Nhà văn nga l tôn xtôi nói lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tường thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng thì không có cuộc sống hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người

2 84 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 22:12

Nhà văn Nga L. Tônxtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tường thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người Ngữ Văn 12 Bình chọn:Nhờ có ánh sáng ngọn đèn lí tưởng dẫn đường mà ta có thể đi tới tương lai, tránh được sự mò mẫm, vấp váp. Nhờ có ánh sáng ngọn đèn lí tưởng mà chúng ta có nghị lực và niềm tin trong cuộc đời, biết sống thế nào cho có ý nghĩa, sống thế nào cho đáng sống.Sức mạnh nào giúp con người bớt đi những lo âu, sợ hãi và đau khổ? Ngữ Văn 12Một lần, trả lời câu hỏi của các cô con gái: Đức tính mà cha quý nhất là gì? Các Mác...Suy nghĩ về: Tầm quan trọng của sức khỏe đối với mỗi người Ngữ Văn 12Bình luận về văn minh, lịch sự trong xây dựng nếp sống mới, con người mới hiện nay ở...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sống phải có mục đích. Sống phải có lí tưởng. Nói về tầm quan trọng của lí tưởng, nhà văn Nga Lép Tônxtôi chỉ rõ: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”.Lí tưởng là gì? Lí tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta muốn đạt tới. Lí tưởng rất quan trọng đốỉ với bất cứ ai, đối với tất cả mọi người. Đúng: “lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường’’. Nhờ có ánh sáng ngọn đèn lí tưởng dẫn đường mà ta có thể đi tới tương lai, tránh được sự mò mẫm, vấp váp. Nhờ có ánh sáng ngọn đèn lí tưởng mà chúng ta có nghị lực và niềm tin trong cuộc đời, biết sống thế nào cho có ý nghĩa, sống thế nào cho đáng sống. Không sống vô vị nhàm chán, không sống quẩn quanh, tăm tối, mà chỉ muốn sống có ý nghĩa, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Ngọn đèn được tác giả so sánh với li tưởng thật là sâu sắc và có nhiều ý nghĩa.Nếu không có mục đích, sống không có lí tưởng thì sẽ như thế nào? Lép Tônxtôi cho biết: “Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hưởng kiên định thì không có cuộc sống”.Phương hướng là hướng được xác định. Kiên định là một phẩm chất tốt đẹp, là tinh thần giữ vững ý định, ý chí, không dao động trước mọi khó khăn, trở lực. Khi đã không có lí tưởng, không có mục đích tốt đẹp sẽ không có phương hướng kiên định, khác nào kẻ đi đêm hoặc chui vào sừng trâu, đâm đầu vào lối cụt. Không có lí tưởng thì khác nào thuyền không lái, thuyền sẽ trôi về đâu? về bến bờ nào? Những kẻ sống quẩn quanh, sống bị động, hav dao động vì sống không có mục đích, không có lí tướng, không có phương hướng. Mà khi đã không có phương hướng, hoặc không có phương hướng kiên định thì sẽ không có cuộc sống ý nghĩa. Anh sẽ không có hành động thiết thực. Nếu không có mơ ước. không có khát vọng sống, cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Anh sẽ trở thành kẻ sống thừa, sống mòn. Nếu tuổi trẻ sống không có lí tưởng sẽ lười học, nhác lao dộng, sẽ sớm nhiễm phải những tệ nạn xã hội như ăn chơi đua đòi, cờ bạc, rượu chè, nghiện ma túy, cướp bóc... Những học sinh “cá biệt’ trong nhà trường hiện nay chủ yếu là do cách sống buông thả, sống không có lí tưởng.Sống mà như chết thì sao có thể gọi là sống? sống mà tâm hồn bị khô héo, trái tim bị bàng giá thì không thể gọi là sống. Sống mà không nghĩ đến tương lai, sống mà không nghĩ đến công hiến, phục vụ cho gia đình, đất nước thì sao có thể gọi là sống? Cô giáo em nói thời còn là học sinh, câu khẩu hiệu: “Sống, học tập, lao động và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại” có một sức mạnh ghê gớm. lôi cuốn hàng triệu thanh niên thi đua và lập công trong phong trào “ba sẵn sàng”.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comnhavanngaltonxtoinoilituonglangondenchiduongkhongcolituongthikhongcophuonghuongkiendinhmakhongcophuonghuongthikhongcocuocsonghayneusuynghivevaitrocualituongtrongcuocsongconnguoinguvan12c30a303.htmlixzz5n3zfi5r4 Nhà văn Nga L Tơn xtơi nói tưởng đèn đường Khơng tường khơng phương hướng kiên định khơng phương hướng khơng sống Hãy nêu suy nghĩ vai trò tưởng sống người - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Nhờ ánh sáng đèn tưởng dẫn đường ta tới tương lai, tránh mò mẫm, vấp váp Nhờ ánh sáng đèn tưởng nghị lực niềm tin đời, biết sống cho ý nghĩa, sống cho đáng sống  Sức mạnh giúp người bớt lo âu, sợ hãi đau khổ? - Ngữ Văn 12  Một lần, trả lời câu hỏi gái: Đức tính cha quý gì? Các Mác  Suy nghĩ về: Tầm quan trọng sức khỏe người - Ngữ Văn 12  Bình luận văn minh, lịch xây dựng nếp sống mới, người Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Sống phải mục đích Sống phải tưởng Nói tầm quan trọng tưởng, nhà văn Nga Lép Tơn-xtơi rõ: “Lí tưởng đèn đường Khơng tưởng khơng phương hướng kiên định, khơng phương hướng khơng sống” tưởng gì? tưởng mục đích cao nhất, tốt đẹp người ta muốn đạt tới tưởng quan trọng đốỉ với ai, tất người Đúng: “lí tưởng đèn đường’’ Nhờ ánh sáng đèn tưởng dẫn đường ta tới tương lai, tránh mò mẫm, vấp váp Nhờ ánh sáng đèn tưởng nghị lực niềm tin đời, biết sống cho ý nghĩa, sống cho đáng sống Không sống vô vị nhàm chán, không sống quẩn quanh, tăm tối, muốn sống ý nghĩa, sống ích cho thân, cho gia đình cho xã hội Ngọn đèn tác giả so sánh với li tưởng thật sâu sắc nhiều ý nghĩa Nếu khơng mục đích, sống khơng tưởng nào? Lép Tơn-xtơi cho biết: “Khơng tưởng khơng phương hướng kiên định, khơng phương hưởng kiên định khơng sống” Phương hướng hướng xác định Kiên định phẩm chất tốt đẹp, tinh thần giữ vững ý định, ý chí, khơng dao động trước khó khăn, trở lực Khi khơng tưởng, khơng mục đích tốt đẹp khơng phương hướng kiên định, khác kẻ đêm chui vào sừng trâu, đâm đầu vào lối cụt Khơng tưởng khác thuyền khơng lái, thuyền trôi đâu? bến bờ nào? Những kẻ sống quẩn quanh, sống bị động, hav dao động sống khơng mục đích, khơng tướng, khơng phương hướng khơng phương hướng, khơng phương hướng kiên định khơng sống ý nghĩa Anh khơng hành động thiết thực Nếu khơng mơ ước khơng khát vọng sống, sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị Anh trở thành kẻ sống thừa, sống mòn Nếu tuổi trẻ sống khơng tưởng lười học, nhác lao dộng, sớm nhiễm phải tệ nạn xã hội ăn chơi đua đòi, cờ bạc, rượu chè, nghiện ma túy, cướp bóc Những học sinh “cá biệt’' nhà trường chủ yếu cách sống bng thả, sống khơng tưởng Sống chết gọi sống? sống tâm hồn bị khô héo, trái tim bị bàng giá khơng thể gọi sống Sống không nghĩ đến tương lai, sống không nghĩ đến cơng hiến, phục vụ cho gia đình, đất nước gọi sống? giáo em nói thời học sinh, câu hiệu: “Sống, học tập, lao động chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại” sức mạnh ghê gớm lôi hàng triệu niên thi đua lập công phong trào “ba sẵn sàng” Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nha-van-nga-l-ton-xtoi-noi-li-tuong-la-ngon-den-chi-duong-khong-co-lituong-thi-khong-co-phuong-huong-kien-dinh-ma-khong-co-phuong-huong-thi-khong-co-cuoc-song-hay-neusuy-nghi-ve-vai-tro-cua-li-tuong-trong-cuoc-song-con-nguoi-ngu-van-12-c30a303.html#ixzz5n3zfi5r4 ... sống bng thả, sống khơng có l tưởng Sống mà chết gọi sống? sống mà tâm hồn bị khô héo, trái tim bị bàng giá khơng thể gọi sống Sống mà không nghĩ đến tương lai, sống mà không nghĩ đến cơng hiến,... trẻ sống khơng có l tưởng l ời học, nhác lao dộng, sớm nhiễm phải tệ nạn xã hội ăn chơi đua đòi, cờ bạc, rượu chè, nghiện ma túy, cướp bóc Những học sinh “cá biệt’' nhà trường chủ yếu cách sống. .. đình, đất nước gọi sống? Cơ giáo em nói thời học sinh, câu hiệu: Sống, học tập, lao động chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại” có sức mạnh ghê gớm l i hàng triệu niên thi đua l p công phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà văn nga l tôn xtôi nói lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tường thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng thì không có cuộc sống hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người, Nhà văn nga l tôn xtôi nói lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tường thì không có phương hướng kiên định mà không có phương hướng thì không có cuộc sống hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn