Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại huyện văn chấn, tỉnh yên bái

160 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:57

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG CAO THỊ QUỲNH TRANG HÀ NỘI, NĂM 2019 Hà Nội Năm 20 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI CAO THỊ QUỲNH TRANG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 8440301 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TỐNG THỊ MỸ THI HÀ NỘI, NĂM 2018 Hà Nội Năm 20 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn chính: TS Tống Thị Mỹ Thi (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị) Cán chấm phản biện 1: TS Phạm Thị Mai Thảo (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị) Cán chấm phản biện 2: TS Phạm Thị Việt Anh (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị) Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 16 tháng 04 năm 2019 THÔNG TIN LUẬN VĂN Họ tên học viên: Cao Thị Quỳnh Trang Lớp: CH2AMT Khóa: 2016-2018 Cán hướng dẫn: TS Tống Thị Mỹ Thi Tên đề tài: Xây dựng số đánh giá mơ hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Tóm tắt luận văn: Đề tài: “Xây dựng số đánh giá mơ hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái” đưa số tổng quan dựa điều kiện sách, mơi trường, người, xã hội, áp dụng số vào khu vực huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái để đo khả quản lý rừng địa phương Áp dụng phương pháp nghiên cứu xây dựng số, phương pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp thứ cấp, số xây dựng với số cấp 1, số cấp 2, 31 số cấp Dựa vào thang đánh giá, bảng hỏi kết điều tra, đề tài nghiên cứu xác định điểm số cho khu vực nghiên cứu lâm trường huyện Văn Chấn: Lâm trường Văn Chấn lâm trường Ngòi Lao Các số cấp bao gồm người, văn hóa – xã hội, mơi trường đạt điểm mức cao so với thang xếp hạng điểm số số Cho thấy khả quản lý rừng tốt người khu vực nghiên cứu Tuy có yếu tố yếu không đáng kể, cần quan tâm, vấn đề sinh kế quyền lợi hưởng cộng đồng cán quản lý, người trực tiếp tham gia quản lý rừng cộng đồng Tổng điểm số lâm trường Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đạt 3,73, hiệu quản lý cao Các số cấp bao gồm người, văn hóa – xã hội, mơi trường đạt điểm mức cao, số môi trường cao (4,06 điểm) nhờ có tài ngun rừng mơi trường tốt, số xã hội thấp (3,45 điểm) yếu tố tác động từ bên thấp Điểm số hai lâm trường nghiên cứu chênh lệch không nhiều đạt mức khá, lâm trường Văn Chấn đạt 3.60 điểm, lâm trường Ngòi Lao đạt 3,86 điểm Đánh giá chung toàn số, lâm trường Ngòi Lao cao lâm trường Văn Chấn Nhận thức kiến thức lâm trường Văn Chấn thấp nhất, cần học hỏi nâng cao để quản lý rừng bền vững LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Lời tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Tống Thị Mỹ Thi giảng viên hướng dẫn tận tình, định hướng phương pháp làm việc phương pháp nghiên cứu, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Môi trường, Khoa Biến đổi khí hậu – trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội giảng dạy trang bị cho hành trang, kiến thức quý giá suốt khóa học để tơi đảm bảo luận văn thành công Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến bác Xuân phòng Nông nghiệp tỉnh Yên Bái, doanh nghiệp, người dân huyện Văn Chấn bảo cung cấp cho tơi tài liệu bổ ích để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè chia sẻ, ủng hộ động viên suốt thời gian tiến hành nghiên cứu làm luận Cuối xin chân thành cảm ơn Hội đồng khoa học giúp đỡ bảo vệ thành công luận văn Mặc dù cố gắng nhiều, xong thời gian kiến thức hạn hẹp nên viết tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô giáo bạn để luận tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! i LỜI CAM ĐOAN Tên là: Cao Thị Quỳnh Trang Học viên cao học: Khoa học Môi trường Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng thân Tồn q trình nghiên cứu tiến hành cách khoa học, số liệu, kết trình bày luận văn xác, hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Các hình ảnh, thơng tin tên, tuổi trích dẫn nghiên cứu cho phép người dân khu vực huyện Văn Chấn Nếu có sai phạm, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước nhà trường pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Cao Thị Quỳnh Trang ii iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Chú giải BĐKH BVR BVPTR Bảo vệ phát triển rừng CBQL Cán quản lý ĐGTHCV ĐH ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội KPI Bộ số đánh giá 10 KPIs Hệ thống số đánh giá 11 LNCĐ 12 MT 13 MTV 14 NN&PTNT 15 PTBV 16 QĐ 17 QLRCĐ 18 TN 19 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 20 VH-XH Văn hóa - xã hội 21 UBND Ủy ban nhân dân Biến đổi khí hậu Bảo vệ rừng Đánh giá thực công việc Đại học Lâm nghiệp cộng đồng Môi trường Một thành viên Nông nghiệp Phát triển nông thôn Phát triển bền vững Quyết định Quản lý rừng dựa vào cộng đồng Tài nguyên iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đất lâm nghiệp lâm trường quốc doanh khu vực dự án quản lý Bảng 2.1: Đặc trưng tạihai lâm trường nghiên cứu Bảng 2.2: Phân bố diện tích đất rừng sản xuất lâm trường Ngòi Lao Bảng 2.3: Tình hình sử dụng phân bố đất công ty lâm nghiệp Ngòi Lao Bảng 2.4: Số lượng đối tượng tham gia vấn Bảng 2.5: Thang xếp hạng số quản lý theo điểm Bảng 3.1: Bộ số đánh giá mơ hình QLRCĐ Bảng 3.3: Tổng hợp điểm số số huyện Văn Chấn, tỉnh Yến Bái Bảng 3.4: Chỉ số người điểm nghiên cứu huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Bảng 3.5: Điểm số cán quản lý khu vực huyện Văn Chấn Bảng 3.6: Điểm số cộng đồng khu vực huyện Văn Chấn Bảng 3.7: Điểm số doanh nghiệp khu vực huyện Văn Chấn Bảng 3.8: Chỉ số văn hóa – xã hội khu vực huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái v Chỉ STT số cấp Chỉ số Chỉ số cấp cấp Thang điểm Chi tiết số cấp điểm điểm rừng, chăm sóc điểm điểm điểm Điểm trung bình lâm Điểm trung bình lâm trƣờng Văn Chấn trƣờng Ngòi Lao Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp bình bảo vệ rừng Đăng ký hồ sơ pháp Khơng lý, cấp quyền có hồ sơ sử dụng đất rừng quản lý Có hợp Có biên Thiếu đồng cam nguyên giao kết tắc đất, hợp Đủ toàn 4,44 4,56 đồng nguyên tắc Pháp Mức độ hiểu biết Khơng luật Luật mơi Ít trường, Trung Khá Tốt Có Hiểu rõ 3,3 3,43 3,7 3,79 bình luật quản trị rừng theo quy định Chính phủ, sách, thể chế liên quan đến rừng vấn đề quản lý rừng Mức độ hiểu biết Không Khơng Bình 3,66 135 Chỉ STT số cấp Chỉ số Chỉ số cấp cấp Thang điểm Chi tiết số cấp điểm quyền lợi trách quan nhiệm thân tâm điểm điểm điểm điểm Điểm trung bình lâm Điểm trung bình lâm trƣờng Văn Chấn trƣờng Ngòi Lao Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp thường giao khoán rừng Mức độ hiểu biết Khơng Hồn Bình hợp đồng thủ toàn thường để ý tục pháp lý nhận Có Đầy đủ Đạt Tốt 3,33 3,67 3,86 4,07 4,14 khơng rừng Kỹ Chăm sóc, trồng Khơng rừng, tăng khả quan sản xuất tâm Khả tự quản lý, Khơng Ít Bình thường khơng Biết Có thể Tự quản trách nhiệm với rừng quan tự quản tâm lý giao, khoán 4,19 4 lý tốt bảo vệ Phục hồi, bảo vệ Khơng Ít rừng Tính hiệu Khơng Bình Tốt Rất tốt 4,1 3,9 Khá Tốt 4,3 4,7 thường Ít Trung 136 Chỉ STT số cấp Chỉ số Chỉ số cấp cấp Thang điểm Chi tiết số cấp điểm điểm kỹ quản lý áp dụng điểm điểm điểm Điểm trung bình lâm Điểm trung bình lâm trƣờng Văn Chấn trƣờng Ngòi Lao Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp bình rừng áp dụng so với phương pháp truyền thông Thái độ Nhận định nguời Không Khơng Bình dân tầm quan quan quan thường trọng vai trò tâm trọng Có Rất quan 4,5 3,61 4,84 3,64 trọng việc bảo vệ rừng Mức độ gắn kết với 10 năm Mức độ tham gia Không Thỉnh Theo tuần Hàng vào hoạt động quản thoảng tháng, lần ngày Có lợi Tốt lý, tuần tra bảo vệ 4,33 4,07 2 quý rừng Sinh kế Lợi ích đem lại từ Bị âm Ổn định Lợi 3,48 4,4 3,57 (cộng rừng sau nhận vào vốn đồng, rừng khoán so với giống 137 Chỉ STT số cấp Chỉ số Chỉ số cấp cấp Chi tiết số cấp điểm người lối quản lý để khai lao động) Thang điểm điểm điểm điểm điểm Điểm trung bình lâm Điểm trung bình lâm trƣờng Văn Chấn trƣờng Ngòi Lao Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp thác tự Mức ổn định sinh kế Không thấp Ổn định Đủ Tốt Trung Bình Đồng ý Hồn bình thường 3,33 3,67 3 3,55 3,97 người dân áp dụng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng Sự đồng tình Khơng cộng đồng đồng ý tồn phân chia tỷ lệ sau đồng ý khai thác: tính theo tỷ lệ Cán quản lý/Cộng đồng Cơ hội cơng việc từ Khơng Ít việc áp dụng mơ Trung Nhiều Rất nhiều bình hình QLRCĐ Các sản phẩm gỗ Khơng lâm nghiệp khai thác Ít Trung Tốt Rất tốt bình 138 Chỉ STT số cấp Chỉ số Chỉ số cấp cấp Thang điểm Chi tiết số cấp điểm điểm điểm điểm điểm Điểm trung bình lâm Điểm trung bình lâm trƣờng Văn Chấn trƣờng Ngòi Lao Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp có giá trị tăng thu nhập cho cộng đồng Mức độ đón nhận Khơng Ít tiêu thụ sản Trung Tốt Rất tốt Cơ Tốt 3,4 bình phẩm khai thác từ rừng Doanh Pháp Kiến thức Khơng nghiệp luật sách quy định Ít biết Bình 3,50 3,67 4,5 3,75 thường liên quan đến quản lý rừng dựa vào cộng đồng Môi trường, (Luật luật Quản lý tài nguyên rừng, ) Tuân thủ Luật Khơng sách, chủ quan trương quản lý rừng tâm Quốc gia Khơng Bình thường Quan Chấp tâm hành nghiêm chỉnh 139 Chỉ STT số cấp Chỉ số Chỉ số cấp cấp Thang điểm Chi tiết số cấp điểm điểm Năng Kỹ quản lý Ép buộc Khơng lực rừng doanh điểm điểm Bình điểm Điểm trung bình lâm Điểm trung bình lâm trƣờng Văn Chấn trƣờng Ngòi Lao Cấp Cấp Cấp Cấp Tốt Rất tốt 4,00 4 nhiệm nhiệm kỳ Cấp Cấp 3,5 thường nghiệp Thời gian người đại Không diện tham gia quản lý doanh nghiệp hoàn nhiệm nhiệm kỳ kỳ kỳ thành nhiệm kỳ Thái độ Mức độ trách nhiệm Không Tiêu cực với công việc Bình Tốt Tích cực 6-10 >10 3,50 3,5 3,25 thường quan tâm Mức độ tham gia Không vào hoạt động quản 1-2 lần/ năm 3-5 lần/năm lần/nă lý, tuần tra bảo vệ 3 lần/năm m rừng Văn Văn Truyền Áp hóa - hóa thống thức quản lý truyền quan thống vào mơ hình tâm Xã dụng phương Khơng Khơng áp dung Ít Bình Nhiều 3,78 3,49 3,27 2,5 3,06 3,74 3,64 thường 140 Chỉ STT số cấp Chỉ số Chỉ số cấp cấp Thang điểm Chi tiết số cấp điểm Điểm trung bình lâm Điểm trung bình lâm trƣờng Văn Chấn trƣờng Ngòi Lao điểm điểm điểm điểm Cấp Mức độ phù hợp Không Ít phù Phù hợp Hỗ trợ Áp dụng phong tục tập quán phù hợp hợp tốt hoàn toàn 25 - 50 - 75-100% đổi khí suất thiên tai lần/năm 5-7 2-4 4,5 4,50 4,05 lần/năm lần/năm lần/nă hậu m Cường Cường độ thiên Tăng độ tai Tác Mức độ tác động Rất nhiều động biến đổi khí hậu đến nhiều Tăng Bình Giảm thường Nhiều Bình Giảm 4,00 4 3,00 3,66 3,66 nhiều Ít Rất thường tài ngun rừng thiên tai đến 148 Chỉ STT số cấp Chỉ số Chỉ số cấp cấp Thang điểm Chi tiết số cấp điểm điểm điểm điểm điểm Điểm trung bình lâm Điểm trung bình lâm trƣờng Văn Chấn trƣờng Ngòi Lao Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp tài nguyên rừng 149 ... tài: Xây dựng số đánh giá mơ hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Tóm tắt luận văn: Đề tài: Xây dựng số đánh giá mơ hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng huyện Văn Chấn,. ..BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI... chọn đề tài Xây dựng số đánh giá mơ hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho luận văn tốt nghiệp Hiện tại, phương pháp xây dựng số đánh giá tính hiệu mơ hình QLRCĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại huyện văn chấn, tỉnh yên bái , Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại huyện văn chấn, tỉnh yên bái

Từ khóa liên quan