Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P16

1 1,038 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 15:23

Bốn tháng sau khi ra mắt ở Mỹ, phiên bản đời 2013 của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn trứ danh đã đến Việt Nam với những thay đổi đậm chất Lexus hơn.Tháng 1, Lexus trình làng LX570 tại triển lãm Detroit. H 123416 LX 570Trailer Towing40ASUB BATT1(BAT)31521MK32123A35ALH–IG2B10(IG)30ATOW BRK12(BAT)E2110AK211EA14130ATOWING12(BAT)MK24MK23MK31(BAT)1Main Body ECU<3–41>30ATOW TAILMK2231521111 1K1Q1E21JunctionConnectorE66JunctionConnectorA34GND STOPB/UPGND STTR STTL BRK TAIL BATTBRKTAIL+B +B LTOT RTOTSTIN83442 511 4 2653712W–BW–BW–BBGRRRGGRLB–WR–BWLRLGRGLWBWLGWYLW–BW–BGWTOW TAIL Relay2WBRRLGBPark/Neutral PositionSwitch<15–2>B–W1SUB BATT RelayPANEL Fuse<3–45>EA227 EK1121QM12QM25QM14QM1 1QM22W–B1MK2QM1AK34W–B6GNDK2WAK33B–WW–BW–BBRK LP Relay<15–3>RR39LTINRTIN9KL1Turn SignalFlasher Assembly<14–3><14–4>LTowing ConverterK24QM132Towing BrakeControllerTrailer SocketK3W–BMLEXUS LX 570 (EM08F0U) . Assembly<14–3><14–4>LTowing ConverterK24QM132Towing BrakeControllerTrailer SocketK3W–BMLEXUS LX 570 (EM08F0U). 123416 LX 570Trailer Towing40ASUB BATT1(BAT)31521MK32123A35ALH–IG2B10(IG)30ATOW BRK12(BAT)E2110AK211EA14130ATOWING12(BAT)MK24MK23MK31(BAT)1Main
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P16, Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P16, Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P16