Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sắt nano để xử lý nước ô nhiễm crôm và chì

109 100 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 11:25

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SẮT NANO XỬ NƯỚC Ô NHIỄM CRƠM CHÌ MỞ ĐẦU Kinh tế Việt Nam so với nhiều năm trước có nhiều chuyển biến, đời sống người dân nâng lên đáng kể.Theo Viện Kiến trúc Quy hoạch (Bộ Xây dựng), tính đến thời điểm tháng 2/2011, Việt Nam có 256 khu cơng nghiệp 20 khu kinh tế thành lập Bên cạnh việc phát triển kinh tế, người quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường Tuy nhiên, hoạt động dừng lại mức độ định, đặc biệt vấn đề xử chất thải khu công nghiệp Nguyên nhân chủ yếu lượng khu công nghiệp lớn thường xuyên xả chất thải không qua xử xử chưa triệt để môi trường Lượng chất thải bao gồm nhiều thành phần vô cơ, hữu đặc biệt kim loại nặng Một phần kim loại nặng nằm nước thải, chúng xâm nhập gây ô nhiễm môi trường nước Phần lại tích lũy đất, vào chuỗi thức ăn gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sinh vật sống Việt Nam nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng biến đổi khí hậu nước biển dâng Theo tính tốn chun gia nghiên cứu biến đối khí hậu, đến năm 2100, º nhiệt độ trung bình Việt Nam tăng lên 30 C mực nước biển dâng cao 1m Theo đó, khoảng 40 nghìn km đồng ven biển Việt Nam bị ngập Nước biển dâng cao làm cho nhiều vùng đồng nước trở thành vùng nước lợ, hàng triệu người có nguy bị chỗ ở, từ làm gia tăng sức ép lên phát triển vùng lân cận, làm thay đổi chế độ thủy văn dòng chảy gây áp lực đến 90% diện tích ngập nước Vì vậy, tiết kiệm nguồn nước vấn đề cần thiết đặt vào thời điểm Được nghiên cứu lần giới vào năm 1959 nhà vật học người Mỹ Richard Feynman, song bắt đầu thu thành vòng thập kỷ trở lại đây, cơng nghệ nano tạo cách mạng khoa học nhân loại Với nhiều triển vọng ứng dụng, hạt phân tử nano với kích thước bé nhỏ 1nm=10 m mở đường cho xu hướng phát triển tương lai Công nghệ nano hứa hẹn mang lại cho y học bước tiến vượt bậc Đó đời rơbốt siêu nhỏ sâu vào thể, đến tế bào để hàn gắn, chữa bệnh cho mơ xương bị gãy chí tiêu diệt virut gây bệnh thể Công nghệ nano ứng dụng điều trị ung thư xét nghiệm chuẩn đoán bệnh Các nhà khoa học Mỹ đưa ý tưởng việc ứng dụng công nghệ nano làm thay đổi vật liệu cách tác động vào nồng độ nguyên tử chúng Cách làm giúp nhà khoa học tạo pin mặt trời với hiệu khai thác lượng lớn gấp lần so với loại pin mặt trời truyền thống làm từ silicon Ngồi cơng nghệ nano ứng dụng làm môi trường Một ứng dụng cơng nghệ nano dùng để chế tạo thiết bị, chẳng hạn lưới lọc nước nano với cấu tạo đủ rộng phân tử nước qua, song đủ hẹp để ngăn chặn phân tử chất bẩn gây ô nhiểm đặc biệt công nghệ đánh giá (ít gây nhiễm) hiệu cơng nghệ Trên sở đó, chúng tơi tiến hành xây dựng luận văn với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sắt nano để xử nước nhiễm crơm chì” Mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm nội dung sau: Nghiên cứu trình chế tạo sắt nano nano lưỡng kim Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xử nước thải ô nhiễm crôm chì sắt nano nano lưỡng kim CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan crom chì 1.1.1 Nguồn gốc, tính chất hóa lý, dạng tồn crom chì 1.1.1.1 Crom Tính chất vật Crom nguồn gốc tự nhiên hợp thành đồng vị ổn định; 52Cr, 53Cr 54 Cr với 52Cr phổ biến (83,789%) Là kim loại cứng, màu xám thép với độ bóng cao Là chất không mùi, không vị dễ rèn Cr có nhiệt độ nóng chảy 1875ºC; nhiệt độ sơi 2197ºC Tính chất hóa học Crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB Khối lượng phân tử 51,9661 đvC, nguyên tố có số thứ tự 24 bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hóa học Các trạng thái oxi hóa phổ biến Cr +2, +3 +6 Cr(+3) ổn định Ngồi hợp chất crom có số oxi hóa +1; +4 +5 Các hợp chất Cr trạng thái oxi hóa +6 chất có tính oxi hóa mạnh Trong khơng khí, Cr oxy thụ động hóa, tạo thành lớp mỏng oxit bảo vệ bề mặt, ngăn chặn q trình oxi hóa xảy tiếp Crom không phản ứng trực tiếp với H2O có lớp oxit bảo vệ điều kiện thường khơng phản ứng với O2, đốt cháy không khí tạo thành Cr2O3 nhiệt độ cao, Cr phản ứng với halogen Crom thụ động axit HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội Crom tan dung dịch kiềm, tác dụng với muối kim loại tiêu chuẩn cao tạo thành muối Cr(II) Các hợp chất quan trọng Crom Hợp chất Cr(III) Trong hệ thống chứa nước, Cr(III) dạng Cr3+, Cr(OH)2+ Cr(OH) ─ Ngoài ra, giai đoạn kết tủa Cr(OH) chiếm ưu pH từ 612 [49] Trong điều kiện axit kiềm nhẹ, có Fe(II), Cr(III) kết tủa hỗn hợp hydroxit vơ định hình Crx Fe1─x(OH)3 [28] Cr(OH)3 vơ định hình kết tinh Cr(OH) 3.3H2O hay Cr2O3 điều kiện khác [47] Trong môi trường khử trường hợp khơng có Fe, Cr(III) kết tủa dễ dàng tạo thành Cr(OH)3 Trong môi trường Eh tương đối thấp, dung dịch chứa Cr(III) chủ yếu dạng Cr3+, Cr(OH)2+, Cr(OH)3 Cr(OH)4 ─ [49] Dạng Cr3+ phổ biến pH4, nồng độ Cr(III) bị hạn chế làm giảm khả hồ tan Cr(III) có độ tan thấp thể rắn Cr2O3 Cr(OH)3 [33]  Đó Cr(III) thường chiếm tỷ lệ % nhỏ tổng nồng độ Cr tự nhiên nước bị nhiễm Cr(III) có xu hướng ổn định hầu ngầm chúng có tính hồ tan thấp Hợp chất Cr(VI) Cr(VI) tồn thành phần số hợp chất Cr(VI) có mặt dung dịch dạng H2CrO40, HCrO4─(bicromat), CrO 2─ (cromat), CrO3(Cr(VI) oxit) Cr27O 2─(dicromat) [47] Trong điều kiện oxy hoá dung dịch Cr, Cr(VI) dạng anion HCrO4─ CrO42─, phụ thuộc vào pH (CrO 2─ nước (từ 8) dạng ion4 CrO pH cao hơn) Trong điều kiện pH bình thường 2─ ─ , HCrO Cr O 2─ chủ yếu nồng độ 2─ tương đối cao Cr(VI), ion chiếm ưu môi trường axit [50] Cr2O Cr(VI) không tồn môi trường cation tự do, mà thực tế tất dạng Cr(VI) dạng oxi hoá, chúng hoạt động anion 2(ion 2─) dạng cation Cr(VI) [36] Hàm lượng tương đối dạng Cr(VI) phụ thuộc pH tổng nồng độ Cr(VI) [47] Ví dụ: Hàm lượng đáng kể H2CrO4 có điều kiện pH =1; 2─ pH ≥ CrO chiếm ưu [23]; ─ pH < HCrO chủ yếu hàm lượng Cr(VI) tương đối thấp; Hàm lượng Cr(VI) tăng Cr2O72─ chiếm chủ yếu [47] Những dạng tạo thành hợp chất Cr(VI), chúng có tính hồ tan mạnh di động mơi trường [37] Chúng có khả hồ tan khác có xu hướng hấp phụ đất vật liệu tầng ngậm nước [21] Khả hoà tan Cr(VI) nước ngầm không hạn chế Ion cromat CrO42─và ion dicromat Cr2O72─ nước hoà tan tất độ pH Tuy nhiên, cromat tồn muối khơng hồ tan loại cation hố trị Ba2+, Sr2+, Pb2+, Zn2+ Tốc độ phản ứng kết tủa/hoà tan cromat, ion dicromat cation khác phụ thuộc nhiều vào độ pH Các phản ứng hoà tan phần quan trọng việc đánh giá tác động môi trường Cr Cr(VI) thường vào mơi trường đất cách hồ tan muối cromat (Ví dụ SrCrO4) [49] Hấp phụ Cr(III) Cr(VI) : Bề mặt oxit Fe Al hấp phụ ion cromat CrO 2─ ở4 pH có tính axit trung tính Hấp phụ Cr(VI) nước ngầm vật liệu phù sa tầng ngậm nước oxit Fe hydroxit phủ lên hạt phù sa [25] Tuy nhiên, hấp phụ Cr(VI) giải hấp cách thâm nhập vào nước ngầm không bị ô nhiễm, điều cho thấy hấp phụ không đặc hiệu Cr(VI) Sự diện clorua NO3ˉ ảnh hưởng đến hấp phụ Cr(VI), sulphat photphat có xu hướng ức chế hấp phụ Cromat hấp phụ Fe, Al oxit, nhơm vơ định hình, hydroxit, phức hữu thành phần khác, thành phần bảo vệ Cr(VI) khỏi q trình khử [19] Ngồi ra, vật liệu Cr(III) hấp phụ vào thành phần silicat Trong dung dịch nước đất, Cr(III) không hấp phụ pha rắn mà bị thuỷ phân thành hydroxit kết tủa Cromat có khả kết tủa di động Trong trường hợp này, phản ứng kết tủa gắn chặt với phản ứng oxy hoá – khử Trong trầm tích kỵ khí, q trình oxy hố khơng thể xảy hydroxit crom Cr(OH)3 cố định trầm tích có thành phần ổn định [29] Các dạng tồn Crom tự nhiên Trong tự nhiên phát tất 30 loại khống vật chứa Cr, có vài loại nhóm cromspinelit có giá trị cơng nghiệp Công thức chung cromspinelit: (Mg, Fe)(Al, Cr)2O4 chứa 1862% Cr2O3, có giá trị thực tiễn lớn dạng: magnhecromit (Fe, Mg) Cr2O3, alumocromit (Fe, Mg)(Cr, Al)2O4 Trong số hợp chất tự nhiên khác Cr, đáng ý là: crocoit PbCr2O3; fơnicocroit Pb3(Cr4)2O; uvarovit Ca3Cr2(SiO4); kemererit (Mg, Fe)5 (Al, Cr)(AlSi3O10) (OH)8 1.1.1.2 Chì Tính chất vật Ngun tố chì có số thứ tự 82, thuộc nhóm IVA, chu kỳ VI Nhiệt độ nóng chảy 327,4ºC Nhiệt độ sơi 1740ºC.Các đồng vị ổn định chì: 206 Pb (chiếm 24,1%); 207Pb (chiếm 22,1%); 208Pb (chiếm 52,4%) Ngồi có 205Pb tổng hợp nhân tạo, có thời gian bán phân hủy 1,53.107năm; 204 Pb chiếm 1,4% có thời gian bán phân hủy 1,4.107năm Chì kim loại nặng có ánh kim, có màu xanh xám, mềm, bề mặt chì thường mờ đục bị ơxi hóa Tính chất hóa học Chì kim loại tương đối hoạt động mặt hoá học điều kiện thường, Pb bị oxi hoá tạo thành lớp oxit màu xám xanh bao bọc bên mặt bảo vệ cho Pb không bị oxi hoá Nhưng gặp nước, nước tách dần màng oxit bao bọc Pb tiếp tục bị tác dụng Chì tương tác với halogen nhiều nguyên tố phi kim khác Chì điện cực âm nên nguyên tắc tan axit Nhưng thực Pb tương tác tế bề mặt với dung dịch axit clohiđric loãng axit sunfuric 80% bị bao bọc lớp muối khó tan (PbCl2 PbSO4) Với dung dịch đậm đặc axit đó, Pb tan muối khó tan lớp bảo vệ chuyển thành hợp chất tan: PbCl2 + 2HCl = H2PbCl4 PbSO4 + H2SO4 = Pb(HSO4)2 Với axit nitric nồng độ nào, Pb tương tác kim loại: 3Pb + 8HNO3loãng = 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O Khi có mặt oxi, Pb tương tác với nước: 2Pb + 2H2O + O2 = 2Pb(OH)2 Có thể tan axit axetic axit hữu khác: 2Pb + 4CH3COOH + O2 = 2Pb(CH3COO)2 + 2H2O Với dung dịch kiềm, Pb có tương tác đun nóng, giải phóng hiđro: Pb + 2KOH + 2H2O = K2[Pb(OH)4] + H2 Các dạng tồn chì tự nhiên Chì tạo thành oxit đơn giản PbO, PbO2 oxit hỗn hợp chì metaplombat Pb2O3 (hay PbO.PbO2), chì orthoplombat Pb3O4 (hay 2PbO.PbO2) Monooxit PbO chất rắn, có hai dạng: PbO có màu đỏ PbO có màu vàng PbO tan nước nên chì tương tác với nước có mặt oxi PbO tan axit tan kiềm mạnh Chì đioxit PbO2 chất rắn màu nâu đen, có tính lưỡng tính tan kiềm dễ dàng axit Khi đun nóng PbO2 dần oxi biến thành oxit, Pb có số oxi hố thấp hơn: 290 320oC PbO2 390 420oC Pb2O3 PbO (nâu đen) 530 550oC Pb3O4 (vàng đỏ) Thí nghiệm 4: Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng nano đến hiệu xử nước ô nhiễm chì sắt nano nano lưỡng kim Bảng 15: Ảnh hưởng hàm lượng nano đến hiệu xử chì Thời Sắt nano Nồng Nồng gian độ Pb độ Pb Hiệu gian độ Pb độ Pb Hiệu phản ban sau suất phản ban sau suất ứng đầu phản (%) ứng đầu phản (%) (giờ) (mg/l) ứng (giờ) (mg/l) ứng 100 100 100 (mg/l) 0,04 0,02 0,01 50 50 50 (mg/l) 20,555 14,98 9,37 Hàm lượng pH nano dung cho dịch vào (g) 0,025 0,05 0,1 2 1 Thời 99,96 99,98 99,99 4 Nano lưỡng kim Nồng Nồng 58,89 70,04 81,26 Biểu đồ 8: Ảnh hưởng hàm lượng nano đến hiệu xử chì 0,025g sắt nano xử gần hoàn toàn nồng độ Pb ban đầu 100mg/l, hàm lượng khác sắt Chứng tỏ cần 0,025g sắt nano đủ để xử mẫu nước có nồng độ Pb 100mg Nano lưỡng kim hiệu xử sắt nano; hàm lượng nano 0,025g, hiệu suất đạt 58,89%; hiệu suất tăng lên 81,26% hàm lượng 0,1g Tóm lại: Với sắt nano: xử pH dung dịch thích hợp 2, thời gian phản ứng giờ, nồng độ Pb ban đầu 100mg/l hàm lượng nano 0,025g Với nano lưỡng kim: pH dung dịch thích hợp 2, thời gian giờ, nồng độ Pb ban đầu 50mg/l hàm lượng nano 0,1g 3.3 Hiện trạng ô nhiễm nước khu công nghiệp Phố Nối A tỉnh Hưng Yên Khác với mẫu nước tự tạo, mẫu nước thực tế mẫu nước có đa dạng nhiều kim loại khác Mẫu nước đưa phân tích hàm lượng kim loại nặng máy SMEWW 3125:2005 Viện Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam với tiêu kết sau: Bảng 16 Kết phân tích mẫu nước thải KCN Phố Nối A (mẫu nước trước đưa vào xử lý) STT Chỉ tiêu phân tích Kết (mg/l) QCVN 40:2011/BTNMT Cột A Cột B Cd 0,26 0,05 0,1 Cr (IV) 0,14 0,05 0,1 Cu 2,314 2 Fe 4,44 5 Ni 0,35 0,2 0,5 3.4 Mn 0,552 0,5 Pb 0,43 0,1 0,5 Zn 0,148 3 Đánh giá hiệu xử nước ô nhiễm Cr Pb vật liệu sắt nano nano lưỡng kim Sau thực nghiệm với mẫu nước tự tạo hàm lượng hai kim loại Cr Pb, chúng tơi tiến hành thí nghiệm xử mẫu nước thải thực tế Khu công nghiệp Phố Nối A nhằm đánh giá hiệu suất xử vật liệu nano 3.4.1 Thử nghiệm xử Cr Với nồng độ Cr mẫu nước thải 0,14mg/l nên bổ xung Cr vào mẫu để dung dịch có nồng độ Cr ban đầu 10mg/l, thêm 0,025g sắt nano, thời gian xử 4h Kết thể sau Với sắt nano Thời Lượng sắt nano cho vào pH dung dịch phản (phút) (g) 0,1 240 gian Nồng độ Nồng độ Crôm(VI) Hiệu suất ứng Crôm(VI) ban sau phản ứng (mg/l) xử (%) đầu (mg/l) 10 0,02 99,8 Với nano lưỡng kim Lượng sắt nano pH dung dịch cho vào (g) 0,1 Thời phản (phút) 240 gian Nồng độ Nồng độ Crôm(VI) ứng Hiệu suất Crôm(VI) ban sau phản ứng (mg/l) xử (%) đầu (mg/l) 10 0,05 Do hiệu suất xử nano lưỡng kim thấp nên tăng hàm lượng nano lưỡng kim gấp đôi so với sắt nano Kết hiệu suất xử Cr đạt 99%, nồng độ Cr sau xử 0.02mg/l 0,05mg/l; đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A cột B Mức hiệu suất thấp so với thử nghiệm mẫu nước tự tạo (ở điều 99,5 kiện nhau) Điều giải thích việc điều chỉnh thời gian, pH dung dịch hàm lượng nano cho vào xử hoàn toàn phù hợp Nồng độ Cr sau xử đạt QCVN cho phép nên hoàn toàn phù hợp xử kim loại nước thải khu công nghiệp Phố Nối A 3.4.2 Thử nghiệm xử chì Với nồng độ chì mẫu nước thải 0,43mg/l nên bổ xung chì vào mẫu để dung dịch có nồng độ chì ban đầu 50mg/l, thêm 0,025g sắt nano, thời gian xử 1h Kết thể sau: Với sắt nano: Bảng:Xử Chì mẫu thực tế sắt nano Lượng sắt nano pH dung dịch cho vào (g) 0,025 gian Nồng độ chì ứng ban đầu (mg/l) Thời phản (phút) 60 Nồng độ chì sau phản ứng (mg/l) 50 0,03 Hiệu suất xử (%) 99,94 Với nano lưỡng kim Bảng:Xử Chì mẫu thực tế nano lưỡng kim Lượng nano lưỡng kim cho vào (g) 0,025 pH dung dịch Thời phản (phút) gian Nồng độ chì ứng ban đầu (mg/l) 60 50 Nồng độ chì sau phản ứng (mg/l) 0,15 Hiệu suất xử (%) 99,7 Do hiệu suất xử nano lưỡng kim thấp nên tăng hàm lượng nano lưỡng kim gấ đôi so với sắt nano Kết hiệu suất xử Pb đạt 99%, nồng độ Pb sau xử 0.03mg/l 0,15mg/l; đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A cột B Mức hiệu suất thấp so với thử nghiệm mẫu nước tự tạo (ở điều kiện nhau) Điều giải thích việc điều chỉnh thời gian, pH dung dịch hàm lượng nano cho vào xử hoàn toàn phù hợp Nồng độ Pb sau xử đạt QCVN cho phép nên hoàn toàn phù hợp xử kim loại nước thải khu công nghiệp Phố Nối A KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Đã tổng hợp vật liệu sắt nano với pic đặc trưng Fe0 xuất khoảng 2θ 44,72° với cường độ lớn Các phân tử nano sắt điều chế có kích thước phân tử từ 60 100nm bị oxy hóa Tổng hợp vật liệu nano lưỡng kim với pic đặc trưng xuất khoảng 2θ Fe0 44,72° Cu0 43,16°với cường độ lớn, không xuất pic phụ khác Mẫu nano lưỡng kim khơng bị oxy hóa bao lớp Cu0 bên ngồi Fe0 Kích thước hạt nano lưỡng kim thu gần tương đương với mẫu sắt nano điều chế, kích thước hạt nano lưỡng kim khoảng từ 60 80nm Sắt nano nano lưỡng kim xử nước ô nhiễm Cr(VI) pH dung dịch thích hợp (hiệu suất đạt 71,25% với sắt nano 15,87% với nano lưỡng kim), thời gian phản ứng (hiệu suất 82,23% 20,36%), nồng độ Cr(VI) ban đầu 10mg/l (hiệu suất 87,49% 32,08%) hàm lượng nano cho vào 0,1g (hiệu suất 95,8% 37,65%) Sắt nano nano lưỡng kim xử nước ô nhiễm Pb pH dung dịch thích hợp (hiệu suất đạt 99,5% với sắt nano 37,39% với nano lưỡng kim), thời gian phản ứng sắt nano (hiệu suất 99,96%) nano lưỡng kim (hiệu suất 54,38%), nồng độ Pb ban đầu 50mg/l (hiệu suất 99,99% 58,89%) hàm lượng sắt nano cho vào 0,025g (hiệu suất 99,96%) hàm lượng nano lưỡng kim cho vào 0,1g (hiệu suất 81,26%) Nước ô nhiễm khu công nghiệp Phố Nối A tỉnh Hưng Yên sau phân tích xác định nồng độ Cr(VI) 0,14mg/l Pb 0,43mg/l, vượt giới hạn cho phép so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải QCVN 40:2011/BTNMT Kết hiệu suất xử Cr(VI) nước ô nhiễm thực tế đạt 99% sắt nano nano lưỡng kim, nồng độ Cr sau xử 0.02mg/l 0,05mg/l; đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A cột B Kết hiệu suất xử Pb nước ô nhiễm thực tế đạt 99% sắt nano nano lưỡng kim, nồng độ Pb sau xử 0.03mg/l 0,15mg/l; đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A cột B Kiến nghị Trong nước thải cơng nghiệp có chứa nhiều thành phần khác chất hữu cơ, vô cơ, kim loại nặng khác Cần có nghiên cứu đánh giá sâu khả ứng dụng sắt nano xử nước thải chứa thành phần nói khơng giới hạn xử kim loại Cr Pb Trong khuôn khổ luận văn, việc gia tăng nồng độ kim loại lên mức cao 300 mg/l Tuy nhiên, điều kiện thực tế, hàm lượng cao nhiều Cần có nghiên cứu thêm hàm lượng vật liệu xử (sắt nano nano lưỡng kim) cho vào nồng độ chất ô nhiễm để đạt hiệu suất xử cao Cần nghiên cứu trình điều chế sắt nano lưỡng kim với kim loại khác không giới hạn lưỡng kim FeCu Nano lưỡng kim FeCu đánh giá hiệu xử chưa cao, cần nghiên cứu nano lưỡng kim với số kim loại thích hợp khác chất ô nhiễmsắt nano lưỡng kim xử triệt để, hiệu quả, chi phí hợp thân thiện với mơi trường./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lê Huy Bá (2008), Độc học môi trường bản, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội [2] Phạm Thị Thùy Dương (2010), “Nghiên cứu chế tạo Fe0 nano thử nghiệm hiệu xử DDT tồn lưu đất”, Khóa luận tốt nghiệp Khoa Mơi trường, ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội [3] Lê Đức, (2000), Ảnh hưởng nghề nấu tái chế chì (Pb) thủ cơng đến sức khoẻ cộng đồng môi trường thôn Đông Mai xã Chỉ Đạo huyện Mỹ Văn tỉnh Hưng Yên Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 89 [4] Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Nguyễn Xuân Cự, Phạm Văn Khang, Nguyễn Ngọc Minh (2004), “Một số phương pháp phân tích mơi trường” Nhà xuất Quốc Gia Hà Nội [5] Lê Đức nnk (2011), Nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe nano phương pháp dùng bohiđrua (NaBH4) khử muối sắt II (FeSO4.7H2O), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Cơng nghệ 27 [6] Nguyễn Hồng Hải, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, “Chế tạo hạt nanô ô xít sắt từ tính”, (2006) [7] Phạm Ngọc Hồ, 2004 Nghiên cứu sở khoa học xây dựng đồ trạng môi trường thành phần ứng dụng để xây dựng đồ trạng môi trường đất, nước tỉnh Hòa Bình Hà Nội [8] http://uvvietnam.com.vn/NewsDetail.aspx?newsId=1554 [9] Nguyễn Xn Huân, Lê Đức (2011), Nghiên cứu xử Asen nước Fe0 nano, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27 [10] Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị Ngọc Dung, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Cái Văn Tranh (2000), “Phương pháp phân tích đất nước phân bón trồng”, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [11] Nguyễn Văn Niệm, (2006) “Đặc điểm địa hóa mơi trường nước ngầm dải ven biển vùng Quảng NamĐà Nẵng” Luận văn ThS., Đại học QG Hà Nội [12] Nguyễn Văn Niệm, Mai Trọng Tú, Bũi Hữu Việt, Nguyễn Anhh Tuấn (2006), Đặc điểm địa hố tác hại ngun tố chì (Pb) mơi trường Việt Nam, Cục Địa chất Khống sản Việt Nam, Phạm Ngũ lão, Hà Nội [13] Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Kim Thường (2008), tách loại Pb2+ nước nano sắt kim loại, Nghiên cứu khả Viện Địa chất, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam [14] Trịnh Thị Thanh (2003), “Độc học môi trường sức khỏe người”, Nhà xuất Quốc Gia, Hà Nội [15] Phạm Văn Thanh, (2006), Nghiên cứu đánh giá trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn khả cung cấp nước sinh hoạt dải ven biển miền trung từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi Lưu trữ ĐC Hà Nội [16] http://vi.wikipedia.org/wiki/Công_nghệ_nano Tiếng Anh [17] Bard, A J., Parsons, R., and Jordan, J (1985) Standard Potentials in Aqueous Solutions (Marcel Dekker, New York) [18] Bartlett, R.J and Kimble, J.M., 1976a Behavior of chromium in soils: I Trivalent forms J Environ Qual., 5: 373 – 383 [19] Bartlett, R.J and Kimble, J.M., 1976a Behavior of chromium in soils: II Hexavalent forms J Environ Qual., 5: 383 – 386 [20] Bartlett R.J and James, B R., 1988 Mobility and bioavailability of chromium in soils In : J.O Nraigu and E Nieborer (Editors), Chromium in the Natural and Human Environments Wiley, New York, pp 267 – 303 [21] Boutonnet M., Kizling J and Stenius P (1982) Colloids Surf A 209 [22] Calder, L.M., 1988, Chromium contamination of groundwater, in Chromium in the Natural and Human Environments, Nriagu, J.O and Nieboer, E., Eds., John Wiley and Sons, New York, pp 215 – 231 [23] Cheng, S F., & Wu, S C (2000) The enhancement methods for the degradation of TCE by zerovalent metals Chemosphere, 41, 12631270 http://dx.doi.org/10.1016/S00456535(99)005305 [24] ChienLi Lee & ChihJu G Jou (2012), “Integrating Suspended Copper/Iron Bimetal Nanoparticles and Microwave Irradiation for Treating Chlorobenzene in Aqueous Solution” Environment and Pollution; Vol 1, No 2; 2012 [25] Davis, A and Olsen, R.L., 1995, The Geochemistry of chromium migration and remediation in the subsurface, Ground Water, vol 33, pp 759 – 768 [26] Davis, J.A and Leckie, J.O., 1980, Surface ionization and complexation at the oxide/water interface : III Adsorption of anions, J Colloid Interface Sci., vol 74, pp 32 – 43 [27] D Kim et al., Nanotechnology 17 (2006) 4019 [28] Eary, L.E and Rai, D., 1987 Kinetics of chrome(III) oxidation to chromium(VI) by reaction with manganese dioxide Environ Sci Technol., 21: 1187 – 1193 [29] Eary, L.E and Rai, D., 1988 Chromate removal from aqueous wastes by reduction with ferrous ion Environ Sci Technol., 22: 972 – 977 [30] Eary, L.E and Rai, D., 1989, Kinetics of chromate reduction by ferrous ions derived from hematice and biotile at 25°C Am J Sci., 289 : 180 – 213 [31] F He and D Y Zhao, “Preparation and characterization of a new class of starchstabilized bimetallic nanoparticles for degradation of chlorinated hydrocarbons in water,” Environmental Science and Technology, Vol 39, No 9, pp 3314–3320, 2005 [32] F Mafune et al., J Phys Chem 14 (2000) 8333 [33] Feltin N and Pileni M P (1997) Langmuir 13 3927 [34] Hem, J.D., 1977, Reactions of metal ions at surfaces of hydrous iron oxide, Geochim Cosmoschim Acta, vol 41, pp 527 – 538 [35] James, B.R., 1996, The challenge of remediation chromium contaminated soil, Environ Sci Technol., vol 30, pp 248 – 251 [36] Kimbrough, D.E., Cohen, Y., Winer, A.M., Creelman, L., and Mabuni, C., 1999, A critical assessment of chromium in the environment, in Critical Reviews, Environmental Science and Technology, vol 29, pp – 46 [37] Kotas, J and Stasicka, Z., 2000, Chromium occurrence in the environmental and methods of its speciation, Environ Poll Vol 107, pp 263 – 283 [38] Kumar A., Mona G (2005) Biomaterials 26 3995–4021 [39] Kunwar P Singh, Arun K Singh, Shikha Gupta, Sarita Sinha, “Optimization of Cr(VI) reduction by zerovalent bimetallic nanoparticles using the response surface modeling approach”, Desalination 270 (2011) 275–284 [40] Lien, H L., & Zhang, W X (2001) Nanoscale iron particles for complete reduction Physicochemical of and chlorinated ethenes Engineering Colloids Aspects, and Surfaces 191, A: 97105 http://dx.doi.org/10.1016/S09277757(01)007671 [41] Li X., Daniel W.E., and Zhang W (2006), “Zerovalent iron nanoparticles for Abatement of Environmental Pollutants: Materials and Engineering Aspects”, Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 31:111–122, 2006 [42] Liou, Y H., Lo, S L., Lin, C J., Kuan, W H., & Weng, S C (2005) Chemical reduction of an unbuffered nitrate solution using catalyzed and uncatalyzed nanoscale iron particles Journal of Hazardous Materials B, 127, 102110 http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.06.029 ... gây ô nhiểm đặc biệt công nghệ đánh giá (ít gây nhiễm) hiệu cơng nghệ Trên sở đó, tiến hành xây dựng luận văn với đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sắt nano để xử lý nước nhiễm crơm chì ... chì Mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm nội dung sau: Nghiên cứu trình chế tạo sắt nano nano lưỡng kim Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xử lý nước thải ô nhiễm crơm chì sắt nano nano lưỡng... sinh hoạt công nghiệp không xử lý Trong số 82 khu công nghiệp mới, khoảng 20 khu cơng nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung Đó trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Khu Công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sắt nano để xử lý nước ô nhiễm crôm và chì , Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sắt nano để xử lý nước ô nhiễm crôm và chì , Hình 9. Mô hình cấu tạo hạt Sắt nano và các phản ứng khử xảy ra trên bề mặt của hạt Fe0 nano., CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, Quy trình tổng hợp như sau:, Hình 11: Phổ nhiễu xạ tia X của sắt nano, Không sử dụng chất phân tán, Hình 14.Ảnh SEM lớp ở trên, không sử dụng chất phân tán., Hình 18: Ảnh nhiễu xạ tia X của nano lưỡng kim Fe – Cu được chế tạo bởi Chien­Li Lee & Chih­Ju G Jou., Hình 20. Ảnh chụp TEM về nano lưỡng kim Fe­Ni của Zhanqiang Fang, Xinhong Qiu, Jinhong Chen, Xiuqi Qiu (2011), Bảng 9: Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu quả xử lý Cr(VI), Bảng 11: Ảnh hưởng của hàm lượng nano đến hiệu quả xử lý Cr(VI), Bảng 15: Ảnh hưởng của hàm lượng nano đến hiệu quả xử lý chì, Bảng 16. Kết quả phân tích mẫu nước thải KCN Phố Nối A (mẫu nước trước khi đưa và vào xử lý), KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm