Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ tôm sú penaeus monodon vào chế biến thủy sản

247 57 0
  • Loading ...
1/247 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:14

y o c u -tr a c k c BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Nguyễn Lệ Hà NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT ỨNG DỤNG ENZYME PROTEASE TỪ TÔM PENAEUS MONODON VÀO CHẾ BIẾN THỦY SẢN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Nha Trang 2011 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Nguyễn Lệ Hà NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT ỨNG DỤNG ENZYME PROTEASE TỪ TÔM PENAEUS MONODON VÀO CHẾ BIẾN THỦY SẢN Chuyên ngành: Công nghệ Chế biến Thủy sản Mã số: 62 54 10 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS TRẦN THỊ LUYẾN PGS TS ĐỒNG THỊ THANH THU Nha Trang 2011 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c LỜI CÁM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận án, nhận quan tâm tận tình q thầy hướng dẫn khoa học, tập thể, cá nhân trường, góp phần vào hòan thành luận án Tơi xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn: GS.TS Trần Thị Luyến, Nguyên Hiệu phó trường Đại học Nha Trang, PGS.TS Đồng Thị Thanh Thu, Ngun Trưởng mơn Hóa sinh trường Đại học tổng hợp TPHCM, người hết lòng bảo tận tình, thường xuyên theo dõi trình thực luận án, góp phần làm nên kết luận án Xin chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Tiến Thắng, CN Đỗ Thị Tuyến, Viện Sinh học Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Th.S Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Trưởng phòng Miễn dịch Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, PGS TS Ngơ Đăng Nghĩa ý kiến đóng góp giúp đỡ trình thực nghiệm Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Sau đại học Trường Đại học Nha Trang, Ban giám hiệu Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều tiện thuận lợi cho tơi trình học tập, nghiên cứu bảo vệ luận án Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè quan tâm, chia sẻ khó khăn động viên để tơi hồn thành công việc Nguyễn Lệ Hà d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c MỤC LỤC TRANG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU i DANH SÁCH HÌNH ii DANH SÁCH BẢNG vii DANH SÁCH SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU Chương 1- TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU VỀ TÔM Penaeus monodon 1.1.1 Cấu tạo đặc điểm sinh học tôm 1.1.2 Tập tính ăn tơm 1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ENZYME PROTEASE TRONG THỦY SẢN 1.2.1 Giới thiệu chung enzyme 1.2.2 Phương pháp tách làm enzyme 1.2.3 Giới thiệu phương pháp sắc ký lọc gel 1.2.4 Protease động vật thủy sản 11 12 1.3 NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA ENZYME TỪ THỦY SẢN VÀO MỤC ĐÍCH THỰC PHẨM 14 1.3.1 Sự phân giải có chọn lọc mô thịt cá thủy sản 15 1.3.2 Sử dụng enzyme protease chiết rút carotenoprotein từ phế liệu q trình chế biến lồi giáp xác 18 1.3.3 Sử dụng protease vào thu nhận chitin protein từ phế thải chế biến tôm 19 1.3.4 Ứng dụng protease chiết rút từthủy sản thay rennet sản xuất phomai 20 1.3.5 Sử dụng enzyme protease sản xuất dịch cá (nước mắm) 20 1.3.6 Sử dụng protease sản xuất bột đạm cá thủy phân 21 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c 1.4 CAROTENOPROTEIN TRONG ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT RÚT 23 1.4.1 Carotenoid 23 1.4.2 Astaxanthin 24 1.4.3 Carotenoprotein 29 1.4.4 Một số phương pháp chiết rút carotenoprotein từ phế liệu chế biến động vật giáp xác 33 1.5 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VỀ ỨNG DỤNG CỦA ENZYME PROTEASE TỪ ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 37 Chương 2- NGUYÊN LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 NGUYÊN VẬT LIỆU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU 41 2.1.1 Nguyên liệu để tách chiết tinh enzyme 41 2.1.2 Nguyên liệu dùng trình ứng dụng enzyme protease vào thủy 41 phân 2.1.3 Hóa chất dùng nghiên cứu 42 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Thu nhận protease tinh 42 2.2.2 Khảo sát tính chất protease sau tinh 47 2.2.3 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme CPE thu nhận từ đầu tôm vào thủy phân protein từ hỗn hợp máu gan cá basa 52 2.2.4 Tối ưu hóa q trình thủy phân hỗn hợp máu gan cá basa 55 2.2.5 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme thu nhận từ đầu tôm vào thủy phân phế liệu đầu vỏ tôm thu nhận carotenoprotein 55 2.2.6 Tối ưu hóa q trình thủy phân thu nhận carotenoprotein 60 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐÃ ÁP DỤNG 61 2.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 62 Chương 3- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIỆN LUẬN 63 3.1 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TINH SẠCH PROTEASE TỪ GAN TỤY ĐẦU TÔM 63 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c 3.1.1 Các thơng số cho q trình thu nhận chế phẩm protease từ gan tụy đầu tôm 63 3.1.2 Thu nhận protease tinh từ chế phẩm enzyme gan tụy đầu tôm Penaeus monodon sắc ký lọc gel 70 3.2 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEASE SAU TINH SẠCH TỪ GAN TỤY ĐẦU TÔM 76 3.2.1 Trọng lượng phân tử protease gan tụy đầu tôm 76 3.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hoạt độ protease sau tinh 83 3.2.3 Độ bền nhiệt protease sau tinh 85 3.2.4 Ảnh hưởng pH đến hoạt độ protease gan tụy đầu tôm 88 3.2.5 Ảnh hưởng nồng độ muối ăn đến hoạt độ protease sau tinh 90 3.2.6 Ảnh hưởng số kim loại chất ức chế đến hoạt độ protease tôm sau tinh 92 3.2.7 Động học protease gan tụy tôm sau tinh 97 3.3 NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN HỖN HỢP MÁU GAN CÁ BA SA BẰNG CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TÁCH CHIẾT TỪ ĐẦU TÔM 101 3.3.1 So sánh trình thủy phân chế phẩm enzyme protease đầu tôm hỗn hợp máu gan cá basa tươi gia nhiệt 101 3.3.2 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm enzyme protease đến trình thủy phân hỗn hợp máu gan cá basa gia nhiệt 103 3.3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ tới trình thủy phân hỗn hợp máu gan cá gia nhiệt 106 3.3.4 Ảnh hưởng thời gian đến trình thủy phân hỗn hợp máu gan cá gia nhiệt 107 3.4 TỐI ƯU HĨA Q TRÌNH THỦY PHÂN HỖN HỢP MÁU GAN CÁ BASA BẰNG CHẾ PHẨM ENZYME TỪ ĐẦU TÔM 109 3.4.1 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân 109 3.4.2 Xác định tiêu tối ưu 110 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c 3.4.3 Thiết lập phương trình hồi qui trình thủy phân 110 3.4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng, tìm thơng số tối ưu trình thủy phân 114 3.4.5 Sơ đánh giá chất lượng dịch thủy phân thu 121 3.5 NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN THU NHẬN BỘT CAROTENOPROTEIN TỪ ĐẦU VỎ TÔM BẰNG CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TÁCH CHIẾT TỪ ĐẦU TÔM 123 3.5.1 Thành phần phế liệu đầu vỏ tôm 123 3.5.2 Xác định điểm đẳng điện dịch thủy phân phế liệu đầu vỏ tôm 124 3.5.3 Nghiên cứu trình thủy phân phế liệu đầu, vỏ tôm thu nhận bột carotenoprotein 126 3.6 TỐI ƯU HĨA Q TRÌNH THỦY PHÂN PHẾ LIỆU ĐẦU, VỎ TÔM THU SẢN PHẨM BỘT CAROTENOPROTEIN 140 3.6.1 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến trình thủy phân 141 3.6.2 Xác định tiêu tối ưu trình thủy phân 142 3.6.3 Thiết lập phương trình hồi qui hàm lượng carotenoid CP xác định thông số tối ưu trình thủy phân thu nhận carotenoprotein giàu carotenoid 142 3.6.4 Thiết lập phương trình hồi qui hàm lượng protein AP xác định thơng số tối ưu q trình thủy phân thu nhận carotenoprotein giàu protein 149 3.6.5 Kiểm tra tính tương thích tiêu tối ưu vào thực nghiệm 156 3.6.6 Sơ đánh giá chất lượng bột carotenoprotein thu nhận từ phế liệu tôm theo thông số tối ưu hóa 158 KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 161 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 164 TÀI LIỆU THAM KHẢO 165 PHỤ LỤC d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DC Dịch chiết CPE Chế phẩm enzyme ĐC Đối chứng PI Điểm đẳng điện S Nồng độ chất V Vận tốc phản ứng thủy phân PMSF Phenylmethyl sulphonyl fluoride SBTI Soybean trypsin inhibitor TLCK Tosyl-lysine chloromethyl ketone TPCK Tosil-phenyl chloromethyl ketone EDTA Ethylene diamine tetraacetic acid DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU HL Hàm lượng peptid acid amin mạch ngắn CP Hàm lượng carotenoid AP Hàm lượng protein hòa tan T Nhiệt độ thủy phân C Nồng độ chế phẩm enzyme tg Thời gian thủy phân d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình 1.1 Cấu tạo ngồi tơm Trang 1.2 Nguyên tắc hoạt động số loại sắc ký 10 1.3 Tách phân tử lọc gel 11 1.4 Cấu trúc hóa học số carotenoid 25 1.5 Các dạng astaxanthin 28 2.1 Hệ thống sắc ký cột áp suất thấp Bio-Rad 46 2.2 Thiết bị điện di 48 3.1 Ảnh hưởng dung môi tỉ lệ gan tụy:dung môi (w/v) đến hiệu suất thu nhận protease dịch chiết từ gan tụy tôm 3.2 Ảnh hưởng dung môi tỉ lệ đầu tôm:dung môi (w/v) đến hiệu suất thu nhận protease dịch chiết từ đầu tôm 3.3 69 Ảnh hưởng tác nhân nồng độ kết tủa đến hoạt độ riêng protease chế phẩm enzyme từ đầu tôm 3.8 67 Ảnh hưởng tác nhân nồng độ chất kết tủa đến hoạt độ riêng protease chế phẩm enzyme từ gan tụy tôm 3.7 66 Ảnh hưởng thời gian chiết rút đến hoạt độ protease dịch chiết từ gan tụy đầu tôm 3.6 66 Ảnh hưởng dung môi tỉ lệ đầu tôm:dung môi (w/v) đến hoạt độ riêng dịch chiết từ đầu tôm 3.5 64 Ảnh hưởng dung môi tỉ lệ nội tạng:dung môi (w/v) đến hoạt độ riêng dịch chiết từ gan tụy tôm 3.4 64 69 Ảnh hưởng thời gian kết tủa đến hoạt độ riêng protease chế phẩm enzyme từ gan tụy đầu tôm 70 3.9 Sắc ký đồ lọc gel chế phẩm protease tủa (NH 4)2SO4 từ đầu tôm 73 3.10 Sắc ký đồ lọc gel chế phẩm protease tủa ethanol từ đầu tôm 73 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Bảng 3.34 Hiệu suất thu protein (mg/g đầu vỏ tơm) q trình thủy phân điều kiện khác Nồng độ CPE sử dụng (%) 2 2 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 Thời gian thủy phân (giờ) Nhiệt độ oC 40 50 60 65 40 50 60 65 40 50 60 65 5,7672 5,7672 5,7672 5,7672 5,9827 5,9827 5,9827 5,9827 6,0231 6,0231 6,0231 6,0231 11,8746 16,7932 15,2670 11,2362 11,2647 16,2435 13,4683 11,9887 12,7291 18,3552 15,2192 13,5472 15,9278 22,6583 21,7683 14,3476 18,8920 31,2658 25,4650 20,6532 20,1788 34,2218 28,7755 23,3381 16,7836 25,2243 23,2241 15,5742 22,3565 37,2436 34,3230 23,0724 23,2278 40,7632 38,7850 26,0718 12 15,6350 23,5479 22,0987 15,0027 18,7658 34,7247 32,6547 19,6687 21,2054 35,7936 34,7632 22,7460 15 12,5764 20,9769 19,0122 12,3367 13,9826 30,1468 28,7263 12,6873 15,8003 31,2287 29,9879 16,1220 Bảng 3.35 Tóm lược phân tích ANOVA cho hàm lượng protein hòa tan AP thu nhận từ trình thủy phân Analysis Summary Dependent variable: AP Factors: C T tg Number of complete cases: 72 Bảng 3.36 Phân tích ANOVA cho hàm lượng protein hòa tan AP thu nhận từ trình thủy phân Analysis of Variance for AP - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 36 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c MAIN EFFECTS A:C 507,423 253,712 122,01 0,0000 B:T 1230,16 410,055 197,20 0,0000 C:tg 3776,08 755,217 363,19 0,0000 AB 59,9082 9,9847 4,80 0,0015 AC 251,419 10 25,1419 12,09 0,0000 BC 421,675 15 28,1117 13,52 0,0000 62,3821 30 2,0794 INTERACTIONS RESIDUAL -TOTAL (CORRECTED) 6309,06 71 -All F-ratios are based on the residual mean square error, Bảng 3.37 Tóm lược phân tích ANOVA cho tối ưu hàm lượng carotenoid CP thu nhận từ trình thủy phân Analysis Summary Dependent variable: CP Factors: C T tg Number of complete cases: 48 Bảng 3.38 Phân tích ANOVA cho hàm lượng carotenoid CP có xem xét ảnh hưởng tương tác đôi Analysis of Variance for CP - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:C 0,458555 0,229277 1245,35 0,0000 d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 37 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c B:T 0,385123 0,128374 697,28 0,0000 C:tg 0,171031 0,0570104 309,66 0,0000 AB 0,00809731 0,00134955 7,33 0,0004 AC 0,0130318 0,00217196 11,80 0,0000 BC 0,00856356 0,000951506 5,17 0,0015 0,00331392 18 0,000184107 INTERACTIONS RESIDUAL -TOTAL (CORRECTED) 1,04772 47 -All F-ratios are based on the residual mean square error, Bảng 3.39 Phân tích ANOVA cho hàm lượng carotenoid CP có xem xét ảnh hưởng tương tác đôi ba Analysis of Variance for CP - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:C 0,458555 0,229277 B:T 0,385123 0,128374 C:tg 0,171031 0,0570104 AB 0,00809731 0,00134955 AC 0,0130318 0,00217196 BC 0,00856356 0,000951506 ABC 0,00331392 18 0,000184107 0,0 INTERACTIONS RESIDUAL -TOTAL (CORRECTED) 1,04772 47 -All F-ratios are based on the residual mean square error, d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 38 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Bảng 3.40 Phân tích hồi qui bậc hai cho CP với biến độc lập C, T, tg tương tác đôi chúng Multiple Regression Analysis Dependent variable: CP - Parameter Standard T Error Statistic Estimate P-Value CONSTANT -4,58597 0,220327 -20,8143 0,0000 C 0,318839 0,0366667 8,6956 0,0000 T 0,145763 0,00726437 20,0655 0,0000 tg 0,137964 0,0130278 10,5899 0,0000 -0,000265738 0,000368372 -0,721385 0,4751 C*tg -0,00132375 0,0010545 -1,25533 0,2170 T*tg -0,0000468667 0,000134511 -0,348424 0,7294 C*C -0,0307762 0,00408406 -7,53568 0,0000 T*T -0,00136915 0,0000667134 -20,5229 0,0000 tg*tg -0,00643203 0,000481311 -13,3635 0,0000 C*T - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model Residual 1,01349 0,0342265 38 0,11261 125,03 0,0000 0,000900697 Total (Corr,) 1,04772 47 R-squared = 96,7332 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 95,9595 percent Standard Error of Est, = 0,0300116 Mean absolute error = 0,0214358 Durbin-Watson statistic = 1,67407 d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 39 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CP and independent variables, The equation of the fitted model is CP = -4,58597 + 0,318839*C + 0,145763*T + 0,137964*tg 0,000265738*C*T - 0,00132375*C*tg - 0,0000468667*T*tg - 0,0307762*C*C - 0,00136915*T*T - 0,00643203*tg*tg Bảng 3.41 Phân tích hồi qui bậc hai cho CP với biến độc lập C, T, tg tương tác đôi C*T, C*tg Multiple Regression Analysis Dependent variable: CP - Parameter Standard T Error Statistic Estimate P-Value CONSTANT -4,55952 0,204493 -22,2967 0,0000 C 0,318839 0,0362513 8,79524 0,0000 T 0,145271 0,00704503 20,6204 0,0000 tg 0,135444 0,0107148 12,6409 0,0000 -0,000265738 0,000364199 -0,729651 0,4700 -0,00132375 0,00104255 -1,26972 0,2117 C*C -0,0307762 0,0040378 -7,62202 0,0000 T*T -0,00136915 0,0000659577 -20,7581 0,0000 tg*tg -0,00643203 0,000475859 -13,5167 0,0000 C*T C*tg Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1,01338 0,126673 143,88 0,0000 d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 40 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Residual 0,0343358 39 0,000880406 Total (Corr,) 1,04772 47 R-squared = 96,7228 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 96,0505 percent Standard Error of Est, = 0,0296716 Mean absolute error = 0,021647 Durbin-Watson statistic = 1,68327 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CP and independent variables, The equation of the fitted model is CP = -4,55952 + 0,318839*C + 0,145271*T + 0,135444*tg 0,000265738*C*T - 0,00132375*C*tg - 0,0307762*C*C - 0,00136915*T*T 0,00643203*tg*tg Bảng 3.42 Phân tích hồi qui bậc hai cho CP với biến độc lập C, T, tg tương tác đôi C*tg Multiple Regression Analysis Dependent variable: CP - Parameter Estimate Standard T Error Statistic P-Value CONSTANT -4,50952 0,191544 -23,543 0,0000 C 0,304555 0,0303326 10,0405 0,0000 T 0,144341 0,00688813 20,955 0,0000 tg 0,135444 0,0106519 12,7155 0,0000 -0,00132375 0,00103644 -1,27721 0,2089 -0,0307762 0,00401413 -7,66697 0,0000 C*tg C*C d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 41 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c T*T -0,00136915 0,000065571 -20,8805 0,0000 tg*tg -0,00643203 0,000473069 -13,5964 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model Residual 1,01291 0,144702 0,0348045 40 0,000870114 166,30 0,0000 Total (Corr,) 1,04772 47 R-squared = 96,6781 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 96,0967 percent Standard Error of Est, = 0,0294977 Mean absolute error = 0,0218546 Durbin-Watson statistic = 1,67749 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CP and independent variables, The equation of the fitted model is CP = -4,50952 + 0,304555*C + 0,144341*T + 0,135444*tg 0,00132375*C*tg - 0,0307762*C*C - 0,00136915*T*T - 0,00643203*tg*tg Bảng 3.43 Phân tích hồi qui bậc hai cho CP với biến độc lập C, T, tg khơng có mặt tương tác đôi chúng Multiple Regression Analysis Dependent variable: CP - Parameter Estimate Standard T Error Statistic P-Value d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 42 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c CONSTANT -4,46088 0,189158 -23,5828 0,0000 C 0,290656 0,0285302 10,1876 0,0000 T 0,144341 0,00694095 20,7956 0,0000 tg 0,130811 0,010092 12,9618 0,0000 C*C -0,0307762 0,00404491 -7,60862 0,0000 T*T -0,00136915 0,0000660739 -20,7216 0,0000 tg*tg -0,00643203 0,000476697 -13,4929 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model Residual 1,01149 0,168582 0,0362239 41 0,00088351 190,81 0,0000 Total (Corr,) 1,04772 47 R-squared = 96,5426 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 96,0366 percent Standard Error of Est, = 0,0297239 Mean absolute error = 0,02309 Durbin-Watson statistic = 1,76448 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between CP and independent variables, The equation of the fitted model is CP = -4,46088 + 0,290656*C + 0,144341*T + 0,130811*tg - 0,0307762*C*C - 0,00136915*T*T - 0,00643203*tg*tg d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 43 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Bảng 3.44 Tóm lược phân tích ANOVA cho tối ưu hàm lượng protein AP thu nhận từ trình thủy phân Analysis Summary Dependent variable: AP Factors: C T tg Number of complete cases: 48 Bảng 3.45 Phân tích ANOVA cho tối ưu hàm lượng protein AP thu nhận từ trình thủy phân đầu vỏ tơm với tương tác đôi Analysis of Variance for AP - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:C 719,389 359,694 246,89 0,0000 B:T 1558,36 519,455 356,54 0,0000 C:tg 303,028 101,009 69,33 0,0000 AB 93,8846 15,6474 10,74 0,0000 AC 33,121 5,52016 3,79 0,0129 BC 41,157 4,573 3,14 0,0186 26,2246 18 1,45692 INTERACTIONS RESIDUAL -TOTAL (CORRECTED) 2775,17 47 -All F-ratios are based on the residual mean square error, d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 44 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Bảng 3.46 Phân tích ANOVA cho tối ưu hàm lượng protein AP thu nhận từ q trình thủy phân đầu vỏ tơm với tương tác đôi ba Analysis of Variance for AP - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:C 719,389 359,694 B:T 1558,36 519,455 C:tg 303,028 101,009 AB 93,8846 15,6474 AC 33,121 5,52016 BC 41,157 4,573 26,2246 18 1,45692 0,0 INTERACTIONS ABC RESIDUAL -TOTAL (CORRECTED) 2775,17 47 -All F-ratios are based on the residual mean square error, Bảng 3.47 Phân tích hồi qui bậc hai cho AP với biến độc lập C, T, tg tương tác đôi chúng Multiple Regression Analysis Dependent variable: AP - Parameter Estimate Standard T Error Statistic P-Value CONSTANT -243,959 17,2937 -14,1068 0,0000 d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 45 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c C 8,17741 2,878 2,84135 0,0072 T 9,00026 0,570188 15,7847 0,0000 tg 4,73421 1,02257 4,62973 0,0000 0,0415276 0,0289139 1,43625 0,1591 C*tg -0,0570668 0,0827688 -0,689472 0,4947 T*tg 0,00123844 0,0105579 0,1173 0,9072 C*C -0,966014 0,320562 -3,0135 0,0046 T*T -0,0867718 0,0052364 -16,5709 0,0000 -0,236527 0,0377786 -6,26086 0,0000 C*T tg*tg - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model Residual 2564,3 284,923 210,864 38 5,54905 51,35 0,0000 Total (Corr,) 2775,17 47 R-squared = 93,4018 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 92,6022 percent Standard Error of Est, = 2,35564 Mean absolute error = 1,683 Durbin-Watson statistic = 1,37203 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between AP and independent variables, The equation of the fitted model is AP = -243,959 + 8,17741*C + 9,00026*T + 4,73421*tg + 0,0415276*C*T 0,0570668*C*tg + 0,00123844*T*tg - 0,966014*C*C - 0,0867718*T*T 0,236527*tg*tg d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 46 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Bảng 3.48 Phân tích hồi qui bậc hai cho AP với biến độc lập C, T, tg tương tác đôi C*T, C*tg Multiple Regression Analysis Dependent variable: AP - Parameter Standard T Error Statistic Estimate P-Value CONSTANT -244,658 16,0282 -15,2642 0,0000 C 8,17741 2,84138 2,87797 0,0065 T 9,01326 0,55219 16,3228 0,0000 tg 4,80078 0,839824 5,71641 0,0000 0,0415276 0,028546 1,45476 0,1537 -0,0570668 0,0817156 -0,698358 0,4891 C*C -0,966014 0,316483 -3,05234 0,0041 T*T -0,0867718 0,00516977 -16,7845 0,0000 -0,236527 0,0372979 -6,34156 0,0000 C*T C*tg tg*tg Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2564,23 320,529 210,94 39 5,40872 Residual 59,26 0,0000 Total (Corr,) 2775,17 47 R-squared = 94,399 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 92,8398 percent Standard Error of Est, = 2,32567 Mean absolute error = 1,6855 Durbin-Watson statistic = 1,37164 d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 47 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between AP and independent variables, The equation of the fitted model is AP = -244,658 + 8,17741*C + 9,01326*T + 4,80078*tg + 0,0415276*C*T 0,0570668*C*tg - 0,966014*C*C - 0,0867718*T*T - 0,236527*tg*tg Bảng 3.49 Phân tích hồi qui bậc hai cho AP với biến độc lập C, T, tg tương tác đôi C*T Multiple Regression Analysis Dependent variable: AP - Parameter Standard T Error Statistic Estimate P-Value CONSTANT -242,561 15,6432 -15,5058 0,0000 C 7,57821 2,69134 2,81578 0,0075 T 9,01326 0,548643 16,4283 0,0000 tg 4,60104 0,784551 5,86455 0,0000 C*T 0,0415276 0,0283626 1,46417 0,1510 C*C -0,966014 0,31445 -3,07208 0,0038 T*T -0,0867718 0,00513656 -16,893 0,0000 -0,236527 0,0370583 -6,38256 0,0000 tg*tg Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2561,59 365,942 Residual 213,578 40 5,33945 68,54 0,0000 - d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 48 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Total (Corr,) 2775,17 47 R-squared = 95,304 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 94,9572 percent Standard Error of Est, = 2,31073 Mean absolute error = 1,67446 Durbin-Watson statistic = 1,36247 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between AP and independent variables, The equation of the fitted model is AP = -242,561 + 7,57821*C + 9,01326*T + 4,60104*tg + 0,0415276*C*T 0,966014*C*C - 0,0867718*T*T - 0,236527*tg*tg Bảng 3.50 Phân tích hồi qui bậc hai cho AP với biến độc lập C, T, tg khơng có tương tác đơi chúng Multiple Regression Analysis Dependent variable: AP - Parameter Estimate Standard T Error Statistic P-Value CONSTANT -250,373 14,9088 -16,7936 0,0000 C 9,81032 2,24866 4,36275 0,0001 T 9,15861 0,547062 16,7414 0,0000 tg 4,60104 0,795419 5,78442 0,0000 C*C -0,966014 0,318806 -3,0301 0,0042 T*T -0,0867718 0,00520771 -16,6622 0,0000 -0,236527 0,0375716 -6,29535 0,0000 tg*tg - d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 49 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2550,14 425,024 Residual 225,025 41 5,48841 77,44 0,0000 Total (Corr,) 2775,17 47 R-squared = 96,8915 percent R-squared (adjusted for d,f,) = 95,7049 percent Standard Error of Est, = 2,34274 Mean absolute error = 1,79407 Durbin-Watson statistic = 1,26563 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between AP and independent variables, The equation of the fitted model is AP = -250,373 + 9,81032*C + 9,15861*T + 4,60104*tg - 0,966014*C*C 0,0867718*T*T - 0,236527*tg*tg d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to 50 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Nguyễn Lệ Hà NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ ỨNG DỤNG ENZYME PROTEASE TỪ TÔM SÚ PENAEUS MONODON VÀO CHẾ BIẾN THỦY SẢN Chuyên ngành: Công nghệ Chế biến Thủy sản. .. Đề tài “ Nghiên cứu tách chiết ứng dụng enzyme protease từ tôm sú Penaeus monodon vào chế biến thủy sản tiến hành với mong muốn kiếm tìm hiểu biết đầy đủ enzyme protease tôm nhằm đáp ứng nhu... Mục đích chung đề tài nghiên cứu tách chiết protease từ tơm sú ni Penaeus monodon tính chất nó, nghiên cứu ứng dụng enzyme thuỷ phân protein vài phế liệu chế biến thuỷ sản (máu gan cá basa Pangasiadon
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ tôm sú penaeus monodon vào chế biến thủy sản , Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ tôm sú penaeus monodon vào chế biến thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn