Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

4 39 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:05

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 19 - TIẾT 78: SO SÁNH I Mục tiêu : Kiến thức: - Cấu tạo phép tu từ so sánh - Các kiểu so sánh thường gặp - Tác dụng số biện pháp nghệ thuật đoạn trích Kĩ năng: - Nhận diện phép so sánh - Nhận biết phân tích kiểu so sánh dùng văn bản, kiểu so sánh Thái độ: - Học sinh có ý thức sử dụng so sánh để đặt câu, tạo lập văn II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ghi ví dụ phần I, II tập 2 HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: Thế phó từ ? có loại phó từ ? cho ví dụ ? Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: HDHS tìm hiểu KN So sánh I.SO SÁNH LÀ GÌ ? - GV treo bảng phụ -> HS đọc ví dụ Ví dụ ? Hãy xác định cụm từ chứa hình ảnh so Nhận xét: sánh ? - Các vật so sánh: ? Trong ví dụ đó, có vật so + Trẻ em - búp cành sánh ? + Rừng đước - hai dãy trường thành vô tận - HS: Trả lời -> Vì chúng có đặc điểm giống ? Vì so sánh ? ->Tăng sức gợi cảm ? So sánh vật, việc với để làm ? - HS: Trả lời - HS đọc câu SGK: "Con mèo vằn vào tranh, to hổ nét mặt lại vô dễ mến." ? So sánh câu văn với câu văn ? ? Qua xét ví dụ, em hiểu so sánh ? Lấy thêm VD?(Đường vô ) - HS đọc ghi nhớ SGK Tr 24 HĐ2: HDHS tìm hiểu cấu tạo phép so sánh: * Ghi nhớ: SGK Tr 24 - HS chép vào bảng cấu tạo phép so II CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH: sánh điền so sánh tìm phần vào bảng Vế A Phương Từ Vế B ? Nêu thêm từ so sánh mà em biết ? so (Sự vật diện so (Sự vật - HS: tựa, tựa như, sánh sánh so dùng để sánh) so sánh) -Trẻ em ? Phép so sánh có yếu tố ? - GV treo bảng phụ ghi ví dụ sgk Tr 25 ? Cấu tạo phép so sánh câu có đặc biệt ? - HS: câu a: vắng từ ngữ phương diện so sánh, từ so sánh câu b: Từ so sánh vế B đảo trước vế A - HS đọc phần ghi nhớ SGK Tr25 - GV nhấn mạnh phép so sánh, cấu tạo phép so sánh - Rừng đước dựng lên, cao ngất - GV chia nhóm thảo luận búp cành hai dãy trường thành - Phép so sánh có cấu tạo đầy đủ gồm yếu tố (VD b) ->Khi sử dụng lược bỏ số yếu tố phép so sánh HĐ3: HDHS luyện tập - HS đọc yêu cầu BT * Ghi nhớ: SGK/28 - GV giao nhiệm vụ: + Nhóm 1- 3: Thảo luận ý a + Nhóm 2- Thảo luận ý b - HS: Đại diện nhóm trình bày kết III LUYỆN TẬP Bài tập -> Nhóm khác nhận xét- GV nhận xét, kết luận a So sánh đồng loại - HS đọc yêu cầu tập - Núi tiếp núi tường thành - GV treo bảng phụ, gọi học sinh lên điền vào chỗ trống b So sánh khác loại - HS khác nhận xét - GV kết luận - HS đọc yêu cầu tập - Thầy thuốc mẹ hiền - Mẹ già chuối chín - Sự nghiệp rừng lên Bài tập - Khỏe vâm (voi, hùm, trâu ) - Đen bồ hóng (củ súng, tam thất, than ) - GV chia lớp làm nhóm giao nhiệm vụ - Trắng (tuyết, trứng gà bóc ) cho nhóm - Cao núi ( ) + Nhóm 1: Tìm câu văn có sử dụng phép so sánh "Bài học đường đời Bài tập đầu tiên" * "Bài học đường đời đầu tiên" + Nhóm 2: Tìm câu văn có sử dụng - Những cỏ gãy rạp, y có nhát dao vừa phép so sánh "Sông nước Cà lia qua Mau” - Hai đen nhánh lúc - GV: Phát phiếu học tập - HS làm vào nhai….như hai lưỡi liềm máy làm việc phiếu - Cái chàng Dế Choắt…thuốc phiện - HS: Đại diện nhóm trình bày kết * Bài "Sông nước Cà Mau" - GV nhận xét, kết luận - Càng đổ gần hướng…như mạng nhện - tụ tập khơng biết man…đám mây nhỏ Củng cố: - Thế so sánh ? công dụng so sánh ? - So sánh có cấu tạo ? Hướng dẫn học nhà: - Học thuộc ghi nhớ SGK - Nắm so sánh cấu tạo so sánh - Tìm VD so sánh đồng loại so sánh khác loại - Hoàn chỉnh phép so sánh số thành ngữ quen thuộc - Làm tập SGK Tr 26 - Đọc nghiên cứu " Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả" ... Thế so sánh ? công dụng so sánh ? - So sánh có cấu tạo ? Hướng dẫn học nhà: - Học thuộc ghi nhớ SGK - Nắm so sánh cấu tạo so sánh - Tìm VD so sánh đồng loại so sánh khác loại - Hoàn chỉnh phép so. .. phép so II CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH: sánh điền so sánh tìm phần vào bảng Vế A Phương Từ Vế B ? Nêu thêm từ so sánh mà em biết ? so (Sự vật diện so (Sự vật - HS: tựa, tựa như, sánh sánh so dùng... dùng để sánh) so sánh) -Trẻ em ? Phép so sánh có yếu tố ? - GV treo bảng phụ ghi ví dụ sgk Tr 25 ? Cấu tạo phép so sánh câu có đặc biệt ? - HS: câu a: vắng từ ngữ phương diện so sánh, từ so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn