Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P18

1 980 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 15:23

Bốn tháng sau khi ra mắt ở Mỹ, phiên bản đời 2013 của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn trứ danh đã đến Việt Nam với những thay đổi đậm chất Lexus hơn.Tháng 1, Lexus trình làng LX570 tại triển lãm Detroit. H 123418 LX 570Pre–Collision System30APSB2D4(BAT)5AECU–IGNo. 12D56(IG)RGG6444CANLCANHIG1+BE1EK121 EK120MOL+ MOL–21GRWGRWWFront Pre–CollisionSeat Belt Motor LHK11MMOR–EL148 EL147MOR+ MOR–21LBLBBMOR+Front Pre–CollisionSeat Belt Motor RHL5Seat Belt Control ECUE41(A), E42(B)PGNDW–B7A 8B 1B 2B8A 3A 4A 2A 1AJunctionConnectorE61110W–BJunctionConnectorE62Multiplex CommunicationSystem (CAN)<2–6>E77MultiDisplayPowerSupplyCircuitPCSETBIG+EA3BRC1BR BRA19B14BR246JunctionConnectorE60JunctionConnectorA37(A), C52(B)675AMET12(IG)EA233B–RB5AECU–B112(BAT)13 2B 2D1486 26R–LRRJunctionConnectorE59IG+BIG+CANCANH CANLMultiplex CommunicationSystem (CAN)<2–15>Combination Meter Assembly302136 3526FrontPre–CollisionSeat BeltMotor RHBuzzerMasterMMOL–MOL+FrontPre–CollisionSeat BeltMotor LHMLEXUS LX 570 (EM08F0U) . 3526FrontPre–CollisionSeat BeltMotor RHBuzzerMasterMMOL–MOL+FrontPre–CollisionSeat BeltMotor LHMLEXUS LX 570 (EM08F0U). 123418 LX 570Pre–Collision System30APSB2D4(BAT)5AECU–IGNo. 12D56(IG)RGG6444CANLCANHIG1+BE1EK121
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P18, Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P18, Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P18