Giáo án cả năm công nghệ 7

131 204 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 07:36

Giáo án cả năm công nghệ 7_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 Ngày soạn: Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết 1-Bài: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT, KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh hiểu vai trò nhiệm vụ trồng trọt Một số biện pháp để thực nhiệm vụ trồng trọt - Hiểu đất trồng, vai trò đất với trồng thành phần đất trồng Kỹ - Hình thành, phát triển kỹ quan sát, phân tích tình hình - Rèn kỹ hoạt động nhóm Thái độ - Có ý thức học tập mơn, coi trọng sản xuất trồng trọt - Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường đất II Chuẩn bị Giáo viên - Hình (trang 5), hình 2, sơ đồ (trang 7) - Phiếu học tập Học sinh - Kẻ bảng mục III (trang 6), sơ đồ 1, bảng mục II (trang 7, 8) III Tiến trình tổ chức dạy - học Ổn định tổ chức lớp-Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Không kiểm tra Bài Hoạt động thầy trò Hoạt động1.Vai trò trồng trọt(6phút) GV: Theo tranh (hình SGK) HS: Quan sát GV? Em cho biết trồng trọt có vai trò gì? HS: Nêu vai trò qua tranh, lớp bổ sung GV: Kết luận Hoạt động Nhiệm vụ trồng trọt (6 phút) HS: Nghiên cứu nội dung trình bày mục II SGK GV? Em cho nhiệm vụ trồng trọt? GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC Nội dung Vai trò trồng trọt - Cung cấp lương thực - Cung cấp thực phẩm - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi - Cung cấp nguyên liệu CN xuất Nhiệm vụ trồng trọt - Sản xuất nhiều lúa, ngô,… đủ ăn, dự trữ, xuất - Trồng rau, đậu,… làm thức ăn - Trồng mía cung cấp nguyên liệu, ăn TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 HS: đến HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung nêu 1, 2, 4, 5, GV? Tại nhiệm vụ trồng trọt? HS: Trả lời nội dung nhiệm vụ chăn nuôi GV: Kết luận Hoạt động3 Biện pháp để thực nhiệm vụ trồng trọt (7 phút) GV: u cầu HS hồn thành mục đích bảng mục III HS: Nghiên cứu trả lời GV: Gọi đến HS trả lời HS: Trả lời lớp bổ sung nêu được: Mở rộng diện tích trồng rừng, tăng sản lượng trồng trọt tăng suất, chất lượng sản phẩm trồng trọt GV: Yêu cầu HS kết luận biện pháp HS: Kết luận Hoạt động Khái niệm đất trồng (9 phút) HS: Đọc thông tin GV? Đất trồng gì? HS: Trả lời, lớp nhận xét bổ sung GV: Kết luận GV cung cấp: Đất trồng sản phẩm q trình phun hố đát tác động địa chất, khí hậu, sinh vật, người HS: Quan sát hình GV? Trồng mơi trường đất nước có giống khác nhau? HS: Trả lời giống nhau: Đều cung cấp cho nước, dinh dưỡng, oxi Khác nhau: Đất giúp vững chắc, nước phải có giá đỡ GV? Tại thường trồng môi trường đất mà khơng trồng đá nước? HS: Trả lời môi trường khác không đủ điều kiện dinh dưỡng cho phát triển tạo sản phẩm GV? Vai trò cuả đất trồng gì? GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC - Trồng lấy gỗ cung cấp nguyên liệu công nghiệp - Trồng chè, cà phê,… xuất Biện pháp để thực nhiệm vụ trồng trọt - Khai hoang lấn biển - Tăng vụ đơn vị diện tích trồng - Áp dụng biện pháp kỹ thuật trồng trọt Khái niệm đất trồng a Khái niệm đất trồng - Đất trồng lớp bề mặt tơi xốp vỏ trái đất, thực vật có khả sinh sống sản xuất sản phẩm b Vai trò đất trồng - Cung cấp nước, oxi, chất dinh dưỡng TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 giúp đứng vững HS: Trả lời Hoạt động Thành phần đất trồng (12 phút) GV: Cho HS quan sát sơ đồ 1: Thành phần đất trồng GV: Chia HS thành nhóm, yêu cầu nhóm hoạt động phút, trả lời vào phiếu học tập câu hỏi: Câu 1: Cho biết thành phần đất trồng? Câu 2: Nêu đặc điểm thành phần đất? Câu 3: Cho biết vai trò thành phần: Khí, rắn, lỏng trồng? HS: Hoạt động theo nhóm (5 phút) Thành phần đất trồng - Bảng kiến thức chuẩn: + Các thành phần, đặc điểm, vai trò đất trồng + Phần khí: Là khơng khí có khe hở đất, cung cấp ơxi, nitơ, CO2 cho + Phần lỏng: Là nước đất, hoà tan chất dinh dưỡng + Phần rắn (vô cơ, hữu cơ): Cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng - Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ thành viên nhóm - Nhóm thảo luận ý kiến trả lời câu hỏi - Thư ký ghi kết thảo luận nhóm - Cử đại diện chịu trách nhiệm báo cáo GV: Cho nhóm tráo phiếu học tập treo bảng kiến thức chuẩn thang điểm HS: Chấm điểm báo cáo điểm nhóm bạn GV: Nhận xét chung, kết luận HS: Đọc ghi nhớ trang trang SGK Củng cố (3 phút) - Nêu vai trò trồng trọt - Đất trồng gì? Tại đất trồng lại có vai trò quan trọng trồng? Hướng dẫn học nhà (1 phút) - Tìm hiểu phương pháp xác định đất gồm thành phần: Rắn, lỏng, khí - Học theo câu hỏi SGK - Nghiên cứu trước kẻ bảng (trang SGK) vào tập GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 Ngày soạn: Tiết 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết thành phần giới đất gì? - Hiểu đất chua, đất kiềm đất trung tính - Biết khả giữ nước chất dinh dưỡng đất - Hiểu độ phì nhiêu đất Kỹ - Hình thành, phát triển kỹ làm thí nghiệm - Rèn kỹ hoạt động nhóm Thái độ - Có ý thức bảo vệ, trì nâng cao độ phì nhiêu đất II Chuẩn bị Giáo viên - loại đất: Đất sét, đất thịt, đất cát - Cốc thuỷ tinh chứa nước cất (100ml) - Cốc thuỷ tinh chứa nước cất (100ml) + HCl loãng - Cốc thuỷ tinh chứa nước cất (100ml) + NaOH loãng - Quỳ tím, thang pH Học sinh - Mỗi nhóm chuẩn bị loại đất:Đất sét, đất thịt, đất cát III Tiến trình tổ chức dạy - học Ổn định tổ chức lớp-Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (4 phút) Câu hỏi: - Trình bày vai trò trồng trọt, cho ví dụ? - Kể tên thành phần, đặc điểm, vai trò thành phần đất trồng rừng Trả lời: - vai trò: Cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, lương thực - thành phần đất: Rắn, lỏng, khí Bài Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1.Thành phần giới Thành phần giới đất đất (8 phút) GV? Em nêu lại đặc điểm phần rắn đất? HS: Trả lời: Gồm phần vô hữu GV: Cung cấp phần vô lại gồm hạt có kích thước khác là: hạt cát, hạt limon, hạt sét HS: Nghiên cứu thơng tin mục I SGK GV? Hãy cho biết kích thước hạt cát, limon, sét HS: Trả lời được: Cát: 0,05 - 2mm; GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 Limon: 0,002 - 0,05mm; Sét: thể phản ứng thể có đáp ứng miễn dịch tức Tác dụng vắc xin thể sinh kháng thể (H 47b)> Cơ thể vật nuôi chống bệnh Điền theo thứ tự: Vắc xin, kháng thể, GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC 126 TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 khoẻ mạnh có đáp ứng miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch sử dụng vắc xin (H 47 c) Hoạt động 2:Tìm hiểu số đièu kiện cần thiết sử dụng vắc xin GV: nhấn mạnh chất lượng hiệu II Một số điều kiện cần thiế sử vắc xin phụ thuộc vào bảo dụng vắc xin quản Bảo quản: ? Vậy cần bảo quản vắc xin - Nhiệt độ bảo quản thích hợp từ -> 160 C Sau trả lời câu hỏi yêu cầu học sinh ghi nhớ nội dung - Đã pha phải dùng ? Hãy cho biết cách sử dụng vắc xin Sử dụng: - Phải dùng vác xin theo hướng dẫn nhãn - Dùng cho vật nuôi khoẻ - Dùng vắc xin theo dõi 2-3 lần 4.Củng cố: (3’) - Giáo viên: Hệ thống lại toàn kiến thức học - Nêu lại kiến thức trọng tâm - Gọi – học sinh đọc phần ghi nhớ cuối Hướng dẫn hs học nhà: (1’) - Trả lời câu hỏi cuối học - Tìm hiểu xem số mẫu vacxin tiên cho lợn; gà gia đình địa phương - Tìm hiểu tác dụng số loại vác xin thường gặp để tim cho gia cầm - Tìm hiểu số bệnh dịch vật nuôi thường gặp; cách khắc phục - Tự làm đề cương ôn tập từ tiết 39 đến 41 để sau ôn tập GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC 127 TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 Ngày soạn: 24/12/ 2017 TIẾT 51 :ÔN TẬP I Mục tiêu Kiến thức - Củng cố hệ thống hoá nội dung kiến thức: - Học sinh hiểu vai trò, yếu tố, tiêu chuẩn để chuồng nuôi hợp vệ sinh - Hiểu vai trò biện pháp vệ sinh phòng bệnh chăn ni - HS biết biện pháp chủ yếu nuôi dưỡng chăm sóc vật ni non, vật ni trưởng thành (đực giống, giống) - HS biết bệnh gì, nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi - Những biện pháp chủ yếu để phòng, trị bệnh cho vật ni - Khái niệm tác dụng vắc xin - Biết cách sử dụng vắc xin để phòng bệnh cho vật nuôi - Phân biệt số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm Kĩ - Củng cố kĩ tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức Thái độ - Có ý thức bảo vệ môi trường sống nguồn lợi thuỷ sản II Chuẩn bị Giáo viên - Hệ thống câu hỏi, phiếu học tập, kết chuẩn Học sinh - Ôn lại kiến thức học III Tiến trình tổ chức dạy - học 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút ) Sỹ số lớp Kiểm tra cũ: Câu hỏi: - Chuồng nuôi hợp vệ sinh cần đảm bảo yêu cầu nào? - Tầm quan trọng vệ sinh chăn nuôi? Trả lời: Các yêu cầu: Nhiệt độ thích hợp , độ ẩm 60  75%, độ thơng thống tốt, độ chiếu sáng thích hợp, khí độc Hướng chuồng tốt hướng nam hướng đông nam Hoạt động I Chuồng nuôi Tầm quan trọng chuồng ni GV: Vai trò chuồng ni gì? - Chuồng ni nhà vật nuôi - Chuồng nuôi giúp vật nuôi tránh thay đổi thời tiết, tạo khí hậu thích hợp, hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh, thực quy trình chăn ni khoa học quản lý tốt đàn vật nuôi, tận dụng chất thải làm phân bón, tránh nhiễm mơi trường GV: Có yếu tố cấu thành nên vệ GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC 128 TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 sinh chuồng ni? Đó yếu tố nào? Có yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, độ thơng thống, khơng khí chuồng, độ chiếu sáng GV: Yêu cầu HS đọc thông tin mục b hỏi: Ngồi yếu tố biết, xây dựng chuồng ni kỹ thuật cần điều kiện gì? Hoạt động - Tầm quan trọng vệ sinh chăn ni? - Thế phòng bệnh chữa bệnh? HS: Trình bày lớp bổ sung Nêu biện pháp vệ sinh phòng bệnh chăn ni? Yêu cầu cần đạt vệ sinh môi trường sống gì? Vệ sinh thân thể vật ni cách gì? Đặc điểm phát triển thể vật ni non Em lấy ví dụ minh hoạ cho đặc điểm trên? Hoạt động - Muôn trì giống vật ni ta phải làm gì? - Để thực nhân giống chọn phối ta cần chuẩn bị vật nuôi nào? - Cho biết mục đích chăn ni, đực giống gì? - Chăn nuôi vật nuôi đực giống cần đạt yêu cầu nào? - Vai trò vật ni sinh sản? - Muốn chăn nuôi vật nuôi sinh sản cần ý giai đoạn nào? Hoạt động - Hãy kể tên số bệnh thường gặp vật nuôi? GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC 129 - Sơ đồ tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh - Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh cần ý chọn địa điểm, hướng chuồng, tường bao, mái che bố trí thiết bị khác II Vệ sinh phòng bệnh Tầm quan trọng vệ sinh chăn nuôi - Ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khoẻ, nâng cao suất - Phòng bệnh để xảy bệnh phải tốn chữa trị, hiệu thấp, gây nguy hiểm cho người xã hội - Vệ sinh môi trường sống, vệ sinh chuồng ni, khí hậu, thức ăn, nước dùng - Vệ sinh thân thể vật nuôi: Tắm chải, vận động hợp lý có tác dụng trì sức khoẻ, sức sinh sản, sản xuất, huấn luyện - Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh - Chức hệ tiêu hố chưa hồn chỉnh - Chức miễn dịch chưa tốt III Chăn nuôi vật nuôi giống - Phải cho phối giống để nhân giống vật nuôi - Chuẩn bị đực giống giống - Mục đích: Nhằm đạt khả phối giống cao cho đời sau có chất lượng tốt - u cầu: Vật ni có sức khoẻ tốt, khơng q béo q gầy, có số lượng chất lượng tinh dịch tốt - Vật ni sinh sản có ảnh hưởng định đến chất lượng đàn vật nuôi - Vật nuôi sinh sản có ảnh hưởng định đến chất lượng đàn vật ni IV Phòng bệnh cho vật ni - Lợn: Tai xanh, lở mồm long móng Gà: Cúm gia cầm,… TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 - Khi nói vật ni bị bệnh? Và gây hậu gì? - Vắc xin gì? - Vắc xin chết gì? Vắc xin nhược độc gì? Kết luận : - Vật ni bị bệnh có rối loạn chức sinh lý thể tác động yếu tố gây bệnh - Hậu quả: Làm giảm khả thích nghi, giảm khả sản xuất giá trị kinh tế vật nuôi - Vắc xin chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm - Gồm: Vắc xin nhược độc vắc xin chết - Vắc xin chết vắc xin chế từ mầm bệnh bị giết chết Vắc xin nhược độc vắc xin chế từ mầm bệnh làm yếu - Vắc xin có tác dụng tạo cho thể vật nuôi khả miễm dịch (không bị mắc bệnh) Củng cố (4 phút) - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK Hướng dẫn học nhà(2 phút ) - Học trả lời câu hỏi SGK - Ơn tập lại tồn kiến thức để chuẩn bị cho kiểm tra tiết Ngày soạn: 24/12/ 2017 TIẾT 52 KIỂM TRA HỌC KÌ II I Mục tiêu Kiến thức - Kiểm tra kiến thức HS học kì II về: Vai trò, yếu tố, tiêu chuẩn để chuồng ni hợp vệ sinh Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh chăn nuôi Những biện pháp chủ yếu nuôi dưỡng chăm sóc vật ni non, vật ni trưởng thành (đực giống, giống) Biết bệnh gì, nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi Những biện pháp chủ yếu để phòng, trị bệnh cho vật ni Tác dụng vắc xin, biết cách sử dụng vắc xin để phòng bệnh cho vật ni Kĩ - Rèn kỹ phân tích tổng hợp, tư độc lập HS Thái độ - Có ý thức làm nghiêm túc, u thích mơn II Chuẩn bị Giáo viên Học sinh III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC 130 TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 Kiểm tra cũ Bài - Giáo viên giao đề kiểm tra - Hs làm nghiêm túc Củng cố - Thu kiểm tra Hướng dẫn GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC 131 TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM ... quan sat mức độ hòa tan + Nếu thấy tan hồn tồn phân đạm kali + Nếu tan khơng tan phân lân vơi Phân biệt nhóm phân bón GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC 16 Phân biệt nhóm phân hòa tan nhóm phân bón khơng tan... để quan sat mức độ hòa tan + Nếu thấy tan hồn tồn phân đạm kali + Nếu tan khơng tan phân lân vơi Phân biệt nhóm phân bón TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CƠNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 hòa tan hòa tan B1... tiêu, khơng sử dụng ngay, phải có thời gian để phân bón phân huỷ thành chất hoà tan sử dụng Có tỷ lệ dinh dưỡng cao, dễ hồ tan nên sử dụng - Ít khơng hồ tan Cách sử dụng chủ yếu Thường dùng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm công nghệ 7, Giáo án cả năm công nghệ 7, Tiết 1-Bài: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT, KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG, Tiết 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG, Tiết 5- BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT, Tiết 6- Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT, CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG, TIẾT 9 VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG, TIẾT 10: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG, Tiết 13: ÔN TẬP, Tiết 16 : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP(Tiết 2), Tiết 17: ÔN TẬP, Tiết 20: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, Tiết 21 : THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, Tiết 22 : LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ, Tiết 23 : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG, Tiết 24 : LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG, Tiết 25 : GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG, Tiết 27 : TRỒNG CÂY RỪNG, Tiết 29 : Chương II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG, Tiết 30 : BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG, Tiết 32: GIỐNG VẬT NUÔI, Tiết 34: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÝ GIỐNG VẬT NUÔI, Tiết 44: ÔN TẬP, Tiết 45: KIỂM TRA 1 TIẾT, TIẾT 46: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI, TIẾT 47: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI, PHÒNG TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO VẬT NUÔI, TIẾT 50: VĂC XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn