10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

11 223 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 19:46

Mẫu My name is Nguyen Thu Hoai I'm 22 years old and I'm single I have just graduated from university in August with the major in accounting I got month experience as an internship at A company I like reading books and cooking I'm a careful and hard-working person I'm eager to learn new things and willing to work in team I easily adapt to with new working environment and take initiative in work Tôi tên Nguyễn Thu Hồi Tơi 22 tuổi độc thân Tơi vừa tốt nghiệp vào tháng 8, chuyên ngành kế tốn Tơi có kinh nghiệm thực tập Cơng ty A tháng Tơi thích đọc sách nấu ăn Tôi người cẩn thận chăm Tơi ham học hỏi thích làm việc với người Tơi dễ thích nghi với mơi trường làm việc chủ động công việc Mẫu My name's Thu Ha I got married and had one daughter, I'm living in Hoan Kiem District I have 10 years experience in Marketing field and I'm a group leader of GMC company I'm friendly and kind to help other people I like dealing with difficult problems and challenged issues I'm rather serious in work and can work under high pressaure Tôi tên Thu Hà Tôi kết hôn có gái Hiện tơi sống quận Hồn Kiếm Tơi có 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực marketing trưởng nhóm cơng ty GMC Tơi người thân thiện thích giúp đỡ người, Tơi thích giải vấn đề khó cơng việc mang tính thử thách Tơi nghiêm túc cơng việc tơi chịu đựng áp lực cao Mẫu l'm Mai Linh I'm 28 years old and I'm single I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in HCM City for years I graduated from Economic university and got years experience in administration and human resource management I'm active I like work related to human beings I'm rather serious and sensitive, I can quickly catch up psychology of other people I often read newspapers and listen to music in my free time Tôi tên Mai Linh Tôi 28 tuổi độc thân Tôi sinh lớn lên Hà Nội cơng tác ởThành phố Hồ Chí Minh năm Tơi tốt nghiệp đại học Kinh tế có năm kinh nghiệm làm hành nhân sựvà năm việc quản trị nhân lực Tôi người động, tơi u thích cơng việc người Tôi người nguyên tắc nhạy cảm, tơi nắm bắt tâm lý người khác nhanh Lúc rãnh rỗi, thường đọc sách MẪU My name is Long and I'm a Vietnamese I am twenty-four years old I live in Ho Chi Minh city in the south of Vietnam I have a big family with six people I have two sisters and a brother My sisters are older and my brother is younger than me My father is a teacher at a secondary school He has worked for 35 years in the field and he is my biggest role model in life My mother is a housewife She is nice and she is really good at cooking I love my family so much I'm a generous and easy-going person but when it comes to work I'm a competitive perfectionist I'm also an optimistic and outgoing person so I have many friends and other social relationships I enjoy reading, writing and doing math I decided to become a Civil Engineer because I have always been fascinated by bridges, buildings, and skyscrapers A degree in Civil Engineering enables me to achieve my goals and also gives me an opportunity to make a difference in the community Five years from now, I want to become a project manager of a construction project As a project manager, my primary goals are managing people, set budgets, and making decisions of all kinds I also want to speak English fluently so I can work with people from different countries Tên Long Việt Nam Tôi hai mươi bốn tuổi Tôi sống ởthành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam Tơi có gia đình lớn với sáu người Tơi có hai chị gái ! em trai Hai chị lớn tuổi em trai nhỏ tuổi Cha giáo viên trường cấp Ông làm việc 35 năm lĩnh vực ơng hình mẫu lớn tơi sống Mẹ bà nội trợ Bà hiền thực giỏi nấu ăn Tôi u gia đình tơi nhiều Tơi người rộng lượng dễ tính làm việc tơi người cầu tồn có tính cạnh tranh Tôi người lạc quan hướng ngoại nên tơi có nhiều bạn bè mối quan hệ xã hội khác Tơi thích đọc, viết làm tốn Tơi định trở thành kỹ sư dân tơi ln bị hút bởl cầu, tòa nhà, nhà cao tầng Việc có Kỹ thuật Xây dựng cho phép đạt mục tiêu I Ị mang lại cho hội để tạo nên khác biệt cộng đồng Năm năm sau, muốn trở thành người quản lý dự án i I dự án xây dựng Là người quản lý dự án, mục tiêu I I tơi quản lý người, ngân sách theo quy định đưa I I định cho tất vấn đề Tơi muốn nói tiếng Anh lưu lốt để làm việc Với người từ nước khác MẪU My name's Nguyen Thu Hoai I'm 22 years old and I'm single I have just graduated from university in August with the major in accounting I got months experience as an internship at A company I like reading books and cooking I'm a careful and hard-working person I'm eager to learn new things and willing to work in team I easily adapt to with new working environment and take initiative in work Tôi tên Nguyễn Thu Hồi Tơi 22 tuổi độc thân Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành tơi kế tốn Tơi có kinh nghiệm thực tập cơng ty A tháng Tơi thích đọc sách nấu ăn Tôi người cẩn thận chăm Tơi ham học hỏi thích làm việc với người Tơi dễ thích nghi với mơi trường làm việc chủ động công việc Mẫu Well, my name is Lê Tí, I'm 24 years old, and I'm single > Tên Lê Tí, tơi 24 tuổi độc thân"; How would you describe your personality? > Bạn tự nhận xét thân người nào? I'm hard-working, eager to learn, I enjoy working with other people and I love challenges > Tôi làm việc chăm ham học hỏi, tơi thích làm việc với người thích thử thách Mẫu Could you tell me something about yourself? > Yes, my name is Thùy Vy I'm married, I have three kids: one son and two daughters Chị cho tơi biết thân không? > Vâng Tôi tên Thùy Vy, Tơi kết hơn, Tơi có con: trai gái How would you describe yourself? I like being with people and helping people I enjoy problem solving and challenging work and I'm serious about my work but I also like to have fun > Tơi thích làm việc giúp đỡ người, Tơi thích giải vấn đề khó cơng việc mang tính thử thách Tơi nghiêm túc cơng việc tơi thích vui vẻ Mẫu Tell me a little about yourself > My name is Mai Linh, but most people call me Mai I am originally from Ha Noi city but I've lived in Ho Chi Minh city for years now Cho biết chút thân cô Tôi tên Mai Linh, Nhưng người thường gọi Mai, Ban đầu Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh năm May I ask how old you are? > I'm 24 Tơi hỏi tuổi khơng? Tôi 24 Have you finished your studies? > I graduated from the University of Economics in June, and I hope to find a full time job now Cô học xong chưa? Tôi tốt nghiệp trường đại học kinh tế vào tháng Và hy vọng tìm cơng việc tồn thời gian Mẫu Could you describe yourself briefly? > Sure My name is Andrew Wilson I'm 30 years old and I'm single Anh giới thiệu ngắn gọn thân không? > Chắc chắn Tên Andrew Wilson Tôi 30 tuổi độc thân Are you originally from Los Angeles? > No, I'm originally from San Francisco I moved to Los Angeles over 10 years ago as a student Anh đến từ Los Angeles phải không? > Không, thực chất đến từ San Francisco Tôi chuyển đến Los Angeles 10 năm Describe your personality to me? > Well, I'm a dedicated worker and a people person I enjoy working as a team I also like to be in contact with the public Hãy cho tơi biết tính cách thân anh chút không? > Tôi người làm việc tận tâm người người Tơi thích làm việc theo nhóm Tơi thích giao tiếp với công chúng Mẫu 10 Can you tell me something about yourself? > Yes, I graduated form Stanford University with a BA in management, after I graduated, I worked in hotel management for years in New York City and I also enjoy working with PR and customer service Chị cho tơi biết chút thân không? > Vâng, tốt nghiệp cử nhân quản trị trường đại học Standford Sau tốt nghiệp, làm việc ngành quản lý khách sạn năm New York Và tơi thích lĩnh vực PR chăm sóc khách hàng Do you have any family obligations? > Yes, I’m married , with the two-year old daughter and I also have to support my parents Chị có rào cản gia đình khơng? > Vâng, tơi kết hơn, có Tơi phải trợ cấp cho bố mẹ ... gian Mẫu Could you describe yourself briefly? > Sure My name is Andrew Wilson I'm 30 years old and I'm single Anh giới thiệu ngắn gọn thân không? > Chắc chắn Tên Andrew Wilson Tôi 30 tuổi độc thân. .. public Hãy cho tơi biết tính cách thân anh chút không? > Tôi người làm việc tận tâm người người Tơi thích làm việc theo nhóm Tơi thích giao tiếp với cơng chúng Mẫu 10 Can you tell me something about... người, ngân sách theo quy định đưa I I định cho tất vấn đề Tơi muốn nói tiếng Anh lưu lốt để làm việc Với người từ nước khác MẪU My name's Nguyen Thu Hoai I'm 22 years old and I'm single I have
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, 10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn