Giáo án cả năm tin học 12

113 82 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 22:42

Giáo án cả năm tin học 12________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ GV: Ngô Thị Kim Phụng Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Tin học 12 CHƯƠNG I :KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU §1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN I Mục tiêu Về kiến thức: - Biết vấn đề cần giải tóan quản lí cần thiết phải có CSDL - Biết vai trò CSDL học tập sống Về kĩ năng: - Bước đầu hình thành kĩ khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL Về thái độ: - Có ý thức sử dụng máy tính để khai thác thơng tin, phục vụ cơng việc hàng ngày II Chuẩn bị - Giáo viên: SGK, soạn - Học sinh: SGK, ghi III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số: Nội dung Hoạt động 1:Xuất phát Phương pháp: Thuyết trình GV: Trong xã hội cơng việc quản lí phổ biến, tổ chức có quản lí, cơng ty quản lí sản phẩm, quản lí nhân viên, trường học quản lí học sinh, giáo viên, sổ sách…Vậy cơng việc quản lí bao gồm gì, ta tìm hiểu đầu chương Hoạt động 2,3: Hình thành kiến thức, luyện tâp Phương pháp: Vấn đáo, thảo luận nhóm, Thuyết trình Hoạt động Nội dung Hoạt động thầy trò Năm học: 2018- 2019 GV: Ngô Thị Kim Phụng Bài tốn quản lí: - Bài tốn quản lí toán phổ biến hoạt động kinh tế - xã hội Để quản lí tổ chức quản lí phải có hồ sơ quản lí để lưu trữ thơng tin - Hồ sơ quản lí cập nhập thơng tin ( bổ sung, sửa đổi, xóa thơng tin) khai thác thơng tin tìm kiếm, xếp, tổng hợp, thơng kê thơng tin theo định kỳ Các công việc thường gặp xử lí thơng tin tổ chức Cơng việc thường gặp xử lí thơng tin bao gồm: tạo lập, cập nhật khai thác hồ sơ a) Tạo lập hồ sơ: Để tạo lập hồ sơ, cần thực công việc sau: - Xác định chủ thể cần quản lí - Xác định cấu trúc hồ sơ - Thu thập, tập hợp thông tin cần thiết cho hồ sơ từ nhiều nguồn khác lưu trữ chúng theo cấu trúc xác định b) Cập nhật hồ sơ: Thông tin lưu trữ hồ sơ cần cập nhật để đảm bảo phản ánh kịp thời, với thực tế Một số việc thường làm để cập nhật hồ sơ: - Sửa chữa hồ sơ; - Bổ sung thêm hồ sơ;; - Xóa hồ sơ c) Khai thác hồ sơ: Khai thác hồ sơ bao gồm cơng việc sau: - Sắp xếp hồ Năm học: 2018- 2019 Tin học 12 GV: Giới thiệu - Hs thảo luận tốn quản lí, minh họa lấy ví dụ tốn quản lí tốn quản lí học sinh nhà trường Sau u cầu hs lấy số ví dụ tốn quản lí - GV nhận xét bổ sung GV: Lấy ví dụ cập nhập, khai thác thơng tin hồ sơ quản lí: Trong tốn quản lí học sinh: - hs chuyển đến trường phải chuyển học bạ đến trường mới, hs chuyển phải rút học bạ đi, học sinh thay đổi chổ phải sửa thơng tin mới… GV: u cầu nhóm, nhóm lấy ví dụ cập nhập khai thác với tốn quản lí khác GV lấy ví dụ bt quản lí học sinh Chủ thể học sinh - Mỗi thông tin hs - HS thảo luận lấy ví dụ minh họa cơng việc xử lí thơng tin tốn quản lí lấy ví dụ phần trước GV: Ngơ Thị Kim Phụng - Tìm kiếm - Thống kê - Lập báo cáo Việc cuối việc tạo lập, cập nhập, khai thác hồ sơ phục vụ, hỗ trợ cho trình lập kế hoạch, định xử lí cơng việc người có trách nhiệm Tin học 12 hàng gồm cột: họ tên, gt,ntns,địa chỉ, điểm môn - Lấy từ học bạ, kết sau kì thi GV: Yêu cầu hs minh họa lại bt quản lí phòng cho thuê khách sạn GV lấy ví dụ minh họa bt quản lí hs sau u cầu hs minh họa bt quản lí phòng cho thuê khách sạn GV lấy ví dụ: - Sắp xếp dshs theo chiều giảm dần điểm toán… - Tìm hs tổng điểm thi >25 - Đưa dshs đạt hs tiên tiến Yêu cầu hs minh họa lại bt quản lí phòng cho th khách sạn HS: Suy nghĩ trả lời câu hỏi - Yêu cầu học sinh đọc - Hs đọc sách Hệ sở liệu a) Khái niệm CSDL hệ quản trị sách giáo khoa thảo thảo luận đưa luận cho biêt: câu trả lời CSDL + CSDL gì, ví dụ CSDL: (SGK) minh họa? + Hệ quản trị CSDL gì, ví dụ minh họa? - Sau nhận xét bổ sung kiến thức Năm học: 2018- 2019 GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 Hệ QTCSDL: Là phần mềm cung cấp mi trường thuận lợi hiệu để tạo lập, lưu trữ khai thác thông tin CSDL gọi hệ quản trị CSDL (Database Management System) Chú ý: - Người ta thường dùng thuật ngữ hệ sở liệu để CSDL với hệ QTCSDL khai thác CSDL b) Một số ứng dụng: - Cơ sở giáo dục đào tạo cần quản GV: Yêu cầu hs thảo HS: Thảo luận trả lời lí thơng tin người học, mơn học, kết luận tìm ví dụ ứng dụng học tập,… GV: Sau ví dụ hs gv nhận xét, bổ sung cho điểm miệng Hoạt động 4,5: Vận dụng, tìm tòi mở rộng Phương pháp: hs tự nghiên cứu sgk để hoàn thiện Nội dung: Hãy tìm hiểu CSDL bán hàng mà thường thấy ícửa hàng lớn Tìm hiểu về: CSDL quản lí gì, hệ quản trị csdl tạo gì? Các cơng việc cần xử lí ? Cũng cố học Nhắc lại số kiến thức o tốn quản lí o CSDL hệ QTCSDL o Các ví dụ CSDL gần hs IV Bổ sung rút kinh nghiệm Năm học: 2018- 2019 GV: Ngô Thị Kim Phụng Bài sọan tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Tin học 12 BÀI TẬP I Mục tiêu Về kiến thức: - Củng cố khái niệm học: CSDL, hệ QTCSDL, hệ CSDL; - Sự cần thiết phải có CSDL lưu máy tính, mối tương tác thành phần hệ CSDL; - Các yêu cầu hệ CSDL qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan tự luận Về kĩ năng: - Bước đầu hình thành kĩ khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL Về thái độ: - Có ý thức sử dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ công việc hàng ngày II Chuẩn bị - Giáo viên: SGK, soạn - Học sinh: SGK, ghi III Tổ chức hoạt động Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số: Kiểm tra cũ: Lồng vào hoạt động học Các hoạt động Hoạt động 1: Xuất phát, hình thành kiến thức, luyện tập Phương pháp: Vấn đáp Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài Nêu ứng dụng CSDL GV gợi ý hs thơng HS thảo luận tổ chức liệu mà em biết qua câu hỏi? trả lời gv Đáp án: - Tổ chức thường có Trong xí nghiệp cơng ty việc quản lí mà tạo thường có csdl quản lí lương nên csdl? nhân viên, csdl lưu trữ thơng - CSDL có thơng tin: tin gì? Họ tên, tuổi, năm công tác, bậc - Phục vụ đối tượng nào?về lương, lương bản, địa chỉ, trợ vấn đề gì? cấp Bài Hãy phân biệt CSDL hệ GV gọi hs đứng chổ trả Hs trả lời Năm học: 2018- 2019 GV: Ngô Thị Kim Phụng QTCSDL - CSDL tập hợp liệu có liên quan với lưu trữ thiết bị nhớ máy tính hệ QTCSDL chương trình phục vụ tạo lập, cập nhập khai thác csdl Bài 3: Đáp án: Thường csdl thư viện có đối tượng người mượn, sách, tác giả, hóa đơn nhập, biên lí sách, biên giải cố sách, đền bù sách… Thông tin đối tượng sau: - Người mượn (HS): số thẻ, họ tên, ngày sinh, giới tính, lớp, địa chỉ, ngày cấp thẻ, ghi chú, - Sách: Mã sách, tên sách, loại sách, nhà XB, năm XB, giá tiền, mã tác giả; - Tác giả: Mã tác giả, họ tên tác giả, ngày sinh, ngày mất, - Đền bù: Số hiệu biên đền bù, mã sách, số lượng đền bù, tiền đền bù, - Phiếu mượn (quản lí việc mượn sách): Mã thẻ, số phiếu, ngày mượn, ngày cần trả, mã sách, số lượng sách mượn, * Những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí người thủ thư: - Cho mượn: Kiểm tra thẻ đọc, phiếu mượn, tìm sách kho, ghi sổ trả/ mượn trao sách cho học sinh mượn; - Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ đọc, phiếu mượn, đối chiếu sách trả phiếu mượn, ghi sổ mượn/ trả, ghi Năm học: 2018- 2019 Tin học 12 lời GV: yêu cầu hs thảo luận HS: Suy nghỉ trả lời tìm hiểu để biết hoạt động thư viện người thủ thư, từ xác định thư viện cần có đt phải quản lí?với đt phải quản lí thơng tin gì? GV: gợi ý Để phục vụ bạn đọc: - Người thủ thư cần kiểm tra để biết người có phải bạn đọc thư viện khơng? - Có tra cứu xem sách mà bạn đọc cần có hay khơng? - Có phải vào sổ trước HS: Dựa vào gọi ý, suy GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 cố sách trả hạn hư hỏng đưa sách cho bạn đọc ghỉ làm (nếu có), nhập sách kho, khơng? Hoạt động 4,5 : Vận dụng,tìm tòi mở rộng Phương pháp : HS tự nghiên cứu Nội dung : Nghiên CSDL quản lí điểm kỳ học học sinh trường mình, cho biết hoạt động cần làm xử lí thơng tin csdl Cũng cố IV Những bổ sung rút kinh nghiệm Năm học: 2018- 2019 GV: Ngô Thị Kim Phụng Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Bài soạn tiết: 4,5 - HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Tin học 12 I Mục tiêu Về kiến thức: - Biết khái niệm hệ QTCSDL; - Biết chức hệ QTCSDL: Tạo lập CSDL, cập nhật liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin; - Biết hoạt động tương tác thành phần hệ quản trị sở liệu II Chuẩn bị - Giáo viên: SGK, soạn - Học sinh: SGK, ghi III Tổ chức hoạt động lên lớp Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số: Các hoạt động Hoạt động 1,2,3: Xuất phát, hình thành kiến thức, luyện tập Phương pháp: Thảo luận nhóm, vấn đáp Nội dung Hoạt động thầy Các chức hệ QTCSDL a Cung cấp môi trường tạo lập CSDL Mỗi hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng ngôn ngữ định nghĩa liệu – hệ thống kí hiệu mơ tả CSDL Hoạt động trò GV: Yêu cầu học sinh HS: Suy nghĩ, thảo chia làm nhóm, luận theo nhóm để nhóm tìm hiểu trình bầy chức hệ quản trị sở liệu, b Cung cấp môi trường cập nhật khai sau nhóm cử thác liệu đại diện trình bầy Ngơn ngữ để người dùng diễn tả u cầu hiểu biết cập nhật hay tìm kiếm, kết xuất thơng tin chức đó? gọi ngôn ngữ thao tác liệu GV: Tổng kết lại Thao tác liệu gồm: lấy ví dụ minh họa  Cập nhật (nhập, sửa, xoá liệu);  Khai thác (tìm kiếm, kết xuất dl) Năm học: 2018- 2019 GV: Ngô Thị Kim Phụng c Cung cấp cơng cụ kiểm sốt, điều khiển việc truy cập vào liệu Để góp phần đảm bảo yêu cầu đặt cho hệ CSDL, hệ QTCSDL phải có chương trình thực nhiệm vụ sau:  Đảm bảo an ninh, phát ngăn chặn truy cập khơng phép  Duy trì tính quán liệu;  Tổ chức điều khiển truy cập đồng thời để bảo vệ ràng buộc tồn vẹn tính qn;  Khơi phục CSDL có cố phần cứng hay phần mềm; Quản lí mơ tả liệu Tin học 12 GV: Đặt câu hỏi: HS: Suy nghĩ trả Trong chức lới theo em chức quan trọng nhất? sao? GV nhận xét kết luận Vai trò người làm việc với hệ sở liệu GV: Yêu cầu hs chia a) Người quản trị sở liệu làm nhóm, Là người hay nhóm người trao nhóm tìm hiểu quyền điều hành CSDL vai trò, sau cử đại Nhiệm vụ người quản trị CSDL: diện trình bầy vai  Quản lí tài nguyên CSDL, trò mình, hệ QTCSDL, phần mềm có liên vai trò em trình quan bầy em có thích vai  Tổ chức hệ thống: phân quyền truy trò khơng? Vì sao? cập cho người dùng, đảm bảo an ninh cho hệ CSDL Nâng cấp hệ CSDL: bổ GV: Nhận xét phần sung, sửa đổi để cải tiến chế độ khai trình bầy thác, nâng cao hiệu sử dụng nhóm sau tổng kết  Bảo trì CSDL: thực cơng lại việc bảo vệ khôi phục hệ CSDL GV: Trong ba vai trò b) Người lập trình ứng dụng: vai trò quan Là người có nhiệm vụ xây dựng nhất? sao? chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thác GV: Nhận xét kết thông tin từ CSDL sở công cụ luận mà hệ quản trị CSDL cung cấp Năm học: 2018- 2019 HS: Đọc sách suy nghĩ, thảo luận trả lời HS: Suy nghĩ trả lời GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 c) Người dùng Là người có nhu cầu khai thác thơng tin từ CSDL Các bước xây dựng sở liệu GV: Nêu bước HS: Suy nghĩ trả Bước 1: Khảo sát xây dựng lời Bước 2: Thiết kế CSDL , Bước 3: Kiểm thử bước bước quan nhất? sao? Minh họa tốn quản lí học sinh GV: Nhận xét tổng kết lại Hoạt động 4,5: Vận dụng, tìm tòi mở rộng Phương pháp: HS tự nghiên cứu để hoàn thiện Nội dung: Hãy minh họa bước xây dựng CSDL việc xây dựng CSDL quản lí điểm thi tốt nghiệp Cũng cố Tổng kết lại nội dung chính: - Chức hệ QTCSDL, chức quan trọng - Vai trò người làm việc với hệ CSDL - Các bước xây dựng CSDL IV Những bổ sung rút kinh nghiệm Năm học: 2018- 2019 10 GV: Ngô Thị Kim Phụng Mã hố thơng tin nén liệu: Các thơng tin quan trọng nhạy cảm thường lưu trữ dạng mã hố để giảm khả rò rỉ Có nhiều cách mã hố khác Lưu biên * Biên hệ thống cho biết: - Số lần truy cập vào hệ thống, thành phần hệ thống, yêu cầu tra cứu, - Thông tin số lần cập nhật cuối cùng: nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật, * Biên hệ thống dùng để: - Trợ giúp việc khơi phục liệu có cố kĩ thuật hoạt động hệ CSDL - Đánh giá mức độ quan tâm người dùng với liệu, dạng truy vấn - Để phát truy vấn khơng bình Năm học: 2018- 2019 Tin học 12 tra cứu thơng tin người khai báo đăng nhập hệ thống Ví dụ: Bạn phải phân phối dụng cụ thể thao cho bạn trường sinh hoạt ngoại khoá Các dụng cụ giao cho người đội chuẩn bị thi đấu môn tương ứng Một bạn đến nhận vợt cầu lông Làm bạn biết chắn bạn đội thi đấu cầu lông để giao? GV: Giới thiệu bảng phân quyền truy cập CSDL Điểm sgk - Em HSTL cách mã hố thơng tin nén liệu mà em biết? - Nhấn mạnh ý kiến bổ sung - Qua tìm hiểu SGK - Hs thảo luận và thực tế em lấy trình bầy ví dụ bảo mật pp 99 GV: Ngơ Thị Kim Phụng thường, từ có biện pháp xử lí hành Hoạt động: Luyện tập, Vận dụng, mở rộng Tin học 12 Với mổi giải pháp bảo vệ csdl, lấy - Đưa yêu cầu cho hs - Tiếp nhận yêu ví dụ minh họa thực tế csdl, ví nhà nghiên cứu cầu hs thực dụ: quản lí tiền điện nước, quản lí điểm, quản lí tài khoản ngân hàng, quản lí bán hàng… Củng cố - Học cũ - Trả lời câu hỏi trang 104 -sgk - Chuẩn bị bài: "Bài tập & thực hành 11" IV Rút kinh nghiệm bổ sung Năm học: 2018- 2019 100 GV: Ngô Thị Kim Phụng Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết số: Lớp dạy: Bài tập & thực hành 11 BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU Tin học 12 I Mục tiêu: Kiến thức Qua tốn quản lí sở kinh doanh, HS cần đạt yêu cầu sau: - Hiểu thêm khái niệm tầm quan trọng bảo mật CSDL - Biết số cách thông dụng bảo mật CSDL Kỹ - Biết bảo mật thông tin sử dụng ccsdl Thái độ - Có thái độ đắn việc sử dụng bảo mật CSDL II Chuẩn bị * GV: Máy chiếu, giáo án,SGK, phòng máy tính thực hành * HS: Đọc trước " Bài tập & thực hành 11" nhà, SGK III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp Sĩ số: Vắng: Có phép: Khơng phép Nội dung thực hành Hoạt động 1: Chuẩn bị GV sau kiểm tra máy giao cho học sinh yêu cầu học sinh khởi động máy, khởi động acess Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành Đề bài: Một cửa hàng buôn bán hàng điện tử thường xuyên nhận hàng từ số công ti bán lại cho khách hàng Hàng nhập xuất trực tiếp từ kho cửa hàng (để toán đơn giản, hạn chế có thủ kho kiêm người giao hàng) Cửa hàng xây dựng CSDL BAN_HANG (bán hàng) gồm bảng sau: Bảng MAT_HANG (mặt hàng - quản lí mặt hàng) MaHang TenHang DonVi (mã hàng) (tên hàng) (đơn vị tính) (1) (2) (3) GiaMua (giá mua đơn vị) (4) HangSX (hãng sản xuất) (5) GiaBan (giá bán đơn vị) (6) Bảng KHACH_HANG (khách hàng - quản lí khách hàng) MaKhach (mã khách hàng) HoTen (họ tên) Năm học: 2018- 2019 DiaChiKh (địa chỉ) DienThoaiKh (số điện thoại) 101 TaiKhoanKH (tài khoản) GV: Ngô Thị Kim Phụng (1) (2) Tin học 12 (3) (4) (5) Bảng CONG_TI (cơng ti - quản lí công ti cung cấp hàng) MaCT (mã công ti) (1) TenCT (tên công ti) (2) DiaChiCT (địa công ti) (3) ĐienThoaiCT TaiKhoanCT (tài khoản công (điện thoại công ti) ti) (4) (5) Bảng PHIEU_NHAP (phiếu nhập - quản lí phiếu nhập hàng) SoPhieuNhap (số phiếu nhập) (1) MaCT (mã công ti) (2) MaHang SoLuong (mã (số hàng) lượng) (3) (4) NgayNhap (ngày nhập) (5) Bảng PHIEU_XUAT (phiếu xuất - quản lí phiếu xuất hàng) SoPhieuXuat NgayNhap MaKhach MaHang SoLuong GiaBan (số phiếu (ngày (mã khách (mã (số (giá bán đơn xuất) nhập) hàng) hàng) lượng) vị) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Các đối tượng sử dụng chương trình quản lí CSDL BAN_HANG là: - Khách hàng - Thủ kho (kiêm người giao hàng) - Kế toán - Người quản lí cửa hang NỘI DUNG Bài 1: Mỗi đối tượng sử dụng chương trình quản lí CSDL BÁN HÀNG u cầu chương trình có chức gì? Năm học: 2018- 2019 HĐ CỦA THẦY Chia HS thành nhóm, giả sử nhóm đối tượng sử dụng hệ CSDL BAN_HANG Cụ thể là: - Khách hàng - Thủ kho kiêm người giao hàng (hạn chế để chương trình khơng q phức tạp) - Kế tốn - Người quản lí cửa hàng Hướng dẫn gợi ý kiến thức thực tế mà HS hạn chế để có kết luận 102 HĐ CỦA TRỊ Mỗi nhóm tìm chức cần có chương trình phục vụ nhóm Sau nhóm trình bày trao đổi ý kiến thống nhóm với lớp Các nhóm khác tham gia góp ý đến kết luận thống cuối GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 Khuyến khích nhóm tranh luận ý kiến chưa thống Tuy nhiên, đơn giản hố tốn thực nên sinh tình khó thống nhất, nên theo Bài 2: Giả sử chương trình có giả định thay cho chức năng: thực tế (GV định) - Khách hàng biết tên, số - Chia nhóm lượng mặt hàng cửa hàng, số thông tin cần thiết mặt hàng - Thủ kho biết tình hình hàng nhập, xuất tồn kho - Kế tốn biết tình hình thu, chi - Người quản lí cửa hàng biết thơng tin, đặc biệt quan tâm tình hình xuất/nhập loại mặt hàng, tình hình kinh doanh mặt hàng - Tiếp tục giữ vai trò hướng - Bảo mật CSDL dẫn gợi ý cần thiết Nếu chức bảo mật CSDL Cố gắng để HS tự tới thực bảng phân thống nhóm quyền, đối tượng nêu sở hiểu rõ chức trao đối tượng vai trò quyền gì? bảo mật Dưới bảng thể - Tập trung đề nghị phân quyền, theo em, đặc sửa đổi bảng phân điểm chưa phù hợp, sao? quyền đưa hình thức (Bảng phân quyền trang 107) cho lớp tập trung nhận biết Hoạt động: Vận dụng, tìm tòi Bài 3: Khi xây dựng CSDL, người ta thường tạo giao diện có trang chứa nút lệnh yêu cầu người dùng khai báo định danh (tên, mật khẩu) xác định quyền truy cập Sau khai báo, Năm học: 2018- 2019 - Chuẩn bị chương trình ứng dụng Access dùng thực tế có thực bảo mật phân quyền Sau thao tác để nhấn mạnh tầm quan trọng 103 - Trên chức đối tượng (tương ứng với nhóm HS), nhóm trước hết tự tìm hiểu quyền trao cho nhóm bảng phân quyền nêu đề phù hợp chưa? Điểm phù hợp, điểm chưa? Vì sao? Đề nghị sửa đổi Sau trao đổi thảo luận với nhóm khác - Cả lớp suy nghỉ thảo luận tìm câu trả lời - Cùng thống ý kiến cuối GV GV: Ngô Thị Kim Phụng trang mở hiển bảo mật CSDL thị danh sách chức - Khuyến khích HS đề tương ứng với quyền truy xuất ý tưởng khác bảo cập mà người dùng phép sử mật dụng Người dùng sử dụng chức để truy cập phần liệu với mức phân quyền mà người lập trình dành cho Theo em, người ta làm vậy? Tin học 12 Củng cố dặn dò: (3') - Nhắc nhở số nội dung hs mắc nhiều thực hành IV Rút kinh nghiệm bổ sung Ngày Tổ trưởng kí duyệt Lại Thị Tuyết Lan Năm học: 2018- 2019 104 GV: Ngô Thị Kim Phụng Ngày dạy: Tiết số: Tin học 12 Ngày soạn: Lớp dạy: BÀI TẬP I Mục tiêu Nhằm đánh giá hs kiến thức nội dung chương 3,4 II Chuẩn bị - GV: SGK, soạn - HS: SGK, ghi III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp Sĩ số: Vắng: Có phép: Khơng phép: Kiểm tra cũ Nội dung ôn tập NỘI DUNG HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRỊ Câu 1: Hãy nêu cơng việc - GV đưa câu hỏi gọi - HS suy nghỉ chuẩn cần thực tạo hs lên bảng trình bầy Cuối bị vòng 10 phút bảng CSDL quan hệ? gv đưa đáp án thực yêu cầu chấm điểm gv Câu1: (2 điểm) Các công - Hs khác nhận xét việc cần thực tạo bảng CSDL quan hệ: - Đặt tên trường - Chỉ định kiểu liệu cho trường - Khai báo kích thước trường Câu 2: Hãy trình bày ưu Câu2: (3 điểm) Các ưu điểm hệ CSDL phân tán? điểm hệ CSDL phân tán: - Cấu trúc phân tán liệu thích hợp với chất phân tán nhiều người dùng - Dữ liệu chia sẻ cho nút mạng cho phép quản trị liệu địa phương (dữ liệu đặt nút) Năm học: 2018- 2019 105 GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 - Dữ liệu có tính tin cậy cao nút gặp cố, khơi phục liệu lưu trữ một vài nút khác - Cho phép mở rộng tổ chức cách linh hoạt Có thể thêm nút vào mạng máy tính mà khơng ảnh hưởng đến hoạt động nút sẵn có Câu 3: Trong mơ hình liệu Câu3: (2 điểm) quan hệ, khố - Khố tập hợp cần có khố? gồm hay mọt số thuộc tính bảng có tính chất vừa đủ để "phân biệt được" hay loại bớt thuộc tính gọi khố bảng - Cần có khố khoá dùng để phân biệt liệu phục vụ cho việc tạo mối liên kết bảng Câu 4: Hãy nêu giải pháp Câu4: (3 điểm) Các giải bảo mật thông tin hệ pháp bảo mật thông tin CSDL quan hệ? hệ CSDL quan hệ: - Tạo tập liệu sơ đồ truy cập hạn chế tới liệu CSDL - Xây dựng bảng phân quyền truy cập để đảm bảo nhóm người dùng có quyền sử dụng số dịch vụ định hệ QTCSDL - Xây dựng thủ tục thực truy cập hạn chế theo bảng phân quyền xác định Năm học: 2018- 2019 106 GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 - Mã hố thơng tin biểu diễn thơng tin theo cấu trúc mã hoá - Nhận dạng người dùng, xác định nhóm họ để cung cấp dịch vụ mà họ phép sử dụng Củng cố Gv tổng hợp lại kiến thức toàn IV Rút kinh nghiệm bổ sung Năm học: 2018- 2019 107 GV: Ngô Thị Kim Phụng Ngày soạn: Ngày dạy: Tin học 12 KIỂM TRA TIẾT ĐỀ BÀI Câu 1: Hãy nêu khái niệm CSDL phân tán gì? Lấy ví dụ CSDL phân tán Câu 2: Nêu biện pháp bảo mật thông tin CSDL, biện pháp lấy ví dụ minh họa ĐÁP ÁN: Câu 1: Khái niệm CSDL phân tán: CSDL phân tán tập hợp liệu có lien quan mặt logic dùng chung phân tán mặt vật lí mạng máy tính Một hệ QTCSDL phân tán hệ thống phần mềm cho phép quản trị CSDL phân tán làm cho người dùng không nhận thấy phân tán Ví dụ: Một ngân hang quốc gia có nhiều chi nhánh, thành phố có chi nhánh, CSDL chi nhánh quản lí tài khoản dân cư đơn bị kinh doanh thành phố Câu 2: Các biện pháp bảo mật thông tin CSDL: - Chính sách ý thức Ví dụ: ngân hàng quản lí tài khoản CSDL nhân viên ngân hàng lợi dụng chức quyền làm sai thông tin CSDL với mục đích tham nhũng bị phát xử phạt theo điều luật nhà nước việc vi phạm bảo mật CSDL - Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng Ví dụ: Trong CSDL quản lí tài khoản ngân hàng phải có người dụng cấp thấp xem liệu, thơng tin tài khoản, việc thực sửa đổi, cập nhập phải người có quyền cấp cao cung cấp mật mã - Mã hóa thơng tin nén liệu Ví dụ: Để bào mật thơng tin CSDL quản lí điểm người quản trị CSDL nén file để hạn chế truy cập bừa bãi người - Lưu biên Năm học: 2018- 2019 108 GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 Ma trận kiểm tra Chủ đề Cơ sở liệu phân tán - Khái niệm - Lấy ví dụ Các biện pháp bảo mật thơng tin - Chính sách ý thức + Khái niệm + Ví dụ - Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng + Khái niệm + Ví dụ - Mã hóa thơng tin + Khái niệm + Ví dụ - Lưu biên + Khái niệm + Ví dụ Tổng Năm học: 2018- 2019 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng 2 0.5 0.5 0.5 0.5 109 10 GV: Ngô Thị Kim Phụng Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Tiết số: 50 Tin học 12 ÔN TẬP HỌC KỲ II I Mục tiêu Ôn tập kiến thức trọng tâm học kỳ II Chuẩn bị - GV: SGK, soạn - HS: ghi, SGK III Tổ chức hoạt động Ổn định lớp Nội dung ôn tập NỘI DUNG HĐ CỦA THẦY Hoạt động : Ôn tập kiến thức, luyện tập a Cách tạo form GV đưa vấn b Tạo mẫu hỏi đề yêu cầu hs - Cách tạo mẫu hỏi nhắc lại kiến thức - Mẫu hỏi gộp nhóm từ bảng - Mẫu hỏi gộp nhóm từ nhiều bảng c Tạo báo cáo d CSDL quan hệ đặc trưng e CSDL phân tán ưu điểm f Bảo mật thơng tin gì, nêu biện pháp ví dụ minh họa việc bảo mật thơng tin? g tập minh họa đề bài: Cho CSDL quản lí thi nghề gồm GV đưa đề ôn bảng sau: tập yêu cầu hs - bảng thí sinh (sbd, hoten, ntns, gt, suy nghỉ để trả lời, diachi, uutien,lop) cuối gv nhận - bảng điểm thi(sbd,lythuyet, thuchanh) xét Yêu cầu: Tạo bảng liên kết Tạo query đưa kết thi hs biêt, tongdiem=(thuchanh*3+lythuyet)/4 Ketqua: đậu tổng điểm>=10 Năm học: 2018- 2019 110 HĐ CỦA TRÒ - hs dựa vào chủ đề gv đưa trả lời Hs suy nghỉ làm lên bảng Hs khác nhận xét làm bạn GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 không điểm bị tạo báo cáo thống kê tổng điểm trung bình, điểm cao nhất, thấp theo lớp Củng cố tập nhà IV Rút kinh nghiệm bổ sung Năm học: 2018- 2019 111 GV: Ngô Thị Kim Phụng Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết số:51 Tin học 12 Lớp dạy: KIỂM TRA HỌC KỲ II Đề Nêu bước tạo lập CSDL Cho csdl Những người bạn gồm bảng sau: Danh sách (họ tên, ntns, địa , nghề nghiệp, sdt, giới tính, quê quán) Yêu cầu: a Tạo lập CSDL b Hãy tạo mẫu hỏi đưa danh sach người bạn quê Liêm Sơn , nữ mà giáo viên, gồm trường: họ tên, ntns, địa tại, nghề nghiệp, giới tính, quê quán c Hãy tạo báo cáo đưa danh sách ntns bạn theo địa chỉ: địa chỉ, stt, ntns, họ tên Đáp án: Bài 2: a c b Năm học: 2018- 2019 112 GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 Ma trận đề kiểm tra Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Tạo CSLD - Tạo bảng, khóa - Xác định kiểu liệu cho trường - Nhập liệu Truy vấn liệu - Đủ trường - Điều kiện lọc Kết xuất báo cáo - Đủ trường - Phân nhóm Tổng Năm học: 2018- 2019 113 Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng 1 3 3 10 ... nghiên cứu tất thao tác với bảng học tiết thực access 2017 Cũng cố Giáo viên tổng hợp lại toàn kiến thức bài: Năm học: 2018- 2019 30 GV: Ngô Thị Kim Phụng Tin học 12 - Các thao tác: thêm ghi, sửa... sơ bao gồm công việc sau: - Sắp xếp hồ Năm học: 2018- 2019 Tin học 12 GV: Giới thiệu - Hs thảo luận tốn quản lí, minh họa lấy ví dụ tốn quản lí tốn quản lí học sinh nhà trường Sau u cầu hs lấy... thác thơng tin hồ sơ quản lí: Trong tốn quản lí học sinh: - hs chuyển đến trường phải chuyển học bạ đến trường mới, hs chuyển phải rút học bạ đi, học sinh thay đổi chổ phải sửa thơng tin mới… GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm tin học 12, Giáo án cả năm tin học 12, Kiểm tra bài cũ: (lồng trong giờ thực hành), a. Xem trước khi in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn