Giáo án trọn bộ lớp 1 môn TOÁN

180 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:59

GIÁO ÁN MƠN TỐN LỚP CẢ NĂM TUẦN: Ngày dạy: TIẾT 1: TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nhận biết việc thường làm tiết học Toán - Kĩ năng: Bước đầu biết yêu cầu cần đạt yêu cầu học Toán - Thái độ: Ham thích học Tốn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Sách Toán - HS: Bộ đồ dùng họcToán lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút) Kiểm tra cũ :(4 phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập HS - Nhận xét KTBC: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG II: (15 phút) + Mục tiêu: - Nhận biết việc thường phải làm tiết học Toán - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt học tập Toán + Cách tiến hành: Hướng dẫn HS sử dụng sách Toán 1: a GV cho HS xem sách Toán HS mở sách Toán đến trang có b GV hướng dẫn HS lấy sách toán hướng dẫn HS “Tiết học ” mở sách đến trang có “Tiết học ” Giáo án Toán - Sau tiết học đầu tiên, tiết học phải có phiếu Tên học đặt đầu trang Mỗi phiếu thường có phần học, phần thực hành Trong tiết học Toán HS phải làm việc để phát ghi nhớ kiến thức - GV hướng dẫn HS: Thực hành gấp, mở sách cách giữ gìn sách Hướng dẫn HS làm quen với số hoạt động học tập Toán lớp HS mở sách Cho HS mở sách Toán Quan sát tranh ảnh thảo luận Hướng dẫn HS thảo luận: xem HS lớp thường có hoạt động nào, cách sử dụng dụng cụ tiết học Toán - Lưu ý: Trong học tập Tốn học cá nhân quan trọng nhất, HS nên tự học bài, tự làm bài, tự kiểm tra kết Lắng nghe theo hướng dẫn GV Giới thiệu với HS yêu cầu cần đạt sau học Toán GV giới thiệu yêu cầu trọng tâm: - Đếm, đọc số, viết số, so sánh hai số … - Làm tính cộng, tính trừ - Nhìn hình vẽ nêu tốn nêu phép tính, giải toán - Biết giải toán - Biết đo độ dài, biết ngày tuần lễ Lưu ý: Muốn học Toán giỏi em phải học đều, học thuộc bài, làm đầy đủ, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ … HOAT ĐỘNG III: (10 phút) Giới thiệu đồ dùng học toán HS - Mục tiêu: HS biết sử dụng hộp đồ dùng học toán - Cách tiến hành: Giáo án Toán HS lấy đồ dung theo GV + GV giơ đồ dùng học Tốn Đọc tên đồ dùng + GV nêu tên gọi đồ dùng Lắng nghe + Giới thiệu cho HS biết đồ dùng thường dùng để làm Cách mở hộp,lấy đồ dùng theo - Cuối nên hướng dẫn HS: yêu cầu GV, cất đồ dùng vào hộp, bỏ hộp vào cặp Lắng nghe Hướng dẫn HS cách bảo quản hộp đồ dùng học Tốn HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) -Vừa học gì? - Chuẩn bị: sách Tốn, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Nhiều hơn, hơn” RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -Ngày dạy : TIẾT 2: NHIỀU HƠN, ÍT HƠN I MỤC TIÊU: - Kiến thức:Biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật - Kĩ năng: Biết sử dụng từ “nhiều hơn”,” hơn”khi so sánh số lượng - Thái độ: Thích so sánh số lượng nhóm đồ vật II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Một số nhóm đồ vật cụ thể.Phóng to tranh SGK - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1, Sách Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút) Kiểm tra cũ: (4 phút) Kiểm tra đồ dùng học toán lơp - HS lấy đồ dùng nêu tên đồ dùng (3 HS trả lời…) - Nhận xét KTBC: Giáo án Toán Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG II: (15 phút) + Mục tiêu: Biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật + Cách tiến hành: 1.So sánh số lượng cốc số lượng thìa - GV dặt cốc lên bàn, (nhưng không nối năm) - GV cầm số thìa tay (chưa nói bốn) - Gọi HS: - Lên bàn đặt vào cốc thìa - Hỏi lớp: Còn cốc chưa có thìa? - Trả lời vào cốc chưa có thìa + GV nêu: Khi đặt vào cốc thìa - HS nhắc lại… cốc chưa có thìa.Ta nói:”Số cốc nhiều số thìa” + GV nêu: Khi đặt vào cốc thìa khơng thìa để đặt vào cốc lại.Ta nói:”Số thìa số cốc” - Gọi vài HS nhắc lại: - HS nhắc lại GV hướng đẫn HS quan sát hình vẽ - HS nêu: “Số cốc nhiều số thìa” học, giới thiệu cách so sánh số lượng hai nhóm nêu:” Số thìa số cốc” đối tượng - VD: (Ta nối nắp chai vối chai Nối củ cà rốt vớí thỏ…) + Nhóm có đối tượng bị thừa nhóm có số lượng nhiều hơn, nhóm có số lượng - GV hướng dẫn: - HS thực hành theo hình vẽ Giáo án Tốn học, HS thực hành nhóm đối tượng khác (So số bạn gái HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi: “Nhiều hơn, hơn” (10 phút) với số bạn trai Hình vng với hình tròn…) - GV đưa hai nhóm đối tượng có số lượng khác - HS thi đua nêu nhanh xem nhóm - GV nhận xét thi đua có số lượng nhiều nhóm có HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) số lượng - Vừa học gì? - Về nhà tập so sánh số lượng hai nhóm đồ vật - Chuẩn bị: sách Toán, hộp đồ dùng học Tốn để học bài:”Hình vng, hình tròn” - Trả lời: “ Nhiều hơn, hơn” - Nhân xét, tuyên dương - Lắng nghe RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Giáo án Toán Ngày dạy : TIẾT 3: HÌNH VNG,HÌNH TRỊN I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nhận nêu tên hình vng hình tròn - Kĩ : Bước đầu nhận hình vng, hình tròn từ vật thật - Thái độ: Thích tìm đồ vật có dạng hình vng hình tròn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Một số hình vng hình tròn bìa(hoặc gỗ, nhựa…) có kích thước màu sắc khác - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút) Kiểm tra cũ: (4 phút) - GV đưa số lượng hai nhóm đồ vật khác (HS so sánh số lượng hai nhóm đồ vật đó) - Nhận xét KTBC: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG II: (15 phút) - Giới thiệu hình vng, hình tròn + Mục tiêu: Nhận biết nêu tên hình vng hình tròn + Cách tiến hành: Giơi thiệu hình vng: - GV giơ bìa hình vng - HS quan sát - Mỗi lần giơ hình vng nói:”Đây hình vng” - HS nhắc lại:”hình vng” - Hướng dẫn HS: - HS lấy từ hộp đồ dùng học tốn tất hình vng đặt lên bàn học - HS giơ hình vng nói:”Hình Giáo án Tốn - Gọi HS: vng” - Thảo luận nhóm nêu tên vật Cho HS xem phần học tốn có hình vng Sau nhóm nêu kết trao đổi nhóm.(Đọc tên vật có hình vng) Giới thiệu hình tròn Tương tự giới thiệu hình vng HOAT ĐỘNG III: Thực hành (10 phút) Thực hành gấp, mở sách cách giữ gìn + Mục tiêu: Nhận hình vng hình tròn từ vật sách thật + Cách tiến hành: HS mở sách Hướng dẫn HS làm tập SGK phiếu học tập Đọc yêu cầu:(Tô màu) - Bài 1: HS tô màu phiếu học tập Nhận xét làm HS Đọc yêu cầu:(Tô màu) - Bài 2: HS tô màu phiếu học tập.Dùng bút khác màu để tơ hình búp bê Nhận xét làm HS Đọc yêu cầu: (Tô màu) -Bài : HS dùng bút chì màu khác để tơ màu.(hình vng hình tròn tơ màu khác nhau) GV chấm số phiếu học tập HS Nhân xét làm HS Đọc yêu cầu - Bài 4: HS dùng mảnh giấy có hình dạng hình thứ hình thứ hai gấp hình vng chồng lên để có hình vng SGK Giáo án Toán GV nhận xét cách làm HS Trả lời HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) - Vừa học gì? - Về nhà tìm đồ vật có dạng hình vng, hình tròn Lắng nghe - Chuẩn bị: sách Tốn 1, hộp đồ dùng học Tốn để học bài: “Hình tam giác” Nhận xét tuyên dương RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Giáo án Toán Ngày dạy : TIẾT 4: HÌNH TAM GIÁC I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nhận nêu tên hình tam giác - Kĩ năng: Bước đầu nhận hình tam giác từ vật thật - Thái độ: Thích tìm đồ vật có dạng hình tam giác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Một số hình tam giác bìa (hoặc gỗ, nhựa…) có kích thước màu sắc khác - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1, sách Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút) Kiểm tra cũ: (4 phút) - GV đưa số đồ vật có dạng hình vng hình tròn màu sắc khác (4HS nêu tên hình ) - Nhận xét KTBC: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG II: (10 phút) 1.Giới thiệu hình tam giác + Mục tiêu: Nhận biết nêu tên hình tam giác + Cách tiến hành: - GV giơ bìa hình tam giác - HS quan sát - Mỗi lần giơ hình tam giác nói:”Đây hình tam giác” - HS nhắc lại:”Hình tam giác” - Hướng dẫn HS: - HS lấy từ hộp đồ dùng học tốn tất hình tam giác đặt lên bàn học - HS giơ hình tam giác hộp đồ dùng - Gọi HS: Giáo án Tốn nói:”Hình tam giác” - Thảo luận nhóm nêu tên vật - Cho HS xem hình tam giác phần học có hình tam giác Sau nhóm nêu kết trao đổi nhóm (Đọc tên vật có hình tam giác) (2phút) + Lưu ý: GV chưa gọi tên tam giác đều, tam giác vuông, tam giác thường Tất gọi là” hình tam giác” HOẠT ĐỘNG III: Thực hành xếp hình.(10 phút) + Mục tiêu: Nhận hình tam giác từ vật thật + Cách tiến hành: - HS dùng hình tam giác ,hình vng - Hướng dẫn HS : có màu sắc khác để xếp thành hình (như số mẫu sách Tốn 1) - HS xếp xong hình đặt tên - GV nêu mẫu khác sách Tốn hình - Nhận xét làm HS HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi.(5phút) + Mục tiêu: Nhận biết nhanh hình tam giác + Cách tiến hành: - GV gắn lên bảng hình học(VD: 5hình vng, hình tròn, hình tam giác) 3HS lên bảng thi đua , em chọn Phổ biến nhiệm vụ : nhanh hình theo yêu cầu GV GV nhận xét thi đua Trả lời HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) Lắng nghe - Vừa học gì? - Về nhà tìm đồ vật có dạng hình vng, hình tròn, Giáo án Tốn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập 1, bảng phụ ghi BT 1, 2,3 -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút) Kiểm tra cũ: ( phút) Bài cũ học gì? (Luyện tập chung) - 1HS trả lời Làm tập 1/90: (Tính) (1 HS nêu yêu cầu) HS làm bảng lớp - lớp làm bảng : (Đội a: làm cột 1, 2; Đội b: làm cột 3, 4) GV Nhận xét, ghi điểm Nhận xét KTBC: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG II: (12 phút) Hướng dẫn HS làm tập SGK +Mục tiêu: Củng cố thứ tự số dãy số từ đên 10 Rèn kĩ thực phép tính cộng, trừ PV 10 So sánh số PV 10 +Cách tiến hành : *Bài tập1/91: HS làm phiếu học tập 1HS nêu yêu cầu tập; GV treo bảng phụ ghi tập “ Nối chấm theo thứ tự:” Hướng dẫn HS nối chấm theo thứ tự HS lên bảng làm , lớp làm phiếu học tập, Hỏi HS: Sau nối xong số em thấy có hình gì? “Hình chữ thập, hình xe tơ” GV chấm điểm, nhận xét làm HS *Bài 2/91: HS làm Toán : 1HS đọc yêu cầu 2:” Tính” -Yêu cầu HS viết thẳng cột dọc HS tự làm chữa bài.Đọc kết vừa làm được: a  10 5     5 10  b HS tự làm bài, đổi để chữa Giáo án Toán b Cho HS tính ( theo thứ tự từ trái sang phải) Khuyến bài, đọc kết tính khích HS tính nhẩm Khi chữa nên cho HS đọc kết tính, chẳng hạn: + – = đọc là: “ bốn cộng năm trừ bảy hai”… GV chấm điểm nhận xét HS nghỉ giải lao 5’ 1HS nêu yêu cầu tập 3:” Điền *Bài 3/91: HS làm bảng dấu”.HS tự viết dấu thích hợp vào Yêu cầu HS tính phép tính bên trái , tính phép tính chỗ chấm chữa bài.Đọc kết bên phải, so sánh kết điền dấu tính: 0 ; - < + ; + > + HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( phút) +Mục tiêu: Xem tranh, nêu tốn nêu phép tính giải tốn Xếp hình theo thứ tự xác định + Cách tiến hành: Làm tập 4/91: HS ghép bìa cài 1HS nêu yêu cầu tập 4:”Viết phép a.HD HS nhìn vào tranh vẽ để tự nêu tốn Chẳng tính thích hợp” hạn :” Có vịt, có thêm vịt Hỏi có tất HS nhìn hình vẽ nêu nhiều toán vịt ?”: khác ghép phép tính ứng với tốn: Hỏi lại HS :Có tất vịt? a b (Tương tự phần a) “ Có tất vịt” GV hỏi :Còn lại thỏ? b (Tương tự phần a) – = GV nhận xét thi đua hai đội “ Còn lại thỏ” 5+4=9 *Bài 5/91:HS xếp hình bìa cài(theo mẫu hình tròn hình tam giác xếp liên tiếp thành hàng) Đội nhiều bạn xếp nhanh đội thắng HS lấy hình tròn hình tam giác GV nhận xét thi đua hai đội xếp theo mẫu 4.Củng cố, dặn dò: (3 phút) RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Giáo án Toán -Ngày dạy : TIẾT : LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Giúp HS củng cố : + Cộng, trừ cấu tạo số phạm vi 10 + So sánh số phạm vi 10 + Viết phép tính để giải tốn + Nhận dạng hình tam giác -Kĩ năng: Rèn kĩ thực phép tính cộng, trừ phạm vi 10 So sánh số phạm vi 10 -Thái độ: Ham Thích học Tốn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK, bảng phụ ghi BT 1, 2,3, - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút) Kiểm tra cũ: ( phút) Bài cũ học gì? (Luyện tập chung) 1HS trả lời Làm tập 1/91: (Tính) 0…1 ; 3+2…2+3 ; 10 … ; 7-4… 2+2 ; (1 HS nêu yêu cầu) 5-2… 6-2 7+2…6+2 HS làm bảng lớp - lớp làm bảng : (Đội a: làm cột 2; Đội b: làm cột 3) GV Nhận xét, ghi điểm Nhận xét KTBC: Bài mới: Giáo án Toán HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG II: (12 phút) Hướng dẫn HS làm tập SGK +Mục tiêu: Củng cố cộng, trừ cấu tạo số PV 10 So sánh số PV 10 +Cách tiến hành : *Bài tập1/92: HS làm Toán 1HS nêu yêu cầu tập1:“ Tính” +1a.GV treo bảng phụ ghi tập 1a HS lên bảng làm , lớp làm Yêu cầu HS viết thẳng cột dọc Toán, đổi để chữa bài, đọc kết phép tính: 10  +1b.Cho HS tính ( theo thứ tự từ trái sang phải).Khuyến khích HS tính nhẩm      10 1b HS tính nhẩm viết kết phép tính đổi chữa bài, đọc kết tính, chẳng hạn: - - = đọc là: “Tám trừ năm trừ hai một” GV chấm điểm, nhận xét làm HS *Bài 2/92: HS làm bảng con: 1HS đọc yêu cầu 2:” Điền số” 3HS làm bảng chữa Đọc kết vừa làm : = + ; = 10 - ; = + 10 = + ; = + ; = - GV chấm điểm nhận xét *Bài 3/92:HS trả lời miệng Hỏi : Trong số 6, 8, 4, 2, 10 số lớn nhất? Số bé nhất? GV nhận xét HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( phút) Giáo án Tốn HS nghỉ giải lao 5’ 1HS nêu yêu cầu tập 3:” Trong số 6, 8, 4, 2,10; Số lớn Số bé nhất’” “Số 10 lớn , số bé nhất” +Mục tiêu: Nhìn tóm tắt, nêu tốn nêu phép tính giải tốn Nhận dạng hình tam giác 1HS nêu yêu cầu tập 4:”Viết phép + Cách tiến hành: tính thích hợp” Làm tập 4/92: HS ghép bìa cài HS nhìn tóm tắt nêu tốn ghép HD HS nhìn vào tóm tắt tự nêu tốn Chẳng hạn : phép tính ứng với tốn: ” Có cá, có thêm cá Hỏi có tất 5+2=7 “ Có tất cá” cá?”: Hỏi lại HS :Có tất vịt? GV nhận xét thi đua hai đội HS đếm trả lời : “Có tất hình *Bài 5/92 : Đếm hình tam giác” GV đính SGK lên bảng HD HS đếm có bao “Ta có hình chong chóng” nhiêu hình tam giác? Ghép hình tam giác lại ta có hình gì? GV nhận xét thi đua hai đội 4.Củng cố, dặn dò: (3 phút) RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : (Tiết 68 – KTĐK – CHKI –Ngày 29/12/2006) TUẦN 18 Ngày dạy : TIẾT 69 : ĐIỂM VÀ ĐOẠN THẲNG I MỤC TIÊU: Giáo án Toán - Kiến thức: Nhận biết Điểm Đoạn thẳng - Kĩ : Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm Biết đọc tên đoạn thẳng - Thái độ : Thích đọc kẻ đoạn thẳng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phấn màu, thước dài - HS: Bút chì, thứơc kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định lớp (1 phút) Kiểm tra cũ: Nhận xét kiểm tra cuối học kì I (4phút) Bài mới: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠTĐỘNGI: Giới thiệu bài.(1phút) HOẠTĐỘNGII:Điểm đoạn thẳng (10phút) +Bước I: Giới thiệu điểm đoạn thẳng: Dùng phấn màu chấm lên bảng hỏi HS: Đây gì? Đó điểm .A Viết tiếp chữ A nói: Điểm cô đặt tên A Đây dấu chấm Gọi HS lên viết điểm B Đọc :điểm A B Viết: B Nối điểm A với điểm B ta có đoạn thẳng AB Đọc: điểm B GV nhấn mạnh: Cứ nối điểm lại ta đoạn Đọc: đoạn thẳng AB thẳng + Bước 2: Giới thiệu cách vẽ đoạn thẵng - Dùng bút chấm điểm chấm điểm vào tờ giấy Đặt tên cho điểm (VD điểm thứ I A, điểm điểmthứ II B) -Đặt mép thước qua điểm vừa vẽ, dùng tay trái giữ thước cố định, tay phải cầm bút tựa vào mép thước Giáo án Toán cho đầu bút di nhẹ mặt giấy từ điểm đến điểm kia, (VD từ điểm A đến điểm B) Lưu ý: Kẻ từ trái sang phải -Nhấc bút lên trước nhấc nhẹ thước ra, ta có đoạn thẳng AB Gọi HS: -1-2 em lên bảng vẽ đoạn thẳng đọc HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (15 phút) tên đoạn thẳng lên Hướng dẫn HS làm BT SGK: HS lớp vẽ giấy nháp +Bài 1: Lưu ý cách đọc cho HS 1HS đọc yêu cầu toán Chữa bài: 2-3 HS đọc tên điểm đoạn Nhận xét cho điểm thẳng +Bài 2: HS khác nhận xét Lưu ý vẽ cho thẳng, không chệch điểm HS đọc yêu cầu -Chữa bài: HS làm -Kiểm tra nhận xét HS ngồi cạnh đổi cho +Bài 3: kiểm tra bạn Chữa bài: HS đọc đầu Nhận xét cho điểm Cả lớp làm vào 4.Củng cố, dặn dò: (3 phút) Cho HS đứng chỗ đọc kết RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Giáo án Toán -PHẦN BỔ SUNG: Ngày dạy : TIẾT 70: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Có biểu tượng “ dài hơn- ngắn hơn” từ có biểu tượng độ dài đoạn thẳng thơng qua đặc tính “ dài- ngắn” chúng - Kĩ năng: Biết so sánh đô dài hai đoạn thẳng tuỳ ý hai cách: so sánh trực tiếp so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian -Thái độ: Thích so sánh đoạn thẳng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Một vài bút (thước que tính ) dài ngắn, màu sắc khác - HS: Bút chì, thứơc kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định lớp phút Kiểm tra cũ: (4phút) -Bài cũ hôm trước học gì? -1HS trả lời: “Điểm, đoạn thẳng” GV gọi HS lên bảng vẽ đoạn thẳng đọc tên đoạn thẳng vừa vẽ Cả lớp lấy ĐDHT để GV KT HS nhận xét làm bạn bảng lớp GV nhận xét ghi điểm Nhận xét KTBC: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Giáo án Toán HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài.(1phút) HS nhắc lại đề bài:” Độ dài đoạn HOẠT ĐỘNG II: Dạy biểu tượng dài hơn, ngắn thẳng” hơn” so sánh trực tiếp độ dài hai đoạn thẳng (10 phút) GV giơ thước kẻ dài ngắn khác hỏi: ”Làm để biết dài hơn, ngắn hơn?” GV gợi ý HS biết so sánh trực tiếp cách chập HS quan sát GV so sánh hai thước cho chúng có đầu nhau, nhìn đầu biết dài hơn, ngắn 1HS lên bảng so sánh que tính có màu GV u cầu HS quan sát hình vẽ SGK: sắc độ dài khác Cả lớp theo dõi “ Thước dài hơn, thước ngắn hơn?”.” Đoạn nhận xét thẳng dài , đoạn thẳng ngắn ?”… KL: Từ biểu tượng “dài ngắn hơn” nói HS quan sát hình vẽ SGK trả lời câu HS nhận rằng: “Mỗi đoạn thẳng có độ dài hỏi GV… định” + So sánh gián tiếp độ dài đoạn thẳng qua độ dài trung gian Đoạn thẳng AB, CD đoạn thẳng dài đoạn thẳng ngắn hơn? HS xem hình vẽ SGK nói :” Có thể so GV nhận xét:”Có thể so sánh độ dài đoạn thẳng sánh độ dài đoạn thẳng với độ dài gang cách so sánh số ô vuông đặt vào đoạn tay” HS quan sát tiếp hình vẽ sau trả thẳng đó” lời câu hỏi GV… HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (15 phút) Hướng dẫn HS làm BT SGK: HS nghỉ giải lao phút +Mục tiêu:Biết so sánh độ dài tuỳ ý cách +Cách tiến hành: Bài 1/96:HS trả lời miệng a Đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn 1HS nêu yêu cầu 1:” Đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn hơn” hơn? Giáo án Toán a.Trả lời:” Đoạn thẳng AB dài đoạn b.c d (Hỏi tương tự trên) thẳng CD Đoạn thẳng CD ngắn Nhận xét cho điểm đoạn thẳng AB” +Bài 2/96:Làm phiếu học tập b c d.( Tương tự trên) GV HD: GV cho HS so sánh độ dài cặp hai đoạn thẳng Đếm số ô vuông đặt vào đoạn thăng nhận xét xem, đoạn thẳng 2, ghi số thích hợp vào đoạn tương đoạn thẳng dài đoạn thẳng ngắn ứng -Kiểm tra nhận xét HS thực hành so sánh : “ Trong đoạn +Bài 3/96: GV nêu nhiệm vụ tập:“Tô màu vào thẳng đoạn thẳng dài 6ô dài băng giấy ngắn “: nhất, đoạn thẳng dài 1ô ngắn nhất.” HD HS làm Nhận xét cho điểm + Đếm số vng có băng 4.Củng cố, dặn dò (4 phút): Xem lại tập vừa giấy ghi số đếm vào băng giấy làm tương ứng + So sánh số vừa ghi để xác định băng giấy ngắn + Tô màu vào băng giấy ngắn HS tự làm chữa RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -Ngày dạy : TIẾT 71 : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU: Giáo án Toán - Kiến thức: Biết cách so sánh độ dài số đồ vật quen thuộc như: bàn HS, bảng đen … cách chọn sử dụng đơn vị đo “chưa chuẩn” gang tay, chân, thước kẻ, que tính, que diêm … - Kĩ năng: Nhận biết rằng: gang tay, bước chân hai người khác khơng thiết giống Từ có biểu tượng ”sai lệch, “ tính xấp xỉ” hay “ ước lượng “ trình đo độ dài đơn vị đo “chưa chuẩn” Bước đầu thấy cần thiết phải có đơn vị đo “ chuẩn” để đo độ dài - Thái độ: Thích đo độ dài II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Thước kẻ, que tính … - HS: Bút chì, thứơc kẻ, que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định lớp phút Kiểm tra cũ: (4phút) Bài cũ hôm trước học gì? 1HS trả lời: “Độ dài đoạn thẳng” - Muốn so sánh độ dài vật ta đo cách nào? ( 1-2 HS trả lời : Đo trực tiếp gián tiếp qua vật đo trung gian : gang tay, ô vuông…) - Gọi 1-2 HS lên bảng so sánh thước kẻ có màu sắc, khác HS nhận xét làm bạn bảng lớp GV nhận xét ghi điểm Nhận xét KTBC: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài.(1phút) HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS nhắc lại đề bài:” Thực hành đo độ HOẠT ĐỘNG II: GV HD HS cách đo độ dài dài “ “gang tay”, “ bước chân”, “que tính” Giới thiệu độ dài “ gang tay” Gang tay khoảng cách tính từ đầu ngón tay đến đầu ngón tay Hướng dẫn cách đo độ dài “ gang tay” GV vừa nói vừa làm mẫu:Đo đọ dài cạnh bảng VD: cạnh bảng dài 10 gang tay cô HS giơ tay lên để xác định độ dài“gang tay “ HS quan sát HS thực hành đo độ dài cạnh bàn bằng”gang tay” HS đọc kết Giáo án Toán Hướng dẫn cách đo độ dài bằng” bước chân” em vừa đo GV nói:“hãy đo độ dài bục giảng bước chân” Sau làm mẫu: Chú y: Bước “bước chân” vừa phải, thoải mái 1-2 HS lên bảng đo độ dài bục giảng khơng cần gắn sức Có thể vừa bước chân vừa bước chân Rồi đọc kết em đo đếm ( không cần chụm chân trước bước bước tiếp theo) KL: Mỗi người có độ dài bước chân khác Đơn vị đo gang tay, bước chân, sải tay … đơn vị đo” chưa chuẩn” Nghĩa khơng thể đo xác độ dài vật HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (15 phút) HS nghỉ giải lao phút Hướng dẫn HS làm BT SGK: +Mục tiêu:Biết đo độ dài “gang tay”, “bước chân”, “que tính”… +Cách tiến hành: Bài 1/98:HS đo độ dài “gang tay” Đo đọ dài đoạn thăng gang tay, điền số 1HS nêu yêu cầu 1:” Đo độ dài tương ứng vào đoạn thẳng nêu kết , gang tay” chẳng hạn: gang tay Nhận xét cho điểm +Bài 2/98: HS đo độ dài “bước chân” Đo độ dài đoạn thẳng bước chân, nêu kết đo GV nhận xét cho điểm Bài 3/98: HS đo độ dài bằng” que tính” GV HD: Thực hành đo độ dài bàn, bảng, sợi dây que tính nêu kết đo -Kiểm tra nhận xét + Nếu thời gian giới thiệu đơn vị đo Giáo án Toán HS tự đo đọc kết vừa đo “sải tay” cho HS thực hành đo độ dài sải tay 4.Củng cố, dặn dò (4 phút): Chuẩn bị mới:” Một chục Tia số RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -Ngày dạy : TIẾT 72 : MỘT CHỤC TIA SỐ I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Mười đơn vị gọi chục Biết đọc ghi số tia số - Kĩ : Nhận biết nhanh chục tia số - Thái độ: Thích học tốn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh vẽ, chục que tính, bảng phu, phiếu học tập 1, 2, - HS: SGK, Tốn, chục que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định lớp phút Kiểm tra cũ: (4phút) Bài cũ hơm trước học gì? -1HS trả lời: “Thực hành đo độ dài ” - Nêu đơn vị đo “chưa chuẩn” mà em học.(1HS trả lời) - Gọi 1-2 HS lên bảng đo độ dài cạnh bảng đen gang tay.Đo độ dài bục giảng bước chân.HS - HS nhận xét làm bạn bảng lớp GV nhận xét ghi điểm Nhận xét KTBC: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Giáo án Toán HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài.(1phút) 2HS nhắc lại đề bài:” Một chục.Tia số” HOẠT ĐỘNG II: Giới thiệu “một chục, tia số” Giới thiệu “ Một chục”.(6’) GV HD xem tranh trả lời câu hỏi:“Trên có cam?” HS xem tranh, đếm số nói số lượng quả: “Có mười cam.” GV nêu: 10 gọi chục HD HS: -GV hỏi :10 que tính gọi chục que tính? GV nêu lại câu trả lời HS HS đếm số que tính que tính: “10 que tính” !0 que tính gọi chục que tính -GV hỏi : + 10 đơn vị gọi chục ? Ghi:10 dơn vị = chục +1 chục đơn vị? KL: “1 chục 10 đơn vị” HS nhắc lại: 10 đơn vị = 1chục chục = 10 đơn vị Giới thiệu “ Tia số”.(6’) GV vẽ tia số giới thiệu: Đây tia số Trên tia số có điểm gốc ( ghi số 0) Các điểm (vạch) cách ghi số : điểm (mỗi vạch) ghi số, theo thứ tự tăng dần ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Có thể dùng tia số để minh hoạ việc so sánh số: Số bên trái bé số bên phải nó; số bên phải lớn số bên trái HS nghỉ giải lao phút HOẠT ĐỘNG III: Thực hành (14 phút) Hướng dẫn HS làm BT SGK: +Mục tiêu: Nhận biết chục, biết đọc ghi số tia số +Cách tiến hành: Bài 1/100 :HS làm PHT Giáo án Toán 1HS nêu yêu cầu 1: “Vẽ thêm cho HD HS: đủ chục chấm tròn” HS đếm số chấm tròn hình vẽ thêm vào cho đủ chục chấm tròn Nhận xét cho điểm +Bài 2/100:HS làm PHT 1HS nêu yêu cầu 2: “ Khoanh vào HD HS đếm lấy chục vật hình vẽ chục vật( theo mẫu)” khoanh vào chục vật đó.( Có thể lấy 10 vật HS đếm lấy chục vật hình để vẽ bao quanh được) vẽ khoanh vào chục vật GV nhận xét cho điểm Bài 3/100: HS làm phiếu học tập 1HS nêu yêu cầu 3: “ Điền số vào GV HD:Viết số vào vạch theo thứ tự vạch tia số” tăng dần HS tự làm bài, chữa bài: Đọc kết vừa làm -Kiểm tra nhận xét 4.Củng cố, dặn dò (4 phút): Chuẩn bị mới:” Một chục Tia số RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : - Giáo án Toán ... phiếu học tập Phóng to tranh SGK - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1 Sách Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút) Giáo án Toán Kiểm tra cũ: GV đưa số đồ vật có dạng... Nhận biết số lượng 1, 2, -Kĩ : Đọc, viết, đếm số phạm vi -Thái độ: Thích học Tốn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Phóng to tranh SGK Giáo án Toán - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1 Sách Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG... hành (10 phút) +Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng nhóm có 1; 2; 3;4 ;5 đồ vật thứ tự số 1; 2; 3; 4, +Cách tiến hành: -Hướng dẫn HS làm tập -Bài 1: (HS viết tập Toán 1. ) Giáo án Toán GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trọn bộ lớp 1 môn TOÁN, Giáo án trọn bộ lớp 1 môn TOÁN, Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 5., Giới thiệu phép cộng một số với 0., -4HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm bảng con. Đọc bài và chữa bài:, -3HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm bảng con. Đọc bài và chữa bài:, Giới thiệu phép trừ hai số bằng nhau., +Mục tiêu:Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong pv 9, 1 HS đọc yêu cầu bài 3:” Điền dấu <,>,=”. 3HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm phiếu, rồi đổi phiếu để chữa bài., Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 10. +Mục tiêu:Thành lập, ghi nhớ bảng cộng trong pv10, +Mục tiêu:Thành lập, ghi nhớ bảng trừ trong pv10., 1,Ôn tập các bảng cộng và các bảng trừ đã học., Nhiều HS đếm từ 0 đến 10 rồi đếm từ 10 đến 0. Sau đó cho HS đếm nối tiếp từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0., ( Mỗi em đếm 1 số), HS tự làm bài rồi chữa bài ., HS tự làm bài rồi chữa bài.Đọc kết quả vừa làm được:, 3HS làm bài trên bảng rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được :, TIẾT 71 : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI

Mục lục

Xem thêm