Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

4 73 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

Tiết 75: PHÓ TỪ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Khái niệm Phó từ: + Ý nghĩa khái quát phó từ + Đặc điểm ngữ pháp phó từ (khả kết hợp phó từ, chức vụ ngữ pháp phó từ) - Các loại phó từ Kỹ - Nhận biết phó từ văn - Phân biệt loại phó từ - Sử dụng phó từ để đặt câu Thái độ - u mơn Văn, có thái độ học tập đắn B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Bài cũ: - Kể tóm tên từ loại học ? TaiLieu.VN Page Bài mới: Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - Cho 1học sinh đọc ví dụ I Phó từ ? sách giáo khoa ? Các từ in đậm ví dụ bổ a Đã  đi;  ra; vẫn, chưa  thấy ; sung ý nghĩa cho từ ? thật  lỗi lạc b Được  soi (gương);  ưa nhìn;  to;  bướng ? Những từ bổ sung ý nghĩa - Động từ : Đi, ra, thấy, soi thuộc loại từ ? - Tính từ : lỗi lạc, ưa nhìn, to, bướng - Giáo viên : Trong từ in đậm bổ nghĩa khơng có danh từ ? Các từ in đậm phó từ - Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn dắt học Vậy em hiểu phó từ ? sinh đến phần ghi nhớ - Cho học sinh đọc * Ghi nhớ - GV nhấn mạnh nội dung, kiến thức Yêu cầu học sinh học thuộc GV nói cho học sinh khái niệm thực từtừ (sự khác nhau) TaiLieu.VN Page ? Các từ in đậm đứng ví - B1 : Cho học sinh xác định cụm từ (đã trí cụm từ? đi, ra, chưa thấy, thật lỗi lạc, soi được, ưa nhìn, to ra, bướng) - B2 : Cho học sinh xác định vị trí phó từ (là hư từ đứng trước đứng sau động từ, tính từ) ? Hãy lấy ví dụ phó từ ? - Ví dụ : sẽ, hãy, đừng, chớ, rất, lắm, quá, không, chẳng, chưa, vụt, bổng, tình lình - Cho học sinh đọc ví dụ II Các loại phó từ SGK ? Tìm phó từ bổ sung ý nghĩa - Câu a : Lắm cho động từ, tính từ in đậm ? - Câu b : đừng, vào - Câu c : không, , ? Điền phó từ tìm ý nghĩa Đứng trước phần I phần II vào bảng Chỉ quan hệ thời gian đã, phân loại ? Chỉ mức độ Thật, TaiLieu.VN Chỉ tiếp diễn tương tự Cũng, Chỉ phủ định không, chưa đứng sau Lắm Page Chỉ cầu khiến đừng Chỉ kết hướng Vào, Chỉ khả ? Kể thêm phó từ mà em biết - Cho học sinh nêu thuộc loại ? - Giáo viên nhận xét, bổ sung * Ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến thức Yêu cầu học sinh học thuộc III Luyện tập - Hướng dẫn học sinh làm tập 1, lớp * Cũng cố : - Khái niệm ý nghĩa phó từ * Hướng dẫn học : TaiLieu.VN - Học sinh làm tập SGK trang 13 Page ... Những từ bổ sung ý nghĩa - Động từ : Đi, ra, thấy, soi thuộc loại từ ? - Tính từ : lỗi lạc, ưa nhìn, to, bướng - Giáo viên : Trong từ in đậm bổ nghĩa khơng có danh từ ? Các từ in đậm phó từ -... học sinh đọc ví dụ II Các loại phó từ SGK ? Tìm phó từ bổ sung ý nghĩa - Câu a : Lắm cho động từ, tính từ in đậm ? - Câu b : đừng, vào - Câu c : khơng, , ? Điền phó từ tìm ý nghĩa Đứng trước phần... ưa nhìn, to ra, bướng) - B2 : Cho học sinh xác định vị trí phó từ (là hư từ đứng trước đứng sau động từ, tính từ) ? Hãy lấy ví dụ phó từ ? - Ví dụ : sẽ, hãy, đừng, chớ, rất, lắm, q, khơng, chẳng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn