Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

3 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 12:00

Giáo án Ngữ văn LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO • Kiến thức cần đạt: - Nắm cách thức làm hai loại văn đề nghị báo cáo - Biết ứng dụng văn đề nghị, báo cáo vào tình cụ thể - Rút lỗi thường mắc, phương hướng cách sửa chữa lỗi thường • mắc phải viết hai loại văn Kỹ năng: Giao tiếp, ứng xử với người khác hiệu văn đề nghị, báo • cáo(phù hợp với mục đích, hồn cảnh đối tượng giao tiếp) Bài mới: Hoạt động GV HS * Hoạt động Ghi bảng A Củng cố kiến thức: ? Vb hành thường I Yêu cầu vb hành chính: dùng để làm - VBHC thường dùng để truyền đạt nội dung, bày tỏ yêu cầu ghi lại việc có tính chất hành - công vụ nhằm giải mối quan hệ cá nhân với cá nhân, tập thể với tập thể, cá nhân với tập thể - Đặc điểm vb hành có tính khn ? Nêu yêu cầu vb hành mẫu, xếp, trình bày theo số mục định - Ngơn ngữ vb hành giản dị, dễ hiểu, đơn nghĩa II So sánh hai loại văn bản: Giống nhau: Giáo án Ngữ văn - Đều vb hành chính, có tính quy ước cao ? Kể tên loại vb hành thường gặp ? Vb đề nghị báo cáo có giống khác - H So sánh loại vb + Giống: + Khác: Mục đích Nội dung (Viết theo mẫu) - Trình bày mục sáng sủa, rõ ràng Khác nhau: + Về mục đích: - VB đề nghị: Đề đạt nguyện vọng - VB báo cáo: Trình bày kết làm + Về nội dung: - VB đề nghị: Cần rõ vđ: người đề nghị,người - G Chốt kiến thức đề nghị, nội dung đề nghị Chú ý viết thứ tự - VB báo cáo: Cần rõ vđ: người báo cáo, mục loại vb người nhận báo cáo, kết B Luyện tập Bài 1: (sgk) - Đề nghịgiáo chủ nhiệm tổ chức cho lớp xem chèo Quan Âm Thị Kính để phục vụ cho việc học văn môn Ngữ văn ? Hãy nêu tình thường gặp sống mà - Báo cáo kết học tập lớp học kì I em cho phải viết vb đề nghị Bài 3:(sgk) tình phải viết báo Giáo án Ngữ văn cáo - Các tình sử dụng vb sai mục đích Cần phải: - H đọc tình tập a, Viết đơn b, Viết báo cáo ? Chỉ chỗ sai việc sử c, Viết đề nghị dụng vb sau IV Củng cố: (3’) - G nhấn mạnh yêu cầu văn hành chính, khác vb đề nghị vb báo cáo V Hướng dẫn nhà: (1’) - Nắm đặc điểm vb đề nghị vb báo cáo - Sưu tầm số vb đề nghị vb báo cáo làm tài liệu học tập ... vụ cho việc học văn môn Ngữ văn ? Hãy nêu tình thường gặp sống mà - Báo cáo kết học tập lớp học kì I em cho phải viết vb đề nghị Bài 3:(sgk) tình phải viết báo Giáo án Ngữ văn cáo - Các tình sử... kiến thức đề nghị, nội dung đề nghị Chú ý viết thứ tự - VB báo cáo: Cần rõ vđ: người báo cáo, mục loại vb người nhận báo cáo, kết B Luyện tập Bài 1: (sgk) - Đề nghị cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho... sáng sủa, rõ ràng Khác nhau: + Về mục đích: - VB đề nghị: Đề đạt nguyện vọng - VB báo cáo: Trình bày kết làm + Về nội dung: - VB đề nghị: Cần rõ vđ: người đề nghị, người - G Chốt kiến thức đề nghị,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo