Tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước Xử lý tình huống xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với chủ nhà hàng thuộc huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh

21 113 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:17

Xử lý tình huống xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với chủ nhà hàng thuộc huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh Tên tình huống: "Xử lý tình xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm chủ nhà hàng thuộc huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh" MỤC LỤC I PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Nhận thức chung 2.Lý chọn tình huống, mục đích nghiên cứu 3.Đố tượng, phạm vi nghiên cứu, kết cấu tiểu luận II.PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .3 1.MƠ TẢ TÌNH HUỐNG 2.PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu .4 phân tích tình 2.2 Ngun nhân tình .5 2.3 Hậu tình .6 3.XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1Mục tiêu xử lý tình 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án tối ưu để xử lý tình .8 3.2.1 Một số phương án giải 3.2.2 Lựa chọn phương án tối ưu 12 3.4 Kiến nghị đề xuất 15 III PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN .18 TÀI LIỆU THAM KHẢO .20 I.PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ Nhận thức chung Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nằm chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Qua chuyên đề thầy, cô giáo truyền tải, thân nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước Để đạt hiệu cao công tác quản lý, cần phải nhạy bén, cập nhật kịp thời nắm văn quy phạm pháp luật, văn Luật văn hành nhà nước; vận dụng sáng tạo, linh hoạt với thực tiễn sống để giải vấn đề liên quan đến nhiệm vụ giao Lý chọn tình huống, mục đích nghiên cứu Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế đặc biệt ngành du lịch nhu cầu phát triển nhanh lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống Trên địa bàn huyện ngày xuất nhiều quán ăn, nhà hàng, sở kinh doanh thức ăn đường phố đáp ứng nhu cầu ăn uống nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh phát triển khó khăn thách thức đặt ra, khó khăn việc quản lý lĩnh vực liên quan đến an toàn thực phẩm, đến kinh doanh hàng hóa thực phẩm Trước phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp thực phẩm tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm trước mục tiêu lợi nhuận chạy theo đồng tiền mà khơng màng đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng Được quan tâm Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đạo sát lãnh đạo Huyện ủy, HĐND & UBND huyện Quế Võ Ban, ngành có liên quan có động thái tích cực để kiểm sốt tình hình an toàn thực phẩm địa bàn huyện Tuy nhiên, tình trạng sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khơng đảm bảo an tồn thực phẩm hoạt động, nhiều sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, loại phẩm màu, đường hóa học bị lạm dụng pha chế nước giải khát, sản xuất bánh kẹo, chế biến thức ăn sẵn thịt quay, giò chả, mai… gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe đời sống nhân dân địa bàn huyện Đứng trước thực trạng đó, đòi hỏi cấp, ngành chức có liên quan phải tăng cường công tác quản lý nhà nước an tồn thực phẩm, tìm giải pháp để giải vấn đề cách hiệu góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tốt Là cán công tác huyện Quế Võ, quan tâm chọn đề tài: “Xử lý tình xử phạt vi phạm hành an toàn thực phẩm chủ nhà hàng thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài tiểu luận cuối khóa lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 1, năm 2018 Nhằm phân tích tình để tìm lựa chọn phương án tối ưu để giải công việc cách kịp thời, hiệu quả, quy định, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, kết cấu tiểu luận Phạm vi đề tài nghiên cứu tình kiểm tra xử phạt vi phạm hành kinh doanh dịch vụ ăn uống ông Nguyễn Văn Hiển – chủ nhà hàng Hương Biển thuộc TT Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Nội dung đề tài bao gồm phần: phần đặt vấn đề, phần giải vấn đề phần kết luận Với kiến thức tiếp thu thời gian học tập lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 1, năm 2018 cộng với kinh nghiệm thực tế công tác, nghiên cứu đưa phương án giải cho tình Tuy nhiên điều kiện thời gian ngắn bị ảnh hưởng công việc thực tế nên q trình thực tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý chân thành quý Thầy, Cô bạn học viên lớp để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! II PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Ngày 16 tháng năm 2017, nhận thông tin phán ánh công dân (công dân xin phép khơng nói tên mình) đến số điện thoại 0222.635.496 phòng Y tế huyện Quế Võ việc sở ông Nguyễn Văn Hiển – thôn Nghiêm thôn,TT Phố Mới , huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh kinh doanh dịch vụ ăn uống với tên nhà hàng Hương Biển khơng có giấy phép hoạt động khơng đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Sau nhận tin báo, đồng chí Trưởng phòng Y tế huyện giao cho đồng chí chun viên phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm phòng kiểm tra danh sách quản lý đến sở xác minh thực tế có mặt nhà hàng Kết cho thấy nhà hàng Hương Biển hoạt động địa bàn TT Phố Mới chưa làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Ngay nhận báo cáo trên, đồng chí Trưởng phòng đạo mời đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Quế Võ họp thông báo vụ việc Vào hồi 10h30 ngày 17/5/2017, đoàn kiểm tra liên ngành huyện phối hợp với UBND TT Phố Mới tiến hành kiểm tra nhà hàng Hương Biển Kết kiểm tra sau: Tại thời điểm kiểm tra cơng tác đảm bảo an tồn thực phẩm, nhà hàng hoạt động, ông Nguyễn Văn Hiển chủ nhà hàng tiếp đoàn kiểm tra Qua trình kiểm tra thủ tục hành kiểm tra thực tế sở, đoàn kiểm tra kết luận: nhà hàng Hương Biển phòng Tài kế hoạch huyện Quế Võ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01Q8002195/HKD ngày 20/01/2014, ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống - nhà hàng Hương Biển với mơ hình kinh doanh hộ kinh doanh cá thể ông Nguyễn Văn Hiển làm chủ Tại thời điểm kiểm tra sở khơng có giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhân viên nấu bếp phục vụ chưa xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm khám sức khỏe định kỳ (giấy khám sức khỏe nhân viên nộp hồ sơ hết hạn) Qua kiểm tra thực tế cho thấy sở đảm bảo điều kiện chất lượng nước, điều kiện vệ sinh, sở, trang thiết bị dụng cụ đầy đủ, người lao động có mang mặc trang phục bảo hộ lao động, đeo găng tay chế biến theo quy định, có đầy đủ hợp đồng mua bán nguồn gốc thực phẩm nhiên sở lại khơng có sổ sách ghi chép việc thực chế độ kiểm thực bước theo hướng dẫn Bộ Y tế không thực việc lưu mẫu thức ăn Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên yêu cầu ông Nguyễn Văn Hiển chủ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, giao cho UBND thị trấn Phố Mới giám sát việc hoạt động nhà hàng Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên vi phạm hành ơng Nguyễn Văn Hiển chủ sở theo quy định nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm 2.PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Từ việc nêu ta cần có cách nhìn khách quan: Đối với hành vi sai phạm chủ nhà hàng Hương Biển, phải áp dụng hình thức xử lý để nhà hàng thấy hành vi sai phạm để có ý thức sửa chữa, khắc phục hồn thiện điều kiện theo quy định, tránh tái phạm tự giác thi hành yêu cầu quan chức năng; quan quản lý nhà nước, ngành chức liên quan phải giải để đạt hiệu quả, hợp tình hợp lý, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đảm bảo vấn đề an tồn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy địa bàn, từ thử tìm phương án cụ thể để giải tốt cho việc nêu 2.2 Ngun nhân tình huống: */ Ngun nhân từ phía sở: Trong tình này, ơng Nguyễn Văn Hiển – chủ nhà hàng không chấp hành đầy đủ quy định Luật An toàn thực phẩm, cố tình vi phạm quyền địa phương nhắc nhở Ơng Nguyễn Văn Hiển mục đích lợi nhuận hay chưa nhận thức sâu sắc trách nhiệm nghĩa vụ kinh doanh dịch vụ ăn uống, chưa hiểu việc đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt sức khỏe tính mạng người dân góp phần đảm bảo quyền lợi cho sở trường hợp có vấn đề cố thực phẩm xảy nhà hàng */ Nguyên nhân từ phía quan quản lý nhà nước: - Do cấp quyền địa phương, quan chức không thực hết nhiệm vụ quyền hạn đơn vị buông lỏng quản lý nhà nước công tác an toàn thực phẩm địa bàn Nếu quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh xử phạt kịp thời khơng xảy tình trạng nêu - Do lực lượng cán công chức làm cơng tác chun mơn địa phương mỏng, trình độ quản lý hạn chế, chưa làm hết chức tuyên truyền vận động cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống - Phòng Y tế huyện quan thường trực tham mưu giúp Ủy ban nhân huyện quản lý Nhà nước cơng tác an tồn thực phẩm chưa thực hết chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mình, cơng tác kiểm tra liên ngành chun ngành thiếu sâu sát, chưa làm tốt cơng tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn pháp luật sâu rộng tới nhân dân công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt sở kinh doanh dịch vụ ăn uống địa bàn nói chung tới sở địa bàn thị trấn Phố Mới nói riêng 2.3 Hậu tình huống: - Việc nhà hàng Hương Biển hoạt động không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm gây thiệt hại sức khỏe kinh tế, chí tính mạng nhân dân có cố an tồn thực phẩm xảy ra, trường hợp đặc biệt gây ổn định an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội - Do chủ nhà hàng khơng chấp hành quy định pháp luật kinh doanh dịch vụ ăn uống nên nhà hàng phải tạm dừng hoạt động chờ hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định làm gián đoạn việc kinh doanh, làm suy giảm lòng tin khách hàng sở gây thiệt hại kinh tế cho nhà hàng - Thể yếu công tác quản lý nhà nước, làm uy tín, suy giảm lòng tin nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức quan quản lý nhà nước cơng tác an tồn thực phẩm địa bàn XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình Tình đặt yêu cầu phải xử lý dứt điểm, nhanh gọn vừa đảm bảo giữ vững kỷ cương phép nước vừa giữ vững lòng tin nhân dân Nhà nước, nghĩa vừa đảm bảo cơng tác quản lý an tồn thực phẩm địa bàn vừa phải đảm bảo cho sở có điều kiện tiếp tục hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật Trên quan điểm ấy, xử lý vi phạm hành lĩnh vực an toàn thực phẩm nhà hàng cần xác định mục tiêu sau: 3.1.1 Đối với ông Nguyễn Văn Hiển - chủ nhà hàng Hương Biển: Ông Nguyễn Văn Hiển phải thấy trách nhiệm nghĩa vụ việc kinh doanh dịch vụ ăn uống, phải có đầy đủ thủ tục hành điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm Việc xử phạt vi phạm hành giúp ơng Nguyễn Văn Hiển nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật cơng tác an tồn thực phẩm, khơng bảo đảm quyền lợi ích cho khách hàng mà đảm bảo cho sở Việc thực quy định thể ý thức tuân thủ pháp luật góp phần làm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, mà đồng thời nhà hàng tạo niềm tin cho khách hàng giúp thúc đẩy kinh doanh phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích ổn định đời sống cho gia đình ơng Nguyễn Văn hiển, góp phần ổn định đời sống xã hội nói chung 3.1.2 Đối với quan quản lý nhà nước: Với tình nêu trên, đòi hỏi quan quản lý Nhà nước phải xem xét giải vấn đề vừa đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, xem xét hình thức xử lý vừa hợp tình hợp lý, đồng thời đỡ tốn thời gian không gây phiền hà cho công dân, đảm bảo sở ông Nguyễn Văn Hiển tiếp tục hoạt động đủ điều kiện theo quy định để đảm bảo lợi ích người dân Với phòng Y tế huyện quan thường trực UBND huyện cơng tác an tồn thực phẩm phải thực chức quản lý Nhà nước, thường xuyên kiểm tra chuyên ngành huy động liên ngành kiểm tra nhằm mục đích quản lý chặt chẽ, phát xử lý kịp thời sai phạm sản xuất, kinh doanh thực phẩm địa bàn đảm bảo quy định pháp luật, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, góp phần đảm bảo đời sống cho nhân dân Đối với quyền địa phương – UBND Thị trấn Phố Mới: Phải tăng cường trách nhiệm vai trò lãnh đạo, đạo Cấp ủy Đảng, quyền cơng tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm địa bàn quản lý Từ việc nhà hàng Hương Biển, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đối sở kinh doanh dịch vụ ăn uống địa bàn xã thực tốt quy định pháp luật 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử lý tình Sau kiểm tra ghi nhận lỗi vi phạm ông Nguyễn Văn Hiển – chủ nhà hàng Hương Biển, theo văn quy phạm pháp luật để giải tình nói vừa đảm bảo quy định pháp luật, vừa hợp tình, hợp lý ta cần phải xây dựng phương án để thực sau: 3.2.1 Một số phương án giải quyết: */ Phương án 1: Sau trình kiểm tra, xét thấy sở đảm bảo quy định điều kiện sở vật chất, chất lượng nước, điều kiện vệ sinh… Các lỗi vi phạm không nghiêm trọng, chưa gây hậu ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe nhân dân Nguyên nhân thiếu điều kiện sở chủ sở thiếu hiểu biết thủ tục hành điều kiện kinh doanh, đồn kiểm tra yêu cầu chủ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh nhà hàng, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ sở hoàn thiện điều kiện thiếu để tiếp tục kinh doanh đảm bảo ổn định đời sống Đoàn kiểm tra tham mưu UBND huyện định tạm đình hoạt động sở tới hoàn thiện thủ tục khơng áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành a Ưu điểm phương án: Khi quan chức tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện thiếu sở, với việc không bị xử phạt gây thiệt hại kinh tế, chủ nhà hàng nhanh chóng hiểu chất việc, thấy hành vi sai phạm mình, dừng việc hoạt động sở đủ điều kiện kinh doanh định Ủy ban nhân dân huyện Tạo niềm tin chủ nhà hàng nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức quan quản lý nhà nước cơng tác an tồn thực phẩm b Hạn chế phương án: Cách giải hướng đến lợi ích chủ sở trái với quy định pháp luật Nếu khơng xử phạt hành chủ nhà hàng Hương Biển tạo tiền lệ không tốt cho sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khác không chấp hành chấp hành không đầy đủ quy định pháp luật, làm tính uy nghiêm pháp luật chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm */ Phương án 2: Ở tình trên, thời điểm kiểm tra Đồn kiểm tra xét thấy sở có hành vi vi phạm hành an tồn thực phẩm thực tế lỗi vi phạm chưa gây ảnh hưởng tới sức khỏe hay thiệt hại kinh tế nhân dân, sở có tinh thần tự giác hợp tác với đoàn kiểm tra sở tạm dừng hoạt động kinh doanh tới hoàn thiện đầy đủ quy định pháp luật Cơ sở vi phạm chủ sở hiểu biết hạn chế, chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng điều kiện thiếu sở gây an toàn thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh sở đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh theo quy định Luật an toàn thực phẩm, giao UBND thị trấn Phố Mới giám sát việc hoạt động sở báo cáo UBND huyện qua phòng Y tế - quan thường trực an toàn thực phẩm huyện, đồng thời đoàn kiểm tra tiến hành lập biên vi phạm hành tham mưu UBND huyện Quế Võ định xử phạt vi phạm hành ơng Nguyễn Văn Hiển - chủ sở lỗi vi phạm sở theo quy định nghị định 178/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm với hình thức đề nghị xử phạt theo mức bình quân (Lấy mức phạt cao cộng mức thấp chia đơi) Đồng thời, đồn kiểm tra hướng dẫn chủ sở tới quan liên quan để hồn thiện thủ tục sở thiếu a Ưu điểm phương án: Các cấp quyền, ngành chức làm cho chủ sở nhận thức hành vi sai trái khắc phục sữa chữa cách thực quy định nhằm đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi sở Đồn kiểm tra khơng lập biên xử phạt theo hướng có giảm nhẹ chủ sở hướng dẫn ơng tới quan chức hồn thiện thủ tục Từ đó, ơng Nguyễn Văn Hiển thấy tầm quan trọng việc chấp hành quy định pháp luật an toàn thực phẩm, tạo lòng tin cá nhân ơng nhân dân quan chức huyện đồng thời giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sở nói riêng sở khác địa bàn huyện nói chung b Hạn chế phương án: Nhà hàng Hương Biển UBND TT Phố Mới kiểm tra yêu cầu hồn thiện thủ tục ơng Nguyễn Văn Hiển vi phạm khơng hồn thiện thủ tục thiếu, không xử phạt nặng chưa đủ tính 10 răn đe sở nhà hàng khác, họ lý lợi nhuận, coi thường quy định pháp luật an toàn thực phẩm */ Phương án 3: Mặc dù quyền địa phương nhắc nhở, đình hoạt động ơng Nguyễn Văn Hiển tiếp tục hoạt động kinh doanh, có hành vi trốn tránh khơng hồn thiện thủ tục, điều kiện theo quy định pháp luật Lỗi vi phạm gây hậu nghiêm trọng xảy ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe tính mạng nhân dân Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên đình hoạt động nhà hàng tới hồn thiện thủ tục, lập biên vi phạm hành thống kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện định xử phạt vi phạm hành ông Nguyễn Văn Hiển - chủ nhà hàng mức phạt cao lỗi vi phạm theo quy định nghị định 178/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm a Ưu điểm phương án: Nhà hàng phải tạm dừng hoạt động ngay, trường hợp chủ nhà hàng cố tình vi phạm hình thức xử phạt cao tăng tính nghiêm minh pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ quy định hoàn thiện điều kiện kinh doanh nhà hàng Hương Biển, đồng thời tăng tính răn đe, tính giáo dục pháp luật, làm gương sở khác việc chấp hành quy định pháp luật an toàn thực phẩm b Hạn chế phương án: Các quan quản lý nhà nước liên quan gặp khó khăn q trình xử phạt vi phạm mức phạt cao chủ sở khơng chấp hành nộp phạt Từ dẫn đến việc phải cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành gây nhiều thời gian, tốn kém, chưa kể đến việc chủ sở gặp khó khăn kinh tế việc nộp phạt dẫn đến hành vi chống đối quan chức Việc xử phạt gây khó khăn cho việc tiếp tục kinh doanh 11 sở ảnh hưởng đến sống người dân, vừa không nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cá nhân ông Nguyễn Văn Hiển mà chí dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, làm suy giảm lòng tin nhân dân Nhà nước pháp luật 3.2.2 Lựa chọn phương án tối ưu: Qua nghiên cứu, xem xét ưu khuyết điểm phương án để giải tình trên, phương án phương án tối ưu giải theo phương án vừa đảm bảo pháp luật, vừa hợp tình, hợp lý, mức xử phạt bình qn thể tính nghiêm minh pháp luật, có tính răn đe, giáo dục lại không gây ảnh hưởng nhiều kinh tế tạo điều kiện cho chủ sở tiếp tục hoạt động kinh doanh thực theo quy định pháp luật, đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho sở hiểu rõ quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân, tạo nên niềm tin nhân dân Đảng, Nhà nước pháp luật 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án Để tình giải kịp thời, hợp tình hợp lý, đảm bảo thực quy trình, quy định pháp luật phải tiến hành theo bước sau: Bước : Ngày 16/5/2017, Phòng Y tế nhận phán ánh công dân trường hợp nhà hàng Hương Biển Ngay sau đó, Trưởng phòng Y tế tổ chức họp phòng giao cho đồng chí phòng xác minh hồ sơ thực tế vụ việc Bước : Ngày 17/5/2017, Phòng Y tế quan thường trực công tác an toàn thực phẩm huyện họp đoàn kiểm tra liên ngành cơng tác đảm bảo an tồn thực phẩm địa bàn huyện năm 2017 (đoàn kiểm tra thành lập theo 12 định số 08/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 UBND huyện Quế Võ) triển khai nội dung vụ việc Thống kế hoạch lịch kiểm tra Đồng thời phòng Y tế có văn u cầu UBND xã, thị trấn phối hợp kiểm tra theo lịch kiểm tra Bước : Theo lịch kiểm tra, ngày 17/5/2017, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với UBND Thị trấn Phố Mới tiến hành kiểm tra thực tế nhà hàng Hương Biển Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thủ tục hành kiểm tra thực tế sở, kết luận ưu điểm nhà hàng, xác định lỗi vi phạm sở nêu rõ ảnh hưởng gây nên hành vi vi phạm sở lắng nghe ý kiến chủ sở trình bày Đồn kiểm tra u cầu chủ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh lỗi vi phạm giao cho UBND thị trấn Phố Mới giám sát việc hoạt động sở, lập biên kiểm tra biên vi phạm hành ông Nguyễn Văn Hiển – chủ nhà hàng Hương Biển Đồng thời, đoàn kiểm tra hướng dẫn cho chủ sở hồn thiện điều kiện thiếu để tiếp tục kinh doanh Bước : Ngày 21/5/2017, Phòng Y tế - quan thường trực biên vi phạm hành đồn kiểm tra liên ngành, tham mưu cho UBND huyện Quế Võ định xử phạt vi phạm hành ông Nguyễn Văn Hiển – chủ nhà hàng Hương Biển Bước 5: Trong vòng ngày kể từ ngày lập biên vi phạm hành chính, UBND huyện Quế Võ vào đề xuất đoàn kiểm tra liên ngành xét đề nghị phòng Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành ơng Nguyễn Văn Hiển - chủ nhà hàng Hương Biển Mức phạt xử phạt theo mức bình quân quy định nghị định 178/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm với tổng 13 số tiền phạt 13.500.000 đồng, với lý sở ơng có hành vi vi phạm quy định an toàn toàn thực phẩm, cụ thể sau: - Phạt tiền 750.000 đồng hành vi không thực khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ, vi phạm vào điểm a khoản điều 10 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm - Phạt tiền 750.000 đồng hành vi sử dụng người thuộc diện phải tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định mà khơng có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, vi phạm vào điểm a khoản điều 11 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành an toàn thực phẩm - Phạt tiền 4.000.000 đồng hành vi khơng có sổ sách ghi chép việc thực chế độ kiểm thực ba bước theo hướng dẫn Bộ Y tế, vi phạm vào điểm đ khoản điều 21 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm - Phạt tiền 4.000.000 đồng hành vi không thực việc lưu mẫu thức ăn, vi phạm vào điểm i khoản điều 21 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm - Phạt tiền 4.000.000 dồng hành vi khơng có giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, vi phạm vào điểm c khoản điều 24 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm Bước 6: Triển khai định xử phạt vi phạm hành chính, phối hợp với quyền địa phương theo dõi trình chấp hành định ông Nguyễn Văn Hiển Đồng thời UBND Thị trấn Phố Mới có trách nhiệm hướng dẫn sở hồn thiện điều kiện thiếu theo quy định pháp luật giám sát việc 14 tạm dừng hoạt động nhà hàng nhà hàng có đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật 3.4 Kiến nghị đề xuất a Đối với Trung ương: + Đảng Nhà nước cần quan tâm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, có biện pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức nhân dân vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm + Rà soát lại hệ thống văn pháp luật liên quan đến cơng tác an tồn thực phẩm để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hồn thiện phù hợp với tình hình + Tổ chức xếp lại máy quan quản lý nhà nước, có chế, sách thu hút cán có tài, có trách nhiệm tinh thần phục vụ cơng tác quản lý an tồn thực phẩm Kiện toàn đội ngũ cán bộ, tra, kiểm tra giám sát ngành từ thành phố đến sở, đảm bảo đủ số lượng cho hoạt động đạt hiệu Theo quy định Luật an tồn thực phẩm UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm địa bàn, cấp xã, phường, thị trấn lại khơng có cán chun mơn cơng tác gây khó khăn việc quản lý, giám sát kiểm tra Kiến nghị Chính phủ xem xét xếp lại tổ chức máy, cán làm cơng tác quản lý an tồn thực phẩm cấp, ngành để điều chỉnh, tăng cường lực lượng công chức chun mơn an tồn thực phẩm cho cấp xã, phường, thị trấn nơi gần nhân dân để việc giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm đạt hiệu cao b Đối với Ủy ban nhân dân huyện: + Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện xử lý kịp thời nghiêm minh cá nhân, sở có hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm + Chỉ đạo cấp, ban, ngành, đoàn thể phối kết hợp tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực tốt 15 quy định pháp luật an toàn thực phẩm Đặc biệt, đạo quan chuyên môn trọng công tác tập huấn, tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu, nắm kiến thức an toàn thực phẩm + Tạo điều kiện đầu tư ngân sách kinh phí hoạt động, tạo điều kiện trang thiết bị đáp ứng công tác kiểm tra, kiểm nghiệm thực phẩm địa bàn Tăng cường mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, kiến thức chuyên mơn an tồn thực phẩm cho đội ngũ cán cấp huyện cấp sở c Đối với UBND cấp xã: + Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm địa bàn trực tiếp quản lý Đặc biệt trọng đạo ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực tốt quy định pháp luật an toàn thực phẩm d Đối với ngành chức năng: + Tăng cường quản lý Nhà nước lĩnh vực an tồn thực phẩm, Phòng Y tế - quan thường trực an toàn thực phẩm huyện cần tiến hành kiểm tra sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm địa bàn huyện Kiên xử lý theo quyền hạn đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý nghiêm minh sở cố tình vi phạm pháp luật an tồn thực phẩm + Phòng Y tế tăng cường phối hợp liên ngành với Trung tâm Y tế, phòng Kinh tế, Cơng an huyện, đội Quản lý thị trường, Đài truyền số quan đơn vị liên quan khác để thực tốt việc giám sát, kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm địa bàn Đồng thời kết hợp với việc tổ chức tuyên truyền, học tập rộng rãi Luật an toàn thực phẩm quy định khác pháp luật có liên quan sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhân dân địa bàn huyện 16 III PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN An toàn thực phẩm vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, tiếp cận với thực phẩm an toàn trở thành quyền người Thực phẩm an tồn đóng góp to lớn việc cải thiện sức khoẻ người, chất lượng sống chất lượng giống nòi Ngộ độc thực phẩm bệnh thực phẩm gây không gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ sống người, mà gây thiệt hại lớn kinh tế, gánh nặng chi phí cho chăm sóc sức khoẻ An tồn thực phẩm khơng ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe mà liên quan chặt chẽ đến suất, hiệu phát triển kinh tế, thương mại, du lịch an sinh xã hội Đảm bảo an tồn thực phẩm góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xố đói giảm nghèo hội nhập quốc tế Chính an tồn thực phẩm Đảng Nhà nước xác định chương trình mục tiêu quốc gia Tuy nhiên, công tác bảo đảm an tồn thực phẩm nước ta nhiều khó khăn, thách thức Tình trạng ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ cộng đồng Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nước ta nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình nên việc kiểm sốt an tồn vệ sinh khó khăn Mặc dù Việt Nam có tiến rõ rệt bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thời gian qua song công tác quản lý an tồn thực phẩm nhiều yếu kém, bất cập, hạn chế nguồn lực đầu tư kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Trong trình đất nước ta tiếp tục thực cơng đổi tồn diện lĩnh vực kinh tế, xã hội lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nhằm thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh” sách xã hội Đảng Nhà nước ta quan tâm, đặc biệt sách nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Vì vậy, việc tăng cường cơng tác quản lý nhà nước lĩnh vực y tế nói chung an tồn thực phẩm nói riêng nhiệm 17 vụ quan trọng đòi hỏi khơng riêng ngành y tế mà nhiệm vụ chung cấp, ngành đặc biệt toàn xã hội, góp phần đảm bảo nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Qua tìm hiểu đưa số phương án để giải xử lý tình xử phạt vi phạm hành chủ nhà hàng Hương Biển, thân rút số kinh nghiệm công tác để giải vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm địa bàn Giải vấn đề hợp tình hợp lý, vừa đảm bảo quyền lợi lòng tin cho nhân dân, vừa góp phần giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạo niềm tin Đảng Nhà nước nhân dân địa bàn huyện Quế Võ 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành Nhà nước (Chương trình chun viên) Luật An toàn thực phẩm năm 2010 Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an tồn thực phẩm Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 Bộ Y tế việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 19 ... tâm chọn đề tài: Xử lý tình xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm chủ nhà hàng thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm đề tài tiểu luận cuối khóa lớp bồi dưỡng ngạch chuyên vi n khóa 1, năm 2018... cấu tiểu luận Phạm vi đề tài nghiên cứu tình kiểm tra xử phạt vi phạm hành kinh doanh dịch vụ ăn uống ông Nguyễn Văn Hiển – chủ nhà hàng Hương Biển thuộc TT Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. .. giải xử lý tình xử phạt vi phạm hành chủ nhà hàng Hương Biển, thân rút số kinh nghiệm công tác để giải vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm địa bàn Giải vấn đề hợp tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước Xử lý tình huống xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với chủ nhà hàng thuộc huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh, Tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước Xử lý tình huống xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với chủ nhà hàng thuộc huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan