Tiểu luận chuyên viên QLNN giải quyết vướng mắc trong tiêu thụ nông sản sau thu hoạch của nông dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh vụ đông năm 2019

22 126 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:19

giải quyết vướng mắc trong tiêu thụ nông sản sau thu hoạch của nông dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh vụ đông năm 2019 giải quyết vướng mắc trong tiêu thụ nông sản sau thu hoạch của nông dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh vụ đông năm 2019 giải quyết vướng mắc trong tiêu thụ nông sản sau thu hoạch của nông dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh vụ đông năm 2019 PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU Nhận thức chung Khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên nhằm cung cấp cho người học kiến thức quản lý nhà nước, giúp người học nâng cao ý thức, trách nhiệm cơng vụ, góp phần triển khai văn quản lý nhà nước cách hiệu quả, đồng thời giúp học viên nâng cao lực kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Phát triển lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định đáp ứng yêu cầu cải cách hành nhà nước Nội dung khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa năm 2018 gồm phần với 16 chuyên đề: Phần I: Kiến thức chung - Chuyên đề 1: Nhà nước hệ thống trị - Chuyên đề 2: Tổ chức máy hành hà nước - Chun đề 3: Cơng vụ, công chức - Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ - Chuyên đề 5: Thủ tục hành nhà nước - Chuyên đề 6: Quản lý tài quan hành nhà nước - Chuyên đề 7: Hệ trống thơng tin quản lý hành nhà nước - Chuyên đề 8: Cải cách hành nhà nước Phần II: Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành lãnh thổ - Chuyên đề 9: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành lãnh thổ Phần III: Kỹ - Chuyên đề 10: Quản lý thời gian - Chuyên đề 11: Kỹ giao tiếp - Chuyên đề 12: Quản lý hồ sơ - Chuyên đề 13: Kỹ làm việc nhóm - Chuyên đề 14: Kỹ soạn thảo văn - Chuyên đề 15: Kỹ viết báo cáo - Chuyên đề 16: Kỹ thu thập xử lý thông tin Trong chuyên đề học tập trên, thấy tâm đắc với nội dung chuyên đề 4: Đạo đức công vụ Trong Hội nghị Trung ương khóa XI đánh giá, bên cạnh đa số cán bộ, đảng viên, công chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, nhân dân tin tưởng, “một phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vơ ngun tắc” Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “những người cơng sở có nhiều quyền hành Nếu khơng giữ cần, kiệm, liêm, dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt dân” Vì vậy, nâng cao đạo đức công vụ không công việc thường xuyên thân đội ngũ công chức mà trách nhiệm chủ thể quản lý công chức Về chất, đạo đức công vụ đạo đức thực thi công vụ công chức, bao gồm hệ thống nguyên tắc, chuẩn mực dùng để điều chỉnh mối quan hệ đội ngũ công chức với tổ chức, công dân, thể lương tâm trách nhiệm lợi ích chung, ý thức việc cần phải làm mong muốn làm lợi ích chung 2 Lý chọn tình Nền nơng nghiệp Việt Nam có lợi cạnh tranh điều kiện tự nhiên thuận lợi chi phí nhân công thấp lợi ngày giảm điều kiện cạnh tranh thương mại toàn cầu Những hạn chế sản phẩm sản xuất khơng tiêu thụ được, tình trạng mùa giá, vụ thừa hàng làm ảnh hưởng lớn đến giá trị sản xuất nông nghiệp đời sống nhân dân Nguyên nhân quy hoạch sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ nơng sản nhiều hạn chế, bảo quản nông sản sau thu hoạch chưa quan tâm mức, sản xuất manh mún chưa hình thành thói quen sản xuất theo chế thị trường Để khắc phục tồn tỉnh Bắc Ninh nói chung huyện Yên Phong nói riêng có nhiều sách hỗ trợ cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản nghiên cứu áp dụng tiến kỹ thuật thúc đẩy phát triển sản xuất nơng nghiệp, nâng cao giá trị nơng sản góp phần vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Tuy nhiên, nhìn nhận, đánh giá lĩnh vực nông nghiệp năm qua hạn chế, tình trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, hiệu thấp, tiêu thụ nơng sản thụ động phụ thuộc nhiều vào thị trường, tượng dư thừa cục nơng sản vụ gây ảnh hưởng đến đời sống người sản xuất, tạo dư luận không tốt nhân dân quan quản lý Nhà nước Xuất phát từ nhận thức tình cụ thể diễn địa bàn huyện, phạm vi tiểu luận cuối khóa, tơi xin chọn tình huống: “Giải vướng mắc tiêu thụ nông sản sau thu hoạch nông dân huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh vụ đông năm 2015” 3 Mục đích nghiên cứu: Giải quyêt tình nêu giúp cho lãnh đạo quan có thêm lựa chọn việc xây dựng kế hoạch giải khó khăn việc tìm đầu cho nông sản sau thu hoạch Đề xuất giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân sau thu hoạch đạt hiệu quả, theo hợp đồng kinh tế theo chế thị trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: Đây tình xảy thực hợp đồng cung cấp nông sản cho nhà máy A vụ đông năm 2014 không thống chất lượng số lượng nông sản bên dẫn đến ứ động nông sản sau thu hoạch - Phạm vi: Trên địa bàn huyện Yên Phong Kết cấu tiểu luận: Tiểu luận gồm có phần chính: - Phần thứ nhất: Mở đầu Nhận thức chung Lý chọn tình Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu tiểu luận - Phần thứ hai: Giải vấn đề Mơ tả tình Phân tích tình Xử lý tình - Phần thứ ba: Kết luận PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mơ tả tình 1.1 Hồn cảnh xảy tình Từ năm 2010, hàng năm Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Yên Phong có làm trọng tài ký hợp đồng sản xuất nông sản làm nguyên liệu chế biến nông dân số xã địa bàn huyện có thói quen sản xuất tốt với nhà máy A Năm 2015 đến vụ thu hoạch sản phẩm không thống chất lượng số lượng nông sản nên nhà máy A không nhập nông sản cho nông dân gây xúc, hiểu lầm nhân dân Nhân dân cử đại diện báo cáo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện ngày không tiêu thụ sản phẩm trở sản phẩm vây nhà máy A ủy ban nhân dân huyện Yên Phong Trước tình hình để giải nơng sản cho nơng dân giữ uy tín với nhà máy A, Phòng Nơng nghệp & PTNT huyện báo cáo UBND huyện tập trung toàn lực nhà máy, nơng dân giải quyết, tháo gỡ khó khăn Diễn biến tình Như hàng năm tháng năm 2015 Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện n Phong có làm trọng tài ký hợp đồng sản xuất nông sản làm nguyên liệu chế biến nông dân số xã địa bàn huyện có thói quen sản xuất tốt với nhà máy A điều khoản hợp đồng hai bên thỏa thuận ký sau: Bên nhà máy A: Cung cấp giống sản xuất cho nơng dân đảm bảo chất lượng, cung cấp quy trình kỹ thuật cho nông dân trước trồng, cử cán đạo kỹ thuật Thu mua sản phẩm đạt tiêu chuẩn nơng dân diện tích nhà máy A cung ứng giống theo lượng quy định tối đa 10 thương phẩm giống Giá sàn thu mua là: 6.100 đ/kg Nếu giá thị trường thời điểm thu mua thấp giá sàn thu mua theo giá sàn Nếu giá thị trường thời điểm thu mua cao giá sàn bàn bạc thống lại điều chỉnh giá thu mua Chịu trách nhiệm vận chuyển, bốc vác sản phẩm nơi tập kết sản phẩm nông dân trả tiền mua sản phẩm chậm sau 10 ngày kể từ ngày thu mua sản phẩm Tiêu chuẩn chất lượng khoai tây thương phẩm thu mua sau: Đường kính củ từ 4,8 - 9cm; Củ không bị nứt, không rỗng ruột, không mọc mầm; Vỏ củ không bị xanh, bị sẹo; không sâu bệnh; không thối hỏng Bên nông dân (Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đại diện ký hợp đồng): Chuẩn bị đất, phân bón, cơng lao động, Thực nghiêm chỉnh theo quy trình kỹ thuật trồng nhà máy A hướng dẫn, Hoàn lại cho nhà máy A sản phẩm tương ứng với số giống ứng với tỷ lệ: 1kg giống ứng trả 3kg nông sản thương phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng thỏa thuận trên, Bán lại sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng thỏa thuận cho nhà máy A, Tập kết sản phẩm điểm tập trung thuận tiện cho xe trọng tải lớn 20 vào bốc hàng, Chịu trách nhiệm nhà máy A kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Khi sản phẩm kho nhà máy, phát thêm lơ sản phẩm hộ gia đình trà trộn sản phẩm khơng đạt tiêu chuẩn vào lơ sản phẩm bị trả lại cho hộ gia đình khơng tốn Điều khoản chung: Nếu thời tiết, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến suất hai bên bàn bạc cụ thể, thống phương án toán hợp lý Hợp đồng hai bên ký kết, đến tháng 9, 10 nông dân nhận 50 giống nhà máy A để sản xuất nguyên liệu bán cho nhà máy Chất lượng giống đảm bảo cộng với cần cù chịu khó nơng dân khiến sinh trưởng, phát triển tốt Đến cuối vụ đông năm 2015 theo hợp đồng ký kết nhà máy A với địa phương thống kế hoạch thu mua sản phẩm cho nông dân sau: Mỗi xã nhà máy A nhập hàng ngày theo lịch cụ thể, có cán kỹ thuật nhà máy, cán Phòng Nơng nghiệp hướng dẫn chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hộ nông dân lịch nhập sản phẩm nhà máy xây dựng kế hoạch thu hoạch tập kết sản phẩm đảm bảo chất lượng, kích cỡ điểm theo hợp đồng ký Nhà máy có kế hoạch thu mua sản phẩm đảm bảo chất lượng nhà máy cấp giống Hợp tác xã chịu trách nhiệm tổ chức họp dân thông báo kế hoạch thu mua chịu trách nhiệm số lượng, chất lượng sản phẩm bán cho nhà máy Khi thu hoạch sản phẩm nảy sinh tình ảnh hưởng thị trường mùa giá Giá sản phẩm thị trường khoảng 5.000 đ/kg tiêu thụ sản phẩm khó khăn Nhà máy A thu 500 sản phẩm theo hợp đồng với giá 6.300 đ/kg, nơng dân thu hoạch khoảng 900 sản phẩm Trước tình hình nơng dân tự động thu hoạch sản phẩm không bán cho thị trường, nông dân tập kết ạt không theo kế hoạch Nhà máy A đề nghị nông dân cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng theo hợp đồng ký, thu sản phẩm theo kế hoạch nông dân trà trộn sản phẩm không đảm bảo chất lượng có hướng dẫn HTX dịch vụ nơng nghiệp Khi lãnh đạo nhà máy kiểm tra ngẫu nhiên sản phẩm khoảng 30% sản phẩm tập kết có đường kính nhỏ, nứt, sẹo, xanh vỏ, chầy vỏ, không đảm bảo tiêu chuẩn điều khoản hợp đồng ký kết Nhà máy A không nhập hàng cho nông dân yêu cầu nông dân chọn lại sản phẩm Với nơng dân lợi ích kinh tế nên nông dân muốn bán hết sản phẩm cho nhà máy A sản phẩm vượt kế hoạch dân tự để giống (vì nơng dân khơng bán sản phẩm thị trường) sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn Nhà máy A chịu áp lực từ việc thừa sản phẩm, khơng bố trí kho bảo quản, nhân lực theo lượng sản phẩm dân thu hoạch hiệu kinh tế (giá sàn thu mua cao giá thị trường) không muốn nhập sản phẩm nông dân Sản phẩm nông dân đến ngày thứ chưa nhập vào nhà máy, nông dân ùn ùn kéo sản phẩm đến nơi tập kết tạo khung cảnh hỗn độn Nông dân cho nhà máy gây khó khăn để khơng thu mua sản phẩm nông dân, dùng tư thương để ép giá nông dân Cán nhà máy A rút hướng dẫn, kiểm tra đến lần thứ hai sản phẩm dân chọn lọc không đảm bảo tiêu chuẩn Vài trăm nơng sản chất đầy khu văn hóa, đường làng khơng bán khơng tìm thỏa thuận chung nhà máy A thực thu sản phẩm theo hợp đồng, nơng dân muốn nhà máy thu sản phẩm theo cách chín bỏ làm mười Mặt khác, ảnh hưởng thời tiết kết hợp nông sản không bảo quản tốt, chọn lọc nhiều lần bắt đầu giảm chất lượng có nguy thối khơng chuyển chế biến, bảo quản kho lạnh Nhận định trước tình hình thừa sản phẩm nơng dân thu hoạch khơng bán Phòng Nơng nghiệp & PTNT liên hệ với nhiều đơn vị chế biến, thương nái thu mua tham mưu lãnh đạo huyện đàm phán lãnh đạo nhà máy A thu mua hết sản phẩm cho nơng dân nhà máy A đóng địa bàn huyện Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện kết nối đàm phán hai bên khơng tìm thỏa thuận chung Mặc dù có định lãnh đạo nhà máy A thu mua cho Yên Phong 800 khoai tây thương phẩm không nhập vào nhà máy nhà máy A chưa bố trí kho bảo quản nhân dân khơng lọc lại sản phẩm đạt tiêu chuẩn hợp đồng ký Nhận báo cáo đại diện người dân ngày không tiêu thụ sản phẩm nơng dân chở sản phẩm vây nhà máy A Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong Trước tình hình đó, Phòng Nơng nghiệp &PTNT huyện phải tìm cách giải vướng mắc để tiêu thụ nơng sản cho nơng dân giữ uy tín với nhà máy A Phân tích tình 2.1 Mục tiêu phân tích tình Đây tình dễ xảy hoạt động quản lý lĩnh vực nông nghiệp Đối tượng người nông dân có trình độ thấp so với xã hội Nơng dân tham gia vào hoạt động kinh tế tự phát, manh mún, tính làng xã, vơ kỷ luật, dễ phá bỏ Không đối tượng khác nông dân tham gia hoạt động kinh tế đặc biệt sản xuất, tiêu thụ nông sản tập trung cần quan quản lý tư vấn làm trọng tài nơng dân doanh nghiệp, với đặc tính nơng dân doanh nghiệp chưa tin tưởng không dám mạo hiểm ký hợp đồng kinh tế trực tiếp Nghiên cứu tình cách thấu đáo giúp cho người quản lý doanh nghiệp người trực tiếp làm lĩnh vực hiểu rõ vấn đề đối tượng quản lý đối tác làm việc nông dân, giải vấn đề liên quan lĩnh vực ngồi sở pháp lý phải vận dụng điều kiện thực tế, đặc thù đối tượng sở Giải tốt vấn đề góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo thói quen sản xuất theo chế thị trường, tăng sức cạnh tranh nông sản trước thềm mở cửa khu vực kinh tế chung Asean 2.2 Cơ sở lý luận Để giải vướng mắc nghiên cứu văn pháp lý liên kết quản lý, sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm sau: - Quyết định 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 thủ tướng phủ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; - Chỉ thị số 1965/CT-BNN-TT, ngày 13/6/2013 nông nghiệp việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nơng sản theo mơ hình “cánh đồng mẫu lớn”; - Quyết định số 318/2014/QĐ-UBND, ngày 08/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 - 2020 địa bàn tỉnh Bắc Ninh” 2.3 Phân tích tình huống: 2.3.1 Nguyên nhân: * Nguyên nhân khách quan: - Do gắn kết chuỗi giá trị sản xuất nông sản từ nguyên liệu chưa đủ mạnh, lợi nhuận phân bổ chưa hợp lý nhà máy nông dân Nông dân đối tượng phải chịu nhiều rủi ro q trình sản xuất - Các sách hỗ trợ người nông dân liên kết nhà chưa hiệu thực thực tế nhiều bất cập Chưa có kế hoạch tổng thể phát triển vùng quy hoạch từ sản xuất nguyên liệu gắn với chế biến tiêu thụ nơng sản - Chưa có sách hỗ trợ, bảo hộ nông sản nhà nước trách nhiệm chia xẻ rủi ro doanh nghiệp với nông dân 10 - Nông sản thời gian để lưu sau thu hoạch ngắn, phụ thuộc nhiều vào yếu tố bảo quản sau thu hoạch, hệ thống phân phối đơn lẻ, cá thể, tự phát chủ yếu dẫn đến hình trạng mùa giá, nơng sản khó bán vụ * Ngun nhân chủ quan: - Do thói quen sản xuất manh mún, tự phát đại phận nông dân chưa thay đổi, nông dân chậm đổi chưa thích ứng với kinh tế thị trường không tuân theo quy luật kinh tế thị trường - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên gây bị động cho nông dân doanh nghiệp khó xây dựng kế hoạch xác cho việc thu mua, chế biến, bảo quản nông sản - Nhà máy A nhà máy 100% vốn nước hoạt động kinh tế tuân thủ theo hợp đồng kinh tế thị trường, nên chưa tìm tiếng nói chung giải vướng mắc phát sinh 2.3.2 Hậu Nếu không thận trọng việc xử lý tình này, xảy hậu sau: * Trường hợp nhà máy làm theo hợp đồng: Nông dân không bán sản phẩm gây thiệt hại kinh tế cho người dân làm ổn định nhân dân; giảm lòng tin nhân dân với Đảng, Nhà nước ta Nông dân bỏ ruộng, lượng lớn nơng sản bị đổ đường gây lãng phí; ô nhiễm môi trường tạo dư luận không tốt cho xã hội hình ảnh nhà máy A * Trường hợp nhà máy mua sản phẩm theo đề nghị nông dân: Nhà máy tiếp tục bị thiệt hại kinh tế khó trì sản xuất kinh doanh, nơng dân trì hình thức sản xuất liên kết cũ không đáp ứng phát triển kinh tế thị trường số phần tử lợi dụng yêu sách doanh nghiệp, không tuân thủ hợp đồng kinh tế, gây khó khăn cho quan quản lý 11 Khó tìm đối tác liên kết với nông dân năm Không nâng cao tính cạnh tranh thúc đẩy sản xuất Xử lý tình 3.1 Mục tiêu xử lý tình Giải tình theo hướng nơng dân bán sản phẩm, nâng cao hiểu biết nhân dân kinh tế thị trường thích ứng với kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập Giữ uy tín với nhà máy A, giúp nhà máy phần hiểu đặc trưng nông dân Việt Nam để có hợp tác kinh tế phù hợp Qua việc rút học kinh nghiệm chung đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ thuật sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, tình hình hội nhập tới nông dân; kỹ quản lý sản xuất, kinh doanh hợp tác xã nhằm nâng cao hiểu biết, khả thích ứng nơng dân, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp giai đoạn 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử lý tình 3.2.1 Các phương án xử lý tình Sau nhận đề nghị dân họp ban Lãnh đạo Phòng đưa ba phương án: 3.2.1.1 Phương án thứ nhất: Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị nhà máy hỗ trợ cách mua hết sản phẩm nông dân sản xuất theo đề nghị nơng dân nhà máy đóng địa bàn huyện để trì vùng nguyên liệu hỗ trợ phần hụt giá sản phẩm dân tự để giống * Mặt mạnh: Phương án không gây thiệt hại kinh tế cho nhân dân, nông dân yên tâm tiếp tục đầu tư sản xuất, ổn định vùng nguyên liệu, tin tưởng tuyệt đối vào quan quản lý nhà máy A 12 * Mặt yếu: - Thiệt hại kinh tế cho nhà máy A huyện nhiều ngân sách - Nơng dân khơng có ý thức tuân thủ hợp đồng thích ứng với kinh tế thị trường năm - Mất uy tín hợp tác kinh tế xu mở cửa hội nhập 3.2.1.2 Phương án thứ hai: Yêu cầu nông dân tuân thủ hợp đồng kinh tế ký, việc giải thuộc trách nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhà máy * Mặt mạnh: - Giữ uy tín với nhà máy - Nâng cao ý thức, trách nhiệm nông dân hợp tác kinh tế * Mặt yếu: - Thiệt hại kinh tế cho nhân dân ô nhễm môi trường, gây ổn định nông dân - Nông dân không tiếp tục sản xuất vùng nguyên liệu 3.2.1.3 Phương án thứ ba: - Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị nhà máy mua hết sản phẩm đảm bảo chất lượng cho nhân dân - Làm việc nhà máy A phân tích nguyên nhân người dân không hợp tác để đề nghị phương án phối hợp - Tổ chức họp dân phân tích nguyên nhân sản phẩm chưa bán được, yêu cầu nhân dân chọn lại sản phẩm bán sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho nhà máy - Tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, tình hình hội nhập, kỹ quản lý sản xuất, kinh doanh * Mặt mạnh: 13 Phương án bảo đảm mặt mạnh tránh mặt yếu phương án phương án hai 3.2.2 Lựa chọn phương án tối ưu Qua phân tích mặt mạnh, mặt yếu phương án ta thấy: Nếu lựa chọn phương án thứ thiệt hại kinh tế cho nhà máy, tăng chi phí ngân sách, khơng tạo ý thức tuân thủ hợp đồng kinh tế nông dân nơng dân khó cạnh tranh, hòa nhập kinh tế mở cửa hội nhập, uy tin với đối tác kinh tế Nếu chọn phương án thứ hai nông dân thiệt hại kinh tế, nông dân bỏ ruộng, không đầu tư sản xuất, vùng nguyên liệu, tạo ổn định nhân dân Mặt khác nông sản không bán nông dân đổ gây ô nhiễm mơi trường, tạo hình ảnh khơng tốt xã hội, giảm lòng tin nhân dân với quan quản lý Chỉ có phương án thứ ba giải tình xảy nêu Đây coi phương án tối ưu, đáp ứng nhiều mục tiêu đề ra, có tính khả thi cao Vừa tiêu thụ nông sản cho nông dân, vừa giữ uy tín với nhà máy, tìm tiếng nói chung người dân doanh nghiệp, tạo hiệu thực liên kết nhà, thúc đẩy sản xuất phát triển 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án để xử lý tình Sau nhận báo cáo đại diện nông dân, Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện báo cáo UBND huyện, đề nghị UBND huyện làm việc với lành đạo nhà máy A tham mưu thành lập tổ công tác gồm thành phần Lãnh đạo, cán Phòng Nơng nghiệp &PTNT, cán Trạm Khuyến nông huyện Nhận báo cáo Phòng Nơng nghiệp, UBND huyện làm việc với lãnh đạo nhà máy A tiếp tục có văn đề nghị nhà máy thu mua toàn nông sản nông dân thu hoạch đảm bảo tiêu chuẩn 14 Tình cần giải tổ công tác tập trung họp thống triển khai nhiệm vụ: Một là, với chức Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện đàm phán đề nghị nhà máy A đóng địa bàn tạo điều kiện thu mua hết sản phẩm nông dân thu hoạch không để hỏng, thối sản phẩm xếp nhân lực tiếp tục thu mua sản phẩm theo kế hoạch Hai là, tổ công tác phối hợp với UBND xã, Ban quản lý hợp tác xã tổ chức họp dân, giải thích rõ cho nơng dân khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm để nông dân hợp tác đạo nhân dân ngừng thu hoạch đợi kế hoạch tiếp nhà máy A Giải vấn đề Tổ cơng tác Phòng Nơng nghiệp &PTNT chủ trì làm việc với bên Với nhà máy A: Phòng Nơng nghiệp & PTNT với vai trò quan chuyên môn, trọng tài làm việc với giám đốc nguyên liệu, phụ trách vùng nguyên liệu nhà máy Trong q trình làm việc Phòng phân tích cho nhà máy lý nông dân phản ứng không hợp tác vì: - Vụ đơng từ 2010 đến giá nông sản nông dân bán cho nhà máy thường điều chỉnh tăng so với hợp đồng ký giá nơng sản ngồi thị trường cao giá hợp đồng - Để trì vùng ngun liệu, khuyến khích người nông dân sản xuất từ 2010 đến nhà máy A mua tồn sản phẩm nơng dân sản xuất kể sản phẩm nông dân tự để giống Nhà máy chưa có rõ ràng từ đầu vụ mua hay không mua sản phẩm nông dân tự để giống Nhà máy đóng địa bàn nên tạo điều kiện khẩn chương thu mua toàn sản phẩm đạt tiêu chuẩn nông dân thu hoạch, tránh để sản phẩm nông dân sản xuất không bán bị thối, hỏng ảnh hưởng đến việc trì vùng 15 nguyên liệu cho năm Thế mạnh Yên Phong nguyên liệu dùng cho chế biến đạt sản phẩm cao so vùng khác vị trí gần nhà máy tiện cho đạo giảm chi phí vận chuyển Mặc dù nhà máy thực theo hợp đồng nông dân cần thay đổi dần để nơng dân thích nghi vào quỹ đạo Thu nhập nông dân chủ yếu bán sản phẩm nông nghiệp, không bán sản phẩm nông dân không sản xuất vụ vùng nguyên liệu mà năm qua nhà máy Phòng Nơng nghiệp &PTNT tạo dựng Nhà máy không thu sản phẩm số nơng dân khơng bình tĩnh chở khoai thối xuống chút quây xung quanh nhà máy gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín nhà máy Đề nghị nhà máy tiếp tục cử cán kỹ thuật hướng dẫn nơng dân chọn lọc, Phòng Nơng nghiệp &PTNT đảm bảo sản phẩm nông dân thu hoạch chọn lọc lại ngày xong bán cho nhà máy Hai bên trí làm biên trách nhiệm Với nông dân: Tổ công tác phối hợp với UBND xã, Ban quản lý hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tiếp tục tổ chức họp dân Tại họp tổ cơng tác phân tích, giải thích cho nông dân lý kiến nhà máy A không mua sản phẩm nông dân thu hoạch: - Cán kỹ thuật nhà máy yêu cầu chọn lại sản phẩm nhiều lần khơng phải gây khó khăn cho nông dân mà yêu cầu nông dân bán lại cho sản phẩm đảm bảo chất lượng theo hợp đồng ký Nông dân ta chưa tuân thủ hợp đồng trà trộn sản phẩm không đảm bảo chất lượng, sản xuất công nghiệp theo dây truyền đại sử dụng sản phẩm không đồng đều, chất lượng Nhà máy tiếp tục thu hết số sản phẩm dân thu hoạch giảm chất lượng để dài ngày chọn nhiều lần ưu đãi, tạo điều kiện Nếu theo hợp đồng kinh tế nhà máy khơng mua sản phẩm nơng dân 16 Số sản phẩm dư thừa lại Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tiếp tục đề nghị nhà máy thu mua liên hệ tư thương Nếu nơng dân khơng hợp tác nhà máy khó tìm được đối tác tiêu thụ sản phẩm lớn, ổn định giai đoạn nhà máy A Tổ công tác yêu cầu địa phương khẩn chương đạo nông dân lọc lại sản phẩm thu hoạch ngày để bán cho nhà máy Sản phẩm lại đạo thu hoạch theo kế hoạch thu mua Công ty tránh thu tự gây ùn tắc sản phẩm chí khơng bán Các bên tham gia thống ký cam kết Tổ công tác phân công cán tiếp tục nhà máy bám sát sở, hướng dẫn nông dân thu hoạch bán sản phẩm cho nhà máy A Cơ quan quản lý giúp nông dân nhà máy tìm tiếng nói chung Sau vài ngày với phối hợp tốt nhà máy A, nông dân bán hết số khoai thương phẩm đạt chất lượng cho nhà máy A số tư thương lái Sau vướng mắc tiêu thụ nông sản cho nông dân sau thu hoạch vụ đông năm 2015 giải Vấn đề đặt với nhà quản lý giải với thực trạng khó khăn tiêu thụ nông sản sau thu hoạch cho nông dân Làm để giải triệt để tình trạng mùa giá Khi có hợp đồng tiêu thụ lại gặp khó khăn việc tuân thủ hợp đồng, tuân thủ sản xuất theo chế thị trường 3.4 Khuyến nghị đề xuất Thực đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa xu hướng hội nhập kinh tế khu vực giới, việc nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp bệ đỡ cho kinh tế đất nước Trong năm qua lĩnh vực nơng nghiệp góp phần giữ cho kinh tế đất nước đứng vững Để nông nghiệp nước ta phát triển xứng với tiềm lợi liên kết sản xuất tiêu thụ nơng sản yếu tố định 17 thành công Qua diễn biến tình đưa phương án xử lý để có kết tốt nhất, xin đề xuất số nội dung sau: Tầm vĩ mô - Xây quy hoạch tổng sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ chế biến Quy hoạch, kế hoạch nơng nghiệp phải chuẩn xác, phải có tầm nhìn xa để đảm bảo phát triển bền vững - Chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân phải mạnh mẽ hơn, rõ ràng tập trung Có sách khuyến khích, ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt khâu chế biến tiêu thụ nông sản - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển nơng nghiệp bền vững hiệu Có sách đào tạo, trang bị cơng nghệ, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiểu biết, kinh doanh, quản trị cho người nông dân Cấp tỉnh, thành phố - Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao kiến thức lực quản lý cán lãnh đạo, lực chuyên môn, kỹ xử lý đội ngũ cán công chức lĩnh vực - Xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ, chế biến Có sách ưu đãi, kêu gọi tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao - Tiếp tục có sách hộ trợ nơng nghiệp hạ tầng nông thôn năm Cấp sở - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho nơng dân chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước Đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức 18 quản trị doanh nghiệp cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tăng cường tập huấn cho nơng dân sản xuất hàng hóa, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp - Triển khai kịp thời sách hỗ trợ với người nơng dân lĩnh vực nông nghiệp - Quản lý linh hoạt, phải chớp thời cơ, tạo thuận lợi cho nông dân, tránh tình trạng mùa giá sản xuất sản phẩm khơng tiêu thụ Giải tình quản lý Nhà nước lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt kết nối tìm đầu cho nơng sản phức tạp thường xuyên Nông dân với trình độ nhận thức hạn chế khả thích ứng với biến đổi kinh tế thị trường Các quan chức vừa quản lý, vừa giúp đỡ, vừa kết nối để nông dân có hội phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Qua xử lý tình “Giải vướng mắc tiêu thụ nơng sản sau thu hoạch nông dân huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh vụ đông năm 2015” cho thấy công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp vấn 19 đề phức tạp nhạy cảm Người quản lý, làm việc lĩnh vực nông nghiệp phải hiểu đối tượng quản lý sâu nắm sát sở Sự việc đưa tới xuất tình diễn phần lực điều hành sản xuất kinh doanh ban quản lý hợp tác xã yếu, hiểu biết nơng dân sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường hạn chế; lợi nhuận sản xuất nơng nghiệp thấp, phụ thuộc nhiều vào điều kiện ngoại cảnh Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp rủi ro cao, khó xây dựng kế hoạch sản xuất xác tính chủ động khơng cao Quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước lĩnh vực nơng nghiệp nói riêng hệ thống động phức tạp, khơng đơn sử dụng sức mạnh pháp luật để giải công việc mà quan quản lý phải trọng tài hòa giải, nơi tin cậy để người nơng dân doanh nghiệp tìm tiếng nói chung Chính vậy, việc bồi dưỡng kiến thức quản lý hành nhà nước với cán bộ, cơng chức, viên chức ngành nông nghiệp nhiệm vụ cấp bách quan trọng Trên kiến thức mà thu nhận trình học tập làm việc, đưa đánh giá, xử lý tình quản lý nhà nước Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô để nâng cao kiến thức nhận thức Xin trân trọng cảm ơn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 Quyết định 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 thủ tướng phủ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Chỉ thị số 1965/CT-BNN-TT, ngày 13/6/2013 nông nghiệp việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn”; Quyết định số 318/2014/QĐ-UBND, ngày 08/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 - 2020 địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên I, II Nhà xuất Bách khoa Hà nội, năm 2017 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU .1 21 22 ... bàn huyện, phạm vi tiểu luận cuối khóa, tơi xin chọn tình huống: Giải vướng mắc tiêu thụ nông sản sau thu hoạch nông dân huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh vụ đông năm 2015” 3 Mục đích nghiên cứu: Giải. .. Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Qua xử lý tình Giải vướng mắc tiêu thụ nông sản sau thu hoạch nông dân huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh vụ đông năm. .. tiêu thụ nông sản cho nông dân sau thu hoạch vụ đông năm 2015 giải Vấn đề đặt với nhà quản lý giải với thực trạng khó khăn tiêu thụ nông sản sau thu hoạch cho nông dân Làm để giải triệt để tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận chuyên viên QLNN giải quyết vướng mắc trong tiêu thụ nông sản sau thu hoạch của nông dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh vụ đông năm 2019, Tiểu luận chuyên viên QLNN giải quyết vướng mắc trong tiêu thụ nông sản sau thu hoạch của nông dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh vụ đông năm 2019, PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU

Từ khóa liên quan