5S bi mat thanh cong tu nhat ban

83 36 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:21

Smith Nguyen Ebooks! Năng suất 5S mật thành công Nhật 10/11/2006 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Làm người Nhật thành công ngành công nghiệp ? Smith Nguyen Ebooks! Định hướng khách hàng Quan niệm suất Thực hành điều Tích hợp hoạt động Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Định hướng khách hàng Thỏa mãn khách hàng Chất lượng & số lượng Công ty Khách hàng Công đoạn sau khách hàng Chất lượng & số lượng Tinh chế Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Chất lượng & số lượng Lắp ráp Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Nguội Quan niệm suất nguyên tắc chủ đạo P, Q, C, D, S M 3.Cho tất người, tất người Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Thực hành điều - 5S “5” từ tiếng nhật 1) Seiri – Sàng lọc 2) Seiton – Sẵp xếp 3) Seiso – Sạch 4) Seiketsu – Săn sóc 5) Shitsuke – Sẵn sàng Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Thực điều – Cách tiếp cận thực tiễn Bắt đầu từ việc nhỏ khu vực làm điểm nhóm dự án tập trung nỗ lực Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Thực hành điều – Yếu tố thành công Cam kết lãnh đạo 1) Thời gian thân (cho ủy ban, cho phân xưởng) 2) Ngân sách (theo chế độ đặc biệt để dành cho nhóm dự án ) 3) Con người (Trưởng dự án, điều phối viên) Thực liên tụ Cần năm để xây dựng tẳng Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Các hoạt động tích hợp Mục tiêu < 5S > •Seiri •Seiton •Seiso •Seiketsu •Shitsuke PQCDSM •Năng suất •Điều kiện tốt •Dòng sản xuất •Chất lượng •Chi phí •Giao hàng •Kiểm sốt h.ảnh •An tồn •PDCA •Tinh thần Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 •Thoả mãn khách hàng •Lợi nhuận •Hiệu an tồn cơng ty •Cuộc sống tươi đẹp Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Chúc bạn có suất cao Bằng cách thực hành liên tục 5S Xin cảm ơn !! Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội Phương pháp thực tiễn để thực 5S 5S Công cụ Cơ vô hữu dụng để KAIZEN Mr Hajime SUZUKI (Kỹ sư cao cấp, Cố vấn JPCSED, Chuyên gia JICA, Chuyên gia APO) Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 5S Cạnh tranh: Cách thực tiễn với hệ thống điểm thưởng Đánh giá 5S (1995 - 1997) 5S Cạnh tranh - (3/1998) Điểm thưởng cho Thực hành tốt (Bộ phận) lần đứng đầu Điểm cho cấp độ 5S Bộ phận sx lô 5S Cạnh tranh - (9/1998) 5S Cạnh tranh - (12/1998) Bộ phận In ấn Tháng 3/2006 Bộ phận Kho Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 59 Vâng, Vâng, chắ chắ chắn Không, Không, không chắ Bạn thực hành 5S bây giờ? Qua bước sau ! R ấ t tố t ! Giai đoạn 1: Cứ Cứ thự thực hành Bước 1: Một hôm, bạn định “thực hiện” Seiri, Seiton, Seiso góc làm việc nhỏ Duy trì nơi làm việc ngăn nắp cách thực việc hàng ngày Bước 2: Sau đó, bàn bạc với giám đốc đồng nghiệp định “thực hiện” Seiri, Seiton, Seiso nơi làm việc Nếu khu vực thực rộng có nhiều thứ, bạn cần nhóm để thực Seiri, Seiton bước đầu Giai đoạn 2: Thự Thực hành cách xem xét mục tiêu đề (tham khảo Handout: Hướng dẫn “thực hành 5S”) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 60 Giai đoạn 2: Thực hành cách xem xét mục tiêu đề (tham khảo Handout: Hướng dẫn “thực hành 5S”) Bước 3: Tiếp tục từ giai đoạn 1, bước Thảo luận chọn vấn đề lớn từ PQCDSM nơi làm việc, sau chọn khu vực thực 5S Mục tiêu bạn “Tăng suất” “Khu vực đóng gói” Lập đội dự án đội trưởng phụ trách Sau chuẩn bị kỹ, tiến hành “Tổng vệ sinh” vào buổi Đề nghị Ban lãnh đạo cấp cao tồn thể cơng nhân viên có liên quan tham gia Sau thoả thuận, định tổng vệ sinh vào ngày Chủ nhật Ban lãnh đạo cấp cao mời toàn thể công nhân viên tham dự bữa tiệc kỷ niệm việc Tổng vệ sinh để xác nhận hoạt động nhằm giải vấn đề việc tạo Điều kiện tốt nhất, Dòng sản xuất thơng qua 5S Bước 4: Đánh giá kết Bước Bước 5: Mở rộng khu vực khác Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 61 Tinh thầ thần lạc quan Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 62 Tài liệu tham khảo (từ slide: 63-72) Vài nét Họat động nhà máy Quản lý sản xuất Tiếp cận thực tiễn 1) Vấn đề mấu chốt 2) Khu vực thí điểm (Mẫu) 3) Lý thuyết Quản lý sản xuất (1) Giải vấn đề hiệu ・ Lý thuyết -1 “Điều kiện tốt nhất” ・ Lý thuyết - “Dòng sản xuất” ・ Lý thuyết - “Kiểm sốt hính ảnh “ ・ Lý thuyết - “PDCA” Các hoạt động tổng thể Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 63 Vài nét hoạ hoạt động nhà nhà máy quản lý sản xuấ xuất Kỹ thuậ thuật phù phù hợp NHÀ NHÀ MÁY Kỹ thuậ thuật quản lý P, Q, C, D, S, M P: Khả SX,, Q: Chất lượng,, C: Chi phí,, D: Giao hàng,, S: An toàn,, M: tinh thần làm việc SX Nhậ Nhận nguyên liệ liệu Phế Phế thả thải, Loạ Loại bỏ, phế phế phẩ phẩm Giao hàng Sản phẩ phẩm chấ chất lượng tốt Lưu trữ trữ nguyên liệ liệu Sản phẩ phẩm dở dang Lưu trữ trữ thành phẩ phẩm Sản phẩ phẩm tồn kho lâu ngà ngày, (s (sản phẩ phẩm chế chết) Thiế Thiếu hàng Ngư Người LĐ LĐ PT nguồn lực* •(Phát triển nguồn lực) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 64 Tiế Tiếp cận thự thực tiễ tiễn để phát giải vấn đề hiệu Cải tiến “Vấn đề mấu chốt” Vấn đề mấu chốt định hướng, công cụ định hướng Các công cụ phương tiện để đạt mục tiêu Tại “Khu vực thí điểm (mẫu)” với nỗ lực lớn, Bằng “Lý thuyết quản lý SX” trước tiên, việc tiếp cận tồn cơng ty** khơng phải cách giới thiệu nhiều công cụ hay công cụ bậc cao *Dành cho đối tượng nhữ nhà nhà máy đượ xây dựng ng Nhà Nhà máy cần có hình thành hệ thố thống tồ tồn cơng ty cần có chươ chương ương trì trình đào tạo giai đoạn đầu Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 65 1) Vấn đề mấu chố chốt Vấn đề mấu chố chốt: giả giải quyế vấn đề quan trọ trọng thờ thời giai nhấ định nh Tùy vào cấp độ công ty, ty, thông thư thường Marketing Phá Phát triể triển sản phẩ phẩm/dị m/dịch vụ điểm mấu chố chốt Như Nhưng trư trước tiên nên giả giải quyế vấn đề cấp nhà nhà máy Nhữ Những số vấn đề nên đượ thả thảo luậ luận góc độ khách hàng, ng, P (Năng lực sản xuất có đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng ?) Q (Chất lương sản phẩm thỏa mãn khách hành chưa ?), C (Chi phí có đáp ứng u cầu giá khách hàng ?), in order make issue tocủa be khách tackled first D (Có to giao hàngclear đúngwhat theo yêu cầu hàng ?) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 66 2) Khu vực thí điểm (mẫu) Từng bước, bắt đầu với khu vực thí điểm (mẫu) Mẫu thí thí điểm Năng suấ suất Mẫu thí thí điểm Bước Tồ Tồn cơng ty Khu vực khác Bước Bước Từng bước thay đổi, hiệu với 5S Năng suấ suất Mẫu thí điểm Khu vực Tái sinh Tồ Tồn cơng ty Bước Tháng 3/2006 Bước Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan Bước Khu vực 67 3) Nguyên lý Quả Quản lý sản xuấ xuất 1) Điều kiện tốt Thự Thực hiệ 4M (Nguyên vật liệ liệu, Máy móc, Nhân cơng phươ phương pháp) ương phá điều kiệ kiện tốt nhấ nhất, thì khơng có phế phế phẩ phẩm 2) Dòng sản xuất Thự Thực hiệ toàn quy trì trình trơi chả chảy* như dòng sơng, sơng, thì khơng có lãng phí phí lưu kho kho *k *kể từ nhậ nhận nguyên vật liệ liệu đến giao hàng 3) Kiểm soát hình ảnh Thự Thực hiệ tất hoạ hoạt động dễ nhì nhìn, thì khơng có nhầ nhầm lẫn vận hành, nh, hay hành động nhanh nhanh 4) PDCA Quay vòng PDCA (Kế , Thự (Kế hoạch, ho Thực hiệ hiện, Kiể Kiểm tra, tra, Hành động) ng) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 68 Lý thuyết bản-1: “Điều Phươ Phương ương phá pháp tác nghiệ nghiệp với điều kiệ kiện tốt Nguyên liệ liệu tố t* Chấ Chất lượng, ng, Chi phí phí, Khố Khối lượng, ng, Giao hàng kiện tốt nhất” M y m ó c tố t* Nhân lực (con ngư người) tốt (ngư người vận hành SX) Sản phẩ phẩm tốt * Chấ Chất lượng đạt yêu cầu, Giá Giá đạt yêu cầu, Khố Khối lượng đạt yêu cầu Giao hàng hẹn Thuậ Thuật ngữ ngữ “Tốt*”” đây nghĩ nghĩa nguyên liệ liệu đắt tiề tiền, máy móc đắt tiề tiền mà nguyên liệ liệu đượ lưu trữ trữ xử lý điệu kiệ kiện tốt, máy móc thié thiét bị đượ bảo dưỡng tốt Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 69 Lý thuyế thuyết bản-2: “Dòng SX” SX” Bước thứ hướng tớI JIT Ngun liệu : Khơng có tồn kho lâu ngày/nguyên liệu “chết” Sản xuất Chu trình thứ Chu trình cuối :Sản phẩm dở dang kiểm sốt tốt Thành phẩm: Khơng có tồn kho lâu ngày, hàng “chết” kho Giao hàng: Giao hàng hẹn Dòng SX chả chảy êm thấ thấm như dòng sơng sơng Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 70 Lý thuyế thuyết – 3: Kiể Kiểm số sốt hình ảnh Để quản lý “Visual Report.XLS” dành cho cán quản lý; sử dụng màu đỏ để nêu bật điểm quan trọng cho dễ nhận thấy… Để kiểm soát khu vực sản xuất “In-line Visual control.ppt" (Các quy định trình hay dây chuyền sản xuất) giúp cho cán điều hành sản xuất dễ dàng tuân theo chuẩn mực cơng việc Để khuyến khích hoạt động khu vực sản xuất Các tiêu chuẩn dán “Visual Control Board.ppt” (bảng nơi sản xuất) Tháng 3/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 71 Lý thuyế thuyết - 4: PDCA Nhân tố cho hoạt động cải tiến liên tục sản xuất Mức độ cao Kiể Kiểm tra Thự Thực hiệ Kiể Kiểm tra Thự Thực hiệ Mức độ hiệ Tháng 3/2006 Mức độ tốt Giả Giải phá pháp Lập KH Giả Giải phá pháp Lập KH Lập KH = Hệ Hệ thố thống phươ phương ương phá pháp hiệ thờ thời Thự Thực hiệ = Hoạ Hoạt động sản xuấ xuất hàng ngà ngày Kiể Kiểm tra = hậu quả như khiế khiếu nại, từ chố chối khách hàng, ng, giao hàng chậ chậm Giả Giải phá pháp = Hệ thố thống phươ phương ương phá pháp cải tiế tiến Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 72 Hoạ Hoạt động tổng hợp Lẫn lộn đặt q nhiều chương trình cơng cụ Báo cáo hành động không cải tiến thực Six Sigma TPM Tháng 3/2006 ? Vận hà nh hàng ngày 5S QCC 5S Six Sigma TPM Ả 5S QCC TQM Ủ QCC Khu vực sản xuất TQM Khu vực sản xuất Ế TQM LÝ THUY T CƠ B N C A QU N LÝ SX Các uỷ ban Có thể báo cáo kết ứng dụng công cụ Ả Các uỷ ban Thống cách chuyển tất công cụ vào Lý thuyết Quản lý sản xuất để đạt mục tiêu TPM Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan TQM Cải tiến khó khăn phát sinh vận hành hàng ngày QCC 5S TPM 73 ... vào lúc Shituke( (躾) Tháng 11/2006 : Đào tạo người tự giác tu n theo quy tắc giữ gìn thật tốt nơi làm việc Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan 5S gì? Điểm mấu chốt 5S (5S thực tiễn) 5S “Công... Môi trường ・ Năm 1986, sách 5S xuất bản, từ 5S phổ bi n nhanh chóng ・ Tại cơng ty phát triển, 5S thực hành thường xuyên trì mức độ cao Tại Singapore, ・ 5S bắt đầu thực công ty mẫu Dự án Năng suất... năm 1986 ・ Sau trở thành hoạt động quốc gia đặt Uỷ ban 5S ・ Hiện đạt tới cấp độ cao nhiều tổ chức Tại nhiều quốc gia, ・ 5S thành công giai đoạn ban đầu, sau thời gian, nhanh chóng trở nên hời hợt,
- Xem thêm -

Xem thêm: 5S bi mat thanh cong tu nhat ban , 5S bi mat thanh cong tu nhat ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn