Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

3 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:56

Giáo án Ngữ văn TUẦN 34 Tiết 125, 126 : LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO A Mục tiêu: Thông qua tập thực hành, hs biết cách xđ tình viết VBBC đề nghị, biết cách viết loại vb Rút kinh nghiệm khắc phục lỗi thường mắc viết vb Giáo dục ý thức tích, nghiêm túc vận dụng văn hành vào đời sống B - Phương pháp: - Tìm hiểu văn bản, nêu-gqvđ Luyện tập C - Chuẩn bị: - Gv: G/án Một số văn mẫu - Hs: Học chuẩn bị D - Tiến trình lên lớp: I Ổn định tổ chức: II Kiểm tra: Đan xen vào III Bài mới: Hoạt động GV HS * Hoạt động Nội dung kiến thức I So sánh hai loại văn - H So sánh loại vb Giống nhau: + Giống: + Khác: Mục đích Nội dung - Đều vb hành chính, có tính quy ước cao (Viết theo mẫu) Giáo án Ngữ văn Những lỗi thường mắc Khác nhau: + Về mục đích: - G Chốt kiến thức - VB đề nghị: Đề đạt nguyện vọng Chú ý viết thứ tự mục - VB báo cáo: trình bày kết loại vb làm + Về nội dung: - H Trình bày, thảo luận, sửa lỗi - VB đề nghị: Cần rõ vđ: Ai đề nghị? Đề tập 1,2 (138) nghị ai? Đề nghị điều gì? - VB báo cáo: Cần rõ vđ: Báo cáo ai? Báo cáo với ai? Báo cáo việc gì? Kết * Hoạt động quả? - H Đọc tình nêu vb II Luyện tập phù hợp Chọn tình phù hợp, Bài 1: Hs nêu tình viết thành văn - H Đọc tình nêu vb phù hợp Bài 2: - Trình bày vb - Thảo luận sửa lỗi vb ? Những lỗi thường mắc vb Bài 3: a, Viết đơn hành chính? b, Viết vb báo cáo c, Viết vb đề nghị Bài 4: Hoàn thiện vb - H Hồn thiện vb.(Nhóm) - G Thu, chấm điểm - Viết báo cáo hoạt động phong trào em năm học vừa qua - Viết đơn đề nghị nhà trường tổ chức cấp thể thư viện cho hs tham gia đọc sách IV Củng cố Giáo án Ngữ văn - Đặc điểm hình thức, lỗi thường mắc vb hành V Dặn dò - Sửa lỗi vb Làm tập thành văn hoàn chỉnh - Chuẩn bị: Tiết sau Luyện tập tiếp ... VB đề nghị: Cần rõ vđ: Ai đề nghị? Đề tập 1,2 (138) nghị ai? Đề nghị điều gì? - VB báo cáo: Cần rõ vđ: Báo cáo ai? Báo cáo với ai? Báo cáo việc gì? Kết * Hoạt động quả? - H Đọc tình nêu vb II Luyện. . .Giáo án Ngữ văn Những lỗi thường mắc Khác nhau: + Về mục đích: - G Chốt kiến thức - VB đề nghị: Đề đạt nguyện vọng Chú ý viết thứ tự mục - VB báo cáo: trình bày kết loại vb làm + Về... chính? b, Viết vb báo cáo c, Viết vb đề nghị Bài 4: Hoàn thiện vb - H Hoàn thiện vb.(Nhóm) - G Thu, chấm điểm - Viết báo cáo hoạt động phong trào em năm học vừa qua - Viết đơn đề nghị nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo