Tiểu luận CV QLNN giải quyết đơn khiếu nại về việc lấn chiếm đất đai của các hộ gia đình tại thôn a, xã b, thành phố bắc ninh năm 2018

15 154 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:30

giải quyết đơn khiếu nại về việc lấn chiếm đất đai của các hộ gia đình tại thôn a, xã b, thành phố bắc ninh năm 2018 giải quyết đơn khiếu nại về việc lấn chiếm đất đai của các hộ gia đình tại thôn a, xã b, thành phố bắc ninh năm 2018 1 MỤC LỤC Nội dung MỞ ĐẦU Trang Nhận thức chung 2 Lý chọn tình Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu Tiểu luận GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mô tả tình 1.1 Điều kiện thực tiễn làm nảy sinh tình 1.2 Diễn biến tình Phân tích tình 2.1 Mục tiêu phân tích tình 2.2 Cơ sở lý luận 2.3 Phân tích diễn biến tình Xử lý tình 10 3.1 Mục tiêu xử lý tình 10 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử lý 10 3.2.1 Phương án 11 3.2.2 Phương án 11 3.2.3 Phương án 11 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án/ giải pháp lựa chọn để xử lý tình 11 3.4 Kiến nghị đề xuất 12 KẾT LUẬN 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 MỞ ĐẦU Nhận thức chung Các quyền đất đai quy ước hội hỗ trợ quyền lực Nhà nước cộng đồng cho phép cá nhân nhóm người đòi hỏi hưởng lợi ích dòng thu nhập mà Nhà nước đồng ý bảo vệ thông qua việc giao nhiệm vụ cho người khác, người đáp ứng can thiệp cách tới dòng lợi ích Nhà nước đóng vai trò quan trọng thông qua việc xác định quyền sở hữu tài sản, cách thức để quyền thực thi điều chỉnh điều kiện kinh tế thay đổi Hơn nữa, quyền sở hữu tài sản đất đai không trạng thái tĩnh, mà phát triển để đáp ứng thay đổi môi trường kinh tế - hội Hiến pháp 2013 sửa đổi quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý Đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, từ nhiều sai phạm xảy ra, quan Nhà nước có thẩm quyền giải Luật khiếu nại, luật tố cáo năm 2011 bước tiến quan trọng q trình pháp lý hố quyền khiếu nại, tố cáo Một quyền lợi công dân Hiến pháp ghi nhận, thể quan điểm đường lối Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa, đáp ứng đòi hỏi thiết cơng tác giải khiếu nại, tố cáo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Lý chọn tình Là cán viên chức, học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, chương trình chun viên năm 2018 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Vận dụng kiến thức vào thực hành việc khơng thể thiếu quy trình đào tạo bồi dưỡng, học đơi với hành Vì vậy, với kiến thức tiếp thu qua học tập trường, tơi chọn trình bày cách xử lý tình giả định: "Giải khiếu nại việc lấn chiếm đất đai hộ gia đình thơn A, B, thành phố Bắc Ninh năm 2018” làm tập tình kết thúc chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước, chương trình Chuyên viên trường 3 Mục đích nghiên cứu Thực hành tập nhằm củng cố nâng cao hệ thống kiến thức pháp luật thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản lý đất đai, góp phần nâng cao trình độ quản lý xử lý tình có hiệu Nâng cao kỹ giải tình thực tiễn cơng tác, góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước công đổi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Giải khiếu nại việc lấn chiếm đất đai hộ gia đình thôn A, B, thành phố Bắc Ninh năm 2018 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Các hộ gia đình thôn A, B, thành phố Bắc Ninh - Trưởng thôn, B, thành phố Bắc Ninh Kết cấu Tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, phụ lục danh mục tài tiệu tham khảo, tiểu luận gồm phần: Phần 1: Mô tả tình Phần 2: Phân tích tình Phân 3: Xử lý tình GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mơ tả tình 1.1 Điều kiện thực tiễn làm nảy sinh tình Ơng Lương Xn Quang B, thành phố Bắc Ninh trưởng thành, xây dựng gia đình nên nhân gia đình tăng, chỗ trật trội; tháng 05 năm 2017 ông Quang định xây dựng lại ngơi nhà thành nhà cao tầng để tiện cho đời sống sinh hoạt Khi gia đình ơng Quang đào móng xây nhà đổ vật liệu xây dựng chiếm gần hết chiều ngang ngõ chung (đoạn ngõ ơng xây dựng phía sau nhà ơng đối diện cổng nhà ông Nguyễn Thế Vân) gây khó khăn cho việc lại số hộ gia đình ngõ nên hộ đề nghị ông Quang xây nhà lùi lại để ngõ rộng Ơng Quang khơng đồng ý cho đất gia đình đến đâu xây đến đó, hộ đề nghị ông Dự (Trưởng khu) ơng Huy (cán địa phường) xem xét giải theo nguyện vọng họ Ông Dự ông Huy xác định ngõ đồ B (năm 1990 tỷ lệ 1/2000) có chiều rộng 2,2m, thấy thực tế không đủ chiều rộng 2,2m, ơng tiến hành đo diện tích đất hộ ơng Quang, thấy diện tích đất thực tế lớn ghi đồ lớn diện tích hàng năm thu thuế đất nhà ông Quang Từ việc làm ông cho hộ ông Quang lấn chiếm chiều ngang ngõ chung Từ việc xác định ông Trưởng thôn Dự nêu nên hộ gia đình ngõ đề nghị UBND giải cho hộ có ngõ chung rộng hơn, khơng bị lấn chiếm 1.2 Diễn biến tình 1.2.1 Tại UBND B Ngày 02/6/2017, UBND B tiếp nhận đơn kiến nghị hộ gia đình Thơn A, B, thành phố Bắc Ninh việc "Giải vấn đề ngõ chung bị lấn chiếm" Ngày 12/6/2017 cán địa phường tiến hành đo thực (có biên bản) đất ông Quang xác định là: 155m2 Diện tích hộ ông Quang ghi đồ 1990 100m2 Diện tích hàng năm thu thuế đất ông Quang 110m2 Căn báo cáo cán địa số liệu trên, UBND B xác định hộ ông Quang lấn chiếm ngõ chung Sau nhiều lần UBND tổ chức hoà giải gia đìnhđơn đề nghị hộ ông Quang không thành, UBND B yêu cầu ông Quang tự tháo dỡ tường rào xây phần cơng trình phụ gia đình để trả lại đất thuộc ngõ chung mà UBND xác định ông Quang xây lấn chiếm đất công, hộ ông Quang không chấp hành với lý là: - Bờ tường rào cơng trình phụ gia đình xây từ năm 1994 đến 20 năm, đất cha ông từ lâu đời để lại, nên ông Quang không thừa nhận việc lấn chiếm ngõ chung không chấp hành yêu cầu UBND Các hộ gia đìnhđơn đề nghị UBND giải theo pháp luật Ngày 22/6/2017 Chủ tịch UBND B ban hành Quyết định số 19/QĐUBND việc tháo dỡ cơng trình xây dựng lấn chiếm lối chung với nội dung: gia đình ơng Quang phải tự tháo dỡ cơng trình xây lấn đường đất thuộc lối chung phía trước nhà ơng Nam để trả lại mặt cho lối chung Ngày 06/7/2017 Chủ tịch UBND B tiếp tục thi hành Quyết định số 32/QĐ-UBND với nội dung Quyết định số 19 ngày 22/6/2017 Nhưng gia đình ơng Quang chấp hành Ngày 02/8/2017 Chủ tịch UBND A ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND thành lập tổ cưỡng chế vi phạm lấn chiếm đất đai, với nội dung "Phá bỏ cơng trình xây lấn đường lối chung nhà ông Quang trả lại mặt cho tập thể " Ngày 22/9/2017, tổ cưỡng chế tiến hành cưỡng chế phá dỡ tường rào xây, phần tường mái cơng trình phụ trước nhà ơng Quang, mà UBND xác định xây lấn chiếm đất công theo Quyết định số 22/QĐUBND Chủ tịch UBND B Sau tổ cưỡng chế phá dỡ cơng trình xây dựng, gia đình ơng Quang khiếu nại đến UBND B UBND B tiến hành xác minh lý diện tích đất hộ ông Nam tăng thêm, xác định HTX năm 1994 cho ông sử dụng thêm số diện tích (về phía Đơng nhà ơng) nên phần diện tích tăng thêm khơng thể đồ 1990, hộ ông Quang xây dựng công trình từ lâu UBND xác định khơng có pháp lý để kết luận hộ ông Quang lấn chiếm ngõ chung Ngày 22/10/2017, UBND B có thơng báo việc "Giải đơn đề nghị xây lại tường gia đình ơng Quang" với nội dung: + Cho phép gia đình ơng Quang tự hồn chỉnh lại tường móng cũ phần cơng trình phụ bị phá dỡ + Việc hồn chỉnh lại tường kinh phí gia đình phải tự lo Ngày 07/11/2017 vào đơn đề nghị ông Quang, UBND điều chỉnh: "Cho phép gia đình ơng Quang tự hồn chỉnh lại tường móng cũ phần cơng trình phụ bị phá dỡ nội dung khác giữ ngun" Sau có định hộ ơng Quang xây lại tường rào ơng trình phụ cũ Các hộ gia đình ngõ khơng trí, tiếp tục làm đơn đề nghị UBND thành phố xem xét giải để ngõ có chiều rộng 02m theo xác định B đồ 1990 thôn A 1.2.2 Tại UBND thành phố Bắc Ninh: Sau xem xét báo cáo kết luận số 11/BC-TCT ngày 08/12/2017 tổ công tác UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định số 98/QĐ-CT ngày 15/12/2017 với nội dung " Nhất trí với báo cáo kết luận số 11/BC-TCT ngày 08/12/2017 tổ công tác " u cầu: 1.2.3 Thu hồi tồn diện tích gia đình ơng Quang thơn A, B lấn chiếm lối chung Yêu cầu gia đình ông Quang phải tự tháo dỡ toàn công trình xây dựng lấn chiếm đường trả lại chiều rộng đường theo quy hoạch là: 2m 1.2.4 Cho phép UBND B vào diện tích đất gia đình ơng Quang tính tốn điều chỉnh thu thuế sử dụng đất cho phù hợp Sau có định UBND thành phố Bắc Ninh, ơng Quang khơng trí tiếp tục làm đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Bắc Ninh 1.2.5 Tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh Căn Công văn số 352/NC-CT, ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường xem xét, kết luận trình UBND tỉnh việc giải khiếu nại gia đình ơng Quang khiếu nại theo Quyết định số 98/ QĐ-CT, ngày 15/12/2017 UBND thành phố Bắc Ninh Sau xem xét, Sở Tài ngun Mơi trường có báo cáo số 29/BC-TNMT ngày 11/01/2018 việc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh thống với Quyết định số 98/QĐ-CT ngày 15/12/2017 UBND thành phố Bắc Ninh Nay Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét, ban hành định giải khiếu nại" 1.2.6 Tại UBND tỉnh Bắc Ninh Sau xem xét báo cáo số 29/BC-TNMT, ngày 11/01/2018 Sở Tài nguyên Mơi trường, UBND tỉnh Bắc NinhQuyết định 697/QĐ-CT, ngày 27/1/2018 với nội dung sau: Thống với Quyết định số 98/QĐ-CT ngày 15/12/2017 Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh việc giải khiếu nại hộ gia đình Thơn A, B, thành phố Bắc Ninh Đây định cuối giải khiếu nại Sau có định UBND tỉnh ông Quang khiếu nại đến UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND tỉnh phúc tra lại định Ngày 28/02/2018 thành phố Bắc Ninh thi hành định tỉnh cưỡng chế tháo dỡ tường rào cơng trình phụ xây dựng trước cửa nhà ơng Quang Gia đình ơng Quang nhiều lần khiếu nại đề nghị UBND tỉnh cho phúc tra lại vụ việc Ngày 28/3/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có cơng văn số 188/NC-CT việc giao cho Chánh tra tỉnh phúc tra lại việc giải khiếu nại theo Quyết định 697/QĐ-CT ngày27/1/2018 Chủ tịch UBND tỉnh, đề xuất UBND tỉnh giải theo thẩm quyền Thực Quyết định số 52/QĐ-TT ngày 05/4/2018 Chánh tra tỉnh Bắc Ninh việc thành lập Đoàn phúc tra, tiến hành phúc tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại cơng dân: Ơng Quang thơn A, B, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh khiếu nại định 697/QĐ-CT, ngày 27/1/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh việc giải đất đai gia đình ơng Phân tích tình Đồn phúc tra tiến hành thu thập, qua xác minh sở, hồ sơ quan xem xét giải trước Đoàn phúc tra xác định kết phúc tra sau: 2.1 Mục tiêu phân tích tình Đồn phúc tra làm việc với lãnh đạo thôn A UBND B không xuất trình văn quy hoạch quy định chiều rộng ngõ chung bao nhiêu, chưa ban hành văn quy định chiều rộng ngõ chung Nghiên cứu hồ sơ tìm hiểu thực tế trước cho thấy ngõ chung hẹp hàng Cúc tần, Dâu, Dâm bụt không rộng thời điểm ngày 2.2 Cở sở lý luận Hộ ông Quang xây tường xung quanh cơng trình phụ từ năm 1997 đến năm 1999 gia đình sửa lại móng tường cũ, hộ khơng có tranh chấp sống ổn định, thơn, thừa nhận khơng có ý kiến suốt từ đến năm 2017, UBND cưỡng chế phá dỡ Sau có định UBND giải khiếu nại, hộ ông Quang xây lại tường rào cơng trình phụ cũ Ngày 28/02/2018, thành phố Bắc Ninh thi hành Quyết định tỉnh lại cưỡng chế tháo dỡ lần 2.3 Phân tích diễn biễn tình Khi có đề nghị cơng dân nguyện vọng muốn ngõ chung rộng thêm, gia đình ông Quang xây nhà làm ảnh hưởng đến việc lại công dân (mặc dù công dân đề nghị với ông Quang không ông Quang chấp thuận) cần xem xét hộ ơng Quang xây dựng có mơ mốc cũ hay khơng? Xác định ơng Quang có lấn chiếm đất cơng hay khơng để hòa giải? Nhưng ơng Trưởng khu lại xem xét đất gia đình ơng Quang khơng đúng, phương pháp xác định thiếu pháp lý, dẫn đến công dân lấy ý kiến để làm đơn đề nghị quan sau gây hậu phức tạp dẫn đến tình trạng khiếu nại kéo dài 2.3.1 Phúc tra việc giải UBND A Qua xem xét hồgiải UBND A đất đai, đối chiếu với quy định Nhà nước đặc biệt Luật đất đai năm 2013 Luật Khiếu nại 2011 văn hướng dẫn, Đoàn phúc tra xác định: Việc UBND B định giải tranh chấp lấn chiếm ngõ gia đình ơng Quang hộ khơng quy định Điều 202 Luật đất đai 2013 Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Chính phủ, ngày 15/4/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai UBND có thẩm quyền hòa giảiđơn tranh chấp đất đai 2.3.2 Phúc tra việc giải UBND B Đoàn phúc tra tiến hành xem xét chứng từ mà Tổ công tác dùng để báo cáo kết luận số 11/BC-UB, ngày 08/12/2017 tham mưu cho UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định số 98/QĐ-CT, ngày 15/12/2017 giải đơn đề nghị công dân thơn A Sau xem xét Đồn phúc tra xác định số nội dung sau: - Xem xét đồ thơn A năm 1990 tỷ lệ 1/2000: Đồn phúc tra xác định đồ chưa cấp (thơn, xã, thành phố, tỉnh) ký xác nhận, chưa có quan Nhà nước có thẩm quyền sửa, phê duyệt, cơng bố Do chưa đủ điều kiện pháp lý để kết luận hộ ông Quang lấn chiếm đất công - Xem xét sai số cho phép: Theo quy định đồ tỷ lệ 1/2000 năm 1990 có sai số cho phép cộng (trừ) 1mm đồ đạt tiêu chuẩn chất lượng đo, vẽ (bằng 2mm ngồi thực địa) Do khơng thể xác định việc lấn chiếm ngõ kết luận số 11/BC-TCT, ngày 08/12/2017 Tổ công tác làm 10 tham mưu cho UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định số 98/QĐ-CT ngày 15/12/2017 giải đơn đề nghị công dân thôn A - Văn Kết luận số 11/BC-TCT, ngày 08/12/2017 Tổ công tác không thực tế, khơng đảm bảo tính pháp lý Từ kết luận tham mưu cho UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định số 98/QĐ-CT ngày 15/12/2017 giải khiếu nại hộ gia đình Thơn A, B, thành phố Bắc Ninh công dân khơng xác, khơng đảm bảo tính pháp lý 2.3.3 Phúc tra thực định số 697/QĐ-CT, ngày 27/01/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh Sau có định Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninhđịnh số 234/QĐ-CT, ngày 04/02/2018 việc thành lập Tổ công tác đôn đốc thực định giải khiếu nại có hiệu lực tồn đọng Ngày 28/02/2018, Tổ công tác khu phố, phường tiến hành cưỡng chế tháo dỡ cơng trình xây dựng ông Quang (xây lại năm 2017) mà UBND thành phố cho xây dựng lấn chiếm ngõ chung với lý thực Quyết định Tỉnh Xử lý tình 3.1 Mục tiêu xử lý tình Qua việc phúc tra nhà ơng Quang, UBND B, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh, thấy sai phạm cấp giải dứt điểm cấp đó, tránh khiếu kiện kéo dài, làm cho dư luận nhân dân khơng tốt quyền 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, phương pháp tối ưu đề xử lý Việc giải khiếu nại đơn vị, quan nhiều bất hợp lý, chưa tuân thủ quy định pháp luật, thiếu tính khách quan nêu Với tư cách thành viên đồn phúc tra, tơi đề xuất phương án xử lý, giải tình huống; đoàn phúc tra đề nghị Chánh tra tỉnh đề xuất với UBND tỉnh Bắc Ninh biện pháp giải khiếu nại theo hướng sau: 11 3.2.1 Phương án - Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành định thay định số 697/QĐ-CT, ngày 27/01/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh việc giải khiếu nại công dân thôn A, B, thành phố Bắc Ninh báo cáo UBND thành phố Sở Tài ngun Mơi trường có điểm khơng đủ pháp lý, chưa xác, khơng phù hợp thực tiễn - Cho phép hộ ông Quang xây lại tường rào đảm bảo cho đoạn ngõ trước cửa nhà ơng có chiều rộng tối thiểu 2m Nếu địa phương có nhu cầu mở rộng thêm ngõ này, phải có quy hoạch tiến hành việc thu hồi đất theo luật đất đai văn hướng dẫn thực luật Chính phủ UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành - Giao cho UBND thành phố Bắc Ninh đạo quan chức năng, hướng dẫn hộ ông Quang làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, theo diện tích thực tế (sau xây dựng bờ rào trên) tiến hành thu thuế đất hộ phần diện tích thiếu theo quy định tổ chức hội nghị đánh giá lực, trình độ cán bộ, rút kinh nghiệm trình giải 3.2.2 Phương án - Tổ chức hội nghị hòa giải cho gia đình gia đình ơng Quang, tập trung phân tích nội dung, phương án quy hoạch mở rộng đường phương án giải phóng mặt bằng, thu hồi, đền bù phần đất nhà ơng Quang phía Đơng nào? phần đất cơng quản lý 3.2.3 Phương án Kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức gắn với đáp ứng nhu cầu lợi ích cách tổ chức họp gia đình quyền địa phương bàn phương án bồi thường, đền bù tiền đất cho nhà ông Quang để mở rộng đường theo giá đền bù quy định thời điểm 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án Phương án đảm bảo lý tình, phương án tương lai lâu dài, tốt 12 Nếu phương án không thực phương án đảm bảo tính pháp lý cao dứt điểm khiếu kiện dễ Phương án thực bên có đồng nhất, phương án khó khả thi phương án 3.4 Kiến nghị đề xuất 3.4.1 Đối với UBND B Khi giải tranh chấp đất đai UBND cấp có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận, tổ chức hội khác để hòa giải tranh chấp đất đai Kết hòa giải tranh chấp đất đai phải lập thành biên có chữ ký bên tranh chấp xác nhận UBND cấp nơi có đất Trường hợp kết hòa giải khác với trạng sử dụng đất UBND cấp chuyển kết hòa giải đến quan nhà nước có thẩm quyền để giải theo quy định quản lý đất đai 3.4.2 Đối với UBND thành phố Bắc Ninh - Khi định phải sát thực tế; - Không khả thi pháp luật 3.4.3 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh Mọi định xuống cấp phải ghi rõ ngày thực thi ngày báo cáo nên cấp giải việc, tránh cấp UBND thành phố Bắc Ninh làm sai mà không nắm được./ 13 KẾT LUẬN Cuộc sống vận động phát triển, q trình chuyển từ đất nước có tiền đề xuất phát thấp, nông nghiệp mạnh muốn nhỏ lẻ, sang kinh tế hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, chuyển đổi nhận thức hành vi pháp luật không tránh khỏi nhiều phát sinh, phải giải nhiều tình đòi hỏi phải qua nhiều cung đoạn thực hành, thấm nhuần, hình thành kỹ xử lý thục Bài tập tình mang ý nghĩa thiết thực Hiện việc giải đơn thư khiếu nại nhân dân thực tế sống nhiều bất cập, cấp quyền địa phương quan chuyên môn với có cán lực chun mơn hạn chế, giải cơng việc đơi mang tính chủ quan cá nhân, chưa vào quy định pháp luật sách Đảng Nhà nước, dẫn tới định không quy định Việc giải không gây đơn thư khiếu kiện kéo dài Do cần có biện pháp kiên việc xử lý cán tiến hành giải khiếu nại gây thiệt hại kinh tế, buộc người định phải bồi thường cho người bị thiệt hại, có tạo lòng tin nhân dân Các cấp quyền địa phương quan chuyên môn cần quan tâm đến việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật để thực tốt công tác, giải tốt yêu cầu quần chúng, góp phần vào cơng xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Trong trình thực tiểu luận, kiến thức pháp luật hạn chế khơng có điều kiện thường xun cập nhật văn pháp luật sửa đổi bổ sung, nên khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót, hạn chế, mong thầy giáo, cô giáo góp ý, bổ sung, giúp đỡ để thân hồn thành tốt nhiệm vụ khóa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo, giáo! 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam sử đổi năm 2013 Luật KN, Luật TC năm 2011 Luật đất đai năm 2013 Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 NĐ số 67/NĐ-CP năm 2012 quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành Nhà nước (Chương trình chun viên) Học viện Hành Quốc gia Các tạp chí, tài liệu có liên quan./ 15 ... cứu Giải khiếu nại việc lấn chiếm đất đai hộ gia đình thơn A, xã B, thành phố Bắc Ninh năm 2018 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Các hộ gia đình thôn A, xã B, thành phố Bắc Ninh - Trưởng thôn, xã B, thành. .. sau: Thống với Quyết định số 98/QĐ-CT ngày 15/12/2017 Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh việc giải khiếu nại hộ gia đình Thơn A, xã B, thành phố Bắc Ninh Đây định cuối giải khiếu nại Sau có định... qua học tập trường, tơi chọn trình bày cách xử lý tình giả định: "Giải khiếu nại việc lấn chiếm đất đai hộ gia đình thơn A, Xã B, thành phố Bắc Ninh năm 2018 làm tập tình kết thúc chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận CV QLNN giải quyết đơn khiếu nại về việc lấn chiếm đất đai của các hộ gia đình tại thôn a, xã b, thành phố bắc ninh năm 2018, Tiểu luận CV QLNN giải quyết đơn khiếu nại về việc lấn chiếm đất đai của các hộ gia đình tại thôn a, xã b, thành phố bắc ninh năm 2018

Từ khóa liên quan