Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

2 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:58

BÀI 33: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN BẢN TẬP LÀM VĂN I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm yêu cầu cách thức sưu tầm ca dao, tục ngữ địa phương - Hiểu rõ giá trị nội dung, đặc điểm hình thức tục ngữ, ca dao địa phương II - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC Kiến thức - Yêu cầu việc sưu tầm tục ngữ, ca dao địa phương - Cách thức sưu tầm tục ngữ, ca dao địa phương Kĩ - Sắp xếp văn sưu tầm thành hệ thống - Nhận xét đặc sắc ca dao, tục ngữ địa phương - Trình bày kết sưu tầm trước tập thể - Học sinh trình bày nội dung, nghệ thuật ca dao, tập làm văn mà em sưu tầm III Phương tiện - HS: thống kê, xếp câu ca dao theo yêu cầu (thứ tự bảng chữ IV Cách thức tiến hành - Phát vấn câu hỏi, thảo luận V Tiến trình dạy 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra cũ Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh 3- Bài Hoạt động I Nội dung Các tổ trưởng, trưởng nhóm thu thập kết sưu tầm tổ viên Biên tập, xếp theo bảng chữ Hoạt động II Thực hành - Đọc câu tục ngữ, ca dao sưu tầm - Chọn câu hay -> giải thích địa danh, tên quả, phong tục… câu - Tập phân tích, bình câu học sinh u thích Hoạt động III Đánh giá, khen thưởng - HS -> GV đánh giá, góp ý -> chọn câu hay, giải thích, bình hay Củng cố Hướng dẫn nhà - Tập đọc diễn cảm văn nghị luận * Rút kinh nghiệm .………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… ... - Tập phân tích, bình câu học sinh u thích Hoạt động III Đánh giá, khen thưởng - HS -> GV đánh giá, góp ý -> chọn câu hay, giải thích, bình hay Củng cố Hướng dẫn nhà - Tập đọc diễn cảm văn nghị. .. phần chuẩn bị học sinh 3- Bài Hoạt động I Nội dung Các tổ trưởng, trưởng nhóm thu thập kết sưu tầm tổ viên Biên tập, xếp theo bảng chữ Hoạt động II Thực hành - Đọc câu tục ngữ, ca dao sưu tầm - Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo