Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

4 81 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

BÀI 18 - TIẾT 75: TIẾNG VIỆT: PHÓ TỪ I- Mục tiêu cần đạt: Qua tiết học giúp hs Kiến thức: - Nắm khái niệm phó từ - Hiểu nhớ loại ý nghĩa phó từ Kỹ năng: - Biết đặt câu có phó từ để thể ý nghĩa khác - Rốn KN tự nhận thức, KN giao tiếp, KN sáng tạo Thái độ: - Giáo dục học sinh u thích học mơn II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ - HS: sgk - ghi - phiếu học tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (3p) Kiểm tra cũ kiểm tra việc chuẩn bị học sinh Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần dạt Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm phó từ (10p) - Gọi hs đọc BT1/12 - Đọc nội dung BT2/12 - Y/c hs tự ghi - Thực từ in đậm - bổ - Báo cáo kết xung - Gv chốt ý I- Phó từ gì? Ví dụ 1: *) Nhận xét: Những từ bổ xung ý nghĩa ? Theo em từ in đậm bổ xung thuộc loại từ nào? a Đi , , thấy , lỗi lạc - Động từ, tính từ ĐT ĐT ĐT TT b ? Có danh từ bổ xung ý nghĩa khơng? Soi(gương), ưa nhìn, to, bướng - Khơng ĐT TT TT TT ? Phó từ gì? - Suy nghĩ - trả lời - Gọi hs đọc nội dung BT2 - Đọc nội dung BT2 ? Từ in đậm đứng vị trí cụm từ trước *) Nhận xét: sau - Các từ in đậm đứng trước sau động từ, tính từ - Gv chốt ý - Phó từtừ đứng trước đứng sau động từ, tính từ - Gọi hs đọc ghi nhớ Ví dụ 2: - Lắng nghe - Đọc ghi nhớ * Ghi nhớ1: sgk/12 Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu loại phó từ (10p) - Gv treo bảng phụ BT1/13 - Quan sát BT bảng phụ - Tìm phó từ bổ xung ý nghĩa cho động từ in đậm - Suy nghĩ - trả lời Ví dụ 1: *) Nhận xét; Các phó từ a Làm - Cho hs thảo luận nhóm, điền phó từ tìm vào bảng - Các nhóm nhận nhiệm vụ thực - trình bày - Gv chốt ý - đưa đáp án - Các nhóm khác góp ý, bổ xung - Lắng nghe ? Em kể thêm số từ II- Các loại phó từ - Quan sát - đối chiếu b Đừng, vào c Khơng, đã, Ví dụ 2: *) Nhận xét: ý nghĩa đứng đứng thuộc loại - Suy nghĩ - trả lời ? Em đặt câu Víi phó từ tìm (2, em lên bảng) - Thực trước - Chỉ quan hệ tg - Mức độ - Chốt ý  gọi hs đọc ghi nhớ sgk/14 - Đọc ghi nhớ - Sự tiếp diễn - Sự phủ định sau đã, đang, thật, Lắm rất, cũng, vẫn, ko, chưa, đừng - Sự cầu khiến - Kq hường - Khả Vào, * Ghi nhớ2: sgk/14 Hoạt động 3: HDHS luyện tập (17p) - Y/c hs đọc thầm BT1/14 - Thực III- Luyện tập - Y/c hs ghi phó từ - Lại (sự tiếp diễn tương tự) Bài tập 1/14 - Ra (chỉ kết quả, hướng) a, Đã - Cũng ?(chỉ tiếp diễn) - Sắp (chỉ quan hệ thời gian) - Khơng - Đã (chỉ quan hệ thời gian) - Đã - Đều - Đương, lại b, Đã: quan hệ thời gian Được: quan hệ kết - Y/c hs viết đoạn văn ngắn thuật việc dế mèn trêu chị cốc  chết dế choắt phó từ đoạn văn - Thực Bài tập 2/14 - Trình bày trước lớp Viết đoạn văn - Nhận xét chung - Lắng nghe - Các bạn nghe - góp ý Củng cố: (3p)? Phó từ gì? có loại phó từ? Đặt câu Dặn dũ: (2p)- Về nhà làm tập 3/15 - Xem trước tìm hiểu chung văn miêu tả ... nội dung BT2 ? Từ in đậm đứng vị trí cụm từ trước *) Nhận xét: sau - Các từ in đậm đứng trước sau động từ, tính từ - Gv chốt ý - Phó từ hư từ đứng trước đứng sau động từ, tính từ - Gọi hs đọc... em từ in đậm bổ xung thuộc loại từ nào? a Đi , , thấy , lỗi lạc - Động từ, tính từ ĐT ĐT ĐT TT b ? Có danh từ bổ xung ý nghĩa khơng? Soi(gương), ưa nhìn, to, bướng - Khơng ĐT TT TT TT ? Phó từ. .. HDHS tìm hiểu loại phó từ (10p) - Gv treo bảng phụ BT1/13 - Quan sát BT bảng phụ - Tìm phó từ bổ xung ý nghĩa cho động từ in đậm - Suy nghĩ - trả lời Ví dụ 1: *) Nhận xét; Các phó từ a Làm - Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn