TIỂU LUẬN giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại thôn do nha, xã phương liễu, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, năm 2019

17 385 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:05

iải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại thôn do nha, xã phương liễu, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, năm 2019 iải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại thôn do nha, xã phương liễu, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, năm 2019 iải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại thôn do nha, xã phương liễu, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, năm 2019 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MƠ TẢ TÌNH HUỐNG PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 12 3.1 Mục tiêu xử lý tình 12 3.2.1 Phương án 13 3.2.2 Phương án 13 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn 13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14 4.1 KẾT LUẬN 15 4.2 KIẾN NGHỊ 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa MỞ ĐẦU Quản lý hành nhà nước lĩnh vực công tác quan trọng có tác động lớn ổn định trị phát triển kinh tế hội quốc gia Cuộc sống hội phong phú khơng ngừng phát triển, cơng tác quản lý hành nhà nước phải thường xuyên cải tiến, nâng cao hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thời kì phát triển đất nước Thực đường lối đổi Đảng, kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) nước ta có bước chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa có quản lý nhà nước Bằng cải cách mạnh mẽ kinh tế, vượt qua khủng hoảng, ổn định trị, phát triển kinh tế - hội, đưa đất nước vững bước lên chủ nghĩa hội hội nhập vào phát triển khu vực quốc tế Cùng với thay đổi ấy, hoạt động hệ thống trị nói chung cơng tác quản lý hành nhà nước cấp quyền nói riêng có nhiều biến chuyển tích cực, chức hoạt động quan hệ thống hành từ Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương đến uỷ ban nhân dân cấp có nhiều thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều vào quản lý nhà nước, bước đổi mới, thực có hiệu chương trình phát triển kinh tế hội quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hội, cải thiện nâng cao đời sống tầng lớp nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu to lớn đó, hệ thống trị hoạt động quản lý nhà nước nói chung hoạt động quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực có hạn chế định ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - hội.Quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa mơi trường có khó khăn tính chất phức tạp riêng Những năm gần đây, nhiều khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai xảy nhiều địa phương với số vụ việc, tính chất khác nhau; thời điểm vụ việc xảy gần nhiều vụ việc cách nhiều năm nên công tác giải gặp nhiều khó khăn, thách thức Nếu khơng giải tình trạng cách triệt để, quy định pháp luật vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hội phát triển kinh tế - hội đất nước Khi đất nước ta chuyển sang kinh tế thị trường với thay đổi chế quản lý làm cho đất đai đất đai ngày trở nên có giá trị Dưới góc độ kinh tế, đất đai coi loại hàng hóa trao đổi thị trường theo quy luật cung cầu, quy luật giá trị Đây quy luật tự nhiên, đất lại không thừa nhận cách dễ dàng nước ta thời gian dài Do Nhà nước chưa kịp thời có sách để điều tiết quản lý có hiệu Từ nhà, đất trở nên có giá trị cao tác động đến tâm lý nhiều người dẫn đến tình trạng tranh chấp, đòi lại nhà, đất mà trước bán, cho thuê, cho mượn, bị tịch thu giao cho người khác sử dụng thực số sách đất đai giai đoạn trước mà khơng có văn xác định việc sử dụng đất ổn định họ Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đất đai bị bng lỏng, nhiều sơ hở, có phạm sai lầm, giải tùy tiện, sai pháp luật Trong chế quản lý tập trung, kế hoạch hóa cao độ, Nhà nước phân cơng, phân cấp cho nhiều ngành, dẫn đến việc quản lý đất đai thiếu chặt chẽ, nhiều sơ hở Có thời kỳ loại đất ngành quản lý dẫn đến việc tranh chấp đất thuộc quyền quản lý nhiều ngành khác Trong chế thị trường, Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch chung, có phân cơng, phân cấp trách nhiệm quản lý đất đai rõ Tuy nhiên, thực tế tồn HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa nhiều sai phạm, non trình độ quản lý đội ngũ cán làm công tác quản lý đất đai Điều góp phần làm xuất nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, khó giải Cụ thể: - Hồ sơ địa chưa hồn chỉnh, đồng bộ, nên thiếu pháp lý thực tế để xác định quyền sử dụng quản lý đất đai tổ chức, cá nhân, đặc biệt vùng mà quan hệ đất đai phức tạp có nhiều biến động Trong nhiều trường hợp, việc tranh chấp đất đai lại bắt nguồn từ tài liệu lịch sử chế độ cũ để lại Hơn nữa, việc giao đất lại không tiến hành theo quy trình chặt chẽ, nên hồđất đai không đồng bị thất lạc - Quy hoạch sử dụng đất đai chưa vào nề nếp, nên nhiều trường hợp sử dụng đất không hợp lý khó bị phát Khi phát lại khơng xử lý kịp thời Nhiều địa phương có nhận thức lệch lạc sách đất đai, quản lý đất đai nặng biện pháp mệnh lệnh hành mà chưa ý đến biện pháp quản lý mặt kinh tế - Một số nơi ban hành văn pháp lý đất đai không rõ ràng, chủ trương sai lầm số cán làm cho phận nhân dân hiểu lầm Nhà nước có chủ trương "trả lại đất cũ", trả lại đất ông cha, dẫn đến việc khiếu kiện đòi lại đất ngày nhiều Về cơng tác cán công chức thực công vụ liên quan đến đất đai Một phận cán bộ, công chức giao nhiệm vụ quản lý đất đai thực không tốt nhiệm vụ giao, thiếu gương mẫu, lạm dụng chức quyền, lợi ích riêng tư, bị kẻ xấu lợi dụng để "đục nước béo cò", thực âm mưu đen tối, gây ổn định hội Lợi dụng chủ trương điều chỉnh ruộng đất, tổ chức lại sản xuất theo chế mới, số cán bộ, đảng viên lợi dụng sơ hở chế độ, sách đất đai Nhà nước dựa vào chức quyền để chiếm dụng đất đai trái phép, gây bất bình nhân dân Đặc biệt, nơi nội đồn kết lại lấy vấn đề đất đai làm phương tiện để đấu tranh với nhau, số phần tử xấu HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa lợi dụng hội để bao chiếm đất đai kích động gây chia rẽ nội gây ổn định tình hình trị- hội, làm uy tín tổ chức Đảng quyền Xuất phát từ thực tiễn, với kiến thức học tập, nghiên cứu qua tìm hiểu tình hình thực tế khiếu nại công dân lĩnh vực đất đai Sau tơi chọn tình “Giải tranh chấp đất đai hộ gia đình thôn Do Nha, Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, năm 2017” để làm tiểu luận hoàn thành khố học Quản lý hành nhà nước lĩnh vực quản lý phức tạp nội dung, phạm vi đối tượng quản lý Trong điều kiện nay, yêu cầu người quản lý đào tạo trình độ chun mơn kỹ thuật mà phải nắm vững kiến thức cơng tác quản lý hành nhà nước phù hợp với ngạch bậc công chức nhà nước, lĩnh vực công tác quản lý nhà nước khác Nhân dịp này, Tơi xin cảm ơn lãnh đạo Văn phòng UBND huyện Quế Võ, Giám đốc Trung tâm hành công huyện Quế Võ tạo điều kiện cho tham gia lớp học “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 1, năm 2018” Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới thầy, giáo Trường trị Nguyễn Văn Cừ tận tình giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho toàn thể học viên lòng nhiệt tình tận tâm Trong thời gian học tập nghiên cứu tiếp thu nhiều kiến thức quan trọng lĩnh vực quản lý hành nhà nước, điều giúp tơi ngày nâng cao trình độ chun mơn lực cơng tác Trong khoảng thời gian hạn hẹp, tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế nội dung lẫn HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa hình thức Tơi mong nhận góp ý q thầy giáo và anh chị học viên lớp để viết tơi hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Bắc Ninh, ngày tháng năm 2018 HỌC VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Thị Thùy Hương GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Đất đai loại tài nguyên quý giá người phát triển hội Đặc biệt hơn, người quyền sở hữu đất tài sản mang ý nghĩa to lớn Có người hội phải cố gắng phấn đấunhiều năm chí gần đời để mong có mảnh đất an cư lạc nghiệp Như thấy đất đai có vai trò vơ quan trọng đời sống Giá trị đất đai lớn kéo theo hệ tất yếu hành vi vi phạm quy định đất đai, tranh chấp đất đai ngày phổ biến mức độ phức tạp ngày tăng cao.Nhà nước ta cố gắng việc giải tranh chấp đất đainhằm giữ ổn định tình hình trị, hội Chính hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý đất đai ngày sử đổi, bổ sung hoànthiện Chính sách, pháp luật đất đai Đảng Nhà nước ta có nhiềuthay đổi tương ứng với giai đoạn phát triển cách mạng Tuy nhiên tình hình quản lý sử dụng đất đai gặp nhiều khó khăn, tồn dẫn đến tình trạng tranh chấp đất, khiếu nại, tố cáo việc quản lý sử dụng đất đai có xu hướng gia tăng Việc giải tranh chấp đất đai công dân với công dân công dân với quan nhà nước quan có thẩm quyền thiếu hiệu quả, thiếu thống nhất, đồng cách giải Có thể khẳng định rằng, việc giải HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa tranh chấp đất đai công việc phức tạp, khó khăn khâu yếu cơng tác giải tranh chấp dân nói chung Thực Thông báo số 66/TB-UBND ngày 22/6/2018 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, thơng báo kết luận buổi làm việc với UBND huyện Quế Võ, việc rà sốt đơn đốc giải vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người tồn đọng, kéo dài vượt cấp, hạn huyện Quế Võ; Quyết định số 44/QĐ-TTr-NV1 ngày 28/6/2018 Thanh tra tỉnh Bắc Ninh việc thành lập Tổ rà soát lại hồgiải vụ việc cảu bà Nguyễn Thị Thuật, thôn Do Nha, Phương Liễu, huyện Quế Võ, đề nghị thực Quyết định số 1120/QĐ-CT ngày 12/7/2004 cảu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh UBND huyện Quế Võ báo cáo kết giải đơn thư bà Nguyễn Thị Thuật, thôn Do Nha, Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh sau: Mơ tả tình Bà Thuật đề nghị quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà, với diện tích 535 m2; diện tích 519,7 m2 đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 15/04/2011 Chủ tịch UBND huyện Quế Võ phần diện tích 15,3 m trước quy hoạch để làm mương, theo bà Thuật địa phương không cắt làm mương không sử dụng vào mục đích khác nên bà Thuật đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà phần diện tích nêu Phân tích giải tình Quyết định số 1120/QĐ-CT ngày 12/7/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh việc giải tranh chấp đất đai bà Nguyễn Thị Thuật, thôn Do Nha, Phương Liễu, huyện Quế Võ, có nội dung: “… Điều 1: Giữ nguyên trạng đất đai hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuật, ông Đào Văn Khoa ông Nguyễn Văn Giới thôn Do Nha, Phương Liễu, huyện Quế Võ; Điều 2: HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa Giao Chủ tịch UBND huyện Quế Võ xử lý diện tích đất hộ gia đình lấn chiếm theo quy định Luật Đất đai…” Để thực Quyết định trên, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND, ngày 25/02/2011 việc thành lập Đồn cơng tác thực Quyết định số 1120/QĐ-CT Đồn cơng tác có Báo cáo đề xuất thực Quyết định số 1120/QĐ-CT, ngày 14/4/2011, nội dung: “… Cơng nhận diện tích 519,7 m2 bà Nguyễn Thị Thuật đất ở, không thu tiền sử dụng đất 159,7 m2 đất tăng thêm diện tích đất trạng so với diện tích HTX cấp ban đầu (360,0 m2) Căn Hồ sơ kỹ thuật đất lập ngày 8/4/2002 (thửa đất số 25, tờ đồ địa số 22, thơn Do Nha, Phương Liễu, diện tích 535,0 m2) điều chỉnh giảm 15,3 m2 thuộc phía Bắc đất (có chiều dài BắcNam = 0,9m, chiều dài Đơng – Tây = 17 m), lại diện tích 519,7 m2….” Xét báo cáo Đồn cơng tác, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ ban hành Quyết định số 649/QĐ-UBND, ngày 15/4/2011 việc thực Quyết định 1120/QĐ-CT, nội dung định: “… Điều 1: Cơng nhận diện tích 519,7 m đất hộ bà Nguyễn Thị Thuật đất ở, không thu tiền sử dụng đất số diện tích 159,7 m2 tăng thêm so với diện tích HTX cấp ban đầu (360,0 m2) nằm diện tích đất trạng gia đình bà Thuật sử dụng Giao UBND Phương Liễu, Phòng Tài ngun Mơi trường huyện, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Thuật theo quy định Pháp luật…” Ngày 10/4/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quế Võ phối hợp với UBND Phương Liễu tổ chức làm việc với bà Thuật để thực Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 Chủ tịch UBND huyện Quế Võ, buổi làm việc hội nghị thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuật theo biên xác định ranh giới, mốc giới hồ sơ kỹ thuật đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quế Võ chỉnh lý 519,7 m2 (đã cắt 15,3 m2 làm mương thủy lợi cho tập thể) HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa Ngày 11/4/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quế Võ phối hợp với UBND Phương Liễu xuống thực địa để tiến hành đo đạc, kiểm tra trạng sử dụng đất hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuật, tiến hành đo đạc xảy xơ sát thành viên gia đình bà Nguyễn Thị Thuật với vợ chồng ông Nguyễn Văn Giới bà Nguyễn Thị Pha, nên không tiếp tục tổ chức đo đạc, kiểm tra Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Thuật gửi đơn đến Chủ tịch UBND huyện Quế Võ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, nội dung đơn: “… Đề nghị quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà với diện tích 535,0 m2, ranh giới, kích thước đất thể theo đất số 25, tờ đồ địa số 22, Phương Liễu mà khơng phải trừ phần diện tích 15,3 m2 để làm mương thủy lợi…” Sau nhận đơn bà Nguyễn Thị Thuật, Ban tiếp công dân huyện Quế Võ ban hành Thơng báo số 03/TB-BTCD ngày 17/02/2016, giao phòng Tài nguyên Môi trường xem xét, đề xuất trả lời đơn Ngày 16/3/2016, phòng Tài ngun Mơi trường có Báo cáo số 148/BCTNMT, kết giải đơn bà Nguyễn Thị Thuật Xét báo cáo, đề xuất phòng Tài ngun Mơi trường, UBND huyện Quế Võ ban hành Văn số 268/UBND-TNMT ngày 29/3/2016, việc trả lời đơn bà Nguyễn Thị Thuật, nội dung: “…Bà Nguyễn Thị Thuật đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà, với diện tích 535,0 m2 khơng có sở Thửa đất bà Thuật kiến nghị đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, với diện tích 519,7 m2 theo kết giải tranh chấp đất đai…” Biện pháp giải quyết: “… Không chấp nhận đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà, với diện tích 535,0 m2 đất số 25, tờ đồ địa số 22 Phương HV: Nguyễn Thị Thùy Hương Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa Liễu, xem xét giải Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 Chủ tịch UBND huyện Quế Võ…” Bà Nguyễn Thị Thuật khơng trí nội dung kết luận biện pháp giải Văn số 268/UBND-TNMT ngày 29/3/2016 UBND huyện Quế Võ gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngày 01/6/2016, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh có Báo số 25/BC-TTr-NV1, v/v kiểm tra, rà sốt q trình thực Quyết định số 1120/QĐ-CT ngày 12/7/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nội dung: “Biện pháp xử lý: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quế Võ tiếp tục giải nội dung đơn bà Nguyễn Thị Thuật theo thẩm quyền trình tự thủ tục giải khiếu nại, quy định Luật khiếu nại năm 2011, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành chính” Ngày 22/8/2016, bà Nguyễn Thị Thuật tiếp tục có đơn gửi đến UBND huyện Quế Võ, nội dung đơn: “… Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 649/QĐ-CT ngày 15/4/2011 UBND huyện Quế Võ; đề nghị xem xét cấp bổ sung 15,3 m2 đất trước cắt từ đất gia đình bà làm mương diện tích khơng sử dụng khơng tranh chấp với quan, cá nhân nào” Ngày 25/8/2016, UBND huyện Quế Võ có Văn số 800/UBND-NC, giao phòng Tài ngun Môi trường xem xét nội dung đơn, trả lời cơng dân Ngày 14/9/2016, Phòng Tài ngun Mơi trường tổ chức làm việc để giải đơn bà Nguyễn Thị Thuật, nhiên buổi làm việc hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất giáp ranh với đất số 25, tờ đồ địa số 22 Phương Liễu, gồm ơng (bà): Nguyễn Văn Phơng, Nguyễn Thị Chín, Đào Văn Khoa, Nguyễn Văn Giới vắng mặt nên việc xác định tình trạng tranh chấp đất đai; ranh giới, mốc giới đất gia đình bà Thuật với hộ gia đình, cá nhân liền kề chưa xác định Ngày 08/11/2016, Phòng Tài ngun Mơi trường tiếp tục tổ chức làm việc để thẩm tra, xác minh giải đơn bà Thuật, nhiên buổi làm 10 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương 10 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa việc ơng (bà): Nguyễn Văn Phơng, Nguyễn Thị Chín, Đào Văn Khoa, Nguyễn Văn Giới vắng mặt nên khơng tổ chức làm việc Ngày 29/11/2016, Phòng Tài nguyên Môi trường tổ chức làm việc buổi việc bà Thuật đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà với diện tích 535 m2, khơng trí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ranh gới, mốc giới đất số 25 tờ đồ địa số 22 thể theo hồ sơ kỹ thuật đất Xí nghiệp trắc địa đồ 103 xác nhận ngày 04/8/2002 Ngày 08/12/2016, Phòng Tài ngun Mơi trường có Báo cáo số 691/BC-UBND, kết giải đơn bà Thuật Xét báo cáo, đề xuất phòng Tài ngun Mơi trường, ngày 08/5/2017 UBND huyện Quế Võ ban hành Văn số 402/UBND-TNMT, việc trả lời đơn cơng dân, có nêu: “Việc bà Nguyễn Thị Thuật đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà, với diện tích 535 m2 chưa thể xem xét, giải với lý do: bà Thuật không thống trạng sử dụng đất (theo mốc giới đất đo đạc năm 2002), bà đề nghị đo phần diện tích khoảng m (phần diện tích thuộc đất số 60 tờ đồ số 22 chủ sử dụng hộ ông Đào Văn Khoa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)” Thực Thông báo số 69/TB-UBND ngày 10/8/2017 UBND tỉnh Bắc Ninh, thông báo kết luận đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh buổi làm việc với UBND huyện Quế Võ việc rà sốt, đơn đốc giải vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn động kéo dài, vượt cấp hạn huyện Quế Võ, có đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường tổ chức cắm mốc giới đất bàn giao thực địa đủ diện tích 535 m cho gia đình bà Thuật Thời gian xong trước ngày 15/8/2017 Ngày 09/10/2017, Phòng Tài ngun Mơi trường phối hợp với Ban tiếp công dân huyện, UBND Phương Liễu tổ chức đo đạc trạng phần diện tích đất gia đình bà Thuật sử dụng có diện tích 529 m mà khơng đủ 11 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương 11 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa diện tích 535 m2, với lý phần diện tích đất phía Bắc giáp mương đất bà Thuật sử dụng, UBND Phương Liễu, thôn Phương Cầu tổ chức cưỡng chế giải tỏa đất lấn chiếm gia đình bà Thuật vào năm 2004 để làm kênh mương, với diện tích m2 Ngày 25/01/2018, Phòng Tài ngun Mơi trường huyện có Báo cáo số 06/BC-TNMT kết giải đơn bà Nguyễn Thị Thuật, địa chỉ: thôn Do Nha, Phương Liễu, huyện Quế Võ báo cáo UBND huyện Khó khăn, vướng mắc Bà thuật đề nghị cấp GCNQSD đất với diện tích 535 m 2, gồm 519,7 m2 theo Quyết định số 649/QĐ-CT ngày 15/4/2011 UBND huyện Quế Võ đề nghị xem xét cấp bổ sung 15,3 m2 đất trước đề nghị bỏ để cắt từ đất gia đình bà làm mương diện tích khơng sử dụng khơng tranh chấp với quan, cá nhân Tuy nhiên qua thực tế đo đạc trạng đất gia đình bà Thuật phần diện tích lưu khơng làm mương 529 m (gồm 519,7 m2 + 9,3 m2) phần diện tích bị cưỡng chế để làm mương m2 Do đủ sở cấp GCNQSD đất cho gia đình bà Thuật với diện tích 529 m2 Bà Thuật đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà với diện tích 535 m2, có khoảng m2 thuộc phần diện tích đất thuộc đất số 60, tờ đồ 22 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Giới bà Nguyễn Thị Pha 3.XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình Mục tiêu xử lý tình nhằm giải dứt điểm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại bà Nguyễn Thị Thuật, đảm bảo quyền lợi lợi ích đáng, hợp pháp công dân tránh mâu thuẫn nảy sinh ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn thôn Do Nha, Phương Liễu , đồng thời đảm bảo tính nghiêm minh, cơng pháp luật tạo niềm tin người dân vào công tác quản lý nhà nước đất đai địa phương 12 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương 12 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử lý Để giải tình này, với kiến thức học xin đưa số phương án giải sau: 32.1 Phương án Tiến hành hoà giải, vận động bà Thuật để bà Thuật hiểu việc giải UBND huyện QuếQuyết định số 16/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 cho phép chuyển đổi số diện tích ruộng thơn Do Nha giao thầu cho bà Nguyễn Thị Thuật từ năm 1992 với diện tích 559 m2 sang giao đất để sử dụng ổn định, lâu dài, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuật Giải theo phương án này, bà Thuật thuận theo đảm bảo quyền lợi bà Thuật, nhiên việc bà Thuật không chấp nhận cao Như vậy, dẫn đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống cơng dân lãng phí tiền của, công sức để tiếp tục giải khiếu nại 3.2.2 Phương án Giải công nhận bà Thuật định suất chia ruộng năm 1992, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuật với diện tích 780 m2 Theo phương án này, bà Thuật công nhận định suất chia ruộng năm 1992 công dân khác thôn Do Nha, đồng thời đảm bảo công bằng, đảm bảo quyền lợi cho bà Thuật giống công dân khác thôn Do Nha, Phương Liễu Với phương án đề ra, lựa chọn phương án Với cách giải theo phương án đảm bảo quy định pháp luật đất đai, đảm bảo quyền lợi công dân dứt điểm việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài 3 Kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn - Tham mưu, trình UBND tỉnh định giải đơn khiếu nại bà Nguyễn Thị Thuật; 13 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương 13 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa - Sau UBND tỉnhđịnh giải vụ việc giao UBND huyện Quế Võ, UBND Phương Liễu tiến hành việc giao ruộng đầy đủ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuật Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp thực thi định đồng thời tiến hành hướng dẫn (nếu có) đơn đốc việc thực định UBND huyện Quế Võ III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đây tình liên quan đến giải khiếu nại đất đai Các vấn đề liên quan đến đất đai đã, vấn đề nhạy cảm diễn đời sống hội phạm vi nước nói chung tỉnh Bắc Ninh nói riêng Ruộng đất đời sống người dân nơng thơn có có vai trò quan trọng, gắn bó máu thịt với người nơng dân, tư liệu sản xuất tạo cải, vật chất giúp người nông dân sinh nhai Khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại lĩnh vực đất đai, quan nhà nước địa phương phải có trách nhiệm, nghĩa vụ giải cách dứt điểm sở tuân thủ quy định pháp luật cho quyền lợi đáng, hợp pháp người dân tôn trọng, đảm bảo, tránh phát sinh điểm “nóng” xảy Tây Nguyên, số tỉnh miền Nam Tiên Lãng - Hải Phòng thời gian gần ảnh hưởng đến lòng tin nhân dân với Đảng, Chính phủ tồn hệ thống trị, gây trật tự an ninh quốc gia phát triển đất nước Khi giải vấn đề đất đai đòi hỏi quan người có trách nhiệm phải thực công tâm, nắm vững áp dụng cách xác, khoa học quy định pháp luật đất đai quy định khác có liên quan; q trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, tìm hiểu vụ việc tranh chấp cách đầy đủ toàn diện, từ đề phương án giải vụ việc cách tối ưu vừa đảm bảo nghiêm túc, đắn công tác quản lý nhà nước lĩnh vựa đất đai lĩnh vực khác, vừa đảm bảo quyền lợi, lợi ích đáng người dân 14 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương 14 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa Trong tiểu luận này, tơi đưa tình cụ thể xảy thực tế địa phương Các phương án giải vấn đề tơi chưa thực chặt chẽ, hợp lý Tuy nhiên, kiến thức quản lý Nhà nước thân có phần hạn chế, phân tích, nhận xét đánh giá cá nhân khơng tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận dẫn giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Kiến nghị Bằng kiến thức quản lý nhà nước học với kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thân, qua xem xét, giải tình khiếu nại đất đai trên, để tránh, hạn chế tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài xin kiến nghị đề xuất số vấn đề sau: - Trước hết phải nhanh chóng xây dựng hành thật dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu tuân thủ theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động quản lý nhà nước phải có phẩm chất đạo đức, có trình độ, lực đáp ứng yêu cầu công xây dựng, phát triển chung đất nước, trình hội nhập quốc tế - Kiện toàn máy, cải cách thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực đất đai, nâng cao lực công tác trách nhiệm quan quản lý nhà nước đất đai, thường xuyên tham mưu đề xuất giải pháp kịp với cấp quyền để bước dứt điểm tồn tại, vướng mắc quản lý đất đai - Rà soát, ban hành sửa đổi văn luật, quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai để xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật đất đai thống đảm bảo quan hệ lĩnh vực đất đai phát sinh đời sống hội pháp luật điều chỉnh cách đắn, khoa học triệt để, đảm bảo lợi ích nhà nước, tập thể công dân, đặc biệt 15 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương 15 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa pháp lý cho việc giải tranh chấp quyền sử dụng đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật lĩnh vực đất đai đến đông đảo nhân dân Tăng cường công tác thanh, kiểm tra liên quan đến đất đai Việc giải tranh chấp đất đai phải triệt để, quy phạm pháp luật đất đai pháp luật khác liên quan TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản lý hành dùng cho lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Hành Nhà nước ngạch chuyên viên; Hướng dẫn số 28/HD-GR ngày 18/01/1992 Sở Nông nghiệp Hà Bắc giao ruộng đất ổn định lâu dài cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất cho hộ nông dân; Luật Đất đai năm 1987; Luật Đất đai năm 1993; 16 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương 16 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Ti ểu luận cuối khóa Luật đất đai năm 2013; Luật Hơn nhân gia đình năm 1986; Nghị định số 30-HĐBT ngày 23/3/1989 việc thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 Chính phủ ban hành quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 17 HV: Nguyễn Thị Thùy Hương 17 ... lĩnh vực đất đai Sau tơi chọn tình Giải tranh chấp đất đai hộ gia đình thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, năm 2017” để làm tiểu luận hoàn thành khố học Quản lý hành nhà nước... Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, có nội dung: “… Điều 1: Giữ nguyên trạng đất đai hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuật, ông Đào Văn Khoa ông Nguyễn Văn Giới thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ;... đất cho gia đình bà phần diện tích nêu Phân tích giải tình Quyết định số 1120/QĐ-CT ngày 12/7/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh việc giải tranh chấp đất đai bà Nguyễn Thị Thuật, thôn Do Nha, xã
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại thôn do nha, xã phương liễu, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, năm 2019, TIỂU LUẬN giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại thôn do nha, xã phương liễu, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, năm 2019

Từ khóa liên quan