Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:05

Tiết 78 Tiếng việt: SO SÁNH I- Mục tiêu cần đạt Qua giúp hs nắm 1.Kiến thức : - Nắm khái niệm cấu tạo so sánh Kỹ : - Biết cách quan sát giống vật để tạo ngôn ngữ so sánh tiến đến tạo so sánh hay - Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức… Thái độ: Giỏo dục thái độ sử dụng vốn từ Tiếng Việt II- Chuẩn bị: - GV: Giỏo ỏn, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ - HS: sgk - ghi - đọc trước III- Tiến trình tổ chức hoạt động: (5p) Kiểm tra cũ: ? Phó từ gì? có loại phó từ? đặt câu phó từ câu em đặt? Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoat động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm so sánh (7p) - Giáo viên treo bảng phụ BT1/24 - Quan sát tập bảng phụ - Gọi hs đọc nội dung, y/c tập - Thực ? Tìm cụm từ ⇒ h/ả so sánh - Suy nghĩ - trả lời - Giữa chúng có ? So sánh để điểm giống định làm gì? - Gv chốt ý - Gọi hs đọc ghi nhớ/24 Vớ dụ 1; *) Nhận xột: a, Trẻ em búp cành ? Vì so sánh vậy? ? So sánh gì? I- So sánh gì? - Nổi bật cảm nhận người viết, người nói vật b, Rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường thành vô tận Vớ dụ 2: *) NHận xột: - Suy nghĩ - trả lời - Lắng nghe - Đọc ghi nhớ sgk/24 * Ghi nhớ1: sgk/24 Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu cấu tạo so sánh (13p) - Cho hs thảo luận nhóm BT1/24 - Các nhóm thảo luận trình bày ý kiến - Các nhóm bạn bổ xung - Gv chốt ý - đưa đáp II- Cấu tạo phép so sánh Mụ hỡnh phộp so sỏnh án ? Phép so sánh có cấu tạo đầy đủ gồm phần? - Quan sát - đối chiếu - phần ? Tìm từ so sánh (là, là, y như, giống như, tựa như, bao nhiêu, mà em biết nhiêu) Vế A vật so sánh Phản diện so sánh trẻ em rừng đước - Đọc nội dung BT3/25 - Gọi hs đọc nội dung BT3/25 Từ s2 Vế B sv dùng để so sánh Như Búp Như cành Dựng lên cao ngất Hai dãy trường thành vô tận Tỡm hiểu cấu tạo phộp so sỏnh a, Vắng mặt từ ngữ phương tiện so sánh, từ so sánh ? Cấu tạo phép so - Các nhóm bàn thực → báo cáo kết sánh BT có b, Từ so sánh vế B đặc biệt? đảo lên trước vế A (cho thảo luận nhóm bàn) ? Mơ hình cấu tạo phép so sánh gồm phần? Trong thực - Suy nghĩ - trả lời tế có thay đổi không? - Gv chốt ý - Lắng nghe - Gọi hs đọc ghi nhớ * Ghi nhớ2: sgk/25 - Đọc ghi nhớ Hoạt động 4: HDHS luyện tập (15p) - Cho hs hoạt động theo nhóm BT1/25 - Các nhóm thực - Trình bày - Gv nhận xét - chốt ý III- Luyện tập: Bài tập 1/25 a, Thầy thuốc mẹ hiền - Lên bảng làm BT - Dưới lớp làm vào - Nhận xét b, Sông ngòi, kênh rạch giăng chi chít mạng nhện c, Chúng đá tảng trời Chúng em chuột nhắt đòi lung lay Bài tập 2/26 - Khoẻ voi (hùm, trâu) - Gọi em lên bảng làm BT2 - Đen cột nhà cháy - Trắng tuyết - Nhận xét chung - Cao núi (cây sào, cột nhà cháy) Củng cố: (3p)? So sánh gì? cấu tạo phép so sánh gồm phần? Có tác dụng gì? Dặ dò: (2p) - Về nhà làm BT3 - Xem so sánh, quan sát, tưởng tượng văn miêu tả ... B sv dùng để so sánh Như Búp Như cành Dựng lên cao ngất Hai dãy trường thành vô tận Tỡm hiểu cấu tạo phộp so sỏnh a, Vắng mặt từ ngữ phương tiện so sánh, từ so sánh ? Cấu tạo phép so - Các nhóm... tạo so sánh (13p) - Cho hs thảo luận nhóm BT1/24 - Các nhóm thảo luận trình bày ý kiến - Các nhóm bạn bổ xung - Gv chốt ý - đưa đáp II- Cấu tạo phép so sánh Mụ hỡnh phộp so sỏnh án ? Phép so sánh. .. phần? - Quan sát - đối chiếu - phần ? Tìm từ so sánh (là, là, y như, giống như, tựa như, bao nhiêu, mà em biết nhiêu) Vế A vật so sánh Phản diện so sánh trẻ em rừng đước - Đọc nội dung BT3/25 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn