Tiểu luận CV QLNN xử lý vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn trình khê, xã trung chính, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

17 148 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:44

xử lý vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn trình khê, xã trung chính, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh xử lý vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn trình khê, xã trung chính, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh MỞ ĐẦU Nhận thức chung Bồi dưỡng kiến thức quản Nhà nước chương trình học tập, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán cơng chức luận thực tiễn Với phần thuyết bao gồm: Kiến thức chung, kiến thức Quản Nhà nước theo ngành lãnh thổ, Các kiến thức với nhiều chuyên đề báo cáo cụ thể Bên cạnh chuyên đề kĩ bản, nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng chương trình bồi dưỡng thực góp phần nâng cao trình độ, lực cán cơng chức q trình cơng tác thực tiễn sống Qua trình học tập thực tiễn công tác thân, thấy tâm đắc với nội dung chuyên đề: Đạo đức công vụ; kiến thức Quản Nhà nước theo ngành/ lãnh thổ … Tất có ý nghĩa thiết thực thực tế chọn tình Trong nghiệp đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa (XHCN), đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước; năm qua, đất nước ta thu nhiều thành tựu quan trọng lĩnh vực kinh tế, văn hoá, hội đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề hội xúc cần giải Trong đó, việc giải khiếu nại, tố cáo công dân vấn đề xúc, cần giải kịp thời đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quản nhà nước lĩnh vực đời sống hội Những khuyết điểm kinh tế thị trường làm xuất phận cơng dân có lối sống thực dụng, sa sút đạo đức, nhân cách, bất chấp tất để đạt mục đích mình; quản sử dụng đất đai, xảy tình trạng lấn chiếm đất trái phép, tranh chấp đất đai, đặc biệt gia đình tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền thừa kế đất đai Để xảy tình trạng trên, phần đạo đức, lối sống ngày bị tha hoá, nhận thức pháp luật hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật cơng dân thấp; phần cán bộ, cơng chức thiếu trách nhiệm thực chức năng, nhiệm vụ quản đất đai; số mặt hạn chế công tác quản nhà nước đất đai cấp quyền, ngành chức giải quyết, nên để số vụ tranh chấp kéo dài, gây hậu xấu Sau thời gian học tập nghiên cứu Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước chương trình chuyên viên Khoá năm 2018, quan tâm Ban Giám hiệu Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, quan tâm, giảng dạy hướng dẫn tận tình thầy giáo, cô giáo, tiếp thu kiến thức, kỹ quản hành nhà nước Tơi chọn nghiên cứu tình "Xử vướng mắc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thơn Trình Khê, Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh" tiểu luận cuối khóa Mục đích nghiên cứu Làm rõ thêm sở luận việc thực áp dụng pháp luật hành nhà nước cụ thể áp dụng pháp luật khiếu nại, tố cáo để xử vướng mắc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thơn Trình Khê, Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Trên sở đề xuất kiến nghị, phương hướng giải dứt điểm vụ tranh chấp đất đai, xuất phát từ lối sống thực dụng, suy thoái đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật công dân, thiếu trách nhiệm cán bộ, công chức thi hành công vụ thiếu trách nhiệm cấp quyền, ngành chức việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua địa bàn huyện Lương Tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Việc tranh chấp đất đai hai cha ông Nguyễn Văn A - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng việc tranh chấp đất đai hai cha ông Nguyễn Văn A, thơn Trình Khê, Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thời điểm đầu năm 2015 Kết cấu Tiểu luận Ngoài phần mục lục danh mục tài liệu tham khảo, Tiểu luận gồm phần chính: Mở đầu, giải vấn đề kết luận GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh xảy tình Ơng Nguyễn Văn A bố mẹ để lại cho mảnh vườn, có nhà với diện tích 960 m2 Trình Khê, Trung Chính, huyện Lương Tài Hiện trạng mảnh vườn sau: Đường liên thôn 25m 38,4m Ông Nguyễn Văn A xây dựng gia đình lâu khơng có con, ơng Nguyễn Văn A đội chiến đấu chiến trường miền Nam, phục viên trở quê hương, ông Nguyễn Văn A bàn với vợ nhận người nuôi đặt tên Nguyễn Văn B; chăm sóc, ni dưỡng vợ chồng ông A, sau học xong trung học phổ thơng anh Nguyễn Văn B lập gia đình Năm 2013, để tạo điều kiện cho vợ chồng anh Nguyễn Văn B thuận lợi việc vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh, ông A viết giấy chuyển nhượng 500 m2 đất cho anh nuôi anh B đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh B làm thủ tục chuyển nhượng đất Lợi dụng tín nhiệm bố mẹ nuôi, anh B thay đổi Giấy chuyển nhượng ông bố nuôi viết 500m2 thành 960 m2, đưa đến quan có thẩm quyền nộp xin làm thủ tục chuyển nhượng đất Do khơng kiểm tra, xem xét đến quyền lợi ích người có liên quan, cán Địa Trung Chính, cán Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Lương Tài tin tưởng vào giấy tờ anh B xuất trình, nên tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lương Tài định thu hồi 960 m đất ông Nguyễn Văn A, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn B, đất ông Nguyễn Văn A Cuối năm 2013, anh Nguyễn Văn B làm nhà mảnh đất 500 m mà ông Nguyễn Văn A viết chuyển nhượng theo thoả thuận, nhà ông Nguyễn Văn A giữ nguyên, vợ chồng anh B riêng để thuận lợi sản xuất kinh doanh Đầu năm 2015, ông Nguyễn Văn A có ý định chuyển nhượng cho người khác 200m2 đất, để lấy tiền sửa chữa nhà cũ mâu thuẫn hai cha nẩy sinh anh B không cho ông A chuyển nhượng đất sửa chữa nhà ở, tồn đất quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh B Hai cha ông A to tiếng với nhau, gây tình cảm cha đồn kết nội gia đình, mâu thuẫn ngày trở lên căng thẳng Trước tình hình đó, để đảm bảo quyền lợi mình, sửa chữa lại nhà mà cha mẹ để lại, ông A làm đơn khiếu nại đến quan có chức huyện Lương Tài đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ theo nội dung trình bày ơng A sau: Năm 2013, ông A viết giấy chuyển nhượng đất cho anh B diện tích 500m2, UBND huyện Lương Tài cấp cho anh B Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 960m2, diện tích đất ơng cha mẹ để lại 1.2 Diễn biến tình Qua thẩm tra, xác minh, tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân sâu xa dẫn đến tranh chấp đất đai hai cha ông A anh B chưa nhận thức đầy đủ pháp luật, lợi dụng tín nhiệm bố mẹ ni, làm tình cảm cha Cuối năm 2013, anh B xây nhà mảnh đất 500m2 mà ông Chính nhượng lại Do điều kiện kinh tế chưa cho phép anh B định xây nhà kết hợp làm nơi sản xuất kinh doanh Vì thiếu vốn để xây dựng nên anh B có hỏi vay vợ chồng ông A số tiết kiệm mà ông bà dùng để dưỡng già, ơng A khơng đồng ý Từ đó, anh B quan tâm đến vợ chồng ông A Theo thoả thuận ban đầu hai cha ơng A, vợ chồng anh B có trách nhiệm chăm sóc vợ chồng ơng A già yếu, việc trở nên nghiêm trọng ông A định chuyển nhượng 200m2 đất để lấy tiền sửa chữa nhà cũ mà vợ chồng ông A anh B tun bố: Tồn đất 960m Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn B Ông A khơng có quyền đất Việc mâu thuẫn, tranh chấp đất đai cha ông Nguyễn Văn A tổ chức, quyền, đồn thể, thơn Trình Khê, Trung Chính tổ chức gặp gỡ, hồ giải nhiều lần khơng thành Từ đó, việc tranh chấp hai cha ơng A trở nên nghiêm trọng, dẫn đến việc ông A làm đơn khiếu nại đề nghị quan thẩm quyền giải Đơn khiếu nại ghi ngày 20/03/2015, Chủ tịch UBND huyện Lươngh Tài nhận ngày 25/3/2015 PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Việc phân tích tình cần đạt mục tiêu sau: Phân tích tình để thấy rõ nguyên nhân xảy tranh chấp, xác định rõ thời điểm xảy tranh chấp áp dụng pháp luật cụ thể phù hợp để xử tình 2.2 Cơ sở luận Theo Điều 3, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất chứng thư pháp để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất” “Chuyển quyền sử dụng đất việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất góp vốn quyền sử dụng đất” “Tranh chấp đất đai tranh chấp quyền nghĩa vụ người sử dụng đất hai nhiều bên quan hệ đất đai” Có thể hiểu theo nghĩa thơng thường “tranh chấp đất đai” việc giành phần đất quyền nghĩa vụ liên quan đến phần đất mà chưa rõ thuộc bên Việc “giành nhau” hành động trực tiếp (chiếm trực tiếp), phần ý kiến (đòi quan có thẩm quyền phải cơng nhận cho thay cho người khác) Theo Điều 166, người sử dụng đấtquyền sau đây: Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Hưởng thành lao động, kết đầu tư đất Hưởng lợi ích cơng trình Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp Được Nhà nước hướng dẫn giúp đỡ việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp Được Nhà nước bảo hộ người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đất đai Được bồi thường Nhà nước thu hồi đất theo quy định Luật Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai Theo Điều 188, Luật Đất đai 2013: Người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp quyền sử dụng đất; góp vốn quyền sử dụng đất có điều kiện sau đây: - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định khoản Điều 186 trường hợp nhận thừa kế quy định khoản Điều 168 Luật này; - Đất khơng có tranh chấp; - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; - Trong thời hạn sử dụng đất 2.3 Phân tích diễn biến tình 2.3.1 Nguyên nhân phát sinh tình - Nguyên nhân 1: Do nhận thức ý thức chấp hành pháp luật anh Nguyễn Văn B, từ hiểu biết pháp luật đất đai, nên anh B lợi dụng tín nhiệm bố mẹ ni; Do thiếu hiểu biết Luật Đất đai vợ chồng ông Nguyễn Văn A, sau viết Giấy chuyển nhượng đất đai cho không lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khơng kịp thời phát hành vi sai trái mình; Do việc làm thiếu trách nhiệm cán địa xã, cán phòng Tài ngun Môi trường huyện thi hành công vụ, làm thủ tục chuyển nhượng đất cho anh B mà chưa xem xét đến người có quyền lợi ích liên quan, khơng thực đầy đủ quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà pháp luật quy định - Thứ 2: Do công tác quản đất đai quyền địa phương, ngành chức huyện bng lỏng, thiếu chặt chẽ cương nên để xảy tình trạng tranh chấp đất đai nêu - Thứ 3: Do mâu thuẫn gia đình ngày nghiêm trọng, căng thẳng khơng thể tự giải được; cơng tác hồ giải thơn hiệu 2.3.2 Hậu tình Do cán bộ, cơng chức khơng làm tròn trách nhiệm việc làm thủ tục chuyển nhượng đất đai, cha ông Nguyễn Văn A; anh Nguyễn Văn B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 960m 2, hồn tồn khơng quy định pháp luật đất đai, dẫn đến tranh chấp làm uy tín quan quản nhà nước, giảm sút lòng tin nhân dân quyền, làm suy giảm tính pháp pháp luật XHCN Những hộ gia đình khác làm việc gia đình ơng A khơng giải dứt điểm, có tình có lý, quy định pháp luật Nếu lấy Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mà anh B khơng cho bố mẹ nuôi chuyển nhượng đất sửa chữa nhà việc làm trái với đạo làm con, không với trách nhiệm bố mẹ, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm chung hội Nếu tranh chấp đất đai cha ông Nguyễn Văn A không giải dứt điểm việc khiếu nại kéo dài làm ảnh hưởng đời sống người có liên quan, gây ổn định tình hình an ninh địa phương XỬ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử tình Việc xử tình cần đạt mục tiêu sau: - Mục tiêu hàng đầu cho việc xử tình việc giải tranh chấp đất đai cách nhanh chóng, xác, pháp luật, khơng gây tình cảm cha gia đình khơng làm rắc rối tình hình khu vực - Phải khắc phục tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất tình hình nay, nhằm đảm bảo tăng cường pháp chế XHCN lĩnh vực quản sử dụng đất đai, củng cố niềm tin nhân dân quyền cấp - Phải bảo vệ quyền lợi ích đáng cơng dân, mà trực tiếp bảo vệ quyền lợi ích đáng cha ông Nguyễn Văn A, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành pháp luật - Phải giữ vững truyền thống đạo đức dân tộc, xây dựng nếp sống văn hố mới, nêu cao tinh thần đồn kết, đùm bọc thương yêu gia đình toàn hội 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử Tình giải theo 03 phương án sau: 3.2.1 Phương án 1: Hoà giải Căn Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 quy định, việc hồ giải tranh chấp đất đai Nhà nước ta khuyến khích thực cơng tác hồ giải để giải tranh chấp đất đai hộ dân, cá nhân với Trong vụ việc này, nguyên nhân mâu thuẫn nội gia đình khơng tháo gỡ nên nảy sinh tranh chấp, gia đình đồn kết, hồ thuận, quan tâm cấp uỷ, quyền đồn thể thơn, làm tốt cơng tác hồ giải, giáo dục, thuyết phục việc làm đúng, sai, áp dụng phương pháp hoà giải Ưu điểm: Phương án tạo tình đồn kết cha con, đùm bọc thương u, tơn trọng gia đình Qua phân tích việc tranh chấp đất đai mâu thuẫn cha ông A việc làm đúng, sai người, giúp người nhận hành vi sai hiểu rõ để chia sẻ cảm thơng cho Nhược điểm: Phương án hồ giải dừng lại mức độ tự giải nội gia đình Quyền sử dụng đất thành viên gia đình chưa phân định rõ ràng, pháp luật chưa quan có thẩm quyền cơng nhận Việc tranh chấp đất đai tiếp tục diễn giải tranh chấp khơng dứt điểm, mâu thuẫn gia đình tái diễn Phương án khơng khả thi mâu thuẫn gia đình đẩy lên cao 3.2.2 Phương án 2: Giữ nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Văn B Từ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng anh B làm tròn nghĩa vụ người sử dụng đất Nhà nước Ưu điểm: Phương án giúp gia đình anh B ổn định sống để phát triển sản xuất, không gây xáo trộn kế hoạch sản xuất vợ chồng anh Nếu hai cha thấu tình, đạt lý, người hiểu lỗi mình, ln làm tròn trách nhiệm người đạo đức lương tâm Trong gia đình không để xảy mâu thuẫn tương tự đến mức giải quyết định hành hay quan án Nhược điểm: Nếu giữ nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Văn B, ơng A khơng có quyền chuyển nhượng đất, muốn sửa chữa nhà ơng phải đồng ý người con, người có quyền sử dụng đất hợp pháp Các quyền lợi ích hợp pháp ông Nguyễn Văn A bị xâm phạm; thiệt hại kinh tế ông không chuyển nhượng 200m 2, tổng số 960m2 đất mà ông chủ sở hữu hợp pháp Ơng khơng có điều kiện vật chất để tu sửa lại nhà Từ đây, cơng dân khác bắt chước việc này, tạo nên mâu thuẫn gia đình hội, lợi dụng tín nhiệm cha mẹ để dành quyền sử dụng đất, buộc cha mẹ phải xin ý kiến mình, định vấn đề liên quan đến đất đai mà đáng quyền cha mẹ Như vậy, vào tính chất tình huống, giữ nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Văn B khơng có tính khả thi phương án chưa giải mục tiêu đặt ơng A có quyền sử dụng đất Mặt khác, phương án có nhược điểm nhiều ưu điểm, nảy sinh việc tái khiếu kiện 3.2.3 Phương án 3: Chia tách quyền sử dụng đất Theo Điều 203 Luật Đất đai quy định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai, Điều 204 Luật Đất đai quy định giải khiếu nại đất đai nhận đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn A thuộc thẩm quyền giải Chủ tịch UBND huyện Lương Tài; ngành chức tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện định thụ giải Việc giải tình theo phương án chia tách quyền sử dụng đất quay lại theo trình tự ban đầu, xuất phát tự việc ông Nguyễn Văn A ghi Giấy chuyển nhượng cho Nguyễn Văn B 500m2 (Nếu có giấy chuyển nhượng) có ưu, nhược điểm sau: 10 Ưu điểm: Bảo vệ quyền lợi cho công dân, cụ thể ơng Nguyễn Văn A có quyền sử dụng đất, đảm bảo tính thống pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, nâng cao hiệu lực, hiệu quản Nhà nước lĩnh vực quản sử dụng đất đai, giải nhanh chóng, dứt khốt hậu vụ khiếu nại, khơng làm rắc rối thêm tình hình khu vực, tạo niềm tin nhân dân cấp quyền việc giải khiếu nại, lĩnh vực quản sử dụng đất đai, qua giáo dục ý thức pháp luật cho công dân Phương án có tác dụng hạn chế việc làm sai trái đạo đức, lối sống, hạn chế quan hệ phát sinh gây rắc rối cho người định người thi hành Giải mâu thuẫn gia đình, bảo vệ quyền lợi đáng công dân, phù hợp với truyền thống đạo đức, phong tục tập quán thực tế khu vực Nhược điểm: Có thể vợ chồng ơng Nguyễn Văn A, anh Nguyễn Văn B không đồng ý với do: Ơng Nguyễn Văn A u cầu trả lại tồn quyền sử dụng 960m đất không chuyển nhượng cho người 500m2 đứa ni bất hiếu gây nên mâu thuẫn, xung khắc gia đinh, ơng muốn tồn quyền định việc sử dụng đất ơng Ơng sẵn sàng đền bù giá trị đất thiệt hại khác người gây dựng Anh Nguyễn Văn B không đồng ý lập luận trước anh chuyển nhượng 500m2, thực chia tách ảnh hưởng đến sở sản xuất, kế hoạch sản xuất anh Nếu chấp nhận việc chia tách theo xuất phát điểm ban đầu thuận lợi nhất, người thơng cảm cho hơn, có trách nhiệm ý thức pháp luật Còn chia tách theo quyền quy định quan hệ cha tuân theo pháp luật, có hạn chế quan hệ đạo đức truyền thống 11 Qua phân tích ba phương án, ta thấy phương án thứ ba khả thi nhất, có nhiều ưu điểm nhất, giải tốt mục tiêu đề ra, giải quyền lợi công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành pháp luật Chấm dứt tranh chấp, khiếu nại kéo dài, đem lại đồn kết, hồ thuận gia đình theo pháp luật quy định, hạn chế quan hệ pháp sinh cho người định thi hành Nên chọn phương án ba phương án để giải tình lập kế hoạch tổ chức thực phương án chọn Sơ đồ trạng đất có tranh chấp sau: Đường liên thơn Nhà ông A Nhà anh B 18,4m 20m 25m 38,4m 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn để xử tình Các bước tiến hành sau: Chủ tịch UBND huyện Lương Tài định thụ giải đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn A thành lập Đoàn tra giải khiếu nại giao trách nhiệm cho Chánh Thanh tra huyện làm trưởng đoàn, số thành viên có nghiệp vụ quản đất đai, nghiệp vụ tra (Trưởng đồn tra Phó Chánh tra, tra viên hay thủ trưởng đơn vị quản đất đai) phối hợp với Phòng Tài ngun Mơi trường phòng, ban liên quan thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị giúp Chủ tịch UBND huyện giải đơn khiếu nại theo pháp luật (có thể khơng thành lập đồn xét thấy việc không phức tạp) - Thực Quyết định Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện - Trưởng đoàn tra bàn bạc, thống với phòng, ban liên 12 quan tiến hành thẩm tra, xác minh kết luận, kiến nghị vấn đề theo đơn khiếu nại - Chánh Thanh tra huyện - Trưởng đồn lập chương trình, kế hoạch thẩm tra, xác minh trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tổ chức họp Đoàn tra bàn thực chương trình kế hoạch, thực định Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch UBND huyện gửi thông báo cho đối tượng khiếu nại biết - Trưởng đoàn tra công bố định thụ giải khiếu nại với đối tượng khiếu nại người bị khiếu nại, thành phần liên quan, UBND tiến hành thẩm tra xác minh theo chương trình kế hoạch mà đoàn tra đặt - Trưởng đoàn tra báo cáo kết tra cho Chủ tịch UBND huyện văn (có thể báo cáo trực tiếp trước có văn thức) - Chủ tịch UBND huyện kết luận giải khiếu nại ông Nguyễn Văn A - Chủ tịch UBND huyện xem xét yếu tố pháp nêu báo cáo kết trưởng đoàn tra, kết luận tra để ban hành định giải đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn A Trong có nội dung thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất anh B giao trách nhiệm cho phận có liên quan tiến hành làm thủ tục cần thiết để chia tách, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo yêu cầu thoả thuận cha ông Nguyễn Văn A nội dung theo quy định định giải khiếu nại lần đầu 3.4 Kiến nghị Qua tình đây, đưa số kiến nghị sau: - Trong công tác quản đất đai số cán bộ, cơng chức thiếu trách nhiệm thi hành công vụ, công tác quản lý, sử dụng đất đai bng lỏng, nên cần tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, 13 nắm pháp luật, đặc biệt công tác quản sử dụng đất đai nay, đòi hỏi cán bộ, cơng chức phải có phẩm chất đạo đức, có lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đổi - Đổi phong cách làm việc cấp, ngành, quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho sở hoạt động có hiệu quả, gắn bó với nhân dân, để hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân dân, giải công việc cách "thấu tình đạt lý" Vì qua tình nêu điển hình lề lối làm việc qua loa, không sâu sát quần chúng nhân dân nên hậu việc tranh chấp đất đai xảy thơn Trình Khê, Trung Chính, huyện Lương Tài - Cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ cơng tác hồ giải cho cán sở, cán thơn, tổ dân phố, để hồ giải viên đủ lực, giá dục, thuyết phục đối tượng tranh chấp làm nảy sinh việc khiếu kiện trứng nước, làm tốt cơng tác hoà giải sở hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, vượt thẩm quyền giải - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân để người dân hiểu rõ chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước Hoàn thiện quy chế dân chủ sở, sửa đổi quy định không phù hợp, bổ sung điều kiện phương tiện kỹ thuật, để đưa việc thực quy chế dân chủ sở vào nề nếp, thường xuyên Tạo niềm tin cho nhân dân quyền cấp - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật cấp, ngành, công tác quản sử dụng đất, nhằm phát chấn chỉnh kịp thời sai phạm quản nhà nước đất đai, đồng thời qua tra, kiểm tra, kiến nghị đề xuất biện pháp để công tác quản sử dụng đất đai ngày tốt hơn, giải khiếu nại, tố cáo đạt hiệu cao 14 KẾT LUẬN Giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai hoạt động quan trọng cấp, ngành chức năng, Đảng ta khẳng định: "Đất đai bốn nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" Vấn đề đất đai "nhạy cảm", đòi hỏi cán bộ, cơng chức thực thi cơng vụ quản nhà nước lĩnh vực đất đai, phải có đầy đủ phẩm chất trị, nghiệp vụ, lực chun mơn vững vàng đáp ứng tình hình sử dụng đất đai thực tế diễn địa bàn phụ trách, giải tốt cơng việc phát sinh thấu tình, đạt lý, đảm bảo cơng bằng, dân chủ, nhân dân đồng tình ủng hộ va tin tưởng, hạn chế việc khiếu nại kéo dài, tái khiếu khiếu nại vượt cấp, góp phần ổn định tình hình chung địa bàn huyện Lương Tài địa phương khác Trong kinh tế thị trường, đất đai hàng hoá đặc biệt vấn đề đất đai liên quan đến đối tượng hội, để ổn định sống, công dân mong muốn có tổ ấm gia đình hoà thuận, ấm no, hạnh phúc, chung sống đoàn kết với mái ấm gia đình, có ngơi nhà riêng vấn đề toàn hội quan tâm, giải khuyết tật kinh tế thị trường làm thay đổi đạo đức, lối sống phận công dân, họ đạt mục đích cá nhân mà khơng từ thủ đoạn nào, kể người thân gia đình, nên làm phát sinh tranh chấp đất đai, khiếu nại kéo dài, phức tạp đòi hỏi việc giải quan có thẩm quyền phải tốn nhiều cơng sức mà đáng khơng phải có, cấp uỷ Đảng, quyền cần có quan điểm rõ ràng, giải công việc liên quan đến quyền lợi ích đáng công dân phải cụ thể, thận trọng, pháp luật Qua phân tích giải tình nêu trên, thấy thực trạng quản sử dụng đất nay, hiệu việc giải tranh 15 chấp đất đai nêu trên, góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động quản nhà nước, tổ chức công dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam nhân dân; hạn chế khuyết tật kinh tế thị trường; tạo mơi trường trị - hội ổn định, lành mạnh, nhân dân tin tưởng chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, đồn kết lòng phấn đấu đưa đất nước ta thực thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh” Trước hồn thành khố học này, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, thầy giáo, cô giáo tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em tham gia khoá học truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản hành nhà nước cho chúng em Trong thời gian hạn hẹp, tiểu luận tình khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế nội dung hình thức Em mong nhận quan tâm, góp ý thầy giáo, giáo, bạn đồng nghiệp đói với tiểu luận tình để thân hồn thiện kỹ xử tình trình thực thi công vụ, công tác quản hành nhà nước sau kết thúc Khố học 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp 1992 (Hiến pháp sửa đổi năm 2013) Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân 2003 Luật Lất đai 2013 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Luật Khiếu nại, tố cáo 2011 Bộ Luật dân 2005 Nghi định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Nghi định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật khiếu nại Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo 10 Các định giao đất, cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyết định thu hồi dất Chủ tịch UBND huyện Lương Tài liên quan đến hộ ông Nguyễn Văn A anh Nguyễn Văn B 11 Tài liệu Bồi dưỡng quản nhà nước chương trình chun viên khóa năm 2018 12 Một số tài liệu khác có liên quan 17 ... thức, kỹ quản lý hành nhà nước Tơi chọn nghiên cứu tình "Xử lý vướng mắc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thơn Trình Khê, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh" tiểu luận cuối... sở lý luận việc thực áp dụng pháp luật hành nhà nước cụ thể áp dụng pháp luật khiếu nại, tố cáo để xử lý vướng mắc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thơn Trình Khê, xã Trung Chính, huyện. .. nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Văn B Từ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng anh B ln làm tròn nghĩa vụ người sử dụng đất Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận CV QLNN xử lý vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn trình khê, xã trung chính, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh, Tiểu luận CV QLNN xử lý vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn trình khê, xã trung chính, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan