Đề cương ôn thi môn Khảo Sát Thiết Kế Tuyến Đường Sắt Đô Thị

12 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 12:14

Câu 1: Vì sao Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch và cho phép triển khai xây dựng đường sắt đô thị tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội và thành phố HCM?2Câu 2 : Khi thiết kế xây dựng đường sắt đô thi trên cao theo bạn cần chú ý đến những vấn đề gì, Vì sao ?2Câu 3 : Phát biểu và phân tích các yếu tố đảm bảo thu hút được hành khách đi tàu đường sắt đô thị?3Câu 4: Khi thiết kế xây dựng đường sắt đô thị đi ngầm dưới mặt đất theo bạn cần chú ý đến những vấn đề gì ? Vì sao?3Câu 5: Nếu các bộ phận chính cấu thành đường sắt đô thị. Quan điểm của bạn về thiết kế tuyến đường?4Câu 6: Quan điểm của bạn về thiết kế đường ray?4Câu 7: Trình bày quan điểm của bạn về thiết kế kiến trúc nhà ga ?6Câu 8. Trinh bày quan điểm của bạn về thiết kế kết cấu cầu cao.7Câu 9: trình bày quan điểm của bạn về thiết kế kết cấu hầm:9Câu 10. Trình bày và lý giải vấn đề đường sắt đô thị cần đến 1 hành lang đi riêng?9Câu 11. Trình bày và lý giải các vấn đề đường sắt đô thị cần đến 1 kết cấu tầng trên bền vững ? Đề xuất giải pháp thực hiện?9Câu 12. Phát biểu quan điểm của bạn về việc lựa chọn bán kính cong nằm đường sắt đô thị10Câu 13 : Phát biểu quan điểm của bạn về việc thiết kế hài hòa các yếu tố trắc dọc với nhau11Câu 14 : Phát biểu quan điểm của bạn về việc thiết kế hài hòa các yếu tố bình diện với nhau12Câu 15 : Phát biểu quan điểm của bạn về việc thiết kế hài hòa các yếu tố trắc dọc với các yếu tố bình diện13 VNT 0788495594 Đề cương môn Khảo Sát Thiết Kế Tuyến Đường Sắt Đơ Thị Contents Câu 1: Vì Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho phép triển khai xây dựng đường sắt đô thị thành phố lớn Việt Nam Hà Nội thành phố HCM? .2 Câu : Khi thiết kế xây dựng đường sắt đô thi cao theo bạn cần ý đến vấn đề gì, Vì ? Câu : Phát biểu phân tích yếu tố đảm bảo thu hút hành khách tàu đường sắt đô thị? Câu 4: Khi thiết kế xây dựng đường sắt đô thị ngầm mặt đất theo bạn cần ý đến vấn đề ? Vì sao? .3 Câu 5: Nếu phận cấu thành đường sắt thị Quan điểm bạn thiết kế tuyến đường? Câu 6: Quan điểm bạn thiết kế đường ray? Câu 7: Trình bày quan điểm bạn thiết kế kiến trúc nhà ga ? .6 Câu Trinh bày quan điểm bạn thiết kế kết cấu cầu cao Câu 9: trình bày quan điểm bạn thiết kế kết cấu hầm: .9 Câu 10 Trình bày lý giải vấn đề đường sắt đô thị cần đến hành lang riêng? Câu 11 Trình bày lý giải vấn đề đường sắt đô thị cần đến kết cấu tầng bền vững ? Đề xuất giải pháp thực hiện? Câu 12 Phát biểu quan điểm bạn việc lựa chọn bán kính cong nằm đường sắt thị 10 Câu 13 : Phát biểu quan điểm bạn việc thiết kế hài hòa yếu tố trắc dọc với 11 Câu 14 : Phát biểu quan điểm bạn việc thiết kế hài hòa yếu tố bình diện với 12 Câu 15 : Phát biểu quan điểm bạn việc thiết kế hài hòa yếu tố trắc dọc với yếu tố bình diện 13 VNT 0788495594 Câu 1: Vì Chính phủ phê duyệt quy hoạch cho phép triển khai xây dựng đường sắt đô thị thành phố lớn Việt Nam Hà Nội thành phố HCM? - Nhờ đặc tính ưu việt ĐSĐT: +) ĐSĐT phương tiện vận tải khối lượng lớn, chuyến tàu vận chuyển hàng nghìn lượt hành khách +) ĐSĐT có hệ thống hạ tầng, đường ray, nhà ga riêng biệt, ngầm cao, không bị ảnh hưởng ATGT, nên hoàn toàn chiếm ưu thời gian di chuyển +) ĐSĐT sử dụng nhiện liệu điện, hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường +) Khi quy hoạch đô thị, ĐSĐT đưa vào khu vực có nhiều tiềm +) ĐSĐT có vai trò tối quan trọng, xương sống hệ thống giao thông vận tải đô thị lớn giới Tại châu Âu, thị có từ triệu dân trở lên bắt buộc phải có ĐSĐT Ở Nhật Bản, tất TP có từ 1,3 triệu dân trở lên phải có ĐSĐT; - Hơn HN TP HCM +) Là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn kinh tế văn hóa, xh, có vị trí trị quan trọng nước; đầu mối giao lưu quốc tế; +) Đang đà phát triển mạnh mẽ với tốc độ thị hố cao +) Hiện trạng : a) Hiện HN có triệu dân cư trú thức; TP HCM 8tr dân với SL phương tiện cá nhân lớn b) Vấn nạn ATGT ô nhiễm môi trường thực đe dọa làm chậm bước phát triển HN HCM  Trong bối cảnh vậy, đầu tư, xây dựng mạng lưới ĐSĐT lời giải hữu ích Bởi, ĐSĐT góp phần hạn chế hiệu qủa xe cá nhân; quan trọng kéo dài vùng lõi, ĐSĐT trợ giúp đắc lực cho việc hình thành thị vệ tinh, phân bổ lại mật độ dân cư giao thông vận tải - Giai toán VỐN +) đầu tư theo hình thức hợp tác cơng - tư (PPP) +) kêu gọi nguồn lực xã hội, thu hút nhiều nhiều nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu dự án ĐSĐT Câu : Khi thiết kế xây dựng đường sắt đô thi cao theo bạn cần ý đến vấn đề gì, Vì ? - Chuẩn bị vốn : Vì chi phí xd ĐSĐT lớn, hđ thiếu vốn, chờ giải ngân làm ảnh hưởng tới tiến độ cơng trình gây đội vốn - Bố trí ga tuyến: +) Vị trí đặt ga Phải thuận tiện cho việc lại hành khách ,đảm bảo cho người dân dễ tiếp cận, Điểm đặt ga phải nơi có nhiều khách lại, + Phải thuận tiện cho công tác khai thác + Phải có khả mở rộng phát triển tương lai + Cự ly ga phải hợp lý: không nên dài ngắn Quá dài bỏ qua điểm cần phục vụ hành khách Quá ngắn ảnh hưởng đến tốc độ chạy tầu, chi phí khai thác tầu phải tăng giảm tốc liên tục VNT 0788495594 - - Không gian cảnh quan kiến trúc cho tuyến đường sắt đảm bảo quy chuẩn ngành đường yếu tố vi khí hậu sử dụng cho cơng trình thơng gió, chiếu sáng, điều hòa khơng khí tận dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện cách tối đa khái niệm kiến trúc xanh Về công sử dụng Câu : Phát biểu phân tích yếu tố đảm bảo thu hút hành khách tàu đường sắt thị? - Thời gian chạy tàu xác, nhanh chóng - Gía vé : rẻ phương tiện cá nhân - Hướng tuyến phù hợp với đa số nhu cầu di chuyển người dân - Vị trí đặt ga dễ dàng tiếp cận, thuận tiện cho lại - Chất lượng dịch vụ tốt - Để phục vụ công tác hướng dẫn hành khách đến cửa bán vé, soát vé, sảnh đợi, ke ga, nhà vệ sinh vị trí khác ga, phải lắp đặt thiết bị biển báo biển dẫn hướng, biển vị trí, biển dẫn, biển nội quy, v.v Câu 4: Khi thiết kế xây dựng đường sắt đô thị ngầm mặt đất theo bạn cần ý đến vấn đề ? Vì sao? 1/ Các vấn đề cần ý đến: a) Kinh tế + Tiền + Phát triển đô thị  Sự liên kết với loại hình giao thơng khác;  Ngầm hóa;  … b) Xã hội + Đời sống sinh hoạt khu dân cư lân cận + Các hệ thống cơng trình xung quanh + Đảm bảo mặt mỹ quan đô thị c) Môi trường + Đảm bảo môi trường đô thị + Sự phá hoại tầng chất bê cơng trình khác 2/ Vì sao? (Đây quan điểm cá nhân người, yêu) VNT 0788495594 Câu 5: Nếu phận cấu thành đường sắt thị Quan điểm bạn thiết kế tuyến đường? 1/ Các phận cấu thành đường sắt thị: - - 1.ĐƯỜNG VÀ NỀN ĐƯỜNG Cơng trình xây dựng +) Cầu cao;: bao gồm dạng kết cấu đất có tường chắn cao, kết cấu cầu cạn gồm khung cứng dầm mố, trụ dầm (dầm bê tông, dầm bê tông PC, dầm tổng hợp, dầm thép) kết cấu khác +) Cơng trình xây dựng ngầm: bao gồm dạng hầm ngầm đào lộ thiên (hầm ngầm khoan xun… cơng trình tương tự Kết cấu kiến trúc tầng đường sắt thị Các thiết bị phòng ngừa thảm họa cố khác Các thiết bị phục vụ việc di dời hành khách GA : nơi để phương tiện giao thông đường sắt dừng, tránh, vượt, xếp, dỡ hàng hóa, đón trả khách, thực tác nghiệp kỹ thuật dịch vụ khác Ga đường sắt có nhà ga, quảng trường, kho, bãi hàng, ke ga, tường rào, khu dịch vụ, trang thiết bị cần thiết cơng trình đường sắt khác - Trang thiết bị ga - Ke ga - Các sở khám chữa đầu máy toa xe THIẾT BỊ THƠNG TIN-TÍN HIỆU 4.Tuyến: 2/ Quan điểm tớ thiết kế tuyến: + Để thiết kế tuyến trước tiên cần có nhìn tổng quan mặt địa hình, địa chất, thủy văn… mặt xây dựng khai thác, mặt kinh tế có liên quan + Việc đề xuất, lựa chọn phương án tuyến cần thực thực địa nội nghiệp; Mỗi phương án cần đảm bảo hợp lí tương quan chiều dài, khối lượng cơng tác, chi phí xây dựng chi phí khai thác o Bình đồ trắc dọc phải phù hợp với chuẩn tắc quy phạm thiết kế theo cấp đường o Nền đường cơng trình tuyến cần đảm bảo độ ổn định, an toàn,…  Chọn tuyến phải đảm bảo yếu tố: kinh tế (ý nghĩa tuyến đường, tính chất, liên kết) tự nhiên (địa hình, điều kiện xây dựng địa chất, thủy văn, thủy tượng…) Câu 6: Quan điểm bạn thiết kế đường ray? Ta cần hiểu Đường ray hay đường rầy thành phần giao thông đường sắt Đường ray với phận chuyển ray (bẻ ghi) dẫn hướng cho tàu hoả hay xe điện di chuyển mà VNT 0788495594 không cần lái Tuyến đường ray gồm ray song song với đặt ngang gọi tà vẹt, tà vẹt đặt lớp đá dăm gọi đá ba lát Hiện có nhiều loại đường ray sắt, gỗ, thép… theo quan điểm tớ nên sử dụng đường ray thép (khả chịu tải trọng lớn độ dẻo dai lớn); việc lựa chọn khổ đừong ray phụ thuộc vào vị trí xây dựng, thị sử dụng khổ 1435mm (theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị) + Lựa chọn loại ray: nên sử dụng ray chữ I khơng đối xứng, cán nóng Loại thõa mãn yếu tố chịu lực mặt (chịu tải trọng lớn), mặt (độ ổn định cao) đường ray khớp với loại bánh xe có gờ + Lựa chon tà vẹt: ngày nên lựa chọn loại tà vẹt bê tơng mặt cắt hình chữ nhật: khả chịu lực độ bền tốt Mặt khác gỗ khan nên hạn chế sử dụng tà vẹt gỗ + Nối ray: phổ biến giới nên sử dụng ray hàn: cứng cần đến việc tu, bảo dưỡng->đỡ chi phí + Việc xây dựng đường sắt thị k thiết phải dung đường ray có tà vẹt, sử dụng đường ray k tà vẹt, tiết kiệm chi phí tu bảo dưỡng  Công cụ yêu cầu ray Công cụ - Ray dùng để dẫn hướng cho bánh xe trực tiếp chịu lực từ bánh xe truyền xuống truyền lục xuống tà vẹt Lực từ mà bánh xe truyền xuống lục động luôn thay đổi, gồm : lực thẳng đứng lực nằm ngang lực tác dụng dọc theo ray.Ngồi chịu lục nhiệt độ thay đổi gây Yêu cầu ray -  Mặt đỉnh ray phải vừa nhám vừa nhẵn : + Nhám để tạo ma sát bám lăn cho bánh xe chủ động đầu máy + Nhẵn nhằm giảm lực cản cho bánh xe toa xe - Ray phải vừa cứng vừa dẻo + Cứng để chịu momen uốn tải trọng đoàn tàu gây + Dẻo để chống lại phá hoại mỏi - Ray phải vừa rắn vừa dai: + Rắn đảm bảo chống mài mòn chịu ứng suất ép mặt lớn bánh xe ray + Dai để chống cho đầu ray khỏi bị đập bẹp sứt mẻ Công cụ yêu cầu tà vẹt Công cụ VNT 0788495594 - Đỡ ray, nhận áp lực từ ray chuyền xuống chuyền lực xuống lớp đá balát Tạo đàn hồi phát sinh lực động truyền xuống đường Yêu cầu  - Tà vẹt phải có độ bền độ đàn hồi - Khả chống mọn học tốt - Chế tạo, lắp đặt vận chuyển thuận tiện dễ dàng - Thời gian sử dụng dài giá thành rẻ Công cụ yêu cầu đá balát Công cụ - Đảm bảo ổn định cho ray tà vẹt lức tác dụng Truyền áp lực từ tà vẹt xuống đường diện tích rộng Làm lớp đệm đàn hồi để giảm lực xung kích bánh xe Yêu cầu - Phải đủ cường độ, ko bị vỡ vụn tàu chạy qua Phải chịu mai f mòn khơng bị bốc bụi tàu chạy qua, không bị cỏ mọc Không bị nước trơi Câu 7: Trình bày quan điểm bạn thiết kế kiến trúc nhà ga ? - Địa điểm ga:cần phải thỏa mãn quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông đô thị quy hoạch giao thông đường sắt đồng thời phải thỏa mãn điều kiện địa chất thủy văn kiến trúc mặt đất cơng trình ngầm - Thiết kế trơng thể ga phải hài hòa cảnh quan thị , hài hòa quy hoạch kiến trúc đường sắt mặt đất - Trong ga, phải lắp đặt trang thiết bị phục vụ hành khách có tính đến số lượng hành khách - - tàu theo quy hoạch tương lai Để phục vụ công tác hướng dẫn hành khách đến cửa bán vé, soát vé, sảnh đợi, ke ga, nhà vệ sinh vị trí khác ga, phải lắp đặt thiết bị biển báo biển dẫn hướng, biển vị trí, biển dẫn, biển nội quy, v.v Quy mô bố cục ga phải thỏa mãn yêu cầu quy hoạch tương lai mạng lưới mặt đường:  Chiều dài ,chiều rộng, sức chứa sân ga cần phải thỏa mãn hành khách lên xuống tàu phân tán thời kì tương lai  Thiết kế bố cục nhà ga phải hiệu để tổ chức tập chung phân tán dòng người, lộ trình thuận tiện giảm thiểu khoảng cách di chuyển hành khách Khi số lượng tuyến tăng lên số điểm giao cắt tăng lên ga trung gian điểm giao cắt phát triển thành ga chuyển tàu Chọn loại hình ga thích hợp với nơi kết hợp kiến trúc mặt đất giảm thiểu diện tích dùng đất , quy mô không gian hạ giá thành xây dựng Nhà ga cần phải giải vấn đề thơng gió, chiếu sàng, vệ sinh mơi trường, phòng hỏa để an tồn tiện lợi cho hành khách VNT 0788495594 Câu Trinh bày quan điểm bạn thiết kế kết cấu cầu cao Quan điểm thiết kế: - Kết cấu cầu cao bao gồm dạng kết cấu đất có tường chắn cao, kết cấu cầu cạn gồm khung cứng dầm mố, trụ dầm (dầm bê tông, dầm bê tông PC, dầm tổng hợp, dầm thép) kết cấu khác, lựa chọn xác định sau xem xét tình trạng khu vực xung quanh, cảnh quan, điều kiện phương pháp thi công, tính kinh tế yếu tố khác - Trong khu đoạn đường sắt cao giao cắt với đường bộ, phải đảm bảo không gian bên dầm cầu theo quy định tiêu chuẩn thiết kế đường - Lựa chọn kết cấu : Phải lựa chọn chế kết cấu vật liệu sử dụng phải phù hợp với khả chịu lực kết cấu phù hợp mặt kinh tế Ví dụ :  Kết cấu BT DUL có ưu điểm chiều dài trụ cầu thường khoảng 30-40m VNT 0788495594 Chiều dài nhịp phổ biến - chiều dài nhịp dầm BT DUL ngắn 30m khơng giải pháp kinh tế ta phải cần nhiều trụ - măt khác chiều dài lớn 40m làm cho kết cấu nặng => nhịp dài 30-40m phù hợp Mặt cắt ngang kết cấu tầng - Có nhiều loại dầm có chiều dài nhịp 30-40m I, T, super T , để tối ưu phù hợp với đường sắt thị nên chọn loại dầm hộ, hộp, dầm chữ U - Và lựa chọn kích thước mặt cắt ngang phải dựa sơ tính toán kỹ lưỡng kinh nghiệm đơn vị tư vấn thiết kế Câu 9: trình bày quan điểm bạn thiết kế kết cấu hầm: - Kết cấu cơng trình ngầm bao gồm dạng hầm ngầm đào lộ thiên (khung cứng hình hộp), hầm ngầm khoan xuyên… cơng trình tương tự lựa chọn dựa vào việc xem xét điều kiện địa hình, địa chất, số đường chạy tàu, điều kiện phương pháp thi cơng, tính kinh tế yếu tố khác 4.1 Mặt cắt vỏ hầm phải vào thông số kỹ thuật địa chất, địa chất thủy văn, cấp động đất, địa hình, chiều sâu đặt hầm biện pháp thi công để lựa chọn cho thích hợp 4.2 Vỏ hầm nên có hình dạng giống suốt chiều dài hầm Nếu áp lực địa tầng dọc theo chiều dài hầm thay đổi, gặp vùng trượt lở lớn cấu tạo địa chất bị phá hoại (như phay, cắt) sử dụng loại hình dạng vỏ hầm khác Khi thay đổi chiều dày vỏ hầm cho phù hợp với khả chịu lực đoạn khác nhau, độc chênh lệch chiều dày vỏ hầm chỗ tiếp giáp phải lớn 100 mm 4.3 Khi hầm xuyên qua địa tầng có hệ số kiên cố khác nhau, mặt cắt vỏ hầm đoạn có hệ số kiên cố thấp cần kéo dài phía có hệ số kiên cố cao đoạn chuyển tiếp 3m 4.4 Dù hầm nằm loại địa tầng hai đầu hầm phải làm đoạn vỏ hầm dài 6m 4.5 Vỏ hầm thiết kế theo dạng sau: a) Trong điều kiện, địa chất thủy văn bình thường, đất ổn định dùng loại vỏ hầm tường thẳng khơng có vòm ngửa b) Khi địa tầng mềm yếu, đất không ổn định, có khả trơi trượt dùng lại vỏ hầm có vòm ngửa khép kín, vỏ hầm hình tròn c) Khi địa tầng kiên cố, ổn định, khó phong hóa khơ khơng xây vỏ hầm Để đề phòng tượng phong hóa, phun vữa bề mặt VNT 0788495594 Câu 10 Trình bày lý giải vấn đề đường sắt đô thị cần đến hành lang riêng? Hành lang riêng đường sắt đô thị phạm vi xác định khoảng không, vùng đất, vùng nước xung quanh liền kề với phạm vi bảo vệ cơng trình đường sắt để bảo đảm an tồn giao thơng đường sắt, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cần thiết đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông Việc xây dưng hành lang riêng đường sắt đô thị vấn đề đặc biệt quan trọng đòi hỏi phải thực trường hợp để đảm bảo an tồn giao thơng, an tồn dân sinh, tạo khoảng khơng để ngăn cách di chuyển đoàn tàu với phương tiện khác thị Câu 11 Trình bày lý giải vấn đề đường sắt đô thị cần đến kết cấu tầng bền vững ? Đề xuất giải pháp thực hiện? - Kết cấu kiến trúc tầng bao gồm loại kiến trúc tầng có đá ba lát, kiến trúc tầng có ray liên kết trực tiếp với tà vẹt PC đặt bê tông, kiến trúc tầng dùng bê tông (thay cho đá ba lát), kiến trúc tầng có ray liên kết trực tiếp với lớp đệm đặt bê tông số loại khác Kết cấu tầng đường sắt đô thị: + Ray : Dùng để dẫn hướng cho bánh xe, trực tiếp chịu lực từ bánh xe truyền xuống truyền lực xuống tà vẹt Lực từ bánh xe truyền xuống lực động ln thay đổi, gồm: lực thẳng đứng, lực nằm ngang lực tác dụng dọc theo ray Ngồi ray chịu lực nhiều độ thay đổi gây ra, ray làm việc đầm đặt gối đàn hồi tà vẹt + Tà vẹt : kết cấu đỡ ray có tác dụng chịu lực đồn tàu truyền xuống truyền lực xuống lớp đá ba lát Nhờ tà vẹt tạo đàn hồi chịu lực nên đường làm việc tốt Ray ghim giữ vào tà vẹt thành khung kết cấu ổn định tầng đá ba lát, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đặt ray khai thác đường Tà vẹt gồm có: Tà vẹt sắt, tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông, tà vẹt bê tông liền khối + Lớp đá ba lát : Có tác dụng đảm bảo ổn định cho ray tà vẹt, chịu lực từ tà vẹt truyền xuống truyền lực xuống đường Lớp đá ba lát có tác dụng thoát nước, đảm bảo phận kết cấu tầng khô làm lớp đệm đàn hồi để giảm lực xung kích bánh xe Vật liệu làm đá ba lát phải rắn chắc, ổn định, không bị vỡ vụn chèn, chịu phá hoại thời tiết, không bốc bụi tàu chạy, nước chảy không bị trôi, không cho cỏ mọc => Đường sắt đô thị cần đến kết cấu tầng bền vững ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoạt động thường xuyên tầu đường sắt, đặc biệt đường sắt có sử dụng ba lát làm lỏng làm biến dạng lớp đá ba lát đất nó, tình trạng dẫn đến làm lún võng đường ray, lún võng ngày gia tăng mối ray, mối nối lập lách truyền thống (đây xem cố đường sắt tiềm ẩn nguy xảy trật bánh đoàn tàu) Giải pháp: Nâng cao trình độ quản lí, tăng cường bảo dưỡng, sữa chữa, nâng cấp trang thiết bị đại nghiên cứu sửa dụng vật liệu, phụ tùng giảm thiểu hư hỏng thời tiết, xây dựng tuyến đường sắt có hành lang riêng ngăn cách phương tiện giao thông khác độ thị VNT 0788495594 Câu 12 Phát biểu quan điểm bạn việc lựa chọn bán kính cong nằm đường sắt thị Bán kính đường cong nằm tuyến ứng với cấp đường khơng nhỏ quy định sau đây: + Ở khu vực rừng núi, đoạn trước sau nhà ga, trường hợp khó khăn khơng thực quy định 4.1.2.3.1 cho phép áp dụng đây; tốc độ thiết kế phải quy định lại, tương ứng với bán kính đường cong nằm chọn : Câu 13 : Phát biểu quan điểm bạn việc thiết kế hài hòa yếu tố trắc dọc với Thiết kế trắc dọc đảm bảo an tồn chuyển động : - - Móc nối bị đứt chuyển trạng thái làm việc đột ngột từ ép chặt chuyển sang kéo căng Để tránh tượng an toàn phải biết thiết kế trắc dọc cho móc nối chuyển trạng thái làm việc từ từ.Vì người ta quy định hiệu đại số trắc dọc liên tiếp không vượt trị số độ dốc hạn chế thiết kế cho hướng xe nặng Ngoại trừ trường hợp sau đây:  Khi ip  Khi ip  Dốc có dạng trắc dọc bậc thang 10 VNT 0788495594  Dốc lõm  Dốc lồi nằm chân dốc Thiết kế trắc dọc phải đảm bảo tàu chạy liên tục: - Để đảm bảo tàu chạy liên tục phải thỏa mãn điều kiện sau :  Lực cản thực tế ko vượt q lực cản tính tốn  Lực cản thực tế ko vượt q lực cản tính tốn nơi nên dốc vào ga.Dốc trước vào ga phải đảm bảo điều kiện khởi động  Lực cản thực tế ko đc vượt q lực cản tính tốn nơi có hầm Câu 14 : Phát biểu quan điểm bạn việc thiết kế hài hòa yếu tố bình diện với Thiết kế bình diện - Vạch đỉnh đường cong Thiết kế đường cong Ð3 Ð1 B A Ð2 Ð4 DAU TUYEN CUOI TUYEN Đường thẳng đường cong: - Đường thẳng: xác định chiều dài hướng, chiều dài thẳng tính từ cuối đường cong đến cuối đường cong.Hướng đường góc hợp đường với đường khác chọn làm gốc Đường cong: dùng tránh chướng ngại, tránh vùng địa chất xấu giảm khối lượng cơng trình Đường cong đường cong tròn đường cong có hồ hỗn Điểm khống chế bình diện : - Phải qua :  Khu kinh tế  Bệnh viện lớn  Thị xã  Trường học 11 VNT 0788495594  Thành phố lớn  Các tuyến phố … - Khơng phép qua :  Khu quân  Nghĩa trang liệt sỹ  Lăng Bác  Khu phố cổ  Cây lâu năm  Đường ống dẫn dầu  Cáp quang …  Bình diện đường sắt thị phải thiên việc bám vào tuyến phố Câu 15 : Phát biểu quan điểm bạn việc thiết kế hài hòa yếu tố trắc dọc với yếu tố bình diện - Các yếu tố bình đồ trắc dọc nhiều gọi yếu tố tuyến - Chúng xác định đặc tính đường sắt mặt xây dựng khai thác - Bình diện trắc dọc đường sắt cần đảm bảo an toàn chuyển động cho đồn tàu có trọng lượng tính tốn với vận tốc chạy tàu cho phép lớn nhất, tức khơng đượctrật bánh đứt móc - Việc thay đổi vị trí tuyến khơng gian khơng gây tác động đột ngột tới đường ray đầu máy toa xe không gây bất tiện cho hành khách, tức cần đảm bảo êm thuận tàu chạy 12 ... sắt đô thị Quan điểm bạn thi t kế tuyến đường? 1/ Các phận cấu thành đường sắt đô thị: - - 1.ĐƯỜNG VÀ NỀN ĐƯỜNG Cơng trình xây dựng +) Cầu cao;: bao gồm dạng kết cấu đất có tường chắn cao, kết cấu... điểm bạn việc thi t kế hài hòa yếu tố bình diện với Thi t kế bình diện - Vạch đỉnh đường cong Thi t kế đường cong Ð3 Ð1 B A Ð2 Ð4 DAU TUYEN CUOI TUYEN Đường thẳng đường cong: - Đường thẳng: xác... điểm bạn thi t kế kết cấu cầu cao Quan điểm thi t kế: - Kết cấu cầu cao bao gồm dạng kết cấu đất có tường chắn cao, kết cấu cầu cạn gồm khung cứng dầm mố, trụ dầm (dầm bê tông, dầm bê tông PC,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi môn Khảo Sát Thiết Kế Tuyến Đường Sắt Đô Thị, Đề cương ôn thi môn Khảo Sát Thiết Kế Tuyến Đường Sắt Đô Thị

Mục lục

Xem thêm