21 pham chat vang cua nha lanh dao

10 67 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:20

Tinh Hoa Quản trị 21 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO Trở thành mẫu người mà người muốn theo (21 Indispensable Qualities of a Leader) VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ Năm 1985, John Maxwell thành lập Tập đồn INJOY, tập đồn gồm ba cơng ty riêng biệt với 200 nhân viên, cung cấp nguồn lực dịch vụ giúp người phát huy tiềm cá nhân tiềm lãnh đạo Bên cạnh việc xây dựng tổ chức thành cơng, John tác giả gần 60 sách, có hai bán chạy theo New York Times bình chọn The 21 Irrefutable Laws of Leadership (21 nguyên tắc vàng nghệ thuật lãnh đạo) Failing Forward (Thất bại để tiến lên) Được mệnh danh chuyên gia hàng đầu Mỹ nghệ thuật lãnh đạo, John sinh miền trung bang Ohio 55 năm trước Ông thừa hưởng lãnh đạo tuyệt vời cha Melvin Maxwell huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo từ sớm John lãnh đạo nhà thờ Indiana, Ohio California 25 năm Dịch giả: Hà Quang Hùng NXB Việt Nam: Alpha Books Năm xuất bản: 2008 Số trang: 182 Tác giả: John C Maxwell Nhà xuất bản: Thomas Nelson Năm xuất bản: 1999 Số trang: 160 ISBN: 0785274405 Từ năm 1995, John dành toàn thời gian viết sách, diễn thuyết tư vấn Mỗi năm, ông diễn thuyết trực tiếp cho 350.000 người Nổi tiếng diễn giả động,, ông thường xuyên mời diễn thuyết chủ đề lãnh đạo cho nhiều tập đoàn tổ chức kinh doanh Mỹ John có cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ, năm học vị tiến sĩ danh dự Hiện ông sống Atlanta, bang Georgia, Mỹ Hai sách ưa thích John Đắc nhân tâm (How to Win Friends and Influence People) Dale Carnegie As a Man Thinketh James Allen.  thể chọn gia đình hay cái, lựa chọn thái độ cách thức hành động phải đối mặt với thử thách • Những dấu hiệu tính cách yếu là: tính tự cao tự đại, tình trạng đơn độc, thiếu thận trọng, ngoại tình • Một người có cá tính khơng giấu giếm hay thoả hiệp • Hãy chịu trách nhiệm với thành thật xin lỗi người mà bạn mắc lỗi • Hãy xây dựng lại tính cách sau đối diện với hành động xảy Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO Lãnh đạo nghệ thuật Để trở thành nhà lãnh đạo giỏi, bạn phải bắt đầu nỗ lực hoàn thiện thân Với giai thoại minh hoạ cho phẩm chất nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại giới, sách “phải đọc” doanh nhân, nhà quản lý hay giám đốc điều hành, sách mang lại học quý báu nhằm hướng bạn tới khả hoàn thiện vai trò lãnh đạo SỨC HÚT TÍNH CÁCH Hãy cứng rắn • Hồn cảnh khó khăn buộc nhà lãnh đạo phải lựa chọn Họ lựa chọn theo giá trị thân, lựa chọn để lại hậu tiêu cực • Để phát triển tính cách, lời nói bạn cần phải đôi với hành động Hành động bạn thể tính qn • Tính cách lựa chọn Tất có tài đặc biệt khơng • Bí mật lớn nằm sau sức hút tình yêu dành cho sống Nhà lãnh đạo có sức hút khơng nản chí, mà họ ơm trọn sống đam mê Mọi người muốn theo người tràn đầy nhiệt huyết • Mọi người muốn nhà lãnh đạo khiến họ cảm thấy hài lòng với thân Nếu bạn đánh giá người khác cho họ thấy bạn muốn giúp họ phát huy tiềm năng, họ tôn trọng yêu mến bạn • Hãy mang lại niềm hy vọng cho người khác Đơi thứ mà người ta bỏ quên • Hãy chia sẻ vốn hiểu biết, nguồn lực thời gian bạn Dành để đến thư viện địa phương kể chuyện cho bọn trẻ Hãy giảng giải cho muốn theo đường nghiệp bạn • Không muốn theo nhà lãnh đạo cho giỏi hay không thoả mãn với thân Người ta khơng thích nhà lãnh đạo hay buồn rầu không ổn định, nhà lãnh đạo hay trích, giễu cợt cầu tồn đến khó chịu • Để làm cho trở nên hút hơn, tập trung vào người khác nhiều vào thân Hãy chơi trò tạo ấn tượng Khi gặp lần đầu tiên, cố gắng tạo ấn tượng tốt Đồng thời, đặt mục tiêu lâu dài để chia sẻ bạn giúp người khác phát triển nhân cách chun mơn • Khi cần tận tâm có người né tránh, người khơng có mục tiêu khơng tận tâm Những người ưa trì hỗn khơng biết liệu đạt mục tiêu hay khơng, nên họ ngại phải tận tâm Những người hay bỏ bắt đầu hướng tới mục tiêu lại từ bỏ chuyện trở nên khó khăn Những người dồn hết tâm sức người đặt mục tiêu, tận tâm với mục tiêu đạt mục tiêu giá • Hãy đo lường tận tâm bạn cách dành vài để tính tốn xem hàng ngày bạn chi tiền bạc, thời gian công sức vào việc Một cách khác để tận tâm với mục tiêu cơng bố kế hoạch sau bạn bị thúc đẩy hoàn thành chúng nhiều KHẢ NĂNG GIAO TIẾP • Khả giao tiếp bí nhà lãnh đạo tài Những người giao tiếp giỏi đơn giản hố thơng điệp phức tạp để người hiểu Mọi người cần kết nối với bạn, với sức hút, khả giao tiếp vũ khí mạnh mà nhà lãnh đạo cần có • Hãy đơn giản hố thơng điệp bạn Hãy tìm hiểu đối tượng giao tiếp bạn Hãy nắm vững khả thuyết phục tìm hưởng ứng TẬN TÂM • Tận tâm phân biệt người thực với người mơ mộng Thước đo đánh giá tận tâm hành động Sự tận tâm có phần thưởng riêng, mở cánh cửa thành cơng mà khơng có nó, cánh cửa đóng im • • Hãy xem xét lại ghi nhớ hay thư mà bạn viết gần Bạn có thấy chúng rõ ràng khơng? Bạn có thẳng thắn đơn giản hóa vấn đề không, hay bạn dùng nhiều từ thừa thãi? Nếu bạn nói tất dòng làm Hãy tâm vào người mà bạn cần giao tiếp Hãy hiểu vị trí họ nghĩ xem dùng cách phù hợp với họ NĂNG LỰC • • Để trau dồi phẩm chất, điều bạn phải làm có trách nhiệm Điều có nghĩa xuất người cần đến, cho dù lúc bạn cảm thấy Hãy dồn toàn khả cho tiến khơng ngừng Người biết phải làm ln có công việc để làm, người hiểu ln ln lãnh đạo • Hãy lựa chọn cách thực xuất sắc trường hợp • Hãy tiến xa • Hãy truyền cảm hứng cho người để làm dẫn dắt toàn tổ chức đạt thành tích cao • Khơng hài lòng với mức tốt • Đừng để việc diễn đơn mà khiến chúng diễn thật đem lại giá trị • Tập trung Tập trung Tập trung • Xác định lại tiêu chuẩn tự yêu cầu bạn nhiều • Hãy tìm ba điều bạn làm để cải thiện kỹ chuyên mơn dành thời gian tiền bạc cho điều CAN ĐẢM • Can đảm làm việc bạn sợ phải làm • Can đảm đứng phía bạn cho đúng, tất người chống lại bạn • Can đảm có sức lan tỏa • Sự can đảm lãnh đạo thúc đẩy người làm • Với lòng can đảm, sống bạn rộng mở Nỗi sợ hãi hạn chế khả nhà lãnh đạo • Hãy rời khỏi vùng an toàn đương đầu với rủi ro SÁNG SUỐT Sự thông minh sáng suốt Marie Curie giúp bà hiểu phát nhiều thứ có tác động tích cực lên giới Sự sáng suốt phẩm chất thiếu nhà lãnh đạo khao khát tối đa hóa hiệu cơng việc • Sáng suốt khả tìm nguồn gốc vấn đề, giải vấn đề, đánh giá lựa chọn cho phép bạn làm tăng hội lên • Phân tích thành công trước bạn để xem bạn tận dụng sức mạnh sáng suốt để xử lý vấn đề • Tìm hiểu người khác nghĩ • Hãy lắng nghe • Hãy làm việc tự lực dựa điểm ưu tiên • Làm việc với đồng nghiệp • Những trọng tâm đối lập chống lại bạn PHĨNG KHỐNG Khi chồng Elisabeth Elliot bị thổ dân Ecuador giết hại, bà gói ghém đồ đạc trở Nhưng bà lại với vai trò đại sứ cuối có hội giúp đỡ người Aucan Indian này, hai số người giết chồng bà • Hãy hài lòng với bạn có TẬP TRUNG • Đặt người lên hết Tony Gwynn dành phần lớn thời gian nỗ lực để xem lại băng trận đấu bóng chày Sự tập trung cao độ vào thành tích khiến ơng trở thành người đánh bóng hay hệ ông Gwynn chơi 300 trận tất mùa giải Những người ông trau dồi khả tập trung mà hầu hết người khác khơng biết • Đừng để khát vọng sở hữu kiểm sốt bạn • Hãy coi tiền bạc tiềm lực Hãy dùng để hồn thành điều có giá trị • Hãy phát triển thói quen cho • Hãy dành tiền bạc cho điều tồn dài lâu bạn • Hãy tìm tư vấn cho bạn • Tập trung 70% vào mặt mạnh bạn • Tập trung 20% vào việc học hỏi để làm tốt • Tập trung 5% vào lĩnh vực yếu • Uỷ thác phần mà bạn yếu 10 THẾ CHỦ ĐỘNG Năm 1947, làm công việc quảng cáo New York, Lester Wunderman bị sa thải khơng có lý Lester 10 hiểu ơng học nhiều từ người lãnh đạo hãng, Max Sackheim, ơng tiếp tục báo cáo văn phòng làm việc mà không cần trả lương Sau tháng, Sackheim lại thuê lại Wunderman ơng chứng tỏ óc sáng tạo đặc biệt lòng u thích thật với cơng việc Ơng trở thành người làm quảng cáo thành công kỷ, cha đẻ nghề tiếp thị trực tiếp 11 LẮNG NGHE Nếu bạn cho lắng nghe kỹ giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo thành cơng xem Oprah Winfrey Từ người dẫn talk show đài truyền hình Chicago, bà phụ nữ quyền lực ngành cơng nghệ giải trí Oprah Winfrey học hỏi từ người xung quanh điều giúp bà trở thành người biết lắng nghe • Nhà lãnh đạo giỏi biết muốn Họ khơng chờ đợi người khác hành động • Bạn lắng nghe hai mục đích: Để giao tiếp với người để học hỏi từ họ • Nhà lãnh đạo giỏi tự khích lệ hành động tìm động lực cho riêng • Hãy lắng nghe người theo bạn, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà tư vấn • Nhà lãnh đạo giỏi chấp nhận mạo hiểm Họ biết mạo hiểm lớn khơng làm • Thay đổi thời gian biểu dành thời gian lắng nghe mà người nói • Những nhà lãnh đạo giỏi phạm lỗi nhiều Họ thất bại để tiến lên phía trước • Hãy gặp gỡ người lĩnh vực họ Tìm điểm chung • Muốn ni dưỡng khả sáng tạo, thay đổi tư • Hãy lắng nghe để biết điều khơng nói Hãy biết tiếp thu • Đừng chờ hội gõ cửa nhà bạn, tìm kiếm hội cho • Hãy thực bước đừng dừng lại bạn làm tất để hồn thành điều 11 12 ĐAM MÊ • Đam mê bước để hồn thành công việc Khát vọng lớn mang lại kết lớn • Khát vọng làm tăng sức mạnh ý chí Nếu bạn khao khát điều đó, bạn tìm sức mạnh để đạt điều 12 • • Đam mê biến đổi bạn Khi tìm niềm đam mê, bạn làm việc hiệu hơn, tận tuỵ Đam mê biến điều thành Một nhà lãnh đạo có đam mê kỹ tiến xa đạt điều lớn lao • Bạn lựa chọn thái độ cho • Thái độ định hành động bạn • Những người bạn lãnh đạo gương phản chiếu thái độ bạn • Duy trì thái độ tích cực ln tốt tìm lại thái độ • Hãy ni dưỡng thái độ nguồn tài liệu tích cực tạo động lực Hãy đọc sách nghe băng khích lệ Hãy trở thành người tư tích cực • Bạn có đam mê nhiệt huyết với sống công việc mình? • Hãy quay trở với niềm đam mê ban đầu Có thể bạn lệch hướng cần phải tập trung trở lại • Những hoạt động khiến bạn mê mải hết qua khác đứa trẻ? • • Hãy kết giao với người có niềm đam mê, đam mê có sức lan tỏa Hãy dành thời gian bên họ để họ truyền cảm hứng cho bạn Hãy hoàn thành mục tiêu ngày Hãy tiến bước nhỏ tới mục tiêu lớn tự nhiên điều ni dưỡng thái độ tích cực bạn • Hãy viết điều lên tường Đặt nơi mà bạn nhìn thấy ngày 13 THÁI ĐỘ TÍCH CỰC 14 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thomas Edison phải trải qua hàng nghìn lần thử nghiệm để tìm vật liệu phù hợp cho bóng đèn sợi đốt, ơng khơng coi thất bại Những người mấp mẽ thành công không nhận điều đơn giản họ từ bỏ sau lần thử thứ 99, lần thứ 100 nhẽ ghi tên họ vào lịch sử Hãy trì thái độ tích cực bạn muốn đạt điều vĩ đại Tất ngày khơng có bóng đèn Edison? 13 Sam Walton Wal-Mart nhà lãnh đạo xuất sắc giải vấn đề tạo thay đổi không chịu buông xi Ơng đối mặt với thử thách hãng bán lẻ khác mải phản nàn cạnh tranh Walton giải vấn đề cách bền bỉ sáng tạo • Dự tính khó khăn xảy 14 • Chấp nhận thật • Nhìn tồn diện • Mỗi thời điểm giải vấn đề • Đừng từ bỏ mục tiêu bạn đường • Hãy tìm hiểu ngun vấn đề giải chúng 16 TINH THẦN TRÁCH NHIỆM • Hãy làm việc chăm mức bình thường Kéo dài thời gian làm việc Làm việc ngày có nghĩa bạn dừng lại mức tồn • Hãy tiến xa • Hãy nỗ lực tiến tới ưu tú, xuất sắc phẩm chất • Hãy cho tình • Xây dựng phương pháp • • Hãy tìm cho người có khả giải vấn đề Hãy tiếp tục dù khó khăn đến đâu Hãy yêu cầu trợ giúp cần • Hãy chấp nhận chưa đủ tốt • Hãy tìm kiếm cơng cụ tốt hơn: tham gia lớp học, đọc sách, tìm nhà tư vấn • Hãy làm điều để hồn thành cơng việc 15 CÁC MỐI QUAN HỆ • Điều tạo dựng hay làm tiêu tan nghiệp sống cá nhân bạn • Hiểu người việc quan trọng lãnh đạo 17 SỰ VỮNG VÀNG Nhà lãnh đạo khơng vững vàng : • Con người hay ích kỷ, họ muốn cảm thấy đặc biệt cần khuyến khích • Hãy u mến người • Hãy giúp đỡ người • Nhà lãnh đạo khơng vững vàng lấy từ người nhiều cho • Hãy cố gắng làm điều cho bạn bè đồng nghiệp • Họ hạn chế nhân viên xuất sắc cảm thấy người mối đe dọa • Hãy hàn gắn mối quan hệ rạn nứt 15 • Khơng thể tạo vững vàng cho người khác Họ khơng thể truyền đạt mà khơng biết • Họ kìm hãm tổ chức 16 Để trở thành nhà lãnh đạo vững vàng hãy: tâm đến địa vị thân • Hiểu thân • Nhà lãnh đạo thực thụ phục vụ tình u • Làm người tin tưởng • Hãy thực việc tốt nho nhỏ cho người • Hãy quan tâm đến nhân viên người • Hãy đăng ký cơng việc tình nguyện • Nhận giúp đỡ bạn tự khắc phụ thiếu vững vàng 18 Kỷ luật tự giác • Người bạn cần lãnh đạo bạn • Hãy xây dựng làm theo ưu tiên • Hãy làm cho lối sống có nguyên tắc trở thành mục tiêu bạn • Hãy thách thức khả tự bao biện bạn • Hãy để phần thưởng lại hồn thành cơng việc • Hãy tập trung vào kết 19 TINH THẦN PHỤC VỤ • Một nhà lãnh đạo thực thụ phục vụ người • Hãy đưa trước cho người chương trình bạn • Hãy tự tin phục vụ • Hãy đề xuất phục vụ cho người khác • Những nhà lãnh đạo trung thành không 17 20 HAM HỌC HỎI • Hãy chữa trị bệnh thành tích bạn Một vài người ngừng phát triển sau đạt mục tiêu Hãy tiếp tục đưa mục tiêu sau hoàn thành mục tiêu ban đầu • Hãy vượt qua thành cơng bạn, đừng tự mãn • Hãy sẵn sàng hi sinh để đạt thành cơng • Hãy đánh đổi lòng kiêu hãnh bạn Hãy nuôi dưỡng mong muốn từ bỏ tính tự phụ • Đừng phạm lỗi hai lần Nếu bạn không học hỏi, bạn tiếp tục phạm lại lỗi • Hãy thử điều mẻ • Hãy học tập hết khả • Hãy quan sát cách bạn đối phó với sai lầm 18 21 TẦM NHÌN • Tương lai thuộc người nhìn thấy khả trước hữu rõ ràng • Tầm nhìn xuất phát từ bên • Tầm nhìn rút từ kinh nghiệm bạn • Tầm nhìn đáp ứng nhu cầu khác • Tầm nhìn giúp bạn tập hợp nguồn lực • Hãy lắng nghe tiếng nói thâm tâm bạn • Nếu bạn nóng lòng muốn thay đổi giới mình, làm điều • Bạn cần đội ngũ thực thi tầm nhìn bạn • Hãy viết tầm nhìn bạn Xem xét xem có đáng để theo đuổi không định theo đuổi, dồn toàn khả để thực điều 19 ... nghiệp • Những trọng tâm đối lập chống lại bạn PHĨNG KHỐNG Khi chồng Elisabeth Elliot bị thổ dân Ecuador giết hại, bà gói ghém đồ đạc trở Nhưng bà lại với vai trò đại sứ cuối có hội giúp đỡ người... lại lỗi • Hãy thử điều mẻ • Hãy học tập hết khả • Hãy quan sát cách bạn đối phó với sai lầm 18 21 TẦM NHÌN • Tương lai thuộc người nhìn thấy khả trước hữu rõ ràng • Tầm nhìn xuất phát từ bên
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 pham chat vang cua nha lanh dao , 21 pham chat vang cua nha lanh dao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn