Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

4 57 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:16

TiÕt 66 : ÔN TẬP TIẾNG VIỆT A - Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Củng cố kiến thức cấu tạo từ tiếng Việt, từ mượn, nghĩa từ, lỗi dùng từ, từ loại cụm từ Kỹ năng: - Vân dụng kiến thứcđã học vào thực tiễn: chữa lỗi dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn Giáo dục: * Tích hợp: Những kiến thức học học kỳ I B Chuẩn bị thầy trò - GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ - HS: sgk, soạn C - Tiến trình dạy Bài cũ : - Tính từ ? Có loại tính từ ? Cho ví dụ ? - Cụm tính từ ? Mơ hình cụm tính từ ? Cho ví dụ ? Bài : Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt I Ôn tập - luyện tập (20 phút) TaiLieu.VN Page - Học sinh trình bày lại sơ đồ hệ - Hoạt động : thống hoá cấu tạo từ, nghĩa từ, phân loại từ, lỗi dùng từ, từ loại cụm từ theo yêu cầu SGK - GVtổng kết lại theo sơ đồ cách ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng - Hướng dẫn học sinh luyện tập - Hoạt động : - Hoạt động : 3.1 Cho từ sau: nhân dân,lấp lánh, vài - Học sinh tự làm, đứng dậy trình bày ? Phân loại từ theo sơ đồ - Giáo viên nhận xét, bổ sung phân loại 1, 3, Ví dụ : nhân dân  từ phức (từ ghép), từ mượn tiếng Hán, danh từ chung 3.2 Phân loại cụm từ sau : a Những bàn chân - Yêu cầu số học sinh lên bảng làm b Cười nắc nẻ - Cả lớp nhận xét c Đồng không mông quạnh - Giáo viên bổ sung, cho điểm d Đổi tiền nhan đ Xanh biếc màu xanh e Tay làm hàm nhai h Buồn nẫu ruột i Trận mưa rào TaiLieu.VN Page k Xanh vỏ đỏ lòng 3.3 Phát triển cụm động từ, cụm danh - Đánh nhanh, diệt gọn từ, cụm tính từ sau thành câu  Quân ta thực chiến thuật đánh nhanh, diệt gọn - Trận mưa rào  Trận mưa rào kéo đến thật bất ngờ - Xanh biếc màu xanh  Cánh đồng làng em xanh biếc màu xanh II Kiểm tra viết (20 phút) Đề : Câu : Từ “nhân hậu” thuộc loại từ ? a Từ đơn b Từ ghép c Từ láy Câu : Từ “đổi” thuộc loại từ ? a Danh từ số lượng b Số từ c Lượng từ d Danh từ đơn vị Câu : Nêu ví dụ cụm danh từ, cụm động từ cụm tính từ TaiLieu.VN Page * Cũng cố : - Giáo viên hệ thống lại kiến thức ôn tập * Hướng dẫn học : - Học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kiểm tra tổng hợp học kỳ I TaiLieu.VN Page ... ghép), từ mượn tiếng Hán, danh từ chung 3.2 Phân loại cụm từ sau : a Những bàn chân - Yêu cầu số học sinh lên bảng làm b Cười nắc nẻ - Cả lớp nhận xét c Đồng không mông quạnh - Giáo viên bổ sung,... danh từ, cụm động từ cụm tính từ TaiLieu.VN Page * Cũng cố : - Giáo viên hệ thống lại kiến thức ôn tập * Hướng dẫn học : - Học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kiểm tra tổng hợp học kỳ I TaiLieu.VN Page... cụm danh - Đánh nhanh, diệt gọn từ, cụm tính từ sau thành câu  Quân ta thực chiến thuật đánh nhanh, diệt gọn - Trận mưa rào  Trận mưa rào kéo đến thật bất ngờ - Xanh biếc màu xanh  Cánh đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Ôn tập Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn