Soạn bài nghị luận về một hiện tượng đời sống

2 80 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 16:18

Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống Bình chọn:Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống Ngữ Văn 12. Câu 2. Bàn về hiện tượng “nghiện karaôkê và internét trong nhiều bạn trẻ hiện nay.Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống Ngắn gọn nhấtPhân tích tác phẩm ‘Mẹ Tơm’ của Tố Hữu Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận về một hiện tượng đời sống Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết1. a. Trong văn bản trên lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bàn về hiện tượng gì trong đời sống? Hiện tượng ấy diễn ra trong thời gian nào?b. Tác giả đã sử dụng những thao tác lập luận nào để bàn về hiện tượng nói trên?c. Cách dùng từ, viết câu, diễn đạt độc đáo trong văn bản có tính thuyết phục cao ở những điểm nào?Trả lời:a. Nội dung:Nguyễn Ái Quốc bàn về hiện tượng: sự lãng phí thời gian của thanh niên An Nam: sống không có lí tưởng, mục đích, thiếu nghị lực, chí tiến thủ, chỉ biết vui chơi, hưởng thụ cá nhân mà không biết học tập cho bản thân, cho nước nhà, cho dân tộc. Hiện tượng này diễn ra vào những năm đầu thế kỉ XX với hoàn cảnh xã hội nước ta ngày nay, hiện tượng ấy vẫn còn.b. Các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bình luận. Thao tác phân tích: Thanh niên đi du học còn mải chơi bời, không làm gì cảm, họ sống già cỗi, thiểu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai đất nước. Thao tác so sánh: so sánh với thanh niên Trung Hoa chuyên cần, học tập chăm chỉ.c. Cách viết của Nguyễn Ái Quốc rõ ràng, trong sáng, lập luận chặt chẽ, giọng văn tâm huyết, đầy thuyết phục.2. Bàn về hiện tượng “nghiện karaôkê và internét trong nhiều bạn trẻ hiện nay.Trả lời: Lập dàn ýa. Mở bài:Karaôkê và internét là một trong những trò giải trí đặc biệt được nhiều bạn trẻ ưa thích hiện nay; đến mức có thể gọi là nghiện.b. Thân bài: Giải thích:+ Karaoke là hình thức giải trí mang tính văn hóa, giúp ta giải bớt căng thẳng trong một ngày học tập làm việc mệt mỏi, vất vả. Đó còn là một cách thắt chặt tình thân giữa bạn bè, đồng nghiệp, người thân.+ Internet ngXem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbainghiluanvemothientuongdoisongnguvan12c30a23611.htmlixzz5n8PH9ElD Soạn Nghị luận tượng đời sống Bình chọn: Soạn Nghị luận tượng đời sống - Ngữ Văn 12 Câu Bàn tượng “nghiện" kara-ô-kê in-ter-nét nhiều bạn trẻ  Soạn Nghị luận tượng đời sống - Ngắn gọn  Phân tích tác phẩm ‘Mẹ Tơm’ Tố Hữu - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận tượng đời sống Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết a Trong văn lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bàn tượng đời sống? Hiện tượng diễn thời gian nào? b Tác giả sử dụng thao tác lập luận để bàn tượng nói trên? c Cách dùng từ, viết câu, diễn đạt độc đáo văn có tính thuyết phục cao điểm nào? Trả lời: a Nội dung: Nguyễn Ái Quốc bàn tượng: lãng phí thời gian niên An Nam: sống khơng có lí tưởng, mục đích, thiếu nghị lực, chí tiến thủ, biết vui chơi, hưởng thụ cá nhân mà học tập cho thân, cho nước nhà, cho dân tộc Hiện tượng diễn vào năm đầu kỉ XX với hoàn cảnh xã hội nước ta ngày nay, tượng b Các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bình luận - Thao tác phân tích: Thanh niên du học mải chơi bời, "khơng làm cảm", họ sống "già cỗi", thiểu tổ chức, nguy hại cho tương lai đất nước - Thao tác so sánh: so sánh với niên Trung Hoa chuyên cần, học tập chăm c Cách viết Nguyễn Ái Quốc rõ ràng, sáng, lập luận chặt chẽ, giọng văn tâm huyết, đầy thuyết phục Bàn tượng “nghiện" ka-ra-ô-kê in-ter-nét nhiều bạn trẻ Trả lời: Lập dàn ý a Mở bài: Ka-ra-ơ-kê in-ter-nét trò giải trí đặc biệt nhiều bạn trẻ ưa thích nay; đến mức gọi "nghiện" b Thân bài: - Giải thích: + Karaoke hình thức giải trí mang tính văn hóa, giúp ta giải bớt căng thẳng ngày học tập làm việc mệt mỏi, vất vả Đó cách thắt chặt tình thân bạn bè, đồng nghiệp, người thân + Internet ng Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-nghi-luan-ve-mot-hien-tuong-doi-song-ngu-van-12c30a23611.html#ixzz5n8PH9ElD
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài nghị luận về một hiện tượng đời sống, Soạn bài nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn