Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Tìm hiểu chung về văn miêu tả

4 61 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:07

Tiết 76: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN MIÊU TẢ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Mục đích miêu tả - Cách thức miêu tả Kỹ - Nhận diện đoạn văn, văn miêu tả - Bước đầu xác định nội dung đoạn văn, văn miêu tả, xác định đặc điểm bật đối tượng miêu tả đoạn văn hay văn miêu tả Thái độ - Giáo dục học sinh biết yêu thương thiên nhiên, người B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Bài cũ: - Nhắc lại khái niệm văn tự ? Bài mới: Hoạt động GV, HS TaiLieu.VN Nội dung cần đạt Page I Thế văn miêu tả Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm - Bước : Cho nhóm thảo luận tình hiểu tình ? Sau cử đại diện trình bày cách giải tình - Bước : Cho học sinh tìm tình tương tự giáo viên nhận xét, đánh giá - Bước : ? Từ đó, em hiểu thé văn - Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn dắt học miêu tả ? sinh đến phần ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến thức Yêu cầu HS học thuộc Yêu cầu học sinh tìm đoạn văn - Học sinh đọc đoạn văn lên cho lớp miêu tả Dế Mèn Dế Choắt nghe văn vừa học ? ? Qua đoạn văn em thấy Dế Mèn có - Là dế niên cường tráng, đặc điểm bật ? kiêu căng, tự phụ ? Những hình ảnh, chi tiết nói - cho học sinh tìm nêu rõ lên điều ? ? Dế Choắt có đặc điểm bật ? - Là dế gầy gò, ốm yếu Khác Dế mèn chổ nào? TaiLieu.VN Page khiêm nhường - Mèn mạnh mẽ Choắt yếu đuối ? Chi tiết hình ảnh cho thấy - Học sinh tự tìm, nêu rõ điều ? - Cho học sinh đọc đoạn văn, III Luyện tập thơ tập Bài : ? Mỗi đoạn miêu tả tái Đoạn1 : lại điều ? Hãy đặc điểm bật vật, người - Đặc tả Dế Mèn vào độ tuổi “thanh quang cảnh miêu tả niên, cường tráng” đoạn văn, thơ ? - Đặc điểm bật : To khoẻ mạnh mẻ Đoạn : - Tái lại hình ảnh bé liên lạc (Lượm) - Đặc điểm bật : nhanh nhẹn, vui vẻ, hồn nhiên Đoạn : - Miêu tả cảnh vùng bãi ven ao, hồ ngập nước sau mưa - Đặc điểm bật : Một giới động vật sinh động, ồn ào, huyên náo - Chia lớp làm nhóm TaiLieu.VN Bài : Page - Nhóm : Nêu đặc điểm - Yêu cầu nhóm thảo luận để lựa chọn bật miêu tả cảnh mùa đông đến chi tiết tiêu biểu - Nhóm : Nêu đặc điểm - Cử đại diện nhóm trình bày bật tả cảnh khuôn mặt mẹ em - Giáo viên nhận xét, bổ sung ? Em miêu tả thay đổi môi trướng sống ếch : “ếch ngi ỏy ging * Cũng cố : tả - Khắc sâu cho học sinh khái niệm văn miêu * Híng dÉn häc bµi : - Häc sinh vỊ lµm bµi tËp vµo vë bµi tËp TaiLieu.VN Page ...I Thế văn miêu tả Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm - Bước : Cho nhóm thảo luận tình hiểu tình ? Sau cử đại diện trình bày cách giải tình - Bước : Cho học sinh tìm tình tương tự giáo viên... thuộc Yêu cầu học sinh tìm đoạn văn - Học sinh đọc đoạn văn lên cho lớp miêu tả Dế Mèn Dế Choắt nghe văn vừa học ? ? Qua đoạn văn em thấy Dế Mèn có - Là dế niên cường tráng, đặc điểm bật ? kiêu... giáo viên nhận xét, đánh giá - Bước : ? Từ đó, em hiểu thé văn - Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn dắt học miêu tả ? sinh đến phần ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Tìm hiểu chung về văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Tìm hiểu chung về văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn