Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

4 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 09:34

Giáo án Ngữ văn BÀI 23 ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) A-Mục tiêu: - Kiến thức: + Cảm nhận qua văn phẩm chất cao đẹp Bác Hồ đức tính giản dị, giản dị lối sống, quan hệ với người, việc làm, lời nói, viết + Nhận hiểu nghệ thuật nghị luận tác giả bài, đặc biệt cách nêu dẫn chứng cụ thể, toàn diện, rõ ràng, kết hợp với giải thích, bình luận ngắn gọn mà sâu sắc - Kĩ năng: Nhớ thuộc số câu văn hay, tiêu biểu - Thái độ: Giáo dục HS biết học hỏi, tự hào Bác Hồ, vị cha già dân tộc, đặc biệt đức tính giản dị Người B-Chuẩn bị thầy trò: - Thầy: SGK, soạn - Trò: SGK, tập C-Kiểm tra cũ: - Để chứng minh cho giàu đẹp Tiếng Việt tác giả Đặng Thai Mai đưa lí lẽ dẫn chứng nào? - Điểm bật nghệ thuật nghị luận văn gì? D-Bài mới: • Vào bài: Qua thơ: “Đêm Bác không ngủ” nhà thơ Minh Huệ, xúc động trước lòng mênh mơng rộng lớn Bác đội, dân công Không Bác Người có phẩm chất cao đẹp lối sống giản dị-Phẩm chất Bác cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ghi lại qua đoạn văn xuôi đặc sắc mà hôm tìm hiểu Giáo án Ngữ văn NỘI DUNG I/ Đọc, tìm hiểu thích: - Đọc: rõ ràng, mạch lạc - Chú thích */SGK/54 THẦY TRỊ * Hoạt động 1: - GV cho HS tìm hiểu - HS đọc phần thích *: Nêu thich vài nét tác giả xuất xứ - HS đọc văn văn bản? - GV nêu cách đọc  GV II/ Tìm hiểu văn bản: đọc mẫu đoạn  Gọi em 1) Luận điểm chính: Đức tính vơ đọc Nhận xét giản dị Bác Hồ - Trình bày ý - Cho HS giải thích số kiến cá nhân - Chứng minh phương từ khó diện: giản dị đời sống, * Hoạt động 2: quan hệ với người, viết 2) Bố cục văn: - Bài văn dùng phương thức biểu đạt nào? - Hãy nêu luận điểm - HS thảo luận a- Mở bài: Sự quán bài? (ở đoạn mở đầu) nhóm đời CM sống giản - Để làm rõ đức tính giản dị nhỏtrình bày dị, bạch Bác Hồ Bác Hồ tác giả b- Thân bài: Chứng minh chứng minh giản dị Bác Hồ sinh phương diện đời - Thảo luận tổ hoạt, lối sống, việc làm sống người Bác 3) Nghệ thuật chứng minh tác giả: - Hệ thống luận đầy đủ, lí lẽ  cử đại diện trình bày * Hoạt động 3: - Hãy tìm hiểu (hệ thống) chặt chẽ, dẫn chứng xác, cụ trình tự lập luận tác giả thể sở - Xác định phạm vi vấn đề cần nêu bố cục văn ? chứng minh : Bữa ăn, nhà, lối - HS trình bày Giáo án Ngữ văn sống ý kiến cá nhân - Đưa chứng làm rõ luận điểm  Chứng giàu sức thuyết phục * Hoạt động 4: + Đọc đoạn văn từ “con tồn diện, phong phú, cụ thể người Bác … Nhất, Định, Tháng, Lợi” … 4) Bình luận tác giả đức tính giản dị Bác Hồ : - Hãy nhận xét nghệ thuật chứng minh tác - Sự giản dị Bác không giả đoạn văn này? phải lối sống khắc khổ … - HS trình bày - Nêu cụ thể dẫn chứng ý kiến cá nhân - Sự giản dị vật chất nêu để làm rõ luận làm bật phong phú đời điểm sống tinh thần, tâm hồn, tình cảm Bác - Những chứng đoạn có giàu sức thuyết phục - HS trình bày - Đó thực đời sống khơng? Vì sao? văn minh mà Bác Hồ nêu gương * Hoạt động 5: sáng + Đọc đoạn văn”Bác Hồ sống đời … giá trị tinh III/ Tổng kết: - Học ghi nhớ/SGK/55 thần cao đẹp ” - Trong đoạn văn tác giả dùng phép lập luận để người đọc hiểu IV/ Luyện tập: - Bài 2/56 - HS đọc sâu sắc đức tính giản dị Bác Hồ ? - Hãy tìm câu văn có nội dung đánh giá, bình luận đoạn văn? - Vì tác giả lại nói Giáo án Ngữ văn sống thực văn minh? * Hoạt động 6: - Theo em giá trị đặc sắc nội dung nghệ thuật văn gì? + Gọi HS đọc ghi nhớ * Hoạt động 7: - Qua văn em hiểu đức tính giản dị ý nghĩa sống E-Hướng dẫn tự học: 1) Bài vừa học: - Thuộc ghi nhớ, nắm luận điểm, bố cục cách lập luận - Làm tập 1/55 2) Bài học: Chuẩn bị bài: “Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động” - Mục đích việc chuyển đổi câu ... (ở đoạn mở đầu) nhóm đời CM sống giản - Để làm rõ đức tính giản dị nhỏtrình bày dị, bạch Bác Hồ Bác Hồ tác giả b- Thân bài: Chứng minh chứng minh giản dị Bác Hồ sinh phương diện đời - Thảo luận... IV/ Luyện tập: - Bài 2/56 - HS đọc sâu sắc đức tính giản dị Bác Hồ ? - Hãy tìm câu văn có nội dung đánh giá, bình luận đoạn văn? - Vì tác giả lại nói Giáo án Ngữ văn sống thực văn minh? * Hoạt... phong phú, cụ thể người Bác … Nhất, Định, Tháng, Lợi” … 4) Bình luận tác giả đức tính giản dị Bác Hồ : - Hãy nhận xét nghệ thuật chứng minh tác - Sự giản dị Bác không giả đoạn văn này? phải lối sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ, Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Từ khóa liên quan