninh , quốc phòng DN * TSCĐ chưa cần dùng: TSCĐ cần thiết cho hoạt động SXKD hay hoạt động khác DN, song chưa cần dùng, dự trữ để sử dụng sau * TSCĐ không cần dùng chờ lý : TSCĐ không cần thiết hay không phù hợp với nhiệm vụ SXKD DN, cần lý, nhượng bán để thu hồi vốn đầu tư bỏ ban đầu Cách phân loại cho thấy mức độ sử dụng có hiệu TSCĐ DN nào, từ đó, có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chúng 1.1.1.3.5 Phân loại TSCĐ vào quyền sở hữu chia thành loại : * TSCĐ tự có : TSCĐ mua sắm, đầu tư nguồn vốn tự có (ngân sách cấp, coi nhu ngân sách cấp trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp) để phục vụ cho mục đích SXkD DN * TSCĐ thuê tài : TSCĐ DN th cơng ty cho th tài * TSCĐ thuê sử dụng : TSCĐ DN thuê DN khác để sử dụng thời gian có tính chất thời vụ để phục vụ nhiệm vụ SXKD DN Mỗi cách phân loại cho phép đánh giá , xem xét kết cấu TSCĐ DN theo tiêu thức khác Kết cấu TSCĐ tỷ trọng nguyên giá loại TSCĐ so với tổng nguyên giá loại TSCĐ DN thời điểm định 1.1.1.4 Vai trò ý nghĩa TSCĐ hoạt động DN TSCĐ sở vật chất kỹ thuật yếu tố chủ yếu thể lực sản xuất kinh doanh DN Nói cách khác TSCĐ "hệ thống xương" bắp thịt trình kinh doanh Vì trang thiết bị hợp lý, bảo quản sử dụng tốt TSCĐ có ý nghĩa định đến việc tăng suất lao động, tăng chất lượng kinh doanh, tăng thu nhập lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong trình hoạt động kinh doanh , TSCĐ có vai trò lớn lao hoạt động kinh doanh muốn diễn phải có TSCĐ Như nói TSCĐ "hệ thống xương" "bắp thịt" trình kinh doanh Thật DN muốn chấp hành kinh doanh phải có TSCĐ , TSCĐ DN, TSCĐ thuê Tỉ trọng TSCĐ tổng số vốn kinh doanh DN cao hay thấp phụ thuộc vào tính chất kinh doanh loại hình Các đơn vị kinh doanh có loại hàng giá trị lớn tỉ trọng TSCĐ thấp so với đơn vị kinh doanh mặt hàng có giá trị nhỏ Tỷ trọng TSCĐ lớn (nhưng phải nằm khuôn khổ nhu cầu sử dụng TSCĐ) chứng tỏ trình độ kinh doanh DN đại với kỹ thuật cao Tuy nhiên DN nằm tình trạng thiếu vốn để phát triển tái sản xuất mở rộng vấn đề phân bổ hợp lý TSCĐ TSLĐ quan trọng Việc đầu tư vào TSCĐ phải thoả đáng tránh tình trạng thừa TSCĐ sử dụng khơng hết lực TSCĐ TSLĐ lại thiếu Cơ cấu loại TSCĐ (TSCĐ hữu hình, vơ hình TSCĐ th) DN phụ thuộc vào lực kinh doanh , xu hướng đầu tư kinh doanh, phụ thuộc vào khả dự đốn tình hình kinh doanh thị trường lãnh đạo DN Nói chung tỷ trọng TSCĐ DN có tỷ trọng phụ thuộc vào đặc thù ngành Việc sử dụng TSCĐ hợp lý có ý nghĩa quan trọng Nó cho phép khai thác tối đa lực làm việc TSCĐ góp phần làm giảm tỷ suất chi phí tăng doanh lợi cho DN Mặt khác sử dụng TSCĐ hợp lý điều kiện đảm bảo giữ gìn hàng hố sản phẩm an tồn điều kiện bảo quản TSCĐ 1.1.2 Vốn cố định 1.1.2.1 Khái niệm : Trong điều kiện kinh tế thị trường , việc mua sắm xây dựng hay lắp đặt TSCĐ DN phải toán, chi trả tiền Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ hữu hình vơ hình gọi VCĐ DN Đó số vốn đầu tư ứng trước số vốn sử dụng có hiệu khơng đi, DN thu hồi lại sau tiêu thụ sản phẩm, hàng hố hay dịch vụ Như , khái niệm VCĐ "là giá trị TSCĐ mà DN đầu tư vào trình sản xuất kinh doanh phận vốn đầu tư ứng trước TSCĐ mà đặc điểm luân chuyển chuyển dần vào chu kỳ sản xuất hoàn thành vòng tuần hồn hết thời hạn sử dụng" 1.2.2.2 Đặc điểm : * Vốn cố định (VCĐ) tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, điều đặc điểm TSCĐ sử dụng lâu dài nhiều chu kỳ sản xuất định * VCĐ luân chuyển phần chu kỳ sản xuất Khi tham gia vào trình sản xuất, phận VCĐ luân chuyển cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm (dưới hình thức chi phí khấu hao) tương ứng với phần giá trị hao mòn TSCĐ * Sau nhiều chu kỳ sản xuất VCĐ hồn thành vòng luân chuyển Sau chu kỳ sản xuất phần vốn luân chuyển vào giá trị sản phẩm tăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xuống cho dến TSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm sản xuất VCĐ hồn thành vòng ln chuyển 1.1.2.3 Tính chất: VCĐ số vốn đầu tư để mua sắm TSCĐ quy mơ VCĐ lớn hay nhỏ phụ thuộc vào khả tài DN ảnh hưởng tới trình độ trang thiết bị dây chuyền công nghệ 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ VCĐ : Quản trị VCĐ nội dung quan trọng quản lý vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Khai thác tạo lập nguồn VCĐ DN Khai thác tạo lập nguồn VCĐ đáp ứng nhu cầu đầu tư TSCĐ khâu quản trị VCĐ DN Để định hướng cho việc khai thác tạo lập nguồn VCĐ đáp ứng yêu cầu đầu tư DN phải xác định nhu cầu vốn đầu tư vào TSCĐ năm trước mắt lâu dài Căn vào dự án đầu tư TSCĐ thẩm định để lựa chọn khai thác nguồn vốn đầu tư phù hợp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà khách Tổng liên đồn Lao động Việt Nam (NKTLĐLĐVN) (Trích hiến pháp nước CHXHCNVN 1992 - Điều 10) * Cơng đồn tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân người lao động với quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân viên chức người lao động khác, tham gia quản lý Nhà nước xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động quan Nhà nước, tổ chức kinh tế giáo dục cán bộ, công nhân viên chức người lao động khác xây dựng bảo vệ tổ quốc " Chính lý Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập với tên ban đầu Trạm trung chuyển Tổng Liên đoàn vào ngày 21/1/1997 theo định số 648 QĐ-TLĐ ngày 5/4/1996 đoàn chủ tịch T LĐ thơng báo số 3864 ngày 23/12/1994 Chính phủ Uỷ ban kế hoạch Nhà nước - Trụ sở chính: số 14 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội Trạm có nhiệm vụ: phục vụ cán Cơng đồn CNVC hệ thống Cơng đồn làm việc với quan TLĐ - Phục vụ hội nghị Ban chấp hành Tổng liên đoàn hàng năm hội nghị Ban chuyên đề TLĐ - Phục vụ khách quốc tế TLĐ - Tận dụng công suất Trạm đón nhận khách nghỉ có thu tiền để bù đắp chi phí trạm 18 Sau hai năm hoạt động trạm trung chuyển TLĐ đổi tên thành NKTLĐLĐVN vào ngày 5/3/1999 Căn theo định số 648/QĐ-TLĐ ngày 5/4/1996 đoàn chủ tịch TLĐLĐVN số 187-QĐ-TLĐ ngày 21/1/1997 - Chuyển trụ sở về: số 95 Trần Quốc Toản Hà Nội - Điện thoại liên hệ" 04.8222 521 - Có chức năng, nhiệm vụ giống định số 187/QĐ-TLĐ ngày 21/11/1997 văn số 1298/CP-KTTH ngày 1/11/1998 Chính phủ * Cơ cấu tổ chức quản lý: NKTLĐLĐViệt Nam đơn vị hạch tốn độc lập có thu chi Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý NKTLĐLĐViệt Nam Ban giám đốc Phòng tổ chức hành Phòng kế tốn tài vụ Phòng lễ tân Phòng nhà ăn Ban giám đốc: Là người có quyền cao chịu trách nhiệm hoạt động nhà khác theo pháp luật Bảo toàn phát triển vốn, thực theo phương án kinh doanh TLĐ phê duyệt Trình TLĐ vè hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh nhà khách trước TLĐ * Phòng tổ chức hành chính: Có chức giúp việc giám đốc ban lãnh đạo nhà khách thực tốt công tác quản lý nhân Tuyển dụng, đào tạo, xếp lương, thi đua khen 19 thưởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ, xếp cơng tác đời sống, vị trí làm việc, quan hệ đối chiếu, chăm lo sức khoẻ cho cán cơng nhân viên Đảm bảo cơng tác văn thư, bí mật tài liệu, hồ sơ, quản lý lao động, an tồn lao động BHXH theo chế độ sách Nhà nước * Phòng kế tốn: - Chức năng: Phản ánh với giám đốc tất hoạt động kinh tế tồn nhà khách Phòng kế tốn tài phòng giữ vị trí quan trọng việc điều hành quản lý kinh tế, thông tin kinh tế lĩnh vực kinh doanh, vận tải, xuất nhập dịch vụ khác Phục vụ trực tiếp cho nhà khách điều hành đạo sản xuất - Nhiệm vụ: Tổ chức xếp hợp lý, khoa học tập trung phận kế hoạch thống kê phòng để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao cơng tác kế tốn tài + Giúp đỡ giám đốc đề kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh thu, tiền lương, thuế ) + Ghi chép phản ánh số liệu có tình hình vận động toàn tài sản nhà khách, giám sát việc bảo quản, sử dụng tài sản nhà khách + Thống kê hàng tháng định kỳ cho ban lãnh đạo nắm tình hình để đề phương hướng phát triển + Lập kế hoạch vốn, sử dụng vốn, biện pháp tạo nguồn vốn phục vụ trình SXKD, dùng chế tài doanh nghiệp tác động lại trình SXKD + Thực chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh thay đổi để lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời + Phản ánh xác tổng hợp số vốn có nguồn hình thác, xác định hiệu sử dụng đồng vốn đưa vào sản xuất kinh doanh, tốn bóc tách nguồn thu tổng hợp chi phí tất lĩnh vực kinh doanh tính tốn hiệu kinh tế, đem lại cho nhà khách 20 + Phát ngăn chặn kịp thời hành vi phạm pháp luật, tham ơ, lãng phí làm thất thoát tài sản, vi phạm chế độ kế tốn tài (KTTC) + Thực đầy đủ nội đung quy định pháp lệnh kế toán tống kê, chế độ KTTC Nhà nước trích nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước - Phòng lễ tân: Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng nội quy cơng tác phòng, quy định rõ trách nhiệm người, nhân viên lễ tân có trách nhiệm đón tiếp phục vụ khách theo u cầu có chương trình nhà khách Họ phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ nhà khách - Phòng nhà ăn: Họ coi phận sản xuất nhà khách Họ người chuyên nấu nướng để phục vụ khách hàng hội nghị Họ có trách nhiệm phục vụ khách hàng họ có u cầu, đòi hỏi họ phải có nghiệp vụ thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ nhà khách quy định 2.1.2 Đặc điểm cấu tổ chức kế toán cấu vốn, cấu nguồn 2.1.2.1 Đặc điểm cấu tổ chức kế toán: Do đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh sở, điều kiện tổ chức cơng tác kế tốn mà NKTLĐLĐVN tổ chức máy cơng tác kế tốn theo hình thức tập trung áp dụng phương thức kê khai thường xuyên Với hình thức tồn cơng việc kế tốn nhà khách tiến hành xử lý phòng kế tốn nhà khách Từ thu nhập kiểm tra chứng từ, ghi số kế toán, lập báo cáo tài chính, phận doanh nghiệp Các phòng ban lập chứng từ phát sinh gửi phòng kế tốn nhà khách Do đảm bảo lãnh đạo tập trung thông công tác chuyên môn, kiểm tra, xử lý thông tin kế toán kịp thời, chặt chẽ, thuận tiện cho việc phân cơng lao động chun mơn hố nâng cao suất lao động 21 Ở nhà khách Tổng liên đồn lao động Việt Nam ngồi kế tốn trưởng có nhân viên kế tốn họ có trình độ chun mơn Do người đảm nhiệm phần việc nặng nề đòi hỏi phải có cố gắng tinh thần trách nhiệm cao Bộ máy kế tốn Nhà khách Tổng Liên đồn lao động Việt Nam tổ chức theo hình thức tập trung chia thành phận sau: Sơ đồ tổ chức máy cơng tác kế tốn Nhà khách Tổng Liên đồn lao động Việt Nam Kế tốn trưởng Kế toán tiền lương BHXH Kế toán vốn tiền tốn cơng nợ Kế tốn TSCĐ toán Thủ quỹ * Kế toán trưởng: người tổ chức đạo tồn diện cơng tác kế toán nhà khách + Nhiệm vụ kế toán trưởng: Tổ chức máy kế toán gọn nhẹ, khoa học, hợp lý phù hợp với qui mô phát triển nhà khách theo yêu cầu đổi chế quản lý kinh tế + Phân công lao động kế tốn phù hợp, hướng dẫn tồn cơng việc kế tốn phòng kế tốn, đảm bảo cho phận kế toán, nhân viên kết hợp chặt chẽ phận kế tốn có liên quan, góp phần thực 22 tốt chức nhiệm vụ kế tốn, cung cấp thơng tin xác, kịp thời để phục vụ cho việc đạo hoạt động + Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư tiền vốn xác định giá trị tài sản theo mặt thị trường + Chịu trách nhiệm lập nộp hạn báo cáo toán thống kê với chất lượng cao, tổ chức bảo quản giữ tài liệu chứng từ, giữ bí mật số liệu thuộc quy định Nhà nước * Kế toán tiền lương BHXH: Có nhiệm vụ chủ yếu tổ chức kiểm tra, tổng hợp, lập báo cáo tài nhà khách, giúp kế toán trưởng tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán Tổ chức kế toán tổng hợp chi tiết nội dung hạch tốn lại như, nguồn vốn kinh doanh, quỹ doanh nghiệp Mặt khác kế toán tổng hợp kiêm ln nhiệm vụ kế tốn tiền lương BHXH + Kế tốn TSCĐ tốn: có nhiệm vụ chủ yếu phản ánh số liệu có, tình hình tăng giảm, tình hình sử dụng trang thiết bị TSCĐ khác nhà khách, tính khấu hao, theo dõi sửa chữa, lý, nhượng bán TSCĐ nhiệm vụ tốn cơng nợ, tốn với Nhà nước + Kế toán vốn tiền tốn cơng nợ Theo dõi hạch tốn kế tốn vốn tiền, TSCĐ, TSLĐ , nguồn gốc quĩ xí nghiệp theo dõi chi phí khoản cơng nợ nội bộ, tốn với ngân sách Nhà nước phân phối lợi nhuận * Thủ quỹ: - Bảo quản tiền mặt, thu tiền toán chi trả đối tượng theo chứng từ duyệt - Hàng tháng vào sổ quỹ, làm báo cáo quỹ kiểm kê số tiền thực tế két phải khớp với số dư tr ên báo cáo quỹ, thủ quỹ phải có trách nhiệm bồi thường để xảy thất thoát tiền mặt chủ quan gây phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy định Nhà nước quản lý tiền mặt 23 - Hàng tháng tổ chức thu tiền tổ chức hay cá nhân thiếu rút tiền mặt tài khoản ngân hàng nhập quỹ 2.1.2.2 Đặc điểm cấu vốn nguồn: * Cơ cấu vốn: Trong nguồn vốn nhà khách VCĐ chiếm tỷ trọng lớn so với VLĐ Thực trạng TSCĐ quý 4/2002 Số Chứng từ TT SH Tên TSCĐ NT NG TSCĐ 382 17/10 Tủ bảo quản thực phẩm 46.110.000 385 18/10 Tivi (LG) 78.500.000 436 30/10 Hệ thống cung cấp nước 27.000.000 490 18/11 Bộ đèn chiếu 22.997.700 520 26/11 Bộ âm li, đài 167.085.600 553 3/12 Sửa chữa lớn TSCĐ 119.580.000 597 17/12 Nồi giữ nhiệt 27.947.400 Qua số liệu VCĐ chiếm 65,67% so với tổng số vốn có thời điểm quý * Hiệu suất sử dụng VCĐ quý - Doanh thu ước tính đạt là: 512.479.000 đồng - VCĐ bình quân: 489.220.700 đồng HSSDVCD  512.479.000  1,0475 489.220.700 * Cơ cấu nguồn: - Nguồn vốn huy động chủ yếu nhà khách thường cấp cấp xuống để mua sắm trang thiết bị , ngồi biếu tặng nguồn vốn khác Thường doanh nghiệp cấu vốn nguồn vốn chiếm tỷ lệ cao khơng có doanh nghiệp chun sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp, công ty cụ thể Nhà khách Tổng Liên 24 đoàn Lao động Việt Nam Về nguyên tắc VCĐ doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động đầu tư dài hạn, đầu tư chiều sâu (mua sắm, xây dựng, nâng cấp TSCĐ hữu hình vơ hình) Và hoạt động đầu tư tài khác Nguồn gốcài vốn nhàn rỗ chưa có nhu cầu sử dụng doanh nghiệp sử dụng VCĐ loại vốn, quỹ tiền tệ khác doanh nghiệp để phục vụ cho nhu cầu SXKD có hiệu theo nguyên tắc hoàn trả Qua số liệu thực tế nhà khách, em thấy cấu vốn chiếm tỷ lệ cao Đây loại hình Du lịch thương mại cấu vốn nguồn vốn chiếm tới phần ba tổng số vốn có Cụ thể như, quý VCĐ chiếm tới 65,67% Việc VCĐ chiếm tỷ lệ cao điều quan trọng khơng giúp cho nhà khách trang trải chi phí, nâng cấp TSCĐ, mua sắm thiết bị mới, ngồi giúp nhà khách tạo lực cạnh tranh Nhất có nhiều Khách sạn xây dựng Việc VCĐ chiếm tỷ trọng cao nên giảm bớt gánh nặng cho việc huy động vốn Nhưng nhà khách huy động vốn thêm để tránh rủi ro không ngờ đến 2.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH Tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc áp dụng phương pháp quản trị VCĐ theo dõi nguồn vốn mà qua nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Việc theo dõi đưa phương pháp quản trị VCĐ vào nâng cao hiệu sử dụng VCĐ chủ yếu diễn phòng kế tốn tài vụ Phòng kế tốn dùng phương pháp quản trị VCĐ khai thác tạo lập nguồn vốn cố định, bảo toàn phát triển VCĐ, phương pháp khấu hao tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ Ngồi phương pháp phòng dùng biện pháp khác để nhằm mục đích bảo tồn phát triển nguồn VCĐ 25 Cụ thể phương pháp Như phương pháp bảo toàn phát triển VCĐ, phòng đánh giá tình trạng, ngun nhân việc khơng bảo tồn vốn, để có biện pháp xử lý thường đánh giá theo hai cách, đánh giá TSCĐ theo giá trị khơi phục (còn gọi giá đánh lại) theo giá trị lại Việc áp dụng hai cách phần hạn chế thất thoát nguồn vốn trình sử dụng TSCĐ Lựa chọn phương pháp khấu hao xác định mức khấu hao thích hợp, khơng để vốn hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi cho hao mòn vơ hình phòng áp dụng Chú trọng đổi trang thiết bị, nâng cấp, sửa chữa TSCĐ kịp thời lý TSCĐ không cần dùng hư hỏng, không dự trữ mức TSCĐ không cần dùng điểm mấu chốt Nhà khách Việc đổi trang thiết bị sửa chữa TSCĐ Nhà khách trọng có nâng cấp, sửa chữa khơng khơng có lợi giá trị sản phẩm tạo máy tính cá nhân tránh tai nạn lao động không ngờ đến Việc dùng biện pháp phần thất thoát nguồn vốn giúp cho nhà khách quản lý tốt nguồn vốn giao, quản lý tốt giúp doanh nghiệp bảo tồn phát triển nguồn vốn Đồng thời tạo điều kiện tài thuận lợi cho nhập có quyền chủ động việc quản lý sử dụng vốn cố điịnh cách có hiệu 2.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH - Kiểm tra, phân tích tài đánh giá hiệu sử dụng VCĐ nội dung quan trọng hoạt động tài doanh nghiệp nói chung Nhà khách Tổng Liên đồn lao động Việt Nam nói riêng Thơng qua kiểm tra phân tích giúp cho doanh nghiệp có định tài đắn việc điều chỉnh qui mô, cấu vốn đầu tư, biện pháp quản lý để khai thác sử dụng lực TSCĐ VCĐ đạt hiệu kinh tế cao 26 Tại nhà khách việc dùng tiêu để đánh giá hiệu sử dụng VCĐ vấn đề quan trọng cần thiết Để xem xét cấi vốn biết nguồn vốn có đạt hiệu cao hay khơng thỉ phòng kế tốn dùng tiêu hai nhóm (Nhóm tiêu tổng hợp tiêu phân tích VCĐ) Cụ thể tiêu hiệu suất sử dụng VCĐ qua tiêu Nhà khách biêt đồng VCĐ bỏ kỳ tạo máy đồng doanh thu (doanh thu thuần) Chỉ tiêu hàm lượng VCĐ tỷ suất lợi nhuận VCĐ qua hai tiêu biết đồng doanh thu (Doanh thu thuần) cần đồng VCĐ xem xét lợi nhuận trước thuế (sau thuế) số VCĐ bảo quản sử dụng kỳ phần trăm Nhóm thứ hai tiêu phân tích VCĐ thỉ Nhà khách thường sử dụng tiêu hệ số hao mòn TSCĐ hệ số trang thiết bị TSCĐ Qua tiêu Nhà khách biết mức độ hao mòn TSCĐ thời điểm so với vốn đầu tư ban đầu, đồng thời qua thấy trạng lực sản xuất TSCĐ Nhà khách 27 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ 3.1.1 Những ưu điểm bật công tác quản lý VCĐ Tổ chức công tác kế tốn Nhà khách phù hợp với qui mơ đặc điểm hình thức sản xuất Bộ máy kế tốn gọn nhẹ Với việc phân cơng lao động cụ thể, trách nhiệm, nhiệm vụ cho cán kế tốn Mọi phần hành cơng tác kế tốn có người theo dõi, tổ chức đầy đủ nội quy - Nhà khách tính đến qui mơ tính chất sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, phân cách ghi sổ, công việc phận cách rõ ràng để kế toán viên phụ trách hai phận - Sổ sách kế toán sử dụng thực theo quy định Bộ tài chính, tập hợp chứng từ gốc vào sổ chi tiết TSCĐ thẻ TSCĐ, sau ghi vào chứng từ ghi sổ cách cụ thể Số liệu chứng từ ghi sổ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vào trực tiếp sổ để tiến hành lập bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách rõ ràng đầy đủ - Trong năm qua nhà khách mạnh dạn đầu tư đổi trang thiết bị, nâng cấp TSCĐ để đáp ứng nhu cầu SXKD Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm không ngừng tăng doanh thu lợi nhuận cho đơn vị - Về kế tốn theo dõi tình hình tăng giảm nguồn VCĐ Khấu hao kiểm kê TSCĐ theo qui trình đảm bảo việc phản ánh nguyên giá TSCĐ có mức trích khấu hao - Nhà khách ln có đội ngũ cán có đầy đủ kinh nghiệm lực để điều hành vững Nhà khách năm qua Cùng với thành viên ln có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc 28 Bộ phận kế tốn ln cung cấp đầy đủ kịp thời, xác số liệu cho đối tượng cần quan tâm đến bên quản lý giám đốc Để đề phương hướng biện pháp kịp thời nhằm tạo cải vật chất xã hội đáp ứng nhu cầu đảm bảo đời sống cho người lao động Ngoài ưu điểm nêu Nhà khách tồn số thiếu sót cơng tác quản lý phát triển VCĐ 3.1.2 Một số tồn công tác quản lý VCĐ - VCĐ Nhà khách chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn Tất số vốn mua sắm, nâng cấp TSCĐ từ trình đưa vào sử dụng Nhà khách chưa đưa a mức trích khấu hao cụ thể nên gây thất vốn gây khó khăn việc quản lý VCĐ Nếu không đưa mức trích khấu hao khơng biết phải nâng cấp TSCĐ để bảo toàn phát triển VCĐ - TSCĐ Nhà khách chưa đề tổ chức đánh số TSCĐ theo dõi chi tiết đối tượng công tác thể TSCĐ Việc đánh só phản ánh nhóm, loại cho chặt chẽ - Việc lý TSCĐ diễn chậm chạp hệ thống thủ tục rườm rà nên gây thất vốn q trình lý Mỗi lý hay nhượng bán Nhà khách phải lập phiếu xác định tình trạng kinh tế tình trạng kỹ thuật cho TSCĐ Lập tờ trình xin lý gửi cho giám đốc có định cho phép Nhà khách lý Vì thường nhiều thời gian cho công việc làm ảnh hưởng đến việc quản lý nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Nhà khách Trên mặt tồn công tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Việc tìm phương hướng giải tồn tạ giúp cho công tác quản lý VCĐ Nhà khách tốt đồng thời nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách 29 3.2 GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Qua thời gian kiến tập Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam" Tuy thời gian tìm hiểu nghiên cứu thực tế Nhà khách thân em nhiều mặt hạn chế kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tế Song vào số tồn công tác quản lý VCĐ Nhà khách Em mạnh dạn nói lên suy nghĩ chủ quan mình, đề xuất đóng góp vài ý kiến giải pháp công tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng VCĐ mong muốn góp phần hồn thiện cơng tác kế toán Nhà khách *Giải pháp: - Để giảm bớt chi phí quản lý TSCĐ, khấu hao TSCĐ tránh lãng phí nguồn VCĐ TSCĐ khơng có hiệu không sử dụng Nhà khách nên kiểm tra, xem xét TSCĐ khơng có hiệu quả, cũ, lạc hậu, khơng sử dụng Sau tìm đối tác th lý TSCĐ để thu hồi lại nguồn vốn ban đầu Do thiếu vốn nên Nhà khách chưa giám mạnh dạn đổi trang thiết bị Nên Nhà khách huy động từ bên vay vốn ngân hàng thương mại, nhận tài trợ nhằm tăng hiệu sử dụng VCĐ tạo sức cạnh tranh cho Nhà khách - Việc sử dụng TSCĐ có hiệu hay khơng phụ thuộc vào trình độ người sử dụng, ý thức trách nhiệm công việc nói chung trách nhiệm việc quản lý sử dụng TSCĐ nói riêng Vì Nhà khách cần chọn nhân viên có trình độ kỹ thuật, thường xuyên đào tạo nhân viên giao quản lý TSCĐ để việc sử dụng TSCĐ có hiệu - Áp dụng biện pháp khấu hao TSCĐ hợp lý biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Vì Nhà khách cần xem xét lại 30 cách tính khấu hao csc để tránh việc tính khấu hao nhanh làm ảnh hưởng đến chi phí, làm giảm lợi nhuận trình kinh doanh khấu hao thấp làm cho việc thu hồi vốn bị chậm gây ảnh hưởng xấu đến kết kinh doanh * Kiến nghị: + Về phía Nhà khách: Nhà khách huy động vốn qua Ngân hàng với lãi suất thấp, nhận góp vốn liên doanh thuê TSCĐ cơng ty cho th tài Qua nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ tránh tai nạn lao động, vừa làm tăng suất lao động đem lại nhiều lợi nhuận cho Nhà khách + Về phía Nhà nước: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn cách thuận tiện giảm luật lệ không cần thiết lãi suất giảm qua doanh nghiệp tạo cho lượng vốn định nhằm tưng suất tăng lợi nhuận Nên đóng thuế cho Nhà nước cách nghiêm chỉnh + Về phía kế tốn tài vụ: Cơng tác quản lý TSCĐ việc khó khăn phải theo dõi nhiều cơng đoạn nên trang thiết bị phòng xuống cấp Nên phòng đề nghị mua trang thiết bị máy vi tính số vận dụng khác; Việc trang bị thiết bị làm giảm tối thiểu công việc làm tay, số liệu đảm bảo đầy đủ xác Ngồi phòng nên có sách thưởng phạt cho làm tốt làm kém, qua nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán phòng Trên đề xuất ý kiến em Nhà khách, ý kiến đề xuất nơng cạn, chưa sâu sắc em hy vọng giúp Nhà khách lang lại hiệu cao em tin khó khăn tồn Nhà khách vượt qua Với đội ngũ cán cơng nhân viên nhiệt tình nổ vượt qua thử thách, vững vàng sản xuất kinh doanh có vị trí xứng đáng ngành du lịch thương mại 31 KẾT LUẬN Quản lý VCĐ vấn đề khó khăn, phức tạp Dù doanh nghiệp có qui mơ lớn hay nhỏ quản lý VCĐ vấn đề cốt lõi để nâng cao hiệu kinh doanh, doanh nghiệp du lịch tầm quan trọng VCĐ rõ nét Sau tuần kiến tập Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, em thấy tầm quan trọng công tác quản lý VCĐ hoạt động kinh doanh Nhà khách Cơng tác quản lý VCĐ số tồn nhìn chung đem lại hiệu định Nhà khách cần có nhìn xâu cơng tác quản lý VCĐ để từ hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác quản lý VCĐ nói riêng 32 ... ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Qua thời gian kiến tập Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam" ... TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà khách Tổng liên đồn Lao động Việt Nam (NKTLĐLĐVN)... luận vốn cố định tài sản cố định doanh nghiệp Chương II : Thực trạng quản trị vốn cố định nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Chương III : Một số giải pháp kiến nghị nhà khách Tổng liên đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn lao động việt nam , Báo cáo thực tập tốt nghiệp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn lao động việt nam

Từ khóa liên quan