Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P15

1 1,037 10
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 15:23

Bốn tháng sau khi ra mắt ở Mỹ, phiên bản đời 2013 của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn trứ danh đã đến Việt Nam với những thay đổi đậm chất Lexus hơn.Tháng 1, Lexus trình làng LX570 tại triển lãm Detroit. H 123415 LX 57010ABK/UP LP2B23(IG)CA325GG–BLLRRB RLPark/Neutral PositionSwitchC19Back–Up Light15ASTOP21(BAT)12325111114BRK LP Relay10AECU–IGNo. 2(IG)2B12GL–BR–YRStop LightSwitch AssemblyA30Shift Lock Control ECUSub–Assembly<23–2>RK2W–B R R21K2RECM<12–14>RRRW–BS4Stop LightHigh MountedStop LightBE533K4L3E12CA330EA142L–RLLEK119Skid Control ECU with ActuatorAssembly<20–4>STP OUT +BA39286L–B L–BRRL–BRAK21SK22L2W–BSK1514115W–BLW–BJunctionConnectorS16JunctionConnectorS151KL1RSK23RRRL–BMK25Trailer Socket<16–3>LL2B222D1RMain Body ECU<3–4><4–14>RTowing Converter<16–1>LMulti–Display<35–13>Skid Control ECUwith ActuatorAssembly<20–4>R1W–B4GNDA1Skid Control ECUwith ActuatorAssembly<20–4>Towing BrakeController<16–1>RRRW–BTail/StopSTPRSTPTail/Stop5E12RStop Light Control Relay AssemblyCenter StopLight AssemblyRear Combination Light Assembly LHRear Combination Light Assembly RH1HMSLNoise Filter(Rear Window Defogger and Stop)S14KL24fL222121fL23L2W–B W–B W–BW–BLLLLLBack Up LightBulb LHf5Back Up LightBulb RHf4LDiode(High Mounted Stop Light)K40L1W–BM OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAMLEXUS LX 570 (EM08F0U) . RHf4LDiode(High Mounted Stop Light)K40L1W–BM OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAMLEXUS LX 570 (EM08F0U). 123415 LX 5701 0ABK/UP LP2B23(IG)CA325GG–BLLRRB RLPark/Neutral PositionSwitchC19Back–Up
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P15, Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P15, Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P15