Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Chương trình địa phương

2 71 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:10

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 17 - TIẾT 69: CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG ( Phần văn - Tập làm văn) I Mục tiêu : Kiến thức: - Một số truyện dân gian sinh hoạt văn hoá dân gian địa phương Kĩ năng: - Kể chuyện dân gian sưu tầm giới thiệu; biểu diễn trò chơi dân gian sân khấu hoá truyện cổ dân gian học Thái độ: - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, ý thức xây dựng quê hương II Chuẩn bị : GV: - Sưu tầm văn học địa phương HS: - Sưu tầm văn học địa phương III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: Không Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ 1: HS tìm hiểu nhà I HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU Ở NHÀ - HS thực yêu cầu GV cho trước nhà - Liệt kê thể loại truyện dân gian học - Tìm hiểu sưu tầm địa phương loại VHDG nào? - Nêu hình thức sinh hoạt văn hố dân gian địa phương, hát truyền thống xã, huyện - Tập kể truyện giới thiệu trò chơi dân gian mà em biết II HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP HĐ 2: Hoạt động lớp Trao đổi nhóm - HS nhóm trao đổi , kiểm tra phần chuẩn bị -> 1-2 HS nhóm trình bày HS khác lắng nghe nhận xét - Đại diện nhóm trình bày ? Nêu hình thức sinh hoạt văn hóa Trình bày trước lớp * Hình thức sinh hoạt VHDG - Chọi gà, ô quan, đấu vật , chơi cờ người dân gian - Giới thiệu trò chơi dân gian, chọi trâu địa phương, chơi pam, cà khoeo - HS tự giới thiệu trò chơi dân gian - Giới thiệu số tiết mục văn hoá địa phương + Những hát: Then, cọi + Đọc thơ Hội người cao tuổi xã * Yêu cầu HS hát hát III TỔNG KẾT * Đọc thơ hội người cao tuổi HĐ 3: Hướng dẫn tổng kết - GV khái qt tầm quan trọng, vị trí vai trò văn hoá địa phương Củng cố ( 3’) - Giáo viên nhận xét chuẩn bị HS Hướng dẫn học nhà ( 2’) - Tiếp tục sưu tầm văn học địa phương ( xã, huyện) - Viết giới thiệu trò chơi dân gian địa phương - Chuẩn bị hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện ... vai trò văn hố địa phương Củng cố ( 3’) - Giáo viên nhận xét chuẩn bị HS Hướng dẫn học nhà ( 2’) - Tiếp tục sưu tầm văn học địa phương ( xã, huyện) - Viết giới thiệu trò chơi dân gian địa phương. .. - Giới thiệu trò chơi dân gian, chọi trâu địa phương, chơi pam, cà khoeo - HS tự giới thiệu trò chơi dân gian - Giới thiệu số tiết mục văn hoá địa phương + Những hát: Then, cọi + Đọc thơ Hội... trao đổi , kiểm tra phần chuẩn bị -> 1-2 HS nhóm trình bày HS khác lắng nghe nhận xét - Đại diện nhóm trình bày ? Nêu hình thức sinh hoạt văn hóa Trình bày trước lớp * Hình thức sinh hoạt VHDG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Chương trình địa phương, Giáo án Ngữ văn 6 bài 17: Chương trình địa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn