Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:05

Tiết 78 : SO SÁNH A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Giúp HS nắm KN cấu tạo phép so sánh - Biết cách quan sát giống vật để tạo so sánh đúng, tạo so sánh hay B CHUẨN BỊ: - GV: Đọc sách - Tư liệu - Giáo án - HS: Đọc SGK - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH BÀI DẠY - HỌC: I Tổ chức: Sĩ số: 6A 6B .6C II Kiểm tra: Phó từ gì? Các loại phó từ? Ý nghĩa? Bài tập III Tổ chức HĐ dạy học: Ngữ liệu PT ngữ liệu: I So sánh gì? Đọc ngữ liệu: SGK-14 1.Ngữ liệu 1,2 sgk/24 1- Chỉ tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh? a Trẻ em búp cành 2.Sự vật, việc so sánh với vật, việc nào? TaiLieu.VN b Rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường thành vô tận *Nhận xét Page Tại so sánh vậy? =>Trẻ em so sánh với búp cành So sánh để làm gì? =>Các vật so sánh với chúng có đặc điểm giống (nét tương đồng) định hình thức tính chất, đặc điểm, vị trí, chức ( Trẻ em lứa tuổi lớn tràn đầy sức sống, chứa chan hi vọng giống búp non cành) (Nổi bật cảm nhận người viết, tạo hình ảnh mẻ, gợi cảm giác thú vị hấp dẫn.) =>Rừng đước so sánh với hai dãy trường thành vô tận *Kết luận Thế so sánh? *So sánh đối chiếu vật, việc với vật, việc khác có nét tương đồng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt 2/Ngữ liệu 3-Nhận xét -Đọc ngữ liệu 3: Sự so sánh khác với phép so sánh chỗ nào? -ở NL so sánh ngang -ở NL so sánh không ngang - Cho VD so sánh: +Thân em ớt Càng tươi lòng +Bác ngồi nước non II Cấu tạo phép so sánh - Chỉ yếu tố so sánh ngữ liệu Từ vẽ cấu tạo mơ hình phép so sánh? Tìm thêm số từ so sánh? 1/Ngữ liệu 1.Điền vào mơ hình TaiLieu.VN Page Vế A( SV SS) Cho biết mơ hình cấu tạo đầy đủ phép so sánh? P.Diện Từ so sánh so sánh Trẻ em Rừng đước Áo chàng dựng lên cao ngất Vế B( SV dùng để SS) búp cành hai dãy trường thành vô tận đỏ tựa ráng pha lê *Nhận xét: * Mơ hình cấu tạo đầy đủ phép so sánh gồm: -Vế A( Nêu tên vật việc so sánh); - Vế B( Nêu tên vật dùng để so sánh với SV,SV nói vế A); - Từ ngữ phương diện so sánh; VD: +Trường Sơn: chí lớn ơng cha Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào +Qua đình ngả nón: thương nhiêu HS làm câu hỏi NL3 - Từ ngữ ý so sánh ( Gọi tắt từ so sánh) 2/Ngữ liệu 3/25*Nhận xét * Trong thực tế , mơ hình cấu tạo nói biến đổi nhiều: - Các từ ngữ phương diện so sánh ý so sánh lược bớt TaiLieu.VN Page HSđọc ghi nhớ/25 - Vế B đảo lên trước vế A với từ so sánh 3/Kết luận: *Ghi nhớ: SGK/25 II.Luyện tập Bài (25): Dựa vào mẫu tìm thêm số VD so sánh? a, So sánh đồng loại *người với người: - Người cha máu đỏ - Bao bà cụ từ tâm làm mẹ Yêu quý đẻ ra( Tố Hữu) *S2 vật với vật: Sơng ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít b/, S2 khác loại: - Vật với người: +Đôi ta lửa nhen Như trăng nhú đèn khêu + Mẹ già chuối chín c/*S2 cụ thể với trừu tượng + Cánh buồm giương to mảnh hồn làng +Sự nghiệp giống rừng đương vươn lên đầy nhựa sống ngày lớn TaiLieu.VN Page mạnh nhanh Bài (25): Điền vào thành ngữ tạo phép so sánh? Khoẻ voi (Hùm, trâu) Đen cột nhà cháy (Bồ hóng, hắc ín) Trắng bơng (Tuyết, vơi, trứng gà bóc) Cao núi (cây sào, tre đực) IV: Củng cố: - Đọc ghi nhớ: Thế S2 ? Mơ hình cấu tạo S2 ? V Hướng dẫn nhà: - Học - Hoàn thành tập TaiLieu.VN Page ... -Đọc ngữ liệu 3: Sự so sánh khác với phép so sánh chỗ nào? -ở NL so sánh ngang -ở NL so sánh không ngang - Cho VD so sánh: +Thân em ớt Càng tươi lòng +Bác ngồi nước non II Cấu tạo phép so sánh. .. làm câu hỏi NL3 - Từ ngữ ý so sánh ( Gọi tắt từ so sánh) 2 /Ngữ liệu 3/25*Nhận xét * Trong thực tế , mô hình cấu tạo nói biến đổi nhiều: - Các từ ngữ phương diện so sánh ý so sánh lược bớt TaiLieu.VN... yếu tố so sánh ngữ liệu Từ vẽ cấu tạo mơ hình phép so sánh? Tìm thêm số từ so sánh? 1 /Ngữ liệu 1.Điền vào mơ hình TaiLieu.VN Page Vế A( SV SS) Cho biết mơ hình cấu tạo đầy đủ phép so sánh? P.Diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn