Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

4 87 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

Tiết 75 : PHÓ TỪ A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Học sinh nắm KN phó từ, hiểu ý nghĩa phó từ - Biết cách đặt câu có chứa phó từ thể ý nghĩa khác B CHUẨN BỊ: - GV: Đọc sách - liệu - Giáo án - HS: Đọc SGK - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH BÀI DẠY - HỌC: I Tổ chức: Sĩ số: 6A 6B 6C II Kiểm tra: Vẽ mơ hình cụm tính từ? Cho VD? III Tổ chức HĐ dạy học: Nội dung: Ngữ liệu PT ngữ liệu: I/ Phó từ gì? a, Ngữ liệu 1: 1, Ngữ liệu 1: Các từ gạch chân bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Nó từ loại gì? ( Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ).Vậy phó từ? 2.Nhận xét: Đã (ĐT) Vẫn chưa thấy (ĐT) Cũng (ĐT) Thật lỗi lạc (TT) Soi gương (ĐT to (TT) Các phó từ đứng vị trí nào? TaiLieu.VN Rất ưa nhìn (TT) Rất bướng (TT) Page 3/ Kết kuận: Phó từ: - Là từ chuyên kèm với TT, ĐT để bổ sung ý nghĩa cho TT, ĐT - Phó từ đứng trước sau ĐT, TT Chỉ phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ in đậm VD? II/ Các loại phó từ: 1/ Ngữ liệu: 2/Nhận xét a.Lắm bổ sung cho động từ lớn PT đứng trước b.Đừng, vào bổ sung cho đtừ trêu PT đứng sau Điền phó từ vào bảng? Chỉ QH Tgian Sự tiếp diễn Sự PĐ Chỉ mức độ Sự cầu khiến Kq & hướng Khả ?Nhìn vào bảng phân loại có loại phó từ? Đã,đang,sắp Cũng, Không,chưa Rất, Lắm Hãy, đừng Vào, Được 3/ Kết luận-(T12)-Phó từ gồm loại lớn: * Phó từ đứng trước động từ tính từ Những phó từ thường bổ sung số ý nghĩa liên quan đến hành động trạng thái, TaiLieu.VN Page đặc điểm tính chất nêu động từ tính từ như: Quan hệ thời gian, mức độ, tiếp diễn tương tự, phủ định, cầu khiến *Phó từ sau động từ, tính từ: Những phó từ thường bổ sung số ý nghĩa như: mức độ, khả năng,kết hướng III.Luyện tập Bài 1: Tìm phó từ nêu ý nghĩa? a, +Đã ->đến(ĐT)- Bổ sung ý nghĩa quan hệ thời gian + Khơng ->ngửi thấy( Khơng: Phủ định; còn: Tiếp diễn) + Đã-> cởi bỏ( QH thời gian) + Đều ->lấm tấm( Chỉ tiếp diễn tương tự) +Đương ->trổ( QH TG) + Lại sắp-> buông toả ra( Kết hướng) + Cũng ->có nụ( tiếp diễn QHTG) b, Đã ->xâu ( QHTG) TaiLieu.VN Page Được-> xâu( Kết quả) Bài 2: Thuật lại việc DM trêu chị Cốc dẫn đến chết thảm thương DC đoạn văn ngắn 3-5 câu Mẫu: Một hơm, tơi nhìn thấy chị Cốc rỉa cánh gần hang Tơi nói với Choắt trêu chọc chị cho vui Choắt sợ, chối đẩy Tôi hát cạnh khoé khiến chị Cốc điên tiết tìm Dế Choắt Chị Cốc mổ cho Choắt cú trời giáng khiến cậu ta ngắc vô phương cứu chữa Chỉ phó từ nêu ý nghĩa? IV: Củng cố: - Khắc sâu ND ghi nhớ Các loại phó từ V Hướng dẫn nhà: - Học bài, làm tập - Xem văn miêu tả TaiLieu.VN Page ... kuận: Phó từ: - Là từ chuyên kèm với TT, ĐT để bổ sung ý nghĩa cho TT, ĐT - Phó từ đứng trước sau ĐT, TT Chỉ phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ in đậm VD? II/ Các loại phó từ: 1/ Ngữ liệu:... bảng phân loại có loại phó từ? Đã,đang,sắp Cũng, Không,chưa Rất, Lắm Hãy, đừng Vào, Được 3/ Kết luận-(T12) -Phó từ gồm loại lớn: * Phó từ đứng trước động từ tính từ Những phó từ thường bổ sung số... TaiLieu.VN Page đặc điểm tính chất nêu động từ tính từ như: Quan hệ thời gian, mức độ, tiếp diễn tương tự, phủ định, cầu khiến *Phó từ sau động từ, tính từ: Những phó từ thường bổ sung số ý nghĩa như:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn