Đề tài thiết kế mô hình đo và điều khiển nhiệt độ giao tiếp module analog PLC s7 200

72 193 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:51

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: THIẾT KẾ HÌNH ĐO ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ GIAO TIẾP MODULE ANALOG PLC S7 - 200 MỤC LỤC Trang Phần A : GIỚI THIỆU Phần B : NỘI DUNG Phần I : LÝ THUYẾT LIÊN QUAN Chương I :CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO NHIỆT ĐỘ -1 I – Khái niệm chung II – Các phương pháp đo nhiệt độ -2 III – Giới thiệu số mạch đo nhiệt độ 17 IV – Giới thiệu số mạch khống chế nhiệt độ - 20 Chương II : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ PLC - - 25 I – Sơ lược lòch sử phát triển - - 25 II – Cấu trúc nghiên cứu hoạt động PLC 25 III – So sánh PLC với hệ thống điều khiển khác – Lợi ích việc sử dụng PLC IV – Một vài lónh vực tiêu biểu ứng dụng PLC 30 V – Giới thiệu Module Analog EM235 PLC S7 – 200, CPU 214 30 Chương III : GIỚI THIỆU VỀ SCR CÁC IC ĐƯC SỬ DỤNG TRONG MẠCH - 36 Phần II : NỘI DUNG A – THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 39 I – Yêu cầu 39 II – Sơ đồ khối – Nguyên lý hoạt động dựa theo sơ đồ khối 39 III – Thiết kế chi tieát - 39 – Mạch cảm biến nhiệt độ mạch khuếch đại - 39 – Mạch điều khiển - - 43 – Mạch giải mã – Hiển thò - 48 – Thiết bò - 51 – Nguoàn cung cấp 51 – Sơ đồ nguyên lý 54 B – PHẦN MỀM - 55 – Quan heä nhiệt độ liệu 12 bit đầu chuyển đổi ADC 55 – Chương trình điều khiển - 57 Phần III : THI CÔNG MẠCH I – Sơ đồ bố trí linh kiện mạch in 66 II – Cân chỉnh mạch đầu đo - 69 Phaàn C : KẾT LUẬN – TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHAÀN I: LÝ THUYẾT LIÊN QUAN CHƯƠNG I :CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO NHIỆT ĐỘ I-Khái niệm chung: Trong nghiên cứu khoa học, sản xuất đời sống sinh hoạt ngày, luôn cần xác đònh nhiệt độ môi trường hay vật Vì việc đo nhiệt độ trở thành việc làm vô cần thiết Đo nhiệt độ phương thức đo lường không điện Nhiệt độ cần đo thấp (một vài độ Kelvin), cao (vài ngàn, vài chục ngàn độ Kelvin) Độ xác nhiệt độ có cần tới vài phần ngàn độ, có vài chục độ chấp nhận Việc đo nhiệt độ tiến hành nhờ dụng cụ hỗ trợ chuyên biệt cặp nhiệt điện, nhiệt điện trở, diode transistor, IC cảm biến nhiệt độ, cảm biến thạch anh … Tùy theo khoảng nhiệt độ cần đo sai số cho phép mà người ta lựa chọn loại cảm biến phương pháp đo cho phù hợp: - Khoảng nhiệt độ đo phương pháp tiếp xúc dùng cặp nhiệt điện từ 2000C đến 10000C,độ xác đạt tới +/-1% -> 0.1% - Khoảng nhiệt độ đo phương pháp tiếp xúc dùng cặp nhiệt điện (cặp nhiệt ngẫu) từ –2700C đến 25000C với độ xác đạt tới +/1% -> 0.1% - Khoảng nhiệt độ đo phương pháp tiếp xúc dùng cảm biến tiếp giáp P-N (diode, transistor, IC) từ –2000C đến 2000C,sai số đến +/0.1% - Các phương pháp đo không tiếp xúc xạ,quang phổ… có khoảng đo từ 10000C đến vài chục ngàn độ C với sai số +/-1% -> 10% Thang đo nhiệt độ gồm: thang đo Celcius(0C), thang ño Kelvin (0K), thang ño Fahrenheit (0F), thang ño Rankin (0R) T(0C) = T(0K) – 273.15 T(0F) = T(0R) - 459.67 T(0C) = [ T(0F) –32 ]*5/9 T(0F) = T(0C)*9/5 +32 *Sự liên hệ thang đo nhiệt độ quan trọng: Kelvin(0K) 273.15 273.16 373.15 Celcius(0C) -273.15 0.01 100 Rankin(0R) 491.67 491.69 671.67 Fahrenheit(0F) -459.67 32 32.018 212 II-Các phương pháp đo nhiệt độ: Ta chia trình đo nhiệt độ làm ba khâu chính: a-Khâu chuyển đổi: Khâu chuyển đổi nhiệt độ thường dựa vào biến đổi mang tính đặc trưng vật liệu chòu tác động nhiệt độ Có tính chất đặc trưng sau đây: - Sự biến đổi điện trở - Sức điện động sinh chênh lệch nhiệt độ mối nối kim loại khác - Sự biến đổi thể tích, áp suất - Sự thay đổi cường độ xạ vật thể bò đốt nóng Đối với chuyển đổi nhiệt điện, người ta thường dựa vào hai tính chất để chế tạo cặp nhiệt điện (Thermocouple), nhiệt điện trở kim loại hay bán dẫn, cảm biến nhiệt độ dạng linh kiện bán dẫn như: diode, transistor, IC chuyên dùng b-Khâu xử lý: Các thông số điện sau chuyển đổi từ nhiệt độ xử lý trước qua đến phần thò Các phận khâu xử lý gồm có: phần hiệu chỉnh, khuếch đại, biến đổi ADC (Analog-Digital-Converter)… Ngoài có mạch điện bổ sung như: mạch bù sai số, mạch phối hợp tổng trở… c-Khâu thò: Khâu thò trước thường sử dụng cấu điện, kết đo thể góc quay di chuyển thẳng kim thò Ngày nay, với phát triển công nghệ điện tử, đãsản xuất nhiều loại IC giải mã, IC số chuyên dùng biến đổi ADC, cho phép ta sử dụng khâu thò số dễ dàng dùng LED đoạn hình tinh thể lỏng LCD Ở đó, kết đo thể số hệ thập phân 1-Đo nhiệt độ nhiệt điện trở: Nhiệt điện trở thường dùng để đo nhiệt độ nước, khí than đường ống, lò phản ứng hóa học, nồi hơi, không khí phòng … Nguyên lý làm việc thiết bò dựa vào thay đổi điện trở theo nhiệt độ vật dẫn điện, tức điện trở hàm theo nhiệt độ: R = f(T) Cuộn dây điện trở thường nằm ống bảo vệ, tùy theo công dụng mà vỏ làm thủy tinh, kim loại gốm Đối với hầu hết vật liệu dẫn điện giá trò điện trở R tùy thuộc vào nhiệt độ T theo hàm tổng quát sau: R(T) = Ro.F(T – To) Với : Ro :điện trở nhiệt độ To F : hàm phụ thuộc vào đặc tính vật liệu F = T = To -Đối với điện trở kim loaïi : R(T) = Ro( + AT + BT2 + CT3) T : tính 0C To = 00C -Đối với nhiệt điện trở oxyt bán dẫn : R(T) = Ro.exp[ B(1/T –1/To)] T : nhiệt độ tuyệt đối (0K) To = 273.150K Những hệ số công thức tính điện trở R thường biết trước cách xác nhờ đo nhiệt độ biết a)Nhiệt điện trở kim loại (Thermetal): Nhiệt điện trở kim loại chế tạo dạng dây nhỏ quấn quanh đế cách điện (thường sứ tròn, dẹp hay vòng xuyến) bọc lớp vỏ bảo vệ (thuỷ tinh, sứ, thạch anh …) Vật liệu chế tạo nhiệt điện trở kim loại đòi hỏi cần phải thỏa yêu cầu: -Hệ số nhiệt lớn -Điện trở suất lớn -Tính ổn đònh hóa-lý cao -Tính khiết mặt cấu tạo hóa học cao *Muốn đo điện trở nhiệt điện trở kim loại,ta dùng mạch cầu Wheatston sau: R1 R2 G Rt RN E RB với Rt : nhiệt điện trở RN :điện trở mẫu RB : điện trở chỉnh dòng qua nhiệt điện trở E : nguồn chiều R1 ,R2 : điện trở cầu đo RV :điện trở dây dẫn nhiệt điện trở Khi cầu cân dòng qua điện kế G : VR1 = VR2 VRT = VRN Nếu dòng qua R1 Rt I1 ,dòng qua R2 RN I2 : I1.R1 = I2.R2 I1.Rt = I2.RN Rt RN R1 => - = => Rt = .RN R1 R2 R2 R1 Nếu ý điện trở dây dẫn : Rt = _ RN – 2RV R2 Với trò số R1,R2,RN biết xác,điện trở Rt xác đònh Kết đo ,Rt không phụ thuộc vào nguồn cung cấp E.Nguồn E thay đổi không ảnh hưởng đến kết đo Rt Đây ưu điểm phương pháp đo Độ xác xác đònh Rt phụ thuộc vào độ nhạy điện kế G Độ nhạy điện kế cao ,sự xác đònh cân Ngoài sai số điện trở R1, R2,RN ảnh hưởng đến sai số Rt Điện trở đầu mạch đầu đo: RRA = (R1 + R2)//(RN + Rt) Trong thực tế, người ta thường giữ cho dòng điện qua nhiệt điện trở khoảng I = (1 -> 4) mA phép đo cần độ xác cao I=(4>10)mA phép đo cần độ xác thấp (trong công nghiệp),vì để dòng chảy qua nhiệt điện trở lớn tượng tự nung nhiệt điện trở đáng kể, gây sai số lớn, làm đặc tính cảm biến nhiệt nhiệt điện trở *Lưu ý sử dụng nhiệt điện trở : -Khi mua nhiệt trở cần vào quy cách để chọn nhiệt điện trở phù hợp với điều kiện đo.Ví dụ cần đo môi trường dễ ăn mòn phải dùng loại vỏ thép hợp kim không rỉ có tính chống mòn Nhiệt độ áp lực môi trường đo không vượt giới hạn quy đònh loại -Không nên đặt nhiệt kế nơi có chấn động, rung động, va chạm Đầu dây nối vào dây đồng hồ nhiệt độ không nóng 100 0C Vò trí đặt can nhiệt (loại nhiệt điện trở có vỏ bảo vệ) tốt theo hướng thẳng đứng Khi buộc phải đặt hướng vò trí nằm ngang phải quay ổ đấu dây nhiệt điện trở theo hướng xuống để tránh nước lọt vào Nếu đo nhiệt độ đường ống có dòng khí nước chảy qua vò trí đầu đo cần đặt tâm ống (đầu ống vò trí 2/3 đường kính ống nước khí) *Một số nhiệt điện trở kim loại thông dụng: -Nhiệt điện trở Platin: Nhiệt điện trở Platin thường chế tạo dạng dây quấn đường kính (0.05 -> 0.1)mm, đo nhiệt độ từ –2000C -> 10000C với độ xác tương đối cao,ngay điều kiện môi trường dễ oxy hóa ( = 3,9.10-3/0C) Tuy nhiên, nhiệt độ xấp xỉ 10000C cao hơn, Platin thường bền thò nhiệt xác -Nhiệt điện trở Nickel: Có ưu điểm độ nhạy nhiệt cao (6,66.10-3/0C) từ 00C đến 1000C, điện trở suất 1,617.10-8 (còn Platin 1,385.10-8) Nickel chống lại oxy hóa, thường dùng nhiệt độ nhỏ 2500C -Nhiệt điện trở đồng: Được sử dụng đặc tuyến tuyến tính thay đổi điện trở theo nhiệt Tuy nhiên phản ứng hóa học nên không cho phép sử dụng nhiệt độ lớn 1800C, điện trở suất bé nên dùng, để đảm bảo có giá trò điện trở đònh, chiều dài dây phải lớn gây nên cồng kềnh bất tiện -Nhiệt điện trở Tungstène: Có độ nhạy nhiệt điện trở lớn Platin trường hợp nhiệt độ cao thường sử dụng nhiệt độ cao Platin với độ tuyến tính Platin.Tungstène cấu tạo dạng sợi mảnh cho phép thực hện điện trở có giá trò cao, với giá trò điện trở cho trước, chiều dài dây giảm thiểu b)Nhiệt điện trở bán dẫn (Thermistor): Đây loại cảm biến nhiệt nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ, chế tạo chất bán dẫn, thường gọi Thermistor Đặc điểm Thermistor điện trở biến đổi lớn theo nhiệt độ Thành phần bột oxyt kim loại Mangan, Nickel, sắt… hỗn hợp tinh thể MnAl2O, Zn2TiO4 Nhiệt kế Thermistor chế tạo cách ép đònh hình, sau nung nóng đến 1000C môi trường oxy hóa.Việc chọn tỷ lệ hỗn hợp oxyt hỗn hợp tinh thể môi trường nung giữ vai trò quan trọng, đònh chất lượng Thermistor Trong năm gần đây, nhiệt kế Thermistor sử dụng nhiều có ưu điểm: độ nhạy cao, đặc tính nhiệt ổn đònh, kích thước nhỏ, hình dáng thay đổi dễ dàng chế tạo Nhiệt điện trở bán dẫn chia làm hai loại: +Nhiệt điện trở có hệ số nhiệt dương PT (Positive Thermistor) làm việc nguyên tắc: nhiệt độ tăng R tăng, loại cấu tạo từ hợp chất sau: Ceramic, Sắt, Titan, Bari… +Nhiệt điện trở có hệ số nhiệt âm NT (Negative Thermistor) làm việc nguyên tắc nhiệt độ tăng R giảm Thành phần loại bột oxyt kim loại Mn, Fe,Ni hỗn hợp tinh thể Aluminate Mn (MnAl2O) , Titanate kẽm (Zn2TiO4) *Nguyên lý làm việc – Đặc tuyến làm việc: -Đặc tuyến nhiệt độ nhiệt điện trở bán dẫn loại PT: R A B C M T O Vuøng A : hệ số nhiệt âm Vùng B : hệ số nhiệt dương lớn Vùng C : hệ số nhiệt âm sâu, vùng nguy hiểm nhiệt điện trở dễ bò phá hủy Điểm M: điểm điều hành nhiệt điện trở.Đáp ứng nhiệt độ tức thời cường độ dòng tăng vọt, nhiệt điện trở hoạt động bình thường chờ đến nhiệt độ tăng Hệ số nhiệt điểm điều hành thay đổi theo thành phần hợp chất cấu tạo Thermistor Độ biến thiên từ 10% đến 90% độ bách phân -Đặc tuyến nhiệt độ nhiệt điện trở bán dẫn loại NT: R O T Đặc tuyến NT có dạng hyperbol thay đổi chất bán dẫn theo nhiệt độ Trò số điện trở giảm nhanh nhiệt độ tăng Quan hệ biểu diễn hàm: R(T) = A.eB/T A : hệ số điện trở phụ thuộc điện trở suất bán dẫn B : hệ số nhiệt phụ thuộc vào tính chất vật lý vật liệu làm chất bán dẫn loại Thermistor B = 3000 ->5000 : thermistor đo nhiệt độ thấp B = 6000 ->13000 : thermistor đo nhiệt độ cao Khi nhiệt độ giảm độ nhạy Thermistor tăng.Đó ưu điểm nhiệt kế Phạm vi sử dụng thermistor từ 1000C đến 4000C Vì chất bán dẫn nên sử dụng nhiệt độ cao 2000C Thermistor phải có bọc chất liệu nhiệt 2-Đo nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thermocouple) : Nhiệt độ cần đo cặp nhiệt chuyển đổi thành sức điện động để đưa vào voltmet thò kim,bằng vạch sáng số *Cấu tạo-Đặc tính tổng quát : Một cặp nhiệt cấu tạo hai dây dẫn A B hai điểm tiếp xúc chúng có nhiệt độ T1 T2 tạo sức điện động E T2T1A/B tùy mặt vào vật liệu A B, mặt khác tùy thuộc vào T1 T2 Nhiệt độ hai mối nối cố đònh, biết dùng làm chuẩn (T1 = Tref), T2 nhiệt độ mối nối lại nhiệt độ Tc đạt đặt môi trường có nhiệt độ Tx Nhiệt độ Tc phụ thuộc vào Tx phụ thuộc vào thay đổi nhiệt có với môi trường khác (hành lang, môi trường bên ngoài) Cặp nhiệt điện cấu tạo với kích thước bé cho phép việc đo nhiệt độ với cấp xác cao, đồng thời số lượng calo thu nhỏ cho phép vận tốc đáp ứng nhanh Hai ưu điểm cho thấy cặp nhiệt điện sử dụng có ưu điểm điện trở Ngoài ra, có ưu điểm khác tín hiệu tạo sức điện động mà không cần tạo dòng điện chạy qua cảm biến, tránh tượng đốt nóng cảm biến Tuy nhiên, nhược điểm Thermocouple trình đo nhiệt độ nhiệt độ mối nối chuẩn (Tref) phải biết rõ, tất không xác Tref dẫn đến không xác Tc 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3.0 3.05 2.12 2.16 2.2 2.24 2.28 2.32 2.36 2.4 2.44 1736 1769 1802 1835 1867 1900 1933 1966 1998 6C8 6E9 70A 72B 74B 76C 78D 7AE 7CE 93 94 95 96 97 98 99 100 4.65 4.7 4.75 4.8 4.85 4.9 4.95 5.0 3.72 3.76 3.8 3.84 3.88 3.92 3.96 4.0 3047 BE7 3080 C08 3112 C28 3145 C49 3178 C6A 3211 C8B 3244 CAC 3276 CCC 2- Chương trình điều khiển: Chương trình điều khiển PLC viết theo hai phương pháp bản: phương pháp hình thang (Ladder Logic: LAD) phương pháp liệt lệnh (Statement List: STL) Trong tập đồ án này, em trình bày chương trình điều khiển theo phương pháp hình thang LAD: Lưu đồ điều khiển sau: BEGIN Tạo xung để đưa bit liệu hàng đơn vò Nhận tín hiệu từ mạch đầu đo Tách bit liệu hàng chục Dòch liệu sang phải lần Tạo xung để đưa bit liệu hàng chục Nhân liệu với 1000 Tạo xung để xuất giá trò nhiệt độ thật lên LED đoạn Chia giá trò liệu cho 32768 để lấy giá trò nhiệt độ thật So sánh giá trò nhiệt độ thật >500 S Xuất giá trò điện áp thấp ngõ Vo Chuyển giá trò nhiệt thật sang mã BCD Tách bit liệu hàng đơn vò END Đ M4.1 (R) Xuất giá trò điện áp cao ngoõ Vo M5.1 M5.1 ( (RR) ) 11 NETWORK1 SM0.1 M4.1 (R) M4.1 (R) M5.1 (R) M5.3 (R) M5.2 (R) M5.7 (S) NETWORK2 M4.1 AIW0 SHR-W EN IN OUT N MW0 M4.0 (S) NETWORK3 M4.0 MW0 16#3E8 MUL EN IN1 OUT IN2 M4.1 (S) M4.2 (S) VD4 NETWORK4 M4.4 16#8000 MOVW EN IN OUT MW2 M4.3 (S) NETWORK5 M4.3 WANDDW EN MD0 IN1 16#FFFF IN2 OUT VD0 M4.4 (S) M4.5 (S) NETWORK6 M4.0 (R) M4.2 NETWORK7 M4.3 (R) M4.5 NETWORK8 M4.2 M4.5 VD4 VD0 DIVR EN IN1 OUT IN2 M4.6 (S) VD8 NETWORK9 M4.6 M4.3 VD MOVDW EN IN OUT VD0 M4.2 (R) M4.5 (R) NETWORK10 M4.5 M4.2 M4.6 M5.4 ( ) VB3 10mV (có trở kháng vào đủ lớn) -Đồng hồ đo điện trở -Nhiệt kế có thang đo từ 00C -> 1000C Cả ba loại cần phải có độ xác cao *Các bước thực : +Bước : -Dùng đồng hồ đo Ohm, chọn R30 R31 cho có trò số thật gần giống (bằng tốt) -Chỉnh cặp điện trở (VR2, R32) (VR1, R33) cho có trò số 5R30 5R31 +Bước 2: -Chỉnh VR3 cho điện áp C điện áp A vò trí biến trở VR4 (thang đo mV) -Chỉnh VR9 cho áp B 2,73V +Bước 3: -Đặt cảm biến nhiệt kế môi trường không khí (T0 phòng) -Xác đònh nhiệt độ phòng mực thủy ngân ổn đònh Chỉng VR4 cho điện áp C VC = 2,73 + 0,01.T0phòng (V) Nếu có thể, cho nhiệt độ phòng 250C chỉnh VC = 2,98V -Khi đó, điện áp D : VD = 0,05.T0phòng (V) Nếu chưa phải tiến hành lại bước 1,2,3 +Bước 4: -Đặt nhiệt kế cảm biến vào nước đá tan, chờ cho mực thủy ngân ổn đònh, xác đònh nhiệt độ nước đá (T0đá) Khi điện áp C D là: VC = 0,01.T0đá + 2,73 (V) VD = 0,05.T0đá (V) -Nếu chưa thật phải tiến hành lại bước 1, 2, +Bước 5: -Đặt nhiệt kế cảm biến vào nước sôi, chờ cho mực thủy ngân ổn đònh, xác đònh nhiệt độ nước sôi (T0sôi) Khi điện áp C D : VC = 0,01.T0sôi + 2,73 (V) VD = 0,05.T0sôi (V) -Nếu chưa thật phải tiến hành lại bước 1,2,3 Bước bước tiến hành xen kẽ vài lần để chỉnh cho xác KẾT LUẬN – TÀI LIỆU THAM KHẢO I-Tóm tắt đề tài Sau tuần nghiên cứu thi công,tập luận văn hoàn thành thời hạn đạt mục tiêu đề ra, thiết kế hình đo điều khiển nhiệt độ giao tế với module analog EM235 PLC S7-200 Về mặt lý thuyết, đề tài nêu lên vấn đề phương pháp đo nhiệt độ, thiết bò đo, số mạch đo khống chế nhiệt độ sử dụng thực tế Bên cạnh đó, đề tài nêu lên ích lợi việc điều khiển PLC thời đại ngày lónh vực ứng dụng PLC, đồng thời giới thiệu cho biết module analog EM235 PLC S7-200 Về mặt thực hành, đề tài trình bày bước tính toán việc thiết kế mạch đầu đo nhiệt độ, mạch điều khiển SCR, đồng thời viết chương trình điều khiển PLC giao tiếp với giới thực qua ngõ analog Nhưng ngõ vào analog không ổn đònh, đồng thời bò hạn chế thời gian nên chương trình chưa hoàn chỉnh mạch thi công không chạy II-Tự đánh giá Việc thực đồ án giúp cho em có hội ứng dụng kiểm tra kến thức học vào thực tế kiến thức đo lường nhiệt độ, cách thức tính toán thiết kế mạch, viết chương trình điều khiển PLC Nhưng quan trọng cả,việc thực luận văn giúp em tiến hành công tác tự nghiên cứu khoa học cấp độ phù hợp với khả trình độ Tuy nhiên tài liệu tham khảo ít, tài liệu module analog EM235 PLC S7-200, nên tập luận văn tránh khỏi sai sót Mong thầy cô bạn thông cảm đóng góp thêm ý kiến để hoàn thiện III-Hướng phát triển đề tài: Từ tập luận văn, phát triển thêm theo nhiều hướng khác nhau: -Có thể mở rộng đo điều khiển nhiệt độ nhiều thiết bò khác -Có thể khắc phục cố xảy trường hợp PLC bò hư, lúc nhiệt độ thiết bò tăng lên liên tục, không điều khiển TÀI LIỆU THAM KHẢO  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT –Nguyễn Xuân Khai – ĐHSPKT TPHCM  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT –Nguyễn Bính - NXBGD  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- ỨNG DỤNG TYRISTOR –Nguyễn Bính – NXBGD -1993  KỸ THUẬT ĐO – Nguyễn Ngọc Tân – ĐHKT TPHCM 1995  S7-200 DATA SHEETS  SƠ ĐỒ CHÂN LINH KIỆN BÁN DẪN –Dương Minh Trí – NXB KH KT NXB Nông Nghiệp Hà Nội – 1997  TRA CỨU IC NHẬT BẢN –Tập 1, 2, – National Semiconductor, NXB KHKT 1993  TỰ ĐỘNG HÓA VỚI SIMATIC S7-200 –Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh ... đònh nhiệt độ môi trường hay vật Vì việc đo nhiệt độ trở thành việc làm vô cần thiết Đo nhiệt độ phương thức đo lường không điện Nhiệt độ cần đo thấp (một vài độ Kelvin), cao (vài ngàn, vài chục... T2 nhiệt độ mối nối lại nhiệt độ Tc đạt đặt môi trường có nhiệt độ Tx Nhiệt độ Tc phụ thuộc vào Tx phụ thuộc vào thay đổi nhiệt có với môi trường khác (hành lang, môi trường bên ngoài) Cặp nhiệt. .. nhiệt độ vật cần đo phụ thuộc vào mức độ đen chất phát sáng Hoả kế quang điện dụng cụ đo nhiệt độ gián tiếp nên có nhiều thuận lợi, đo từ xa mà không cần tiếp xúc với vật cần đo 4 -Đo nhiệt độ dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài thiết kế mô hình đo và điều khiển nhiệt độ giao tiếp module analog PLC s7 200, Đề tài thiết kế mô hình đo và điều khiển nhiệt độ giao tiếp module analog PLC s7 200

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn