Báo cáo kết quả thực tập tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

67 202 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH *** BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Th.S Mai Thị Anh Đào Họ tên sinh viên : Nguyễn Hoàng Quy Lớp : D11QK02 Mã số sinh viên : 1111050138 HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Họ tên: Nguyễn Hoàng Quy Lớp: D11QK02 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Lao động Xã hội Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế đơn vị Các tài liệu, số liệu, dẫn chứng, kết sử dụng báo cáo công bố, có nguồn gốc rõ ràng Các đóng góp đưa từ thực tiễn, kinh nghiệm Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Hoàng Quy LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Đại học Lao động xã hội, đặc biệt thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trường tạo điều kiện cho em thực tập khoa để có nhiều thời gian cho khóa luận tốt nghiệp Và em xin chân thành cám ơn Mai Thị Anh Đào nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hồn thành tốt khóa thực tập Trong trình thực tập, trình làm báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy, bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, để em học thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp tới Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CN THĂNG LONG .2 1.1 Quá trình hình thành lịch sử phát triển doanh nghiệp: .2 1.1.1 Giới thiệu chung NH: 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển: .2 1.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý hoạt động: .5 1.2.1 Mơ hình tổ chức NH LVP CN Thăng Long: 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: 1.3 Các lĩnh vực hoạt động sản phẩm chủ yếu NH LVP: 1.3.1 KH cá nhân .8 1.3.2 KH doanh nghiệp: CHƯƠNG 2: HOẠT ĐÔNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .12 2.1 Các nguồn lực kinh doanh CN Thăng Long LVP: 12 2.1.1 Nguồn nhân lực NH LVP CN Thăng Long: 12 a Cơ cấu nhân theo độ tuổi: 13 b Chất lượng theo trình độ lao động CN : .14 c Số lượng lao động theo giới: 14 2.1.2 Phân tích nguồn tài CN Thăng Long NH LVP: 14 a Nguồn vốn CSH: 15 b Các khoản vay nợ phải trả 15 2.1.3 Phân tích sở vật chất CN Thăng Long NH LVP: 16 2.2 Hoạt động kinh doanh CN Thăng Long NH LVP: .18 2.2.1 Một số hoạt động kinh doanh CN Thăng Long NH LVP: 18 a Hoạt động thương mại dịch vụ: 18 b Hoạt động marketing: .20 2.2.2 Thị trường kinh doanh CN Thăng Long NH LVP: 21 2.2.3 Phân tích kết hoạt động kinh doanh NH LVP CN Thăng Long: .23 2.3 Phân tích tình hình hoạt động quản trị tài CN Thăng Long NH LVP: 26 2.3.1 Công tác hoạch định hoạt động tài CN Thăng Long NH LVP: 26 2.3.1.1 Mục tiêu phân tích hoạt động tài CN Thăng Long NH LVP: 26 a Mục tiêu: .26 b Vai trò: 26 2.3.1.2 Kế hoạch định hướng kinh doanh CN Thăng Long NH LVP: .26 2.3.2 Quy trình tổ chức thực phân tích tình hình hoạt động tài CN Thăng Long NH LVP: .28 2.3.2.1 Phân tích khái quát cấu Tài sản – nguồn vốn: 28 a Phân tích quy mơ, cấu tài sản CN Thăng Long NH LVP: 29 b Phân tích cấu nguồn vốn CN Thăng Long NH LVP: 33 2.3.2.3 Phân tích khả tốn CN Thăng Long NH LVP: .39 a Chỉ số đánh giá: 39 b Nhận xét, đánh giá: 40 2.3.2.4 Phân tích khả sinh lời tài CN Thăng Long NH LVP: .41 a Phân tích tổng thu nhập CN Thăng Long NH LVP: 41 b Phân tích chi phí CN Thăng Long NH LVP: .43 2.3.3 Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động tài CN Thăng Long NH LVP: .45 2.3.3.1 Đánh giá biến động nguồn vốn: 45 2.3.3.2 Phân tích lợi nhuận ròng: 45 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CN THĂNG LONG NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT: .47 3.1 Những thành công CN Thăng Long NH LVP: .47 3.1.1 Cơ cấu tổ chức CN Thăng Long: 47 3.1.2 Nguồn lực CN Thăng Long .47 3.1.3 Hoạt động kinh doanh CN Thăng Long: 47 3.1.4 Tình hình hoạt động quản trị tài CN Thăng Long48 3.2 Những hạn chế CN Thăng Long NH LVP: 49 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CN Chi nhánh NH LVP Ngân hàng TMCP Bưu điên Liên Việt KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước CSH Chủ sở hữu NH Ngân hàng PGD Phòng giao dịch PGDBĐ Phòng giao dịch bưu điện TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH V Hình 1.1: Mơ hình tổ chức CN Thăng Long 5Y Bảng 2.1: Cơ cấu lao động CN Thăng Long NH TMCP Bưu điện Liên Việt 12 Bảng 2.2: Bảng cấu nguồn tài CN Thăng Long NH TMCP Bưu điện Liên Việt 15 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN Thăng Long từ năm 2016 đến năm 2018 .24 Bảng 2.4: Phân tích cấu tài sản CN Thăng Long NH TMCP Bưu điện Liên Việt 30 Bảng 2.5: Phân tích cấu nguồn vốn CN Thăng Long NH LVP 34 Bảng 2.6: Bảng phân tích chất lượng tín dụng CN Thăng Long .37 Bảng 2.7: Bảng phân tích khả tốn CN Thăng Long NH LVP 39 Bảng 2.8: Bảng phân tích thu nhập CN Thăng Long NH LVP 41 Bảng 2.9: Bảng phân tích chi phí CN Thăng Long NH LVP 43 Bảng 2.10: Chỉ tiêu hệ số nợ hệ số CSH CN Thăng Long 44 Bảng 2.11: Bảng phân tích lợi nhuận ròng CN Thăng Long .45 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu tất yếu khơng khu vực mà tồn giới Để hòa xu ấy, Việt Nam có thay đổi mạnh mẽ để mang lại hội phát triển cho Đặc biệt ngành NH, ngành năm qua chứng tỏ vai trò vị kinh tế Với hàng loạt NH thành lập ngày nhiều, từ NH nước nói chung NH TMCP Bưu điện Liên Việt (LienvietPostbank) nói riêng thay đổi diện mạo mình, phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm nhằm phục vụ KH tốt để tham gia vào thị trường mới, với nhiều cạnh tranh, thách thức mới, đồng thời với Một tinh thần chủ động sáng tạo cao Trong suốt thời gian qua, với NH khác, Bưu Điện Liên Việt khẳng định uy tín chất lượng mình, với tình hình hoạt động tài tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan, Bưu Điện Liên Việt cố gắng, nỗ lực để trở thành NH bán lẻ hàng đầu khu vực phía Bắc nằm top NH hàng đầu Việt Nam có tầm cỡ khu vực Là sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Lao động xã hội, với sinh viên khóa, em có thời gian thực tập NHBưu Điện Liên Việt CN Thăng Long Trong thời gian thực tập tổng hợp NH, em có thời gian tìm hiểu cách khái qt tồn hoạt động NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN, vấn đề trình bày báo cáo thực tập Bài báo cáo thực tập gồm phần: Chương I: Giới thiệu chung NH Bưu Điện Liên Việt CN Thăng Long Chương II: Hoạt động kinh doanh quản trị tài NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN Thăng Long năm gần Chương III : Đánh giá chung hoạt động kinh doanh quản trị tài NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN Thăng Long Long, nợ CN phân loại thành hai loại: Nợ hạn (Nhóm 1) nợ q hạn (Nhóm 2) Chất lượng tín dụng thể qua bảng sau: Bảng 2.6: Bảng phân tích chất lượng tín dụng CN Thăng Long (Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu Nhóm Nhóm Tổng dư nợ 2016 ST TT (%) 2017 ST TT (%) 2018 ST TT (%) Chênh lệch 2017/2016 ST 17.41 98,0 21.23 98,4 27.69 98,8 3.821 TT (%) Chênh lệch 2018/2017 ST TT (%) 21,9 6.45 30,42 343 1,93 325 1,51 287 1,03 (18) (5,2 (38) (11,69 17.75 100 21.56 100 27.98 100 3.803 21,4 6.42 29,8 (Nguồn: Bảng cấu nguồn vốn CN Thăng Long NH LVP) Qua bảng phân tích ta thấy: Tại CN Thăng Long, khoản nợ rơi vào khoản nợ hạn Nợ hạn năm 2016 17.451 tỷ đồng, chiếm 98,07% tổng dư nợ, năm 2017 tăng lên 21.236 tỷ đồng, chiếm 98,49% tổng dư nợ Năm 2018, nợ hạn tăng lên khoảng 6.439 tỷ đồng, tương đương 30,32%, chiếm 98,87% tổng dư nợ với 27.695 tỷ đồng Trong nợ hạn ngày tăng nợ hạn lại ngày thụt giảm Biểu việc năm 2016 nợ hạn có 343 tỷ đồng, chiếm 1,93% tổng dư nợ, đến năm 2017, nợ hạn sụt giảm 325 tỷ đồng, chiểm 1,51% tổng dư nợ, giảm 18 tỷ so với năm 2016 tương đương với 5,25% Năm 2018, nợ hạn tụt giảm mạnh khoảng 38 tỷ đồng tương ứng với 11,69% 287 tỷ đồng chiếm 1,03% tổng dư nợ Trong năm gần đây, thấy, nợ hạn CN Thăng Long có mức tăng đều, nợ hạn lại thụt giảm mạnh Nguyên nhân việc việc kinh tế phát triển so với năm trước, khiến cho khả thành toán KH cao lên 45 Tuy nhiên, CN tồn tỷ trọng nhỏ nợ xấu, không đáng kể tổng dư nợ cần hạn chế có phương án giải kịp thời 2.3.2.3 Phân tích khả tốn CN Thăng Long NH LVP: a Chỉ số đánh giá: Khả toán CN thể số sau đây:  Khả toán hành: Khả toán hành = (Tài sản ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn) Chỉ số phản ánh khả toán khoản nợ ngắn hạn doanh nghiệp Chỉ số lớn, khả toán cao Nếu số lớn 1, doanh nghiệp tốn khoản nợ đến hạn, số mức 2-3 xem tốt Nếu số nhỏ doanh nghiệp dùng khoản vay ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn, có khả khơng tốn nợ, khơng chắn vỡ nợ, phá sản Hệ số toán nhanh Hệ số toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Hệ số thể mối quan hệ tài sản có khả toán nhanh tiền mặt như: Tiền mặt, chứng khoán, khoản phải thu… Với tổng nợ ngắn hạn Nếu hệ số toán nhanh lớn tình hình tốn tương đối khả quan, hệ số tốn nhanh nhỏ doanh nghiệp gặp khó khăn tốn So với tỷ lệ tốn hành nói tiêu đưa nhìn xác 46 Ngân hàng ngành kinh tế đặc thù nên khơng có hàng tồn kho Do đó, hệ số tốn nhanh CN hệ số toán hành  Hệ số toán tức thời: Hệ số toán tức thời = (Tiền mặt quỹ)/(Nợ ngắn hạn ) Đây tiêu chuẩn đánh giá khả toán tiền mặt khắt khe Nếu hệ số ≥ 0,5 PGD khả quan việc toán ngược lại Tuy nhiên, hệ số cao phản ánh tình hình vốn tiền nhiều chứng tỏ hiệu sử dụng vốn chưa tốt Khả toán lãi vay: Hệ số khả = ( Lợi nhuận trước thuế lãi)/( Lãi vay phải trả) toán lãi vay Chỉ tiêu thể khả toán khoản lãi vay khoản thu nhập ròng Ngân hàng Bảng 2.7: Bảng phân tích khả tốn CN Thăng Long NH LVP Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 Nợ ngắn hạn phải trả Tỷ đồng 8.557 10.529 23.530 Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 8.756 8.864 8.921 Tiền khoản tương đương tiền Tỷ đồng 11.041 13.583 16534 Lãi vay phải trả Tỷ đồng 0,27 0,32 0,39 47 Lợi nhuận trước thuế lãi Tỷ đồng 95.405 127.10 148.99 Hệ số toán hành Lần 1.02 0.84 0.38 Hệ số toán nhanh Lần - - - Hệ số toán tức thời Lần 1.29 1.29 0.70 Khả toán lãi vay Lần 32.12 35.81 37.34 (Nguồn: Báo cáo tài bảng cân đối kế tốn Phòng Kế tốn ngân quý CN ThăngLong) b Nhận xét, đánh giá:  Hệ số toán hành: Tại CN Thăng Long khả toán hành năm 2016 tốt năm gần Có thể thấy, chênh lệch tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn phải trả ngày lớn Trong khoản nợ ngắn hạn phải trả ngày tăng tài sản ngắn hạn lại khơng tăng trưởng nhiều, dao động, tăng tăng nhẹ không thay đổi Điều khiến cho khả toán hành CN dần giảm xuống năm gần  Hệ số toán nhanh: Do NH ngành đặc thù khơng có hàng tồn kho, khả toán nhanh với khả tốn hành CN, có suy giảm theo năm  Hệ số toán tức thời: Có thể thấy nhìn chung năm, khả toán tức thời tốt (Đều 0,5) Trong khả tốn tức thời CN năm 2016 1,29 lần, năm 2017 1,29 lần, đến năm 2018 có chút suy giảm 0.7 lần Nhìn chung, khoản tiền quỹ nợ ngắn hạn 48 tăng, vậy, khả toán tức thời tốt hợp lý với tình hình CN Thăng Long  Hệ số toán lãi vay: Bảng cho thấy, khả toán lãi vay CN Thăng Long cao, năm 2016 32,12 lần, năm 2017 35,81 lần năm 2018 37,34 lần Có thể thấy, khả toán lãi vay CN Thăng Long ổn định, tăng đều, nhiên điều lý để CN dừng việc thu hút nguồn đầu tư, cho vay tiền gửi 2.3.2.4 Phân tích khả sinh lời tài CN Thăng Long NH LVP: Khả sinh lời tảng quan trọng giúp NH LVP đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, từ kinh doanh hiệu Để phân tích khả sinh lời CN Thăng Long, tập chung vào hai nhân tố chi phí thu nhập CN năm vừa qua a Phân tích tổng thu nhập CN Thăng Long NH LVP: Việc phân tích rõ ràng tình hình thu nhập CN giúp hiểu rõ khả sinh lời CN Ta có bảng 2.8 với kết sau: 49 Bảng 2.8: Bảng phân tích thu nhập CN Thăng Long NH LVP 2016 2017 Chỉ tiêu Chênh lệch 2017/2016 2018 Chênh lệch 2018/2017 ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) 104.992 91,60 121.747 82,37 132.867 78,20 16.755 15,96 11.120 9,13 Thu lãi cho vay 82.705 72,15 103.463 70,34 109.442 64,41 20.758 25,10 5.979 5,78 Thu lãi tiền gửi 22.287 19,45 18.284 12,03 23.425 13,79 (4.003) (17,96) 5.141 28,12 9.633 8,40 26.058 17,63 37.044 21,80 16.425 170,51 10.986 42,16 114.625 100 147.805 100 169.911 100 33.180 28,95 22.106 14,96 Thu từ lãi Thu nhập lãi Tổng thu nhập (Đơn vị: Tỷ đồng) (Nguồn Báo cáo cân đối thu nhập – chi phí Ban Kế tốn nội CN Thăng Long NH LVP) 50 Thu nhập từ lãi: Đây khoản mục chiếm tỷ trọng nhiều tổng thu nhập với năm 2016 đạt 104.992 tỷ đồng, chiếm 91,6%, năm 2017, mức thu nhập từ lãi tăng thêm khoảng 16755 tỷ đồng ( 15.96%), dạt mức 121.747 tỷ đồng chiếm 82,37% Năm 2018, khoản thu tăng lên 132.867 tỷ đồng, chiếm 78,2% Nhìn chung, khoản mục tăng dần theo năm, nhiên tỷ trọng lại giảm dần Khoản mục gồm hai khoản thu với khoản thu lãi cho vay thu lãi tiền gửi Trong đó, thu lãi cho vay chiếm tỷ trọng nhiều Bởi lẽ, khoản tiền gửi, CN mức lãi suất cho người gửi, khoản cho vay, CN thu khoản lãi thành lợi nhuận CN  Thu nhập lãi: Khoản mục chiếm tỷ trọng tổng thu nhập Năm 2016, thu nhập lãi đạt 9.633 tỷ động, chiếm 8,4%, năm 2017, tăng lên mức 26058 tỷ đồng, chiếm 17.63%, tăng 16.425 tỷ đồng tương ứng 170,51% bước tiến đột phá lớn Năm 2018, số tiền thu từ khoản thu nhập tăng lên 37.044 tỷ đồng, tương ứng 21,8%, tăng 42,16% so với năm 2017 Mặc dù số chững lại số tiền thu tăng theo năm cho thấy nguồn thu đà phát triển b Phân tích chi phí CN Thăng Long NH LVP: Chi phí CN Thăng Long thể qua bảng 2.9, qua ta có:  Chi từ lãi chiếm tỷ trọng nhỏ Tổng chi phí, nhiên có xu hướng tắng mạnh khí từ năm 2016 chiếm 19.55% đến năm 2018 chiếm 44.84% cho thấy phát triển mạnh mẽ khu vực Chi lãi khoản chi hoạt động dịch vụ khoản chi cho quản lý, nhân sự, ngày có xu hướng giảm Nhìn chung Tổng chi phí có tăng, khơng tăng mạnh, CN không cần chi nhiều, vậy, với thu nhập ngày tăng đem lại nhiều lợi nhuận cho CN Bảng 2.9: Bảng phân tích chi phí CN Thăng Long NH LVP (Đơn vị: Tỷ đồng) 2016 Chỉ tiêu 2017 2018 Chênh lệch 2017/2016 Chênh lệch 2018/2017 ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) ST TT (%) 1, Chi từ lãi 3.758 19,55 8.274 39,98 9.379 44,84 4.516 120,17 1.105 13,36 2, Chi lãi 15.462 80,45 12.422 60,02 11.540 55,16 (3.040) (19,66) (882) (7,10) Chi phí hoạt động dịch vụ 10.823 56,31 8.692 42,11 8.158 39,20 (2.131) (19,69) (534) (6,14) Chi phí quản lý nhân viên 4.637 24,13 3.728 17,90 3.379 15,95 (909) (19,61) (348) (9,34) 1,82 0,01 1,96 0,01 2,10 0,01 0,14 7,69 7,14 19.220 100 20.696 100 20.919 100 1.476 7,68 223 1,08 Chi phí hoạt động quản lý Tổng chi phí (Nguồn Báo cáo cân đối thu nhập – chi phí Ban Kế tốn nội CN Thăng Long NH LVP) 2.3.3 Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động tài CN Thăng Long NH LVP: Nhìn chung, ta thấy, tình hình hoạt động tài đánh sau: 2.3.3.1 Đánh giá biến động nguồn vốn: Dựa vào hai hệ số để đánh giá mức độ tối ưu là: Hệ số nợ = (Nợ phải trả)/(Tổng nguồn vốn) Ý nghĩa: Phản ánh 100 đồng vốn kinh doanh có đồng huy động vốn bên ngồi.Thơng thường, số nợ mức 60% an toàn Hệ số vốn CSH = (Vốn CSH)/(Tổng nguồn vốn) Ý nghĩa: Đo lường đống góp vốn CSH tổng nguồn vốn Bảng 2.10: Chỉ tiêu hệ số nợ hệ số CSH CN Thăng Long (Đơn vị: lần) Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Hệ số nợ 0,58 0,59 0,56 Hệ số vốn CSH 0,19 0,12 0,13 Qua bảng phân tích thấy, CN Thăng Long, hệ số nợ CN có xu hướng giảm Hệ số vốn CSH ngày giảm, CN nên khơng chịu phụ thuộc vốn Tình hình sử dụng nguồn vốn: Vốn CSH thấp, hệ số tự tài trợ âm, vậy, CN cần kiểm tra đánh giá tiếp thêm vốn CSH để tăng khả chi trả  Khả tốn: Hệ số tốn nhìn chung giảm, tỷ trọng tụt giảm tổng nguồn vốn, CN cần điều chỉnh cho thích hợp  Khả sinh lời CN: Thu nhập tăng cao chi phí lại thụt giảm Từ đó, lợi nhuận thu CN ngày tăng cao, chứng tỏ khả sinh lời CN 2.3.3.2 Phân tích lợi nhuận ròng:  Đánh giá lợi nhuận ròng mà CN đạt được, ta có:  Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS): Để xác định CN có phát triển hay khơng xác định xem đồng doanh thu thu đồng lợi nhuận Cách tính: ROS = (Lợi nhuận ròng)/(Doanh thu thuần) Chỉ tiêu cao cho thấy nhiều lợi nhuận thu doanh thu  Tỷ suất lợi nhuận vốn tự có (ROE): cho biết đồng vốn tự có cho bao nhiều đồng lợi nhuận sau thuế, từ đánh giá chất lượng sử dụng nguồn vốn CN Cách tính: ROE = (Lợi nhuận ròng)/(Vốn tự có) Bảng 2.11: Bảng phân tích lợi nhuận ròng CN Thăng Long Chỉ tiêu 2016 2017 2018 ROS 0.83 0.86 0.88 ROE 2.08 2.13 2.24 Tỷ suất ROS CN Thăng Long: Năm 2016, đồng doanh thu thu 0.83 đồng lợi nhuận, năm 2017, đồng doanh thu có lãi 0.86 đồng Năm 2018, đồng doanh thu thu 0.88 đồng lãi Như vậy, ROS CN tăng dần qua năm Tỷ suất ROE CN Thăng Long: Ta thấy, năm 2016, đồng vốn tự có thu 2.08 đồng lợi nhuận ròng, năm 2017 đồng vốn thu 2.13 đồng lợi nhuận ròng Năm 2018, đồng vốn thu 2.24 đồng lợi nhuận ròng Như vậy, tỷ suất ROE ngày tăng CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CN THĂNG LONG NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT: 3.1 Những thành công CN Thăng Long NH LVP: Qua phân tích ta thấy CN Thăng Long đạt thành công sau: 3.1.1 Cơ cấu tổ chức CN Thăng Long: CN Thăng Long có máy tổ chức gọn nhẹ nhằm giảm thiểu tính liên quan hệ thống tăng tính động CN Cơ cấu tổ chức xây dựng theo mơ hình trực tuyến – chức năng, mơ hình giản đơn đảm bảo tính thống nhất, nhân viên CN phân bổ trực tiếp quyền hạn nhiệm vụ Mỗi phòng ban phân cơng rõ ràng cụ thể cơng viêc thể tính chun mơn hóa cao Với đội ngũ nhân viên trẻ động, cấu tổ chức nhẹ nhàng linh hoatk, CN Thăng Long dần tạo thống nhịp nhàng nhân viên ban quản lý, đem lại hiệu suất làm việc cao 3.1.2 Nguồn lực CN Thăng Long Nguồn lực tài chính: Hoạt động tài ln Hội sở đảm bảo, CN khơng có áp lực mặt tài Nguồn tài ln cung cấp đầy đủ nhanh gọn để giải vấn đề CN kịp thời Nguồn nhân lực: Số lượng lao động CN qua hai năm gần ổn định khơng có thay đổi Số lượng lao động nữ chiếm tỷ trọng lớn tổng số lao động CN đặc thù ngành tàiNgân hàng cần lao động có tỉ mỉ, cẩn thận… đặc điểm riêng Ngân hàng Cơ sở vật chất: Việc xây dựng bảo dưỡng trang thiết bị hàng năm khiến cho sở vật chất, hạ tầng CN lúc khang trang, đẹp, lịch sự, đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ, tính an tồn khả đảm bảo an ninh CN 3.1.3 Hoạt động kinh doanh CN Thăng Long: Hoạt động kinh doanh phát triện mạnh với khoản sản phẩm dịch vụ tiền gửi cho vay KH yêu thích phẩn hồi tích cực Việc lãi suất tiền gửi ngày tăng thu hút nhiều khách hàng, đồng thời, kinh tế phát triển, nhu cầu vay vốn nhiều, từ hoạt động kinh doanh CN thêm phát triển lớn mạnh 3.1.4 Tình hình hoạt động quản trị tài CN Thăng Long: CN vận dụng cách linh hoạt nội dung hệ thống tiêu phân tích báo cáo tài nội dung phân tích cấu trúc tài sản, cấu nguồn vốn, phân tích tình hình sử dụng vốn… Việc phân tích nội dung khơng dừng lại việc phản ánh quy mơ, cấu mà nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến biến động tiêu a Về nguồn số liệu phục vụ cơng tác phân tích tài chính: Nguồn số liệu dùng để phân tích tài báo cáo phòng Kế tốn ngân quỹ lấy trực tiếp trang nội NH LVP nên vô đáng tin cậy Phương pháp phân tích số liệu sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh phân tích số liệu qua giúp thấy tăng trưởng tiêu qua năm b Quy mô cấu tài sản – nguồn vốn:  Cơ cấu tài sản: Trong ba năm gần đây, hầu hết khoản mục tổng tài sản CN có tăng trưởng đồng Nhìn cách tổng quát, cấu tài sản CN hợp lý, điểm thuận lợi CN Các khoản mục sinh lời chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản NH, mà cao nghiệp vụ tín dụng Các khoản mục khác có mức tăng trưởng tỷ trọng mức hợp lý  Cơ cấu nguồn vốn: Qua phân tích cấu nguồn vốn CN Thăng Long ta thấy tổng nguồn vốn CN tăng qua năm thể lớn mạnh vị CN KH c Tình hình nguồn vốn: Nguồn vốn CN Thăng Long dồi với lượng tiền gửi khách hàng vô lớn, khoản vay dài hạn lớn Việc hợp tác với tập đoàn nhà nước lớn Việt Nam khiến cho CN Thăng Long ln có lượng vốn dồi để huy động đầu tư d Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng CN tăng mạnh năm ngày chiếm tỷ trọng cao với hoạt động tín dụng phổ biến lượng khách hàng dồi Điều mạnh lớn CN Thăng Long năm vừa qua   Khả tốn Phân tích khả toán CN tốt, tiêu đánh giá đạt mức trung bình Khả sinh lời Qua phân tích số liệu ba năm gần đây, ta thấy Thu nhập CN ngày tăng chi phí trả CN lại giảm, điều cho thấy tỷ suất sinh lời CN cao phát triển 3.2 Những hạn chế CN Thăng Long NH LVP: Qua phân tích ta thấy CN Thăng Long tồn hạn chế sau: Tình hình hoạt động quản trị tài CN Thăng Long:  Tình hình nguồn vốn: Nguồn vốn CN Thăng Long dồi dào, nhiên, tồn yếu điểm lớn nguồn vốn tự có CN thấp, dẫn đến hệ sơ tự tài trợ CN thấp, từ đó, làm giảm khả chi trả tài sản dài hạn, Cn bị phụ thuộc nhiều vào Hội sở trung tâm việc tiếp quỹ để chi trả cho khoản nợ có số dư lớn  Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng CN tăng mạnh năm vừa qua, nhiên thận trọng đưa định cho vay, theo đà suy giảm kinh tế, Khách hàng thật khó khăn Vì vậy, xuất nợ hạn tiềm ẩn phát sinh nợ xấu Ở số chi nhánh xuất việc thẩm định, kiểm tra, giám sát cho vay chưa tuân thủ theo quy định, có tượng cho vay để đảo nợ, khả thẩm định, tái thẩm định dự án, định giá tài sản chưa chuyên nghiệp KẾT LUẬN Trong năm qua đứng trước thách thức lớn, gặp phải mn vàn khó khăn, song hoạt động kinh doanh ngân hàng đạt số kết đáng kể tham gia vào chương trình chống lạm phát ngành, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho thành phần kinh tế, góp phần thực mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo địa phương Bên cạnh kết đạt số tồn mà ngân hàng cần có biện pháp, phương hướng khắc phục hiệu thời gian tới Sau khoảng thời gian thực tập NH TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Thăng Long, em có hội tích lũy thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm hữu ích phục vụ cho việc học tập làm sau Tuy vậy, trình độ hiểu biết hạn hẹp nên q trình làm báo cáo thực tập khơng thể tránh khỏi sai sót khiếm khuyết nên em mong nhận ý kiến góp ý, bổ sung từ thầy, cô để báo cáo em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy, cô; anh, chị với ban lãnh đạo chi nhánh Thăng Long nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt cho em để hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn ! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Dương Đức Lân, (2011)/ Giáo trình Quản trị Tài doanh nghiệp/ NXB Tài chính/Trường Đại học Lao động Xã hội PGS.TS Nghiêm Văn Lợi, (2007)/Giáo trình Ngun lý kế tốn/ NXB Tài chính/ Trường Đại học Lao động Xã hội Tài liệu lưu hành nội NH TMCP Bưu Điện Liên Việt http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/tu-dien-mo/item/788-nguonnhan-luc-va-phat-trien-nguon-nhan-luc.htm https://kietaichinh.blogspot.com/2010/10/tai-chinh-la-gi.html http://interactive.tinnhanhchungkhoan.vn/2017/magazine/kinh-doanhngan-hang-khong-co-chuyen-o-lieu-gap-lanh/index.html ... Long Trong thời gian thực tập tổng hợp NH, em có thời gian tìm hiểu cách khái qt tồn hoạt động NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN, vấn đề trình bày báo cáo thực tập Bài báo cáo thực tập gồm phần: Chương... NH TMCP Bưu điện Liên Việt 12 Bảng 2.2: Bảng cấu nguồn tài CN Thăng Long NH TMCP Bưu điện Liên Việt 15 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN... thành tốt khóa thực tập Trong trình thực tập, trình làm báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy, bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khơng thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kết quả thực tập tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Báo cáo kết quả thực tập tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CN THĂNG LONG, 1 Quá trình hình thành và lịch sử phát triển của doanh nghiệp:, 2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hoạt động:, 3 Các lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chủ yếu của NH LVP:, CHƯƠNG 2: HOẠT ĐÔNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, b. Các khoản vay nợ phải trả., a. Hoạt động thương mại dịch vụ:, a. Mục tiêu: Hoạch định tài chính là việc dùng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong một thời kỳ cụ thể để đánh giá kết kết quả kinh doanh của CN, từ đó tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh hiệu quả hoặc không hiệu quả. Việc này là vô cùng, a. Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản của CN Thăng Long NH LVP:, b. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của CN Thăng Long NH LVP:, b. Phân tích chi phí CN Thăng Long NH LVP:, ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CN THĂNG LONG NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn