Tiểu luận tình huống xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019

18 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:23

xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019 MỞ ĐẦU Nhận thức chung Sau học xong lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 1, năm 2018 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức, tơi tiếp thu trang bị cho kiến thức quản lý nhà nước Thời gian dành cho khóa học khơng dài, với biên soạn nội dung, chương trình ngắn gọn, đầy đủ nhiệt tình thầy, giáo Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ truyền đạt kiến thức quản lý nhà nước cho toàn thể học viên công chức nhà nước làm việc tỉnh Bắc Ninh Chương trình bồi dưỡng gồm ba phần: Phần I: Là kiến thức chung, mà người công chức cần phải nắm Bao gồm kiến thức nhà nước hệ thống trị; tổ chức máy hành nhà nước; công vụ, công chức; đạo đức công vụ; thủ tục hành nhà nước; quản lý tài quan hành nhà nước; hệ thống thơng tin quản lý hành nhà nước; cải cách hành nhà nước Phần II: Là kiến thức quản lý nhà nước ngành lãnh thổ Phần III: Bao gồm kỹ mà tất cơng chức cần phải có Đó kỹ quản lý thời gian, kỹ giao tiếp, kỹ xử lý thu thập thông tin, kỹ soạn thỏa văn bản, kỹ viết báo cáo, kỹ quản lý hồ sơ, kỹ làm việc nhóm Sau học xong chuyên đề chương trình bồi dưỡng thấy tâm đắc với chuyên đề “Đạo đức công vụ” Đạo đức công vụ thực chất chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức thực thi công vụ, thực thi công vụ, cán bộ, công chức phải tuyệt đối chấp hành Nếu quan niệm cơng vụ nghề, đạo đức cơng vụ dạng đạo đức nghề nghiệp Đối với người công chức, đạo đức vô quan trọng Là cầu nối nhà nước nhân dân, ngồi lực, người cơng chức phải thực người có tư cách đạo đức tốt Tư cách đạo đức công chức có tác động mạnh mẽ đến người dân Nếu khơng có đạo đức tốt, người cơng chức trở thành gương xấu gây lòng tin giảm hiệu hoạt động máy hành Hiện nay, việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức người công chức trở nên cần thiết, đòi hỏi xã hội, người dân máy hành nhà nước ngày cao Đồng thời, kinh tế thị trường, cám dỗ vật chất tinh thần từ sống tác động mạnh mẽ, không thường xuyên rèn luyện tu dưỡng đạo đức, người công chức nhanh chóng xa rời mục tiêu phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sa vào chủ nghĩa cá nhân, làm lòng tin quần chúng từ làm yếu hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Trong thời kỳ phát triển nay, lĩnh vực đời sống xã hội người công chức cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nói chung đạo đức nghề nghiệp nói riêng để làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo Đặc biệt công chức trẻ, vào nghề tôi, việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức người công chức việc làm cần thiết vô quan trọng Chuyên đề Đạo đức công vụ thực chuyên đề bổ ích khơng cũ người cơng chức nói riêng đội ngũ cơng chức nói chung Lý chọn tình Văn hóa lĩnh vực rộng lớn, đa dạng phong phú, sinh thời Hồ Chí Minh khẳng định cho công kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề cần phải ý đến, coi trọng là: trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nhiệm vụ quan trọng, lĩnh vực cụ thể văn hóa đề cập mối quan hệ với kinh tế, trị, xã hội với lĩnh vực tạo nên phát triển toàn diện xã hội mà mục tiêu xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Hơn lĩnh vực nào, văn hóa lĩnh vực yêu cầu cần có lãnh đạo quản lý thống Nhà nước Trong thời đại với xu hội nhập mở cửa, kinh tế thị trường có tác động lớn đến lĩnh vực đời sống xã hội Sự xâm nhập văn hóa độc hại, khơng phù hợp với truyền thống văn hóa, trái với phong, mỹ tục dân tộc, du nhập lối sống hưởng thụ, cá nhân đặc biệt tầng lớp niên Trước vấn đề này, Nhà nước cần phải có chế, sách thích hợp kịp thời bổ sung, điều chỉnh mối quan hệ phát sinh cho phù hợp để phát triển đất nước Hiện nay, việc giải tình xấu tồn phát sinh lĩnh vực đời sống xã hội nói chung, địa phương nói riêng nhiệm vụ cấp bách Giải tất tình thực tiễn đặt thực quản lý nhà nước có hiệu quả, tăng cường niềm tin nhân dân, đảm bảo giữ vững uy tín Đảng, Nhà nước ta Quản lý văn hóa lĩnh vực có đặc thù riêng khơng thực mệnh lệnh hành mà phải mang tính định hướng, giáo dục, vận động thuyết phục sở chủ trương Đảng, chế sách Nhà nước Các dịch vụ văn hóa mở ra, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh nhân dân Quản lý tốt hoạt động văn hóa tạo cân cung cầu đời sống tinh thần, góp phần nâng cao nhận thức tư duy, hướng người đến chân thiện mỹ, từ ứng xử quan hệ có văn hóa Qua thực tế cho thấy, triển khai, tập huấn tuyên truyền rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng lợi ích riêng mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hóa thiếu ý thức việc chấp hành quy định pháp luật hành Vì việc vi phạm nhiều Những hành vi chưa nguy hiểm đến mức bị coi tội phạm cần phải xử lý kịp thời để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Mặt khác, việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực để tăng nguồn thu cho ngân sách hay để trừng phạt cá nhân, tổ chức vi phạm mà để pháp luật quản lý nhà nước tôn trọng bảo vệ Như vậy, việc xử lý vi phạm hành loại cưỡng chế nhà nước Bên cạnh việc sử dụng biện pháp thuyết phục, vận động biện pháp cưỡng chế nhà nước có vai trò, ý nghĩa lớn việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm pháp chế Có thể khẳng định: khơng có cưỡng chế, khơng có xử phạt vi phạm hành khơng có trật tự, quyền lợi ích nhà nước cá nhân, tổ chức bị xâm phạm Vì thế, tơi lựa chọn “Xử lý vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa phường Đáp Cầu - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh năm 2017” đề tài tiểu luận tình Mục đích nghiên cứu: Tơi chọn đề tài với mục đích nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước, chất lượng cơng tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa; xử lý, giải tình cách thoả đáng, hợp lý, quy định pháp luật Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: Nghiên cứu tình vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa - Phạm vi nghiên cứu: Tình xử lý vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa phường Đáp Cầu - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh năm 2017, cụ thể hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke phường Đáp Cầu Kết cấu Tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, nội dung phần giải vấn đề gồm phần: Mơ tả tình Phân tích tình Xử lý tình Những nội dung xem xét, phân tích, đánh giá giải dựa kiến thức tiếp thu chương trình học lớp Bồi dưỡng ngạch chun viên khóa 1, năm 2018 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức văn quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa Do thời gian nghiên cứu có hạn, tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu xót, khiếm khuyết lập luận câu từ Rất mong quý thầy, tận tình hướng dẫn, đóng góp để tiểu luận hoàn thiện GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MƠ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh xảy tình huống: Ơng Nguyễn Văn A đăng ký hộ thường trú phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Tháng 10 năm 2016, ông A mở sở kinh doanh dịch vụ karaoke địa phường Đáp Cầu lấy tên sở kinh doanh là: Karaoke Hương Lan Ông Nguyễn Văn A đến Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh xin cấp giấy phép kinh doanh Karaoke cấp giấy phép hoạt động Trong trình hoạt động kinh doanh, sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan thường để xảy tình trạng an ninh trật tự, gây nhiều xúc cho người dân xung quanh Đầu tháng 02 năm 2017, nhân dân khu I, phường Đáp Cầu có đơn thư khiếu nại, phản ánh lên Ủy ban nhân dân (UBND) phường Đáp Cầu biểu thiếu lành mạnh, gây trật tự an ninh như: nhân viên nữ mặc trang phục hở hang, thường xuyên hoạt động quy định (sau 12 đêm), gây an ninh trật tự ảnh hưởng đến người dân xung quanh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 1.2 Diễn biến tình Trước tình trạng trên, UBND phường Đáp Cầu có văn gửi kèm đơn thư khiếu nại người dân đến Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố đề nghị phối hợp giải việc Nhận văn đề nghị phối hợp Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố (Phòng Văn hóa Thơng tin, Cơng an thành phố, Đội quản lý thị trường) xuống làm việc với UBND phường Đáp Cầu để triển khai cơng tác, nắm bắt tình hình, thu thập thơng tin địa bàn Đội kiểm tra liên ngành 814 xác minh nội dung đơn khiếu nại tố cáo có sở Vào 0h30 ngày 15/02/2017, Đội kiểm tra liên ngành phối hợp với UBND phường Đáp Cầu tiến hành tổ chức kiểm tra sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan ông Nguyễn Văn A Qua kiểm tra phát số sai phạm sau: - Hoạt động karaoke phép quy định - Không bảo đảm đủ ánh sáng phòng karaoke theo quy định - Treo ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy phòng karaoke - Sử dụng nhân viên phục vụ phòng karaoke vượt số lượng theo quy định - Nhân viên nữ ngồi hát với khách trang phục mát mẻ Đội kiểm tra liên ngành tiến hành lập biên vi phạm hành với chủ sở kinh doanh ông Nguyễn Văn A PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình huống: Mục tiêu phân tích tình nhằm làm sáng tỏ hành vi vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật hành; thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm hành sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan ơng Nguyễn Văn A Thơng qua tìm hiểu nguyên nhân, hậu để góp phần giải cách thấu tình, đạt lý tình nêu Tìm giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa 2.2 Cơ sở lý luận Tiểu luận dựa văn sau làm để xử lý tình huống: - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa cơng cộng - Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành số Quy định Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/ 2009 Chính phủ - Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay bãi bỏ, hủy bỏ Quy định có liên quan đến thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo - Các yêu cầu, điều kiện thủ tục hành cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bắc Ninh cấp) 2.3 Phân tích diễn biến tình 2.3.1 Phân tích tình Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan ông Nguyễn Văn A phường Đáp Cầu có giấy phép kinh doanh karaoke trình kinh doanh vi phạm số quy định hoạt động kinh doanh karaoke như: nhân viên nữ mặc trang phục hở hang, thời gian hoạt động quy định, … gây an ninh trật tự ảnh hưởng đến người dân xung quanh Ơng Nguyễn Văn A biết hành vi vi phạm quy định hoạt động kinh doanh karaoke, trì hoạt động Các hành vi thể sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan ông Nguyễn Văn A vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa Vì cần có quan chức quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa vào xử lý vi phạm 2.3.2 Nguyên nhân - Nguyên nhân khách quan: + Cơng tác quản lý bng lỏng, thiếu kết hợp cách đồng bộ, chồng chéo chí vơ hiệu hóa lẫn Ngành đình chỉ, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh ngành khác lại cấp Công tác tra, xử lý tệ nạn xã hội quan chức có nơi, có lúc chưa thường xuyên, kiên quyết, triệt để, đơi lúc “nhẹ tay”, nên chủ sở kinh doanh “ỷ lại” ngang nhiên hoạt động bất chấp dư luận xã hội + Công tác quản lý kiểm tra , nắm bắt địa bàn công an khu vực tổ kiểm tra liên ngành đôi lúc thiếu sâu sát, chưa hướng dẫn kịp thời để chủ sở nhận thức trách nhiệm trình tổ chức kinh doanh + Khi nhận ý kiến phản hồi người dân, Chính quyền địa phương nể nang, chưa kiên xử lý, để tình trạng kinh doanh gây an ninh trật tự kéo dài dẫn đến nhân dân lòng tin quyền địa phương họ khơng ý kiến ,khơng phản ứng kịp thời có hiệu hành vi sai trái sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nói riêng sở kinh doanh khác - Nguyên nhân chủ quan: Ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke quy định danh mục “ngành nghề kinh doanh có điều kiện” cần có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ngành văn hóa thẩm định cấp giấy phép Trong giấy phép có quy định số điều kiện tối thiểu mà chủ sở kinh doanh phải thực Tuy nhiên mục đích, động khác nên sở kinh doanh cố tình phớt lờ quy định Ngồi ra, sở kinh doanh mắc nhiều sai phạm khác lĩnh vực an ninh trật tự, an tồn xã hội như: khơng thực cam kết an ninh trật tự với quan công an; không trang bị, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy sở kinh doanh Với điều kiện bắt buộc trên, sở kinh doanh đổ lỗi quy định 2.3.3 Hậu tình - Về phương diện đời sống tinh thần xã hội: Đất nước ta vận hành theo chế thị trường tiến trình hội nhập quốc tế Sự xâm nhâp văn hóa từ bên ngồi, lối sống thực dụng, văn hóa ngoại lai nhanh chóng du nhập vào nước ta Một phận chủ sở hám lợi, dùng nhiều phương thức “tiếp viên nữ” kinh doanh nên dễ biến tướng thành tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến mơi trường văn hóa đời sống sinh hoạt cộng đồng, gây nhiều lo ngại xúc người dân Đối với chủ kinh doanh trình kiểm tra chưa phát bắt tang vi phạm tệ nạn mại dâm Tuy nhiên karaoke đèn mờ có tiếp viên nữ loại hình kinh doanh nhạy cảm Do vậy, quyền địa phương hết cần theo dõi nắm tình hình hoạt động để kịp thời uốn nắn biểu lệch lạc, ảnh hưởng đến phong mỹ tục người Việt Nam - Về lao động văn hóa: Việc khơng chấp hành quy định lĩnh vực lao động như: sử dụng nhân viên chưa đến tuổi lao động làm ảnh hưởng đến tâm lý lứa tuổi, chạy theo việc làm thu nhập cao trái với phong đạo đức dân tộc Trong quy định ngành văn hóa sử dụng diện tích phòng hát, cửa kính, ánh sáng âm không quy định tạo môi trường thuận lợi cho hành vi mại dâm trá hình phát triển - Về lĩnh vực thương mại dịch vụ: Những năm qua, với phát triển nhanh kinh tế - xã hội hoạt dộng kinh doanh dịch vụ văn hóa phát triển đa dang phức tạp Cơ sở kinh doanh ông Nguyễn Văn A có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke, sau cấp phép hoạt động không với số yêu cầu, quy định hoạt động kinh doanh karaoke - Về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn: Một điều kiện kinh doanh ngành nghề đặc biệt cần thiết phòng cháy chữa cháy Đây vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng người Thực tế, chủ sở có lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy sở kinh doanh, nhiên mang tính hình thức, khơng đáp ứng tình hình thực tế cơng tác phòng cháy chữa cháy 10 Qua kiểm tra nhận thấy chủ sở có biểu sử dụng tiếp viên nữ phục vụ khác (tuy chưa bắt tang) Như vậy, nguy tệ nạn xã hội khó tránh khỏi quan quản lý quyền địa phương bng lỏng quản lý 2.3.4 Dự báo diễn biến tình Trong trình hoạt động kinh doanh, sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan thường để xảy tình trạng an ninh trật tự, gây nhiều xúc cho người dân xung quanh Người dân xung quanh có đơn thư khiếu nại, phản ánh lên cấp có thẩm quyền biểu thiếu lành mạnh, gây trật tự an ninh sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan Nếu xử lý tình vi phạm hành sở kinh doanh ông Nguyễn Văn A nghiêm, theo quy định pháp luật người dân ủng hộ, hưởng ứng, tạo niềm tin vào quyền quần chúng nhân dân; răn đe chủ thể kinh doanh khác phạm vi diện rộng Nếu không giải tình vi phạm hành sở kinh doanh ông Nguyễn Văn A, người dân xúc, niềm tin với quyền địa phương khơng xử lý vi phạm nhìn thấy rõ ràng, hoạt động kinh doanh karaoke tiếp tục diễn gây trật tự, an ninh ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư; Không răn đe chủ thể kinh doanh khác hoạt động phi pháp XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke địa bàn phường Đáp Cầu diễn phức tạp, đa số diễn khu dân cư có nhiều biểu “biến tướng” Do tình cần quan hữu quan xác định mục tiêu sau: - Đối với quan quản lý nhà nước: 11 Lặp lại trật tự kỷ cương lĩnh vực hoạt động văn hóa ngành nghề nhạy cảm, ngăn ngừa biến tướng trá hình kinh doanh Đề giải pháp vừa mang tính giáo dục, thuyết phục, vừa kiên giúp chủ kinh doanh nhận thức, hiểu biết chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Đối với quyền địa phương: Tăng cường trách nhiệm vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền cơng tác quản lý, kiểm tra địa bàn quản lý Từ nội dung đơn phản ánh, kiến nghị nhân dân, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác trừ tệ nạn xã hội, lành mạnh hóa hoạt động văn hóa địa bàn dân cư gắn liền với phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thực tốt quy chế dân chủ sở địa bàn phường - Đối với chủ sở kinh doanh: Cần nâng cao ý thức chủ sở việc chấp hành quy định pháp luật Trong tổ chức kinh doanh cần thể trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, khơng lợi nhuận trước mắt đưa hoạt động mại dâm trá hình vào kinh doanh, làm ảnh hưởng đến đạo đức lối sống trật tự an toàn xã hội địa bàn kinh doanh 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử lý tình Sau kiểm tra ghi nhận lỗi vi phạm sở, theo văn quy phạm pháp luật quy định lĩnh vực ngành nghề Đội kiểm tra liên ngành xây dựng 03 phương án sau: 3.2.1 Phương án (Phương án lựa chọn xử lý tình huống) Ngày 23/02/2017, Đội kiểm tra liên ngành mời chủ sở lên làm việc Xét thấy sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan ơng Nguyễn Văn A vi phạm hành lần đầu, chưa vi phạm tệ nạn xã hội, 12 có tinh thần hợp tác với đồn kiểm tra, sớm nhận sai phạm, khắc phục lỗi vi phạm hứa không tái phạm Đội kiểm tra xử lý chế tài theo mức bình quân (lấy mức phạt cao cộng mức thấp chia đôi) Cho phép ông Nguyễn Văn A sau bổ sung đảm bảo điều kiện sở hoạt động, an toàn trật tự tiếp tục hoạt động kinh doanh pháp luật - Ưu điểm: + Mang tính giáo dục, thuyết phục tạo điều kiện cho sở kinh doanh hoàn thiện, bổ sung thủ tục thiếu + Giúp cho chủ sở kinh doanh thấy việc làm sai trái để sửa chữa, tạo mơi trường kinh doanh lành mạnh, khuyến khích chủ sở kinh doanh làm ăn chân nộp ngân sách cho nhà nước - Nhược điểm: + Xử lý theo phương án khơng có hội cảnh tỉnh chủ thể khác có ý đồ làm ăn phi pháp; Không răn đe chủ thể kinh doanh khác hoạt động phi pháp + Tính cương quyết, tác động pháp luật hạn chế 3.2.2 Phương án (Hình thức xử phạt tăng nặng) Cơ sở vi phạm có hành vi trốn tránh khơng hợp tác với quan chức Lỗi vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần sức khỏe, gây an ninh, trật tự địa phương phương án lựa chọn xử phạt theo mức phạt cao kiến nghị quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh - Ưu điểm: + Thể tính cưỡng chế, nghiêm minh pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội lĩnh vực ngành nghề kinh doanh + Có tính chất răn đe, giáo dục chủ thể kinh doanh khác phạm vi diện rộng - Nhược điểm: 13 + Khơng khuyến khích phát triển kinh tế xã hội + Hình thức xử phạt nặng chủ sở kinh doanh kiến thức hiểu biết pháp luật ơng Nguyễn Văn A nhiều hạn chế 3.2.3 Phương án (Hình thức xử phạt giảm nhẹ) Xét thấy sở vi phạm lần đầu, lỗi vi phạm liên quan tới tệ nạn xã hội nghiêm trọng Đội kiểm tra liên ngành xử lý hình thức chế tài mức phạt thấp - Ưu điểm: Khuyến khích, tạo điều kiện kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xã hội - Nhược điểm: Thiếu tính răn đe, dễ dẫn đến xem thường pháp luật ngành nghề kinh doanh - Qua phương án trên, chọn phương án thứ phương án tối ưu để giải tình huống, bời vì: + Đây biện pháp giải vừa có lý, vừa có tình giúp cho chủ sở kinh doanh ơng Nguyễn Văn A nhận thấy vi phạm mình, lấy làm học để tự răn , biết sửa chữa lỗi lầm, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật nhà nước + Không phải nộp mức phạt cao ảnh hưởng tới kinh tế gia đình + Có điều kiện sửa mà khơng phải mặc cảm với xóm làng xung quang Vẫn giữ hòa khí tốt vui vẻ cởi mở để khắc phục lỗi vi phạm Đây cách xử lý hợp tình, hợp lý hợp lòng dân 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án, giải pháp lựa chọn để xử lý tình 3.3.1 Các bước thực hiện: Bước 1: Lập biên vi phạm hành chủ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan ông Nguyễn Văn A Bước 2: Mời chủ sở đến văn phòng Đội kiểm tra liên ngành làm việc để xác định lỗi vi phạm, lắng nghe sở trình bày ý kiến bổ sung 14 giấy tờ liên quan (nếu có) Bước 3: Lập tờ trình đề xuất UBND thành phố định xử phạt Bước 4: Căn vào đề xuất đội kiểm tra liên ngành, UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt hành Bước 5: Triển khai định xử phạt hành chính, phối hợp với quyền địa phương theo dõi q trình chấp hành định đương 3.3.2 Kết giải Căn theo thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo, UBND thành phố Bắc Ninh định xử phạt sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan ông Nguyễn Văn A làm chủ sau: - Nhắc nhở cách ăn mặc nhân viên nữ phục vụ sở kinh doanh karaoke Đề nghị ăn mặc không gây phản cảm người dân xung quanh - Phạt tiền hành vi không bảo đảm đủ ánh sáng phòng karaoke theo quy định Điểm d, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo Số tiền 4.000.000đ - Phạt tiền hành vi sử dụng nhân viên phục vụ phòng karaoke vượt số lượng theo quy định Điểm a, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo Số tiền: 4.000.000đ - Phạt tiền hành vi treo ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy phòng karaoke theo quy định Điểm b, Khoản 1, Điều 19 Nghị 15 định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo Số tiền: 4.000.000đ - Phạt tiền hành vi hoạt động karaoke phép quy định Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo Số tiền: 7.500.000đ Tổng mức tiền phạt 04 hành vi vi phạm 19.500.000đ Ngồi hình thức xử phạt chế tài nêu trên, quan kiểm tra đề nghị chủ sở kinh doanh chấp hành thực thủ tục giấy phép ngành nghề kinh doanh thời gian chậm 30 ngày; đội kiểm tra liên ngành quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở chủ sở kinh doanh chấp hành 3.4 Kiến nghị đề xuất Nhằm lập lại kỷ cương, trật tự, văn hóa, dịch vụ văn hóa, trừ số tệ nạn xã hội lĩnh vực kinh doanh karaoke địa bàn, xin kiến nghị với quan Đảng, Nhà nước quan quản lý cấp sau: - Rà soát lại hệ thống văn pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hồn thiện phù hợp với tình hình thực tế Trong điều khoản xử phạt vi phạm hành cần tính đến mức phạt đủ sức răn đe, tránh việc tái vi phạm sở dịch vụ văn hóa - Kiện toàn đội ngũ cán tra, kiểm tra giám sát ngành từ thành phố đến sở, đảm bảo đủ số lượng cho hoạt động đạt hiệu Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý, kiến thức chuyên môn, khoa học, công nghệ thông tin Tăng đầu tư ngân sách kinh phí hoạt động, tạo điều kiện trang thiết bị đáp ứng công tác quản lý kiểm tra đạt hiệu 16 - Tập trung kiểm tra, giám sát sở kinh doanh có biểu vi phạm, có đơn thư phản ánh quần chúng nhân dân; có biện pháp xử lý nghiêm khắc sở tái phạm nhiều lần Việc tra, kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xun, khơng mang tính hình thức chiếu lệ, tạo tâm lý coi thường pháp luật chủ sở - Chủ sở kinh doanh hoạt động karaoke muốn kinh doanh ngành nghề karaoke phải đáp ứng đầy đủ loại giấy phép sau: Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy; giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; giấy phép kinh doanh rượu (nếu kinh doanh rượu hàng karaoke ); giấy phép kinh doanh thuốc (nếu kinh doanh thuốc hàng karaoke ); giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm (nếu kinh doanh đồ ăn hàng karaoke) Sau có đủ giấy tờ chứng nhận, kinh doanh liên quan phục vụ cho sở kinh doanh karaoke, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch phối hợp với quyền địa phương kiểm tra lại lần cuối cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke - Làm tốt công tác quản lý, đấu tranh chống tệ nạn xã hội kết hợp với công tác động viên, khen thưởng đơn vị, cá nhân có đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội địa phương - Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ngày hồn thiện thiết chế văn hóa đặc biệt thiết chế văn hóa khu dân cư 17 KẾT LUẬN Tình mà tiểu luận đưa tình vi phạm hành phổ biến xảy số sở kinh doanh karaoke hoạt động địa bàn tỉnh Sai phạm xảy chủ yếu xuất phát từ thiếu hiểu biết chủ sở kinh doanh Bên cạnh quản lý lỏng lẻo số cán làm công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa Qua tình xử lý vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa xảy phường Đáp Cầu cho thấy công tác quản lý nhà nước ngành Văn hóa dịch vụ văn hóa tương đối lỏng lẻo, chưa thực hiệu chưa đáp ứng nhu cầu thực tế cùa thành phố Các quan chức cần tăng cường cơng tác kiểm tra tồn diện địa bàn thành phố, nhằm phát sai phạm tổ chức, cá nhân nhằm kịp thời xử lý khắc phục Thể sức mạnh pháp luật quan quyền lực công; đem lại mơi trường văn hóa sạch, lành mạnh địa bàn Qua cho thấy trình độ nhận thức pháp luật số chủ sở kinh doanh karaoke thấp, cần phải quan chức tuyên truyền sâu, rộng chủ trương, đường lối Đảng sách pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao trình độ nhận thức người dân Cần có quy định, hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho chủ sở kinh doanh karaoke thủ tục làm loại giấy phép, giấy chứng nhận theo trình tự để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh karaoke theo quy định pháp luật Quản lý nhà nước văn hóa quản lý sách pháp luật gắn chặt với công tác giáo dục tư tưởng vận động, tuyên truyền Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực dịch vụ văn hóa nhằm xây dựng giữ gìn văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, làm cho văn hóa thực tảng tinh thần, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội 18 ... tượng: Nghiên cứu tình vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa - Phạm vi nghiên cứu: Tình xử lý vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa phường Đáp Cầu - thành phố Bắc Ninh -... Nguyễn Văn A biết hành vi vi phạm quy định hoạt động kinh doanh karaoke, trì hoạt động Các hành vi thể sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hương Lan ơng Nguyễn Văn A vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh. .. Nguyễn Văn A PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình huống: Mục tiêu phân tích tình nhằm làm sáng tỏ hành vi vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật hành;
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019, Tiểu luận tình huống xử lý vi phạm hành chính kinh doanh văn hóa 2019

Từ khóa liên quan