Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

139 94 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ VĂN SƠN QUẢN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC ᄃ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ VĂN SƠN QUẢN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản giáo dục Mã ngành: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Đức Hợi TS Lò Văn Pấng LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Vũ Văn Sơn i LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới toàn thể thầy giáo, giáo trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Ngun tồn thể thầy trực tiếp tham gia giảng dạy, cung cấp tri thức khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thời gian học tập nghiên cứu Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đinh Đức Hợi; TS Lò Văn Pấng tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em q trình hình thành, nghiên cứu hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn khoa Tâm giáo dục trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tác giả xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nậm Pồ; Phòng Giáo dục - Đào tạo Nậm Pồ; trường PTDTBT cấp tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi tư liệu quý báu để hoàn thành luận văn; Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tham gia khóa học, nghiên cứu hồn thành luận văn Dù nhiều cố gắng trình thực đề tài Song, thiếu sót luận văn chắn tránh khỏi Tác giả mong đón nhận dẫn, góp ý nhà khoa học, thầy, giáo bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Văn Sơn ii MỤC LỤC iii LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu .2 Giả thuyết khoa học đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Cấu trúc Luận văn Chương SỞ LUẬN VỀ QUẢN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .7 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm quản lý, quản giáo dục quản nhà trường 1.2.2 Khái niệm dân chủ 12 1.2.3 Khái niệm quy chế dân chủ sở trường học 16 1.2.4 Quản thực quy chế dân chủ trường học 17 1.3 Một số vấn đề thực quy chế dân chủ sở trường học 18 1.3.1 sở pháp thực quy chế dân chủ sở 18 1.3.2 Mục đích thực quy chế dân chủ vào trường học 19 1.3.3 Vai trò thực quy chế dân chủ sở vào trường học 20 iii 1.3.4 Các nội dung triển khai thực quy chế dân chủ sở trường học .22 1.3.5 Các hình thức triển khai thực quy chế dân chủ sở trường học .26 1.3.6 Vai trò hiệu trưởng quản thực quy chế dân chủ sở nhà trường 28 1.4 Nội dung quản thực quy chế dân chủ sở trường học 30 1.4.1 Các nội dung quản việc thực quy chế dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học 30 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản thực quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học 35 1.5.1 Các yếu tố khách quan 35 1.5.2 Các yếu tố chủ quan 35 Chương THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 38 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 38 2.1.1 Giới thiệu tổng quan tình hình kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ 38 2.1.2 Tình hình Giáo dục Đào tạo cấp tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ 38 2.2 Giới thiệu khái quát khảo sát thực trạng 40 2.2.1 Mục đích khảo sát 40 2.2.2 Nội dung khảo sát 40 2.2.3 Đối tượng khảo sát 40 2.2.4 Phương pháp khảo sát cách xử số liệu 40 2.3 Thực trạng việc thực quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học 41 2.3.1 Thực trạng nội dung thực quy chế dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học 41 2.3.2 Thực trạng hình thức thực quy chế dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học 45 iv iii 2.4 Thực trạng quản việc thực Quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp Tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 49 2.4.1 Thực trạng quản việc tuyên truyền, phổ biến dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ 49 2.4.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực quy chế dân chủ trường PTDTBT bậc tiểu học 51 2.4.3 Tổ chức thực quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học 54 2.4.4 Chỉ đạo thực quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học 55 2.4.5 Quản việc đánh giá thực quy chế dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học 57 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản thực quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 60 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản thực quy chế dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 62 2.6.1 Ưu điểm 62 2.6.2 Tồn tại, hạn chế 64 2.6.3 Nguyên nhân học kinh nghiệm 65 Tiểu kết Chương 70 Chương BIỆN PHÁP QUẢN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ SỞ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 71 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 71 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 71 3.1.2 Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu 71 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 72 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính tồn diện, trọng tâm, trọng điểm quản .73 v 3.2 Một số biện pháp quản việc thực Quy chế dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ .74 3.2.1 Đổi quản công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức CBGV- CNV học sinh trường PTDTBT cấp tiểu học thực Quy chế dân chủ trường học .74 3.2.2 Tăng cường công tác tổ chức thực quy chế dân chủ sở 76 3.2.3 Đẩy mạnh công tác đạo thực quy chế dân chủ, hoàn thiện quy định, quy chế, quy ước đảm bảo thực quy chế dân chủ đạt hiệu 79 3.2.4 Xây dựng chế phối hợp thực quy chế DCCS trường học tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nhà trường .81 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra, giám sát việc thực quy chế dân chủ nhà trường 84 3.3 Mối quan hệ biện pháp lộ trình triển khai 87 3.3.1 Mối quan hệ biện pháp 87 3.3.2 Lộ trình triển khai biện pháp 88 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất .89 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 89 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm 89 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm 89 3.4.4 Kết khảo nghiệm .89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC vi Để nghiên cứu thực trạng đề xuất số biện pháp quản thực Quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Kính đề nghị q Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến số nội dung Ý kiến Thầy/Cô phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận hợp tác Thầy/Cô Thầy/Cô cho ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn Trân trọng cảm ơn! Câu Ông (bà) cho biết đơn vị trường học ông (bà) quản triển khai nội dung chưa? Stt Nội dung triển khai Phổ biến trưng cầu ý kiến trước đưa định kế hoạch năm học, nội dung trách nhiệm cán bộ, gv, CNV người học trường Lấy ý kiến thông báo công khai quy định, quy chế, quy ước nhà trường Tổ chức hội nghị Phụ huynh học sinh Chỉ đạo GVCN tiếp thu tổng hợp ý kiến HS bậc phụ huynh HS để phản ảnh cho hiệu trưởng Thơng báo chủ trương, sách Đảng Nhà nước, ngành Giáo dục CBGV- CNV học sinh Giải đáp ý kiến giải đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định Kết thực Đã làm Chưa làm Câu 2: Ông/Bà đánh giá thực trạng hình thức thực quy chế dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học Stt Kết thực Hình thức thực Đã làm Chưa làm Phổ biến lồng ghép hội nghị, họp nhà trường Thông qua chương trình phát nội nhà trường Thơng báo văn gửi toàn thể CBGV - CNV Niêm yết công khai quy định qua bảng tin đăng tải website trường Thông báo cho người phụ trách phận, tổ trưởng chuyên môn yêu cầu họ thông báo đến CBGV- CNV làm việc, sinh hoạt phận Câu Ơng (bà) đánh giá thực trạng quản việc tuyên truyền, phổ biến dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ Mức độ kết TT Tuyên truyền, phổ biến Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ Xác định hình thức, phương pháp tuyên truyền quán triệt nội quy, quy tắc dân chủ sở Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường để tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ Tổ chức hoạt động tuyên truyền quy chế học quy chế, mời báo cáo viên, hội thảo Đánh giá hiệu hoạt động tuyên truyền Tốt Khá TB Câu Ông (bà) đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực quy chế dân chủ trường PTDTBT trường tiểu học huyện Nậm Pồ TT Lập kế hoạch quản Phân tích thực trạng tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học nhà trường Xác định mục tiêu tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học Xác định điều kiện tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học nhà trường tương ứng với mục tiêu Xác định nguồn lực hỗ trợ nhà trường cho tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học Xác định điều kiện tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học nhà trường tương ứng với mục tiêu Xác định số theo dõi, kiểm tra đánh giá tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học Thảo luận thống thực kế hoạch tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học với CBGV-NV trước Hội đồng sư phạm nhà trường Mức độ kết Tốt Khá TB Câu 5: Thực trạng tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học TT Mức độ kết Tổ chức thực Quán triệt quy tắc, quy định ban hành vào hoạt động sở Lấy quy tắc dân chủ làm đánh giá hoạt động Tạo điều kiện để cán thực quy chế Thường xuyên trao đổi,yêu cầu đội ngũ quản làm gương việc thực quy chế Khuyến khích việc tuân thủ quy chế quan hệ hoạt động đơn vị Tốt Khá TB Câu 6: Thực trạng đạo thực quy chế dân chủ trường tiểu học TT Mức độ kết Chỉ đạo thực Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức lực thực hành dân chủ Tăng cường lãnh đạo cấp ủy chi bộ, đơn vị việc thực Quy chế dân chủ sở Chỉ đạo xây dựng ban hành quy định, cụ thể hóa việc thực quy chế dân chủ sở phù hợp với điều kiện đơn vị Chỉ đạo tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản, quy định liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp cán bộ, cơng nhân viên chức Chỉ đạo việc thực công khai, minh bạch chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, nội quy, quy định ngành, nhà trường cho cán bộ, công nhân viên chức biết để kiểm tra, giám sát Tốt Khá TB Câu 7: Thực trạng quản việc đánh giá thực quy chế dân chủ trường PTDTBT bậc tiểu học huyện Nậm Pồ TT Mức độ kết Kiểm tra, đánh giá Tốt Khá TB Khuyến khích cán tham gia giám sát việc thực quy chế Thường kỳ đánh giá việc thực quy chế chủ thể liên quan Tạo chế thu nhận phản hồi để điều chỉnh Đánh giá chung công tác quản thực quy chế dân chủ Câu Theo ông (bà) việc thực quy chế dân chủ đơn vị trường học ơng (bà) quản tồn tại, hạn chế cần khắc phục Ý kiên TT Những tồn tại, hạn chế Việc tuyên truyền nội dung QCDC sở nhà trường chưa thường xun, hình thức tun truyền nghèo nàn Một số nội dung cần phải công khai, trưng cầu ý kiến CB, GV - CNV nhà trường chưa đầy đủ, mang tính hình thức Ý thức chấp hành số nội quy, quy chế ngành, nhà trường số CBGV - CNV chưa nghiêm túc Vẫn đơn thư khiếu nại, tố cáo nội nhà trường thực QCDC chưa tốt Nhiều ý kiến tham gia, phản ánh phụ huynh, cộng đồng nhà trường chưa đến cán quản nhà trường Những tồn tại, hạn chế khác Đúng Phân vân Sai Câu 9: Theo ông (bà) nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế thực QCDC sở trường học? Ý kiên TT Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Đúng Phân vân Sai Cấp ủy nhà trường chưa quan tâm đạo thực QCDC sở Nhận thức CBGV - CNV nhà trường vai trò, tầm quan trọng thực QCDC sở hạn chế Các thành viên Ban Chỉ đạo thực QCDC nhà trường chưa phát huy vai trò cá nhân thực QCDC sở Năng lực quản cán quản nhà trường hạn chế Chưa làm tốt cơng tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức đoàn thể nhà trường thực QCDC Việc đánh giá sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm thực QCDC chưa kịp thời Nguyên nhân khác Câu 10: Ơng (bà) vui lòng đóng góp ý kiến hoạt động thực quyền dân chủ nhà trường để đạt mục tiêu ý nghĩa, vai trò trường học ? Chân thành cảm ơn hợp tác ông bà! Phụ lục 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBGV-CNV trường PTDTBT huyện Nậm Pồ) Để nghiên cứu thực trạng đề xuất số biện pháp quản thực Quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Kính đề nghị q Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến số nội dung Ý kiến Thầy/Cô phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận hợp tác Thầy/Cô Thầy/Cô cho ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn Trân trọng cảm ơn! Câu Ông (bà) cho biết thực trạng thực việc kiểm tra, giám sát CBGV- CNV hoạt động nhà trường Stt Kết thực Nội dung triển khai Đã làm Thực chủ trương, sách Đảng, nhà nước, kế hoạch năm học nhà trường Việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành sách, chế độ quản sử dụng tài nhà trường Việc thực nội quy, quy chế nhà trường Việc thực chế độ, sách nhà nước, ngành quyền lợi CBGV- CNV, học sinh nhà trường Việc giải khiếu nại, tố cáo nội nhà trường Chưa làm Câu 2: Ông (bà) cho biết lựa chọn hình thức để tham gia ý kiến việc CBGV - CNV tham gia trường PTDTBT cấp tiểu học nơi ông bà công tác? TT Các hình thức lấy ý kiến Khơng tham tham gia gia CBGV-CNV tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách cơng việc tổ trưởng chuyên môn với Hiệu trưởng nhà trường Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức nhà trường Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp Gửi dự thảo văn để CBGV-CNV tham gia ý kiến Đặt hòm thư góp ý để cá nhân, tổ chức, đồn thể nhà trường đóng góp ý kiến Câu 3: Ông (bà) cho biết thực việc CBGV - CNV giám sát kiểm tra hoạt động nhà trường thơng qua hình thức nào? TT Các hình thức giám sát, kiểm tra Thông qua hoạt động ban tra nhân dân Thông qua ý kiến chất vấn trực tiếp BGH Thông qua đánh giá kết hoạt động mặt công tác trường học Thông qua theo dõi thực quy chế xây dựng Thơng qua hình thức khác Chưa Đã thực thực hiện Câu Ông (bà) đánh giá thực trạng quản việc tuyên truyền, phổ biến dân chủ trường PTDTBT cấp tiểu học địa bàn huyện Nậm Pồ TT 2 Mức độ kết Tuyên truyền, phổ biến Tốt Khá TB Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ Xác định hình thức, phương pháp tuyên truyền quán triệt nội quy, quy tắc dân chủ sở Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường để tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ Tổ chức hoạt động tuyên truyền quy chế học quy chế, mời báo cáo viên, hội thảo Đánh giá hiệu hoạt động tuyên truyền Câu Ông (bà) đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực quy chế dân chủ trường PTDTBT trường tiểu học huyện Nậm Pồ Mức độ kết TT Lập kế hoạch quản Phân tích thực trạng tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học nhà trường Xác định mục tiêu tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học Xác định điều kiện tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học nhà trường tương ứng với mục tiêu Xác định điều kiện tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học nhà trường tương ứng với mục tiêu Xác định số theo dõi, kiểm tra đánh giá tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu Thảohọc luận thống thực kế hoạch tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học với CBGV-NV trước Hội đồng sư phạm nhà trường Tốt Khá TB Câu 6: Thực trạng tổ chức thực quy chế dân chủ trường tiểu học TT Tổ chức thực Mức độ kết Tốt Khá TB Quán triệt quy tắc, quy định ban hành vào hoạt động sở Lấy quy tắc dân chủ làm đánh giá hoạt động Tạo điều kiện để cán thực quy chế Thường xuyên trao đổi,yêu cầu đội ngũ quản làm gương việc thực quy chế Khuyến khích việc tuân thủ quy chế quan hệ hoạt động đơn vị Câu 7: Thực trạng đạo thực quy chế dân chủ trường tiểu học TT Chỉ đạo thực Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức lực thực hành dân chủ Tăng cường lãnh đạo cấp ủy chi bộ, đơn vị việc thực Quy chế dân chủ sở Chỉ đạo xây dựng ban hành quy định, cụ thể hóa việc thực quy chế dân chủ sở phù hợp với điều kiện đơn vị Chỉ đạo tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản, quy định liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp cán bộ, công nhân viên chức Chỉ đạo việc thực công khai, minh bạch chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, nội quy, quy định ngành, nhà trường cho cán bộ, công nhân viên chức biết để kiểm tra, giám sát Mức độ kết Tốt Khá TB Câu 8: Thực trạng quản việc đánh giá thực quy chế dân chủ trường PTDTBT bậc tiểu học huyện Nậm Pồ TT Kiểm tra, đánh giá Mức độ kết Tốt Khá TB Khuyến khích cán tham gia giám sát việc thực quy chế Thường kỳ đánh giá việc thực quy chế chủ thể liên quan Tạo chế thu nhận phản hồi để điều chỉnh Đánh giá chung công tác quản thực quy chế dân chủ Câu 9: Theo ông (bà) việc thực quy chế dân chủ đơn vị trường học ông (bà) cơng tác tồn tại, hạn chế cần khắc phục Ý kiến TT Những tồn tại, hạn chế Việc tuyên truyền nội dung QCDC sở nhà trường chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền nghèo nàn Một số nội dung cần phải công khai, trưng cầu ý kiến CB, GV - CNV nhà trường chưa đầy đủ, mang tính hình thức Ý thức chấp hành số nội quy, quy chế ngành, nhà trường số CBGV - CNV chưa nghiêm túc Vẫn đơn thư khiếu nại, tố cáo nội nhà trường thực QCDC chưa tốt Nhiều ý kiến tham gia, phản ánh phụ huynh, cộng đồng nhà trường chưa đến cán quản nhà trường Những tồn tại, hạn chế khác: ………………………………………………… Đồng Phân Sai ý vân Câu 10: Theo ông (bà) nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế thực QCDC sở trường học? Ý kiến TT Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Đúng Phân vân Sai + Cấp ủy nhà trường chưa quan tâm đạo thực QCDC sở + Nhận thức CBGV - CNV nhà trường vai trò, tầm quan trọng thực QCDC sở hạn chếCác thành viên Ban Chỉ đạo thực QCDC + nhà trường chưa phát huy vai trò cá nhân thực QCDC sở + Năng lực quản cán quản nhà trường hạn chế + Chưa làm tốt cơng tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức đoàn thể nhà trường thực QCDC + Việc đánh giá sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm thực QCDC chưa kịp thời Những nguyên nhân khác: ………………………………………………………… ……………………………… Câu 11 Ơng bà vui lòng đóng góp ý kiến hoạt động thực quyền dân chủ nhà trường để đạt mục tiêu ý nghĩa, vai trò Quy chế Dân chủ sở thực trường học ? …………………………………………………………………………… …………………………………………… ………………………………… ………………………………………… ……………………………… Chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho cán quản lý, giáo viên trường tiểu học huyện Nậm Pồ) Thưa Thầy/Cô Chúng nghiên cứu số biện pháp quản thực Quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Xin Thầy/Cô vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ô phù hợp với suy nghĩ Ý kiến Thầy/Cơ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, khơng sử dụng cho mục đích khác Chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/Cơ! Tính cấp thiết TT Các biện pháp Đổi quản công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức CBGV-CNV học sinh trường tiểu học thực Quy chế dân chủ trường học Tăng cường công tác tổ chức thực quy chế dân chủ sở Đẩy mạnh công tác đạo thực quy chế dân chủ, hoàn thiện quy định, quy chế, quy ước đảm bảo thực quy chế dân chủ đạt hiệu Cấp thiết Bình Tính khả thi Không thường cấp thiết Khả thi Không khả thi Xây dựng chế phối hợp thực quy chế DCCS trường học tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nhà trường Tăng cường đổi biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực Quy chế dân chủ nhà trường Ơng (bà) vui lòng cho biết số thông tin đây: Địa nơi ở: Giới tính: Nam Nữ Vị trí: …………………………………………………………… Ơng (bà) học lớp:… …Trường:……………… Xin chân thành cảm ơn Ông (bà) ... 1: Cơ sở lý luận quản lý thực quy chế dân chủ sở trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý thực quy chế dân chủ sở trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học. .. học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp quản lý thực quy chế dân chủ sở trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ VĂN SƠN QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, Cấu trúc của Luận văn, - Khái niệm về dân chủ cơ sở:, Tiểu kết Chương 1, b) Thực trạng thực hiện quyền được biết và tham gia ý kiến của học sinh, * Hình thức để thực hiện những việc CBGV- CNV được giám sát, kiểm tra trong nhà trường, Bảng 2.8: Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường PTDTBT cấp tiểu học, Bảng 2.10: Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, Bảng 2.12: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học, Tiểu kết Chương 2, Phương hướng thực hiện, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông bà!

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn