tieu luan tinh huong chuyen vien giải quyết chế độ thôi việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2019

17 178 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:13

giải quyết chế độ thôi việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2019giải quyết chế độ thôi việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2019giải quyết chế độ thôi việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2019giải quyết chế độ thôi việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2019giải quyết chế độ thôi việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2019 MỞ ĐẦU 1 Nhận thức chung Lý chọn tình 3 Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Kết cấu tiểu luận .4 PHẦN 1: MƠ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1 Hoàn cảnh xảy tình huống: 1.2 Diễn biến tình huống: PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình 2.2 Cở sở lý luận 2.3 Phân tích tình 2.3.1 Nguyên nhân 2.3.2 Hậu PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 10 3.1 Mục tiêu xử lý tình 10 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án giải tối ưu để xử lý tình 10 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án/giải pháp lựa chọn để xử lý tình 13 3.4 Kiến nghị đề xuất: 15 KẾT LUẬN .16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 MỞ ĐẦU Nhận thức chung Cải cách hành yêu cầu khách quan hành quốc gia nào, lĩnh vực hầu giới quan tâm Đối với nước ta cải cách hành yêu cầu cấp bách nhiệm vụ mang tầm chiến lược công đổi Đảng Nhà nước ta quan tâm, nhằm xây dựng hành dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, vững mạnh, bước đại Trong năm gần Đảng Nhà nước ta thực tốt công tác cải cách quản lý hành nhà nước, đưa đất nước sang tầm cao hướng tới mục tiêu: Chuyển dịch kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý nhà nước Để đảm bảo cho mục tiêu đạt hiệu cao đặt cho kinh tế, Đảng Nhà nước ta tiến hành hàng loạt sách cải cách hành biện pháp lớn lĩnh vực Để đảm bảo cho cho cơng cải cách hành thành công thi điều quan trọng yếu tố người, người công chức máy hành Nhà nước Một biện pháp có hiệu quản lý nhà nước cán bộ, cơng chức cơng vụ Vì để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, lực tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Đảng Nhà nước, ngày 13 tháng 11 năm 2008, kỳ họp thứ 14 Quốc hội khóa XII thơng qua Luật Cán bộ, cơng chức, theo Luật cán bộ, côn chức quy định điểm quyền, nghĩa vụ cán công chức người sử dụng cán công chức, tiêu chuẩn tuyển dụng, nguyên tắc tuyển dụng, quản lý sử dụng cán bộ, công chức Và năm 2010 2011 nhiều văn Trung ương hướng dẫn Luật cán bộ, công chức ban hành có hiệu lực thi hành như: Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ quy đinh tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Tuy nhiên, thực tế quản lý cán công chức, xã hội có nhiều trường hợp xảy mà người quản lý sử dụng lao động khơng ngờ tới, khó mà đưa định quản lý đơn phương Bản thân tiếp thu kiến thức lý luận từ lớp Bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hướng dẫn tận tình thầy giáo trường trị Nguyễn Văn Cừ, với vị trí cơng tác, qua tìm hiểu thực tế chế độ, sách cán tơi nhận thấy chế độ sách việc vấn đề quan tâm nhiều quan cán bộ, công chức Để hiểu rõ vấn đề này, chọn đề tài: “ Giải chế độ việc viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2016” Trong trình nghiên cứu, cố gắng nhiều, thời gian ngắn, kinh nhiệm thân có hạn nên viết chắn hạn chế định, mong đóng góp ý kiến Q Thầy Cơ quý đồng nghiệp để tiểu luận hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Lý chọn tình Hoàn thành tiểu luận mục tiêu nhiệm vụ lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, người viết từ việc phân tích tình giải chế độ, sách cho cán bộ, cơng chức cụ thể muốn nêu bật tình xảy quan Nhà nước để tìm điểm bất hợp lý, đưa kiến nghị việc giải chế độ, sách cho cán bộ, cơng chức hồn thiện Trong tập trung vào giải vấn đề tình đặt vừa có lý vừa có tình, đảm bảo hải hòa tính pháp lý, lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Mục đích nghiên cứu Qua việc phân tích tìnhGiải chế độ thơi việc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2016” đưa phương án để giải mâu thuẫn, bất cập tình mang lại, từ đưa biện pháp kiến nghị kinh nghiệm việc giải chế độ cho cán bộ, công chức sau Tiểu luận sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu thực tiên nghiên cứu lý thuyết: - Phương pháp quan sát Phương pháp điều tra Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm Phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp đánh giá Phương pháp so sánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu giải tình cho cán bộ, viên chức xảy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2016 Kết cấu tiểu luận Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung giải vấn đề gồm có phần: Mơ tả tình Phân tích tình Xử lý tình PHẦN 1: MƠ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh xảy tình huống: Ơng Ngơ Tiến N, sinh năm 1970, Cử nhân kinh tế, sau tốt nhiệp đại học cơng tác phòng Tài Kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ năm 1990 Trong q trình cơng tác, ơng N ln hồn thành tốt cơng việc giao, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở, lao động tiên tiến Với kinh nghiệm khả chuyên môn tốt, ông Ngô Tiến N lãnh đạo Bệnh viện tin tưởng cử học sau Đại học Khi cử học, ông viết cam kết làm việc lâu dài với Bệnh viện Tuy nhiên, ngày 16 tháng năm 2016, thời gian nghỉ phép ông Ngô Tiến N bất ngờ viết đơn xin việc, xin hưởng chế độ trợ cấp lần với lý hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn khơng thể tiếp tục cơng tác 1.2 Diễn biến tình huống: Sau xem xét đơn xin việc gặp trực tiếp ông Ngô Tiến N, lãnh đạo phòng Tổ chức cán tham mưu xin ý kiến Lãnh đạo bệnh viện, xem xét giải trường hợp ông Ngô Tiến N Qua họp với lãnh đạo bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ, Cơng đồn quan, lãnh đạo Bệnh viện đồng ý cho giải cho ông Ngô Tiến N việc giao phòng Tổ chức cán làm định đồng ý cho việc trợ cấp cho ông N khoản tiền theo chế độ hành Đồng thời làm thủ tục hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội giải chế độ cho ơng N Khi cấp có thẩm quyền định việc trợ cấp việc cho ơng Ngơ Tiến N ngày 22 tháng năm 2016, phòng tổ chức cán lại nhận đơn xin trở lại quan công tác ông Ngơ Tiến N Phòng Tổ chức cán xếp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với ông N, lúc ông N tâm thật với lãnh đạo phòng Tổ chức cán thời gian nghỉ phép, ông Ngô Tiến N bị ốm nặng phải bệnh viện cấp cứu, y bác sĩ cho biết ông mắc bệnh nan y khó qua Trước tình đó, ơng vội vàng viết đơn xin việc nhằm giải phần kinh tế cho gia đình Tuy nhiên, sau thời gian chữa trị, gia đình xin chuyển cho ơng lên tuyến trên, lúc y bác sĩ kết luận bệnh ông khơng q nghiêm trọng, chữa trị Vì vậy, ông mạnh dạn làm đơn xin trở lại quan tiếp tục cơng tác Với tình đặt vậy, phận Tổ chức cán chức nhiệm vụ tham mưu giải tình nào? Căn Luật Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh hoàn tất hồ sơ thủ tục chuẩn bị gửi lên Bảo hiểm xã hội để giải chế độ trợ cấp lần cho ông N Đồng thời Điều Nghị định số 46/2010/NĐ – CP ngày 27 tháng năm 2010 Chính phủ, ơng Ngô Tiến N giải chế độ việc năm làm việc tính ½ tháng lương hành PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Cần giải vấn đề tình đặt khơng gây xáo trộn nhiều việc tổ chức nhân sự; xử lý việc nhanh chóng, ngăn chặn sóng dư luận nội quan Giải tình sở bảo vệ lợi ích đáng tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội công dân; bảo vệ tốt quyền lợi cho người cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho cán tiếp tục cống hiến Động viên cán bộ, công chức, người lao động toàn quan cống hiến hết khả năng, tích cực lao động thực quản lý có hiệu lực, hiệu hoạt động công vụ quan, nhận ủng hộ, đồng tình cán bộ, công chức, người lao động quan; Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu người quản lý nhà nước việc quản lý sử dụng công chức điều kiện nay; Giải hài hòa tính pháp lý, lợi ích kinh tế lợi ích xã hội; Bảo đảm quy định pháp luật, có tính đến hoàn cảnh cụ thể Bảo đảm quyền lợi cá nhân cảu ông Ngô Tiến N vật chất lẫn tinh thần Tạo ảnh hưởng tích cực đến cá nhân khác quan, làm người ý thức quyền lợi trách nhiệm Cách giải tình phải vừa có lý, vừa có tình, vừa đảm bảo tối đa quyền lợi, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, vừa dựa sở pháp lý, không trái với Luật cán bộ, công chức với văn pháp luật hành 2.2 Cở sở lý luận Trong giai đoạn để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta xác định người nhân tố quan trọng Đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ chun mơn, kỹ tốt, có nhiều kinh nghiệm cơng tác, việc trọng dụng nhân tài góp phần đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quyết định cho thơi việc người có trình độ lại có kinh nghiệm cơng tác ơng N khơng phù hợp với sách Mặt khác việc xin việc ông Ngô Tiến N định cho việc bệnh viện không phù hợp với Luật cán công chức nghị định 29/2012/NĐ – CP 12 tháng năm 2012 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức 2.3 Phân tích tình 2.3.1 Ngun nhân Thực chất lý xin việc ông Ngô Tiến N đơn xin việc ông mà bị ốm bác sĩ khám cho biết bệnh nan y khó qua khỏi nên xảy việc ông N xin nghỉ để hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội lần sau quan định việc định trợ cấp việc cho ông N, bệnh viện Đa khoa tỉnh hoàn tất hồ sơ gửi lên Bảo hiểm xã hội thời gian đó, ơng N thấy tình hình sức khỏe thân dần lên, gia đình chuyển lên bệnh viện tuyến khám lại cho kết ông mắc bệnh không nghiêm trọng chữa trị Vì vậy, ông Ngô Tiến N định làm đơn xin trở lại quan công tác để tiếp tục cống hiến Qua diễn biến ta thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình thấy ngun nhân sau: Do thiếu sót phòng Tổ chức cán việc tham mưu lãnh đạo giải chế độ, sách cho cán bộ, cơng chức đây, việc chấp thuận cho cán bộ, công chức việc thời gian có định luân chuyển công tác chưa với quy định điểm b, Khoản 2, Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ: “2 Viên chức chưa giải việc thuộc trường hợp sau: a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo xét tuyển; c) Chưa hồn thành việc tốn khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm viên chức đơn vị nghiệp công lập; d) Do yêu cầu cơng tác chưa bố trí người thay thế.” Bên cạnh đó, phòng Tổ chức cán giải dự tình cảm nhiều, chưa tìm hiểu sâu sắc ngun nhân dẫn đến tình ơng Ngơ Tiến N làm đơn việc, mà xuất phát từ mong muốn đảm bảo tốt quyền lợi cho người cán bộ, công chức Nguyên nhân từ ông Ngô Tiến N: ông N gia đình q vội vàng, chưa suy nghĩ thấu viết đơn xin thơi việc Ơng N và gia đình chưa bình tĩnh mà vội quy nghĩ bi quan, tiêu cực Ông N chưa hiểu biết đầy đủ nội dung Luật cán bộ, công chức nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12/4/2012 phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Cho nên thời gian cam kết làm việc lâu dài mà ông N viết đơn xin thơi việc chưa hợp lý Bên cạnh đó, xin việc để hưởng trợ cấp lần Bảo hiểm xã hội suy nghĩ chưa thấu đáo, sau chữa trị khỏi bệnh tiếp tục xin cơng tác khơng thể hưởng chế độ hưu trí thâm niên đóng Bảo hiểm xã hội không đủ Điều đáng trách gia đình gặp khó khăn vè kinh tế, ơng Ngơ Tiến N nhờ cơng đồn quan giúp đỡ, đây, ông N giấu giếm thật vội vàng làm đơn xin việc Từ đó, dẫn đến việc quan cho ơng Ngơ Tiến N thơi việc chưa hợp tình hợp lý Một nguyên nhân việc quan tâm đế đời sống cán Cơng đồn quan, chưa tìm hiểu nguyên nhân sâu xa ẩn dấu sau đơn xin việc ông Ngô Tiến N, không tạo niềm tin nơi người lao động, chưa điểm tựa tinh thần vật cất cán bộ, công đồn viên gặp khó khăn sống 2.3.2 Hậu Do không xem xét kỹ lưỡng, điều tra xác minh đầy đủ lý xin việc củ ông Ngô Tiến N, quan quản lý đưa khỏi đội ngũ cán bộ, côn chức nhà nước người có nhiều kinh nghiệm, thâm niên cơng tác khả cơng hiến cho quan nói riêng Nhà nước nói chung Hơn giai đoạn để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta xác định người nhân tố quan trọng Đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ chun mơn, kỹ tốt, có nhiều kinh nghiệm cơng tác, việc trọng dụng nhân tài góp phần đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quyết định cho thơi việc người có trình độ lại có kinh nghiệm cơng tác ơng N khơng phù hợp với sách Mặt khác để đào tạo cán có lực kinh nghiệm ông N cần tốn khoản chi phí lớn khoảng thời gian khơng ngắn Vì vậy, cần thiết tạo điều kiện ông N tiếp tục cống hiến Nếu hủy bỏ định thơi việc ơng Ngơ Tiến N phải tổ chức họp lại lãnh đạo quan, Ban chấp hành cơng đồn quan để tiếp tục nhận ơng trở lại làm việc Như vậy, khoảng thời gian ngắn, bệnh viện có hai họp với thành phần tham dự để định khác cho đối tượng, điều làm ảnh hưởng đến trật tự, kỉ cương quan, gây uy tín quan cán bộ, công chức việc giải chế độ , sách cho cán bộ, cơng chức Niềm tin cán bộ, cơng chức với cơng đồn bệnh viện trở nên bị lung lay cơng đồn quan chưa quan tâm sát với đời sống cán bộ, cơng chức PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình Tình xảy nêu trên, việc giải đơn xin việc đơn xin trở lại làm việc thời gian ngắn ông Ngô tiến N phức tạp Vì vậy, vấn đề đặt cho đưa phương án tối ưu nhất, để giải cách tốt tình huống, đảm bảo quyền lợi cán công chức tạo ảnh hưởng tiêu cực 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án giải tối ưu để xử lý tình Để giải tình này, với kinh nghiệm công tác chưa nhiều, kết hợp với kiến thức học, xin đưa số phương án giải sau: Phương án 1: Không chấp nhận đơn vin trở lại quan làm việc ông Ngô Tiến N, phòng Tổ chức cán tiếp tục gửi hồ sơ lên Bảo hiểm xã hội để giải chế độ việc hưởng trợ cấp lần cho ông N Ưu điểm phương án: Không tạo nên mâu thuẫn định lãnh đạo Bệnh viện thời gian ngắn cho đối tượng Nhược điểm phương án: 10 Quyết định dẫn đến việc làm đội ngũ cán bộ, cơng chức cán có trình độ chun mơn, có kỹ kinh nghiệm cơng tác lâu dài, gắn bó, co thể tiếp tục cống hiến cho quan Về mặt tình, lãnh đạo quan chưa thực quan tâm đến tồn thể cán bộ, cơng chức Điều nhiều ảnh hưởng đến việc động viên toàn thể cản bộ, công chức cống hiến cho quan Việc đưa định việc cho ông N thời gian thực cam kết làm việc lâu dài bệnh viện không với quy định pháp luật ông N tự nguyện viết đơn việc hưởng trợ cấp lần Tuy nhiên ơng N khiếu nại, khiếu kiện Phương án 2: Phòng Tổ chức cán tiếp tục gửi hồ sơ ông Ngô tiến N lên quan Bảo hiểm xã hội để giải chế độ thơi việc hưởng trợ cấp lần Sau đó, Bệnh viện chấp nhận đơn xin trở lại làm việc ơng N bố trí cho ơng N tiếp tục làm việc Ưu điểm phương án: Không tạo nên mâu thuẫn định lãnh đạo Bệnh viện thời gian ngắn với đối tượng Cơ quan có người cán có trình chun mơn, có lực kinh nghiệm công tác Nhược điểm phương án: Việc thực thủ tục nhận xếp lại lương trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển ông Ngô Tiến N theo quy định Nghị định 24/2010/NĐ – CP ngày 05/03/2010 cảu phủ, điều gây tốn thời gian phải xin ý kiến Bộ Nội vụ Bên cạnh đó, quan định cho ơng N thơi việc, sau lại định trở lại làm việc, điều ảnh hưởng đến thâm niên đóng Bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí , điều ảnh hưởng đến quyền lợi ông Ngô Tiến N bên cạnh đó, quan khơng giải thích rõ ràng đầy đủ với cán bộ, công chức tong quan tạo dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến việc thực nhiệm vụ trị quan 11 Bên cạnh đó, nêu trên, việc đưa định việc thời gian thi hành đinh luân chuyển ông N chưa với quy đinh Pháp luật Phương án 3: Thu hồi định hôi việc ông Ngô Tiến N, đồng thời có văn gửi đến quan Bảo hiểm xã hội đề nghị không thực chế độ trợ cấp lần theo quy định ông Ngô Tiến N (để giữ thâm niên đóng bảo hiểm xã hội cho ông N) Ưu điểm phương án: Hạn chế mâu thuẫn định quản lý hành lãnh đạo đơn vị Thu hồi định hành khơng đung với quy định, bảo đảm kỉ cương Tạo điều kiện cho ông N tiếp tục làm việc, cống hiến cho quan, cho Nhà nước Q trình cơng tác, thâm niên đóng Bảo hiểm xã hội ông N bảo đảm Động viên ơng Ngơ Tiến N, làm cho tồn thể cán bộ, công chức quan thấy lãnh đạo bệnh viện giải việc có lý, có tình Thể quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, công chức Quyết định theo phương án phù hợp với chủ trương sách Đảng Nhà nước ta phát triển nguồn nhân lực, nhằm đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhược điểm phương án: Nếu Ban lãnh đạo bệnh viện không thống quan điểm, lãnh đạo quan cơng đồn khơng thống khơng thể giải đặc biệt lãnh đạo quan khơng giải thích rõ ràng đầy đủ với tồn thể cán bộ, công chức quan tạo du luận không tốt làm ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ người lao động với người sử dụng lao động Ngoài ra, thực phương án phải truy lại kinh phí trợ cấp thơi việc ông Ngô Tiến N Trên phương án giải chế độ việc trường hợp ông Ngô Tiến N Qua phương án đề ra, thấy ưu, nhược điểm Nhưng theo tôi, để lựa chọn phương án tối 12 ưu phải dựa vào yêu của mục tiêu đặt ban đầu Do đó, đặt tơi vị trí tham mưu giải quyết, lựa chọn phương án để giải tình Đây phương án đạt nhiều mục tiêu Phương án đảm bảo giả vấn đề ình đặt khơng gây xáo trộn nhiều việc tổ chức nhân sự; xử lý việc nhanh chóng, ngăn chặn sóng dư luận nội quan Cách giải tình bảo vệ lợi ích đáng tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội công dân; bảo vệ tốt quyền lợi cho người cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho cán tiếp tục cống hiến Nhân ủng hộ, đồng tình cán bộ, cơng chức, người lao động toàn quan Cách giải đảm bảo tăng cường pháp ché xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước việc quản lý sử dụng công chức điều kiện nay; giải hài hòa pháp lý, lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Đây cách giải vừa có lý vừa có tình , vừa đảm bảo tối đa quyền lợi, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, vừa dựa sở pháp lý mà lại không trái với Luật cán bộ, công chức với văn pháp luật hành 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án/giải pháp lựa chọn để xử lý tình STT Thời gian 25/4/2016 Nội dung cơng việc Tổ chức, cá nhân tham gia thực Tiến hành tổ chức họp thống Đảng ủy, ban lãnh đạo, Ban phương án giải chấp hành công đồn, trưởng phòng Tổ chức cán 26/4/2016 Thu hồi định thơi việc Phòng Tổ chức cán bộ, ông 13 ban hành 27/4/2016 Ngô Tiến N Gửi văn lên bảo hiểm xã hội Phòng tổ chức cán bộ; Bảo đề nghị không thực chế độ hiểm xã hội trợ cấp môt lần theo quy định 2/5/2016 Làm thủ tục cho ông Ngô Tiến N Phòng Tổ chức cán bộ, ơng quay lại nhận công tác quan Ngô Tiến N Khi nhận đơn đề nghị xin trở lại quan công tác ơng Ngơ Tiến N, phòng tổ chức cán phòng chuyên trách thực chức tham mưu giúp Ban lãnh đạo Bệnh viện giải chế độ sách cho cán bộ, cơng chức tồn Bệnh viện Lãnh đạo phòng Tổ chức cán phải lên Kế hoạch cụ thể để tham mưu giải vụ việc theo bước cụ thể sau: Bước 1: Sau phòng Tổ chức cán nhận thụ lý đơn xin trở lại quan làm việc cảu ông Ngô Tiến N, báo cáo lại với Ban lãnh đạo bệnh viện, phòng Tổ chức cán xếp, tiến hành tổ chức họp gồm thành phần: Đảng ủy, ban lãnh đạo bệnh viện, Ban chấp hành cơng đồn Phòng Tổ chức cán tham gia với vai trò tham mưu việc định thơi việc ông Ngô Tiến N Trong họp, lãnh đạo phòng Tổ chức cán trình bày vụ việc đẻ phân tích ngun nhân dẫn đến tình để tồn thể cán bộ, cơng chức rõ tránh tình trạng nghi ngờ lòng tin người đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm Xin ý kiến đạo ban lãnh đạo bệnh viện ý kiến xây dựng cán bộ, công chức, người lao động từ đến thống phương án giải tình Cuộc họp ghi biên rõ ràng đầy đủ Bước 2: Trên sở biên họp, lãnh đạo sở đạo phòng Tổ chức cán tiến hành thu hồi lại tất định việc ông Ngô Tiến N ban hành trước 14 Bước 3: Làm văn gửi lên Bảo hiểm xã hội đề nghi không thực chế độ trợ cấp lần theo quy định Đồng thời trao đổi với ông Ngô Tiến N thu hồi khoản trợ cấp ông N nhận Bước 4: Quán triệt đến toàn cán bộ, công chức, người lao động Làm thủ tục cần thiết để ông Ngô Tiến N yên tâm, ổn định công tác, tiếp tục cống hiến cho quan 3.4 Kiến nghị đề xuất: Cần tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức quan Nhà nước tích cực tham gia học tập tìm hiểu Luật cán bộ, cơng chức, văn hướng dẫn chế độ, sách cán bộ, công chức Người quản lý cán bộ, phải quan tâm sâu sắc cán bộ, công chức, tăng cường hoạt động đoàn thể quan Nhà nước Trong thực tế xử lý công việc sau đọc hồ sơ số cán bộ, công chức thường giải cách máy mọc theo mẫu có sẵn phân tích tìm kiếm ngun nhân dẫn đến việc nên có việc khơn tìm nguồn gốc vấn đề để giải quyết, đưa kết luận hướng giải không với thực tế Do người làm công tác tham mưu phải phân tích nhìn thấy ngun nhân hậu vụ việc để tham mưu đúng, đủ cho lãnh đạo để ban hành định quản lý cho phù hợp, kịp thời Xã hội vận động phát triển không ngừng quan hệ xã hội nảy sinh ngày nhiều, cơng tác quản lý Nhà nước khó tránh khỏi sai sót khuyết điểm Bên cạnh việc hạn chế đến mức thấp khuyết điểm phải nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm xảy Bài học kinh nghiệm rút là; Cần tăng cường lãnh đạo Đảng công tác quản lý Hành Nhà nước Tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật 15 Nhà nước cho đông đảo quần chúng, cán bộ, công chứ, viên chức hiểu rõ tự giác thực Trong khuôn khô tiểu luận tình huống, với tình cụ thể nêu trên, thông qua nghiên cứu thân đưa phương án giải vấn đề trên, phương án giải chưa thật chặt chẽ, hợp lý, đưa vài vướng mắc kiến nghị định Nhưng cách nhìn nhận vấn đề từ thực tiễn kinh nghiệm công tác chư nhiều kiến thức tiếp thu từ lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên Do thời gian tiếp cận chưa nhiều khả nghiên cứu có hạn, kiến thức quản lý Nhà nước thân hạn chế hiểu biết sau sắc hệ thống văn Nhà nước ban hành, phân tích nhận xét, đánh giá cảu cá nhân không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong dẫn, góp ý quý Thầy cô, bạn bè hỗ trợ đồng nghiệp để tơi hồn thành tiểu luận KẾT LUẬN Việc thực giải chế độ, sách cho người lao động vấn đề quan tâm quan đơn vị nói chung cá nhân cán bộ, cơng chức nói riêng Trên tồn nội dung diễn biến nhiều tình vấn đề giải chế độc sách cơng chức tiếp tục xảy thực tế Qua việc rút số học công tác quản lý Nhà nước cán công chức Cần thấy cán bộ, công chức Khi giải chế độ cán bô, công chức không nên cứng nhắc, xử lý dựa 16 nguyên tắc đảm bảo tối đa quyền lợi ích cho cán bộ, cơng chức, đồng thời đảm bảo tối đa quyền lợi ích cán Đồng thời đảm bảo kỉ cương quan, đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hành Xử lý tình phải bảo đảm chủ trương, đường lối sách Đảng Nhà nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Luật cán công chức 2, Nghị định 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức 17 ... chế độ, sách cán tơi nhận thấy chế độ sách việc vấn đề quan tâm nhiều quan cán bộ, công chức Để hiểu rõ vấn đề này, chọn đề tài: “ Giải chế độ việc viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm. .. vào giải vấn đề tình đặt vừa có lý vừa có tình, đảm bảo hải hòa tính pháp lý, lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Mục đích nghiên cứu Qua việc phân tích tình “ Giải chế độ việc bệnh viện đa khoa tỉnh. .. phòng Tài Kế tốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ năm 1990 Trong q trình cơng tác, ơng N ln hồn thành tốt cơng việc giao, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở, lao động tiên tiến Với
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luan tinh huong chuyen vien giải quyết chế độ thôi việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2019, tieu luan tinh huong chuyen vien giải quyết chế độ thôi việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh năm 2019, PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG, PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Từ khóa liên quan