Giáo án Ngữ văn 6 bài 7: Em bé thông minh

9 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:55

Tiết 25 : Văn - em thông minh (Truyện cổ tích) A - Mục tiêu cần đạt 1.Kin thức : - Đặc điểm truyện cổ tích qua nhân vật, kiện, cốt truyện tác phẩm “Em thông minh” - Cấu tạo xâu chuỗi nhiều mẫu chuyện thử thách mà nhân vật vượt qua truyện cổ tích sinh hoạt - Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên không phần sâu sắc truyện cổ tích khát vọng công nhân dân lao động 2.Kĩ : - Đọc – hiểu văn truyện cổ tích theo đặc trương thể loại - Trình bày suy nghĩ, tình cảm nhân vật thơng minh - Kể lại câu chuyện cổ tích Thái độ : - Giáo dục HS thái độ ứng xử khéo léo, yêu quí cảm phục trí tuệ dgian B Chuẩn bị thầy trò - GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ - HS: sgk, vë so¹n TaiLieu.VN Page C - Tiến trình dạy * ổn định lớp : * Bài cũ : - Nêu ý nghĩa truyện Thạch Sanh? * Bài : Giới thiệu sở nói kiểu nhân vật thông minh truyện cổ tích Hoạt động Gv HS Nội dung cần đạt - Giáo viên học sinh I Đọc thích đọc nối tiếp hết truyện 1) Đọc : - Yêu cầu : Đọc rõ ràng, rành mạch, pha chút dí dỏm - Cùng HS tìm hiểu chó thÝch, Lu ý c¸c chó thÝch 1,4,7,8, 9, 10, 12, 13, 16 Yêu cầu HS kể diễn cảm lại 2) Chó thÝch trun 3) KĨ chun : II §äc - hiểu văn ? Truyện tạo cho em ấn tợng +Nhân vật em sâu sắc nhân vật nào? + Vì em thông minh Vì sao? ? Tác giả dã dùng hình thức + Dùng hình thức câu đố để giúp nhân vật bộc lộ tài năng? TaiLieu.VN Page ? Em bắt gặp hình + Truyện Trạng (Trạng Quỳnh, Trạng thức truyện Lợn) ? ? Tác dụng hình thức + Tạo thử thách để nhân vạt bộc nh ? lộ tài năng, phẩm chất + Tạo tình cho cốt truyện phát triển + Gây hứng thú, hồi hộp cho ngời - Giáo viên : Hình thức nghe bộc lộ đặc sắc truyện Em thông minh sang tiết ta tìm hiểu * Cũng cố học : - Kiểu nhân vật thông minh truyện cổ tÝch * Híng dÉn häc : HS t×m hiĨu sù thông minh, tài trí em ý nghĩa truyện TaiLieu.VN Page Tiết 26 : Văn - em bÐ th«ng minh (Trun cỉ tÝch) A - Mục tiêu cần đạt 1.Kin thc : - c im truyện cổ tích qua nhân vật, kiện, cốt truyện tác phẩm “Em thông minh” - Cấu tạo xâu chuỗi nhiều mẫu chuyện thử thách mà nhân vật vượt qua truyện cổ tích sinh hoạt - Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên không phần sâu sắc truyện cổ tích khát vọng cơng nhân dân lao động 2.Kĩ : - Đọc – hiểu văn truyện cổ tích theo đặc trương thể loại - Trình bày suy nghĩ, tình cm v mt nhõn vt thụng minh Thái độ : - Giáo dục HS thái độ ứng xử khéo léo, yêu quí cảm phục trí tuệ dgian B Chuẩn bị thầy trò - GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ - HS: sgk, soạn C - Tiến trình dạy * ổn định líp : * Bµi cò : TaiLieu.VN - KĨ tãm tắt truyện Em thông minh? Page * Bài : tiết trớc em dợc làm quen với nhân vật em thông minh ,để hiểu rõ tài ,sự thông minh em nh nào? ý nghĩa câu chuyện stieetieets học em sẻ rõ Hoạt động Gv HS Nội dung cần đạt II Tìm hiểu văn 2) Sự thông minh, tài trí em ? Sù mu trÝ, th«ng minh cđa em bÐ + Đợc thử thách qua lần đợc thử thách qua lần ? a Lần 1: GVchiếu hình - Hs đọc câu đố quan ? Câu đố có khó không ? Vì + Khó Vì ngời ? ta trả lời xác điều vớ vẩn, không để ý (cày ngày đờng) - Em trả lời ntn ? câu trả lời em chứng tỏ điều ? -> Phản công = cấu đố + Câu trả lời nhạy bén, thông minh, khác, lĩnh nhanh nhạy bất ngờ em không trả lời thẳng vào cứng cỏi thông minh câu hỏi mà phản công lại câu đố khác theo hớng quan Em không lúng túng mà đẩy bị động sang phía ngời câu đố Em thông minh không dùng gậy ông đập lng ông mà chứng tỏ lĩnh nhanh nhạy, cứng cỏi TaiLieu.VN Page - Thái độ viên quan? -Gvchiếu hình học sinh tóm tắt câu đố - Viên quan: bÊt ngê, sưng sèt, - LÇn thø hai, trùc tiếp câu phát ngời tài đố? b Lần : - Em có nhận xét câu đố - Vua câu đố dới hình vua? thức lệnh vua ban Câu đố vua khó nhiều, nh toán khó, tình - Câu đố phi lí, trái rắc rối cha có cách giải Trâu với qui luật tự nhiên đực đẻ đợc, húng gạo nếp để làm ? trâu quen ăn cỏ, ăn rơm, thúng gạo cho trâu thấm vào đâu -> không hoàn thành làng bị tội - Em có thái độ ntn trớc câu đố Tạo tình để chÝnh cđa vua ? vua tù nãi sù v« lí điều mà vua đố - Em giải đố nh nào? + Bình tĩnh biết phân biệt đặc điểm cốt lõi vấn đề nhận mẹo vua để nghĩ cách đối phó: Giả vờ khóc trả lời ngây ngô buộc vua phải giải thích -> đa vua vào bẫy - Lần thø ba vua thư tµi nh thÕ nµo? TaiLieu.VN c Lần : Page Mục đích? Gv chiếu hình - Vua lƯnh cho hai cha pha thÞt chim - Mục đích: để khẳng định chắn thông minh cđa em bÐ - Sù th«ng minh cđa em đợc khẳng định cách giải đố nh -Em giải đố cách nào? đố lại vua: đa kim vua rèn dao - Thái ®é cđa vua? - Vua phơc tµi, ban thëng rÊt Cho HS đọc đoạn cuối hậu truyện d Lần : - Lần thứ t đố? Đố nh nào? - Sứ thần nớc đố: xâu qua vỏ ốc vặn - Tính chất nghiêm trọng, liên - Em có nhận xét tính chất, quan đến vận mệnh quốc mức độ câu đố? gia - Thái độ cách giải đố - Triều đình nớc Nam phải quan đại thần? giải ®è  Vua quan lóng tóng, lo l¾ng, bÊt lùc - Em giải đố cách nào? Nhận xÐt - Em bÐ ®· dïng kinh nghiƯm tõ ®êi sống dân gian để giải đố - Cách giải đố dễ nh trò chơi trẻ - Những cách giải đố em TaiLieu.VN Page GV Nh trớc thử thách em lí thú: có cách giải khác nhaurất bất + Đẩy bị động ngời ngờ lí thú câu đố ? Những cách giải đố em lí + Làm cho ngời câu đố thú chỗ nào? thấy phi lí + Dựa vào kiến thức đời sống + Ngời đọc bất ngờ trớc cách giải giản dị, hồn nhiên ngời giải ? Em thấy mức độ qua bốn lần thử Lần thách đố sau khó thách nh nào? khăn lần trớc Đối tợng câu đố ngày cao ? Điều nhằm mục đích gì? Tính chất oăm câu đố ngày tăng tiến - - Điều làm bật tài trí thông minh h¬n ngêi cđa em bÐ 2) ý nghÜa cđa trun - Em h·y nªu ý nghÜa cđa trun? - §Ị cao trÝ th«ng minh - §Ị cao kinh nghiƯm đ/s dân gian - Có ý nghĩa hài hớc, mua vui TaiLieu.VN Page IV Lun tËp Tỉng kÕt c¸c nội dung học băng đồ t TaiLieu.VN Page ... nhân vật em bé thông minh ,để hiểu rõ tài ,sự thông minh em bé nh nào? ý nghĩa câu chuyện stieetieets học em sẻ rõ Hoạt động Gv HS Nội dung cần đạt II Tìm hiểu văn 2) Sự thông minh, tài trí em bÐ... đờng) - Em bé trả lời ntn ? câu trả lời em bé chứng tỏ điều ? -> Phản công = cấu đố + Câu trả lời nhạy bén, thông minh, khác, lĩnh nhanh nhạy bất ngờ em không trả lời thẳng vào cứng cỏi thông minh. .. trí em bé ý nghÜa cđa trun TaiLieu.VN Page TiÕt 26 : Văn - em bé thông minh (Truyện cổ tích) A - Mục tiêu cần đạt 1.Kin thc : - Đặc điểm truyện cổ tích qua nhân vật, kiện, cốt truyện tác phẩm “Em
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 7: Em bé thông minh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 7: Em bé thông minh