Đơn yêu cầu công nhận SKKN

17 211 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 18:16

012554sasxz2casd4as5da21 á56d4as5d1asdasdf4w5asd0as21d2as1d21sa8d4w1d2asdasd54da3s2dw6d23as2das2da2sd3s2adahfnnbcnbhfasasdasdasdasdfwasdasdasdsadwdasdasddasdwdasdasdasdsadahfnnbcnbhfasdashdwuiyeuyuasdhasdhjsjjdddjdjajajaja âjajajhdasdhuwhdaushdashdaksjd CỘNG HÒA-XÃ HỘI- CHỦ NGHĨA- VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi:Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Là tác giả đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn, Trường Mầm Non Hoa Hồng, năm học 2017-2018 Số Họ tên Ngày Nơi cơng Chức Trình độ Tỷ lệ % TT tháng năm tác danh chun đóng sinh mơn góp vào việc sáng kiến 01 Phạm Thị 03/04/1985 Trường Giáo Đại học 100% Nghĩa MN Hoa viên Hồng Là tác giả đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn, Trường Mầm Non Hoa Hồng, năm học 2017-2018 - Chủ đầu tư sáng kiến: Phạm Thị Nghĩa - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục - Ngày sáng kiến áp dụng: Ngày 15/9/2017 đến ngày 15/4/2018 - Mô tả chất sáng kiến: - Lớp học gồm 45 trẻ, lớp có nhiều trẻ em dân tợc trẻ nhút nhát, hoạt động chưa linh hoạt, một số trẻ hiếu động, nghịch ngợm chưa ý đến hoạt động cô cho trẻ trải nghiệm Chính khó khăn cho việc dạy học sinh hoạt hàng ngày - Mơ tả chất sáng kiến1: + Tình trạng giải pháp biết: Hiện hoạt động vui chơi trường Mầm non nói chung trò chơi dân gian nói riêng chưa trọng, chưa giáo viên nhà quản lý quan tâm mức, trẻ chưa thực có mợt khoảng khơng gian chơi chơi thật thoải mái, hứng thú chủ động Đối với giáo viên: Có thể mợt bợ phận giáo viên chưa thực tự chủ việc tự học, tự nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức hoạt động trẻ theo kiểu lối mòn diễn nhiều, phương pháp tổ chức trò chơi dân gian giáo viên chưa thực sinh động, gây nhàm chán cho trẻ chưa thực tự giác, chưa phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ Các tài liệu vốn hiểu biết trò chơi dân gian mợt số giáo viên hạn chế, việc tổ chức trò chơi thường lặp lặp lại dẫn đến nhàm chán trẻ, nên hiệu giáo dục chưa cao Cần nêu rõ nội dung theo quy định Điểm d Khoản Điều Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định Điều lệ Sáng kiến Trẻ Mầm non thường mạnh dạn, tự tin, thơng minh, thích tham gia vào trò chơi, đặc biệt trò chơi dân gian Tuy nhiên, khả ý có chủ định trẻ Trẻ dễ dàng nhập c̣c chơi nhanh chóng tự rút khỏi trò chơi trẻ khơng hứng thú Việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ đòi hỏi phải có linh hoạt tính sáng tạo cao Mức đợ khó hay dễ trò chơi khơng giống Có trò chơi vơ đơn giản có trò chơi phức tạp, đòi hỏi người chơi phải tư trình chơi Thời gian tổ chức cho trẻ chơi hạn hẹp mợt trò chơi khơng thể diễn suốt một hoạt động trẻ mà chủ yếu lồng ghép tích hợp vào hoạt đợng khác Trong lớp thường có trẻ rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin khơng thích tham gia vào hoạt đợng tập thể Chính lý mà việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ Mầm non trường Mầm non nói chung trường Mầm non Chiềng Hắc nói riêng chưa thực mang lại kết mong muốn Kết khảo sát, thực nghiệm trẻ hoạt đợng chơi trò chơi dân gian trẻ mức độ nhận thức,hiệu sau hoạt động, hứng thú học sinh, kết cụ thể cho thấy: Đa số trẻ không hứng thú tham gia vào hoạt động, nắm kiến thức, kỹ trò chơi hời hợt, khơng rõ ràng, cụ thể sau: Sau thực nghiệm lần Kết STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ % trẻ Trẻ biết cách chơi theo nhóm 25/45 55,6% Biết chơi thuộc kết hợp đọc lời đồng dao 23/45 51,1% Trẻ tích cực hứng thú 20/45 44,4% + Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: Mục đích giải pháp; Như biết, hoạt động chủ đạo trẻ em hoạt đợng vui chơi Trẻ em khơng cần chăm sóc sức khỏe, học tập, mà quan trọng trẻ cần thỏa mãn nhu cầu vui chơi Xã hội ngày phát triển, tòa nhà cao tầng mọc lên khu vui chơi dành cho trẻ chưa thật trọng, trẻ em tiếp cận với trò chơi điện tử nhiều dần lên Xuất phát từ vai trò quan trọng hoạt động vui chơi trẻ em nhu cầu hưởng thụ hoạt động này, thấy việc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian một việc làm cần thiết vô ý nghĩa Những điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp áp dụng; Sau áp dụng sáng kiến“Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn Trung tâm”vào hoạt động thực tiễn năm học giúp giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ, việc hình thành nhân cách, phát triển tồn diện cho trẻ Căn vào đặc điểm chung thực trạng lớp tơi mạnh dạn đưa “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn” Để trẻ hoạt động vui chơi mợt cách thoải mái, hình thức trẻ làm trung tâm tạo điều kiện cho trẻ hoạt đợng tích cực, mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin hứng thú, dám thể “bản lĩnh” mình, bước đầu đặt tảng đào tạo nên người dám nghĩ, dám làm tương lai Từ kết cho thấy đồng dao gây hứng thú, thu hút trẻ vào hoạt động, trẻ háo hức tham gia vào trò chơi dân gian mà cô giáo tổ chức Trẻ biết tự tổ chức chơi trò chơi dân gian với bạn lớp với trò chơi đơn giản Qua việc thường xuyên tham gia vào trò chơi dân gian, nhận thức thể lực trẻ lớp nâng cao rõ rệt Trẻ nhanh nhẹn, động, tự tin hồn nhiên giao tiếp với người Trò chơi dân gian giúp trẻ lớp tơi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết ý thức tập thể trẻ Nhằm giúp giáo viên thấy rõ tác dụng cách tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ, đặc biệt lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trải nghiệm, hình thành rèn luyện mợt số đức tính tốt phát triển tồn diện cho trẻ: phương tiện giáo dục trẻ tồn diện nhiều mặt: Trí tuệ, đạo đức, thể chất, lao đợng thẩm mỹ, góp phần làm phong phú, cụ thể hóa, xác hóa vốn hiểu biết (kinh nghiệm) trẻ cuộc sống xung quanh Mô tả chi tiết chất giải pháp + Khả áp dụng giải pháp: Trình bày khả áp dụng vào thực tế giải pháp tạo ra; áp dụng cho đối tượng, quan, tổ chức Kho tàng trò chơi dân gian Việt Nam vô phong phú đa dạng khơng phải trò chơi phù hợp với trẻ nhỏ Vì thế, giáo viên nên có cân nhắc lựa chọn cho trẻ chơi trò chơi có luật chơi cách chơi đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu Bên cạnh đó, trường Mầm Non lại có phân chia trẻ theo nhiều độ tuổi Mỗi độ tuổi lại có mức đợ nhận thức khả ý có chủ định khác Chính thế, trò chơi cần phải lựa chọn cho phù hợp với đợ tuổi, việc lựa chọn, sưu tầm trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi cần thiết Khả áp dụng sáng kiến Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn” tổ chức áp dụng lớp Mẫu giáo lớn, lớp mẫu giáo nhỡ Trường Mầm Non Hoa Hồng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm học 2017-2018 đem lại hiệu cao Các hoạt động giáo viên tổ chức đợt thao giảng, kiểm tra chất lượng năm học đánh giá xếp loại giỏi Sáng kiến một số giáo viên nhà trường áp dụng đạt kết tốt Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn” áp dụng lĩnh vực giáo dục, cụ thể giáo dục trẻ Mầm Non Để thực tốt sáng kiến kinh nghiệm lớp cần phải có điều kiện để tổ chức cho trẻ hoạt động như: Về hoạt động lớp cô phải tạo môi trường giáo dục lớp học, lồng ghép với hoạt động ngày, tuyên truyền với cha mẹ trẻ tầm quan trọng trò chơi dân gian trẻ mầm non Trước vào hoạt động cho trẻ lớp phải nghiên cứu làm hướng dẫn trẻ để trẻ dễ hiểu, cần chuẩn bị đồ dùng gì, tích hợp vấn đề nào, chơi trò chơi khuyến khích trẻ tích cực tham gia Sau hoạt động phải đánh giá kết nhận thức kỹ tình cảm xã hợi, giao tiếp để có biện pháp dạy trẻ lúc nơi, rút kết luận có biện pháp tốt hoạt động lần sau Đánh giá kết trình thực hiện, để có kết so sánh trước sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, xem kết có đạt với yêu cầu đề hay không Phạm vi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ” tơi áp dụng lĩnh vực giáo dục trẻ mẫu giáo giáo dục mầm non tồn tỉnh, q trình nghiên cứu lựa chọn nội dung, hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mẫu giáo nói chung Điều kiện tổ chức đơn giản, khơng q phức tạp, cầu kỳ, tổ chức nơi điều kiện khó khăn nơi thuận lợi Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả Hiệu kinh tế: Qua việc áp dụng một số kinh nghiệm thân vào việc tổ chức cho trẻ lớp làm quen với trò chơi dân gian, làm 28 bộ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho tổ chức trò chơi dân gian, cụ thể 10 còn, 02 đích ném còn, 90 cờ, 30 kg sỏi trắng, 24 bợ thẻ, dây thừng, khăn loại… thông qua việc ủng hộ bậc cha mẹ học sinh tơi tự tạo từ ngun vật liệu cha mẹ học sinh mang đến Tổng giá trị đồ dùng (nếu phải mua) 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng) Hiệu xã hội: Tơi tổ chức trò chơi dân gian hoạt động lớp tạo mơi trường ngồi lớp học nhà trường đánh giá cao bậc cha mẹ học sinh, qua góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cha mẹ học sinh ngành giáo dục mầm non Trò chơi dân gian mợt di sản văn hóa dân tợc Việt Nam nợi dung một nội dung quan trọng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Góp phần tích cực nâng cao giáo dục tồn diện cho trẻ đáp ứng nhu cầu giáo dục nay, đồng thới góp phần bảo tồn phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc thực tốt cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm“ Bộ Giáo dục Đào tạo phát động Đối với trẻ Nhiều trẻ biết tự tổ chức chơi trò chơi dân gian với bạn lớp Qua việc thường xuyên tham gia vào trò chơi dân gian, nhận thức thể lực trẻ lớp nâng cao rõ rệt, trẻ nhanh nhẹn, động, tự tin hồn nhiên giao tiếp với người Trò chơi dân gian giúp trẻ lớp tơi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết ý thức tập thể trẻ Kết so sánh với đầu năm có thay đổi rõ ràng sau: * Biểu 3: Bảng so sánh trước sau thực nghiệm Trẻ biết cách chơi theo nhóm Trước thực nghiệm 14/45= 31,1% Sau T nghiệm 44/45= 97,7% Biết chơi thuộc kết hợp đọc lời đồng dao So sánh Trước thực nghiệm Tăng 66,6% 10/45=22,% Sau T nghiệm 43/45 =95,6% Trẻ tích cực hứng thú So sánh Trước thực nghiệm Sau T nghiệm So sánh Tăng 73,4% 9/45 = 20% 44/45=97,% Tăng 77,7% Sau thực nghiệm áp dụng biện pháp lớp mẫu giáo nhỡ trương Mầm Non Hoa Hồng STT Kết Số lượng trẻ Tỉ lệ % 23/24 96% 22/24 92% 23/24 96% Nội dung Trẻ biết cách chơi theo nhóm Biết chơi thuộc kết hợp đọc lời đồng dao Trẻ tích cực hứng thú Đối với giáo viên Qua thử nghiệm với cách tổ chức trò chơi dân gian tơi đồng nghiệp đánh giá cao biện pháp hướng dẫn cho trẻ Sáng kiến kinh nghiệm cán bộ, giáo viên nhà trường, khối Mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi) mà giáo viên khối Nhà trẻ, Mẫu giáo Nhỡ, Mẫu giáo Lớn trí cao việc tổ chức hoạt đợng cho trẻ làm quen trò chơi dân gian Bản thân hướng dẫn tổ chức hướng dẫn cho bạn đồng nghiệp thực Qua thực tế lại nhận thức tầm quan trọng trò chơi dân gian, thân tơi u thích tự tin tổ chức trò chơi dân gian có lồng ghép ca dao, đồng dao vào trò chơi Sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn, Trường mầm non Hoa Hồng” Huyện Mộc Châu, Năm học 2017-2018 thành công năm học 2017-2018 mà tiếp tục triển khai thực hoàn thiện tốt năm học Đối với cha mẹ trẻ 100% cha mẹ học sinh tuyên truyền, đa số cha mẹ trẻ quan tâm nhiều việc chăm sóc giáo dục cháu gia đình, cha mẹ trẻ có phối hợp gia đình giáo, sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu để cô giáo làm đồ dùng, đồ chơi, mơ hình… phục vụ cho hoạt động cháu - Những thông tin cần bảo mật: Không - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến + Địa điểm: Lớp Mẫu lớn trung tâm Trường Mầm Non Hoa Hồng + Học sinh 45/45 trẻ lớp mẫu lớn Trường MN Hoa Hồng, + Ban giám hiệu, đoàn thể trường Mầm Non Hoa Hồng + Phụ huynh lớp Mẫu giáo lớn - Mẫu giáo nhỡ Mầm Non Hoa Hồng - Đánh giá lợi ích thu từ sáng kiến: Sáng kiến“ Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn, Trường mầm non Hoa Hồng” Huyện Mộc Châu, Năm học 2017-2018 Do đặc điểm tâm sinh lí trẻ mầm non ln tò mò, hiếu đợng, ham học hỏi tìm tòi khám phá lạ Mặt khác trẻ lứa tuổi tâm lí thường là: “ Học mà chơi chơi mà học” khơng thể gò ép trẻ vào mợt khn khổ hay hình thức mang tính áp đặt Mà trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên theo hưng phấn trẻ Chính hoạt đợng vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo, hoạt đợng tạo nên c̣c sống trẻ Có thể khẳng định rằng: Nếu trẻ khơng chơi trẻ khơng phát triển tồn diện khơng chơi đứa trẻ tồn khơng phải sống Đó mợt thực tế mang tính quy luật Trò chơi giúp trẻ phát triển tồn diện thể chất lẫn tinh thần hoạt động sống trẻ Muốn thi làm rõ vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động vui chơi, thấy vai trò phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mẫu giáo Đối với trẻ: Giúp trẻ trẻ phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Phù hợp với đặc điểm tâm lý trẻ “ Học mà chơi, chơi mà học” Trẻ tích cực hoạt đợng, tự khám phá giác quan, trọng đến giáo dục cá nhân, kết hợp giáo dục nhóm hoạt đợng chung hoạt đợng góc, tăng cường giao tiếp trẻ Từ kết cho thấy đồng dao gây hứng thú, thu hút trẻ vào hoạt động, trẻ háo hức tham gia vào trò chơi dân gian mà giáo tổ chức Nhiều trẻ biết tự tổ chức chơi trò chơi dân gian với bạn lớp Qua việc thường xuyên tham gia vào trò chơi dân gian, nhận thức thể lực trẻ lớp nâng cao rõ rệt, trẻ nhanh nhẹn, động, tự tin hồn nhiên giao tiếp với người Trò chơi dân gian giúp trẻ lớp tơi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết ý thức tập thể trẻ Đối với giáo viên: Giúp giáo viên lựa chọn biện pháp, hình thức tổ chức phù hợp q trình tổ chức hoạt đợng vui chơi cho trẻ Biết cách xếp môi trường phù hợp, chất lượng chuyên môn thân đồng nghiệp nâng lên rõ rệt, thân nắm vững phương pháp dạy đổi lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ có hình thức linh hoạt sáng tạo, có tác phong sư phạm tốt, biết lồng ghép đan xen bộ môn để giáo dục trẻ phù hợp, cháu học có nếp có chất lượng Kiểm tra chất lượng trẻ cuối năm theo lĩnh vực phát triển đạt tỷ lệ cao Qua thử nghiệm với cách tổ chức trò chơi dân gian đồng nghiệp đánh giá cao biện pháp hướng dẫn cho trẻ Sáng kiến kinh nghiệm cán bộ, giáo viên nhà trường, khối Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) mà giáo viên khối Nhà trẻ, Mẫu giáo Nhỡ, Mẫu giáo Lớn trí cao việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen trò chơi dân gian Bản thân tơi hướng dẫn tổ chức hướng dẫn cho bạn đồng nghiệp thực Qua thực tế lại nhận thức tầm quan trọng trò chơi dân gian, thân tơi u thích tự tin tổ chức trò chơi dân gian có lồng ghép ca dao, đồng dao vào trò chơi - Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu ( có) Số Họ tên Ngày tháng Nơi cơng Chức Trình nội TT năm sinh tác danh độ dung nơi thường chuyên công trú môn việc hỗ trợ 01 Phạm Thị Nghĩa 03/04/1985 Trường Giáo Đại học 01 MN Hoa viên Hồng Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Mộc Châu, ngày 26 tháng năm 2018 Người nộp đơn Phạm Thị Nghĩa CỘNG HÒA-XÃ HỘI- CHỦ NGHĨA- VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mộc Châu,ngày 26 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, BẢN CHẤT, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Kính gửi: hội đồng thi đua khen thưởng Các cấp - Tên sáng kiến““ Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn trung tâm, Trường mầm non Chiềng Hắc” Huyện Mộc Châu, Năm học 2017-2018 - Tên cá nhân thực hiện: Phạm Thị Nghĩa - Đơn vị: Trường Mầm Non – Chiềng Hắc – Mộc Châu Trường Mầm Non – Hoa Hồng Thời gian triển khai thực hiện: Ngày 15/ 9/ 2017 đến ngày 15/4/2018 Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến Như biết, hoạt động chủ đạo trẻ em hoạt đợng vui chơi Trẻ em khơng cần chăm sóc sức khỏe, học tập, mà quan trọng trẻ cần thỏa mãn nhu cầu vui chơi Xã hội ngày phát triển, tòa nhà cao tầng mọc lên khu vui chơi dành cho trẻ chưa thật trọng, trẻ em tiếp cận với trò chơi điện tử nhiều dần lên Xuất phát từ vai trò quan trọng hoạt động vui chơi trẻ em nhu cầu hưởng thụ hoạt động này, thấy việc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian một việc làm cần thiết vô ý nghĩa Những điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp áp dụng; - Sau áp dụng sáng kiến“Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn Trung tâm”vào hoạt động thực tiễn năm học giúp giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ, việc hình thành nhân cách, phát triển tồn diện cho trẻ Căn vào đặc điểm chung thực trạng lớp tơi mạnh dạn đưa “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn Trung tâm” Để trẻ hoạt đợng vui chơi mợt cách thoải mái, hình thức trẻ làm trung tâm tạo điều kiện cho trẻ hoạt đợng tích cực, mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin hứng thú, dám thể “ lĩnh ” mình, bước đầu đặt tảng đào tạo nên người dám nghĩ, dám làm tương lai Từ kết cho thấy đồng dao gây hứng thú, thu hút trẻ vào hoạt động, trẻ háo hức tham gia vào trò chơi dân gian mà giáo tổ chức Trẻ biết tự tổ chức chơi trò chơi dân gian với bạn lớp với trò chơi đơn giản Qua việc thường xuyên tham gia vào trò chơi dân gian, nhận thức thể lực trẻ lớp nâng cao rõ rệt Trẻ nhanh nhẹn, động, tự tin hồn nhiên giao tiếp với người Trò chơi dân gian giúp trẻ lớp tơi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đồn kết ý thức tập thể trẻ Nhằm giúp giáo viên thấy rõ tác dụng cách tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ, đặc biệt lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trải nghiệm, hình thành rèn luyện mợt số đức tính tốt phát triển tồn diện cho trẻ: phương tiện giáo dục trẻ toàn diện nhiều mặt: Trí tuệ, đạo đức, thể chất, lao đợng thẩm mỹ, góp phần làm phong phú, cụ thể hóa, xác hóa vốn hiểu biết (kinh nghiệm) trẻ cuộc sống xung quanh Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn” áp dụng lĩnh vực giáo dục, cụ thể giáo dục trẻ Mầm Non Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng việc tổ chức hoạt đợng vui chơi, chơi trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, bước đầu đề xuất một số biện pháp tổ chức hoạt động chơi trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi một số trường mầm non địa bàn huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục kĩ xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chương trình giáo dục mầm non Khảo sát thực trạng lớp mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Chiềng Hắc Mơ tả chất sáng kiến: + Tình trạng giải pháp biết: Hiện hoạt động vui chơi trường Mầm non nói chung trò chơi dân gian nói riêng chưa trọng, chưa giáo viên nhà quản lý quan tâm mức, trẻ chưa thực có một khoảng không gian chơi chơi thật thoải mái, hứng thú chủ đợng Đối với giáo viên: Có thể một bộ phận giáo viên chưa thực tự chủ việc tự học, tự nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức hoạt động trẻ theo kiểu lối mòn diễn nhiều, phương pháp tổ chức trò chơi dân gian giáo viên chưa thực sinh động, gây nhàm chán cho trẻ chưa thực tự giác, chưa phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ Các tài liệu vốn hiểu biết trò chơi dân gian mợt số giáo viên hạn chế, việc tổ chức trò chơi thường lặp lặp lại dẫn đến nhàm chán trẻ, nên hiệu giáo dục chưa cao Trẻ Mầm non thường mạnh dạn, tự tin, thơng minh, thích tham gia vào trò chơi, đặc biệt trò chơi dân gian Tuy nhiên, khả ý có chủ định trẻ Trẻ dễ dàng nhập c̣c chơi nhanh chóng tự rút khỏi trò chơi trẻ khơng hứng thú Việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ đòi hỏi phải có linh hoạt tính sáng tạo cao Mức đợ khó hay dễ trò chơi khơng giống Có trò chơi vơ đơn giản có trò chơi phức tạp, đòi hỏi người chơi phải tư trình chơi Thời gian tổ chức cho trẻ chơi hạn hẹp mợt trò chơi diễn suốt một hoạt động trẻ mà chủ yếu lồng ghép tích hợp vào hoạt đợng khác Trong lớp thường có trẻ rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin khơng thích tham gia vào hoạt đợng tập thể Chính lý mà việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ Mầm non trường Mầm non nói chung trường Mầm non Chiềng Hắc nói riêng chưa thực mang lại kết mong muốn Kết khảo sát, thực nghiệm trẻ hoạt đợng chơi trò chơi dân gian trẻ mức độ nhận thức, hiệu sau hoạt động, hứng thú học sinh, kết cụ thể cho thấy: Đa số trẻ không hứng thú tham gia vào 10 hoạt đợng, nắm kiến thức, kỹ trò chơi hời hợt, không rõ ràng, cụ thể sau: Sau thực nghiệm lần Kết STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ % trẻ Trẻ biết cách chơi theo nhóm 25/45 55,6% Biết chơi thuộc kết hợp đọc lời đồng dao 23/45 51,1% Trẻ tích cực hứng thú 20/45 44,4% + Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: Mục đích giải pháp; Như biết, hoạt đợng chủ đạo trẻ em hoạt động vui chơi Trẻ em không cần chăm sóc sức khỏe, học tập, mà quan trọng trẻ cần thỏa mãn nhu cầu vui chơi Xã hợi ngày phát triển, tòa nhà cao tầng mọc lên khu vui chơi dành cho trẻ chưa thật trọng, trẻ em tiếp cận với trò chơi điện tử nhiều dần lên Xuất phát từ vai trò quan trọng hoạt đợng vui chơi trẻ em nhu cầu hưởng thụ hoạt động này, thấy việc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian mợt việc làm cần thiết vô ý nghĩa Những điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp áp dụng; Sau áp dụng sáng kiến“Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn Trung tâm”vào hoạt động thực tiễn năm học giúp giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ, việc hình thành nhân cách, phát triển toàn diện cho trẻ Căn vào đặc điểm chung thực trạng lớp tơi mạnh dạn đưa “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn Trung tâm” Để trẻ hoạt động vui chơi một cách thoải mái, hình thức trẻ làm trung tâm tạo điều kiện cho trẻ hoạt đợng tích cực, mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin hứng thú, dám thể “ lĩnh” mình, bước đầu đặt tảng đào tạo nên người dám nghĩ, dám làm tương lai Từ kết cho thấy đồng dao gây hứng thú, thu hút trẻ vào hoạt động, trẻ háo hức tham gia vào trò chơi dân gian mà giáo tổ chức Trẻ biết tự tổ chức chơi trò chơi dân gian với bạn lớp với trò chơi đơn giản Qua việc thường xuyên tham gia vào trò chơi dân gian, nhận thức thể lực trẻ lớp nâng cao rõ rệt Trẻ nhanh nhẹn, động, tự tin hồn nhiên giao tiếp với người Trò chơi dân gian giúp trẻ lớp tơi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết ý thức tập thể trẻ Nhằm giúp giáo viên thấy rõ tác dụng cách tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ, đặc biệt lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trải nghiệm, hình thành rèn luyện mợt số đức tính tốt phát triển tồn diện cho trẻ: 11 phương tiện giáo dục trẻ toàn diện nhiều mặt: Trí tuệ, đạo đức, thể chất, lao đợng thẩm mỹ, góp phần làm phong phú, cụ thể hóa, xác hóa vốn hiểu biết (kinh nghiệm) trẻ cuộc sống xung quanh Mô tả chi tiết chất giải pháp + Khả áp dụng giải pháp: Trình bày khả áp dụng vào thực tế giải pháp tạo ra; áp dụng cho đối tượng, quan, tổ chức Kho tàng trò chơi dân gian Việt Nam vô phong phú đa dạng trò chơi phù hợp với trẻ nhỏ Vì thế, giáo viên nên có cân nhắc lựa chọn cho trẻ chơi trò chơi có luật chơi cách chơi đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu Bên cạnh đó, trường Mầm Non lại có phân chia trẻ theo nhiều độ tuổi Mỗi độ tuổi lại có mức đợ nhận thức khả ý có chủ định khác Chính thế, trò chơi cần phải lựa chọn cho phù hợp với đợ tuổi, việc lựa chọn, sưu tầm trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi cần thiết Khả áp dụng sáng kiến Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ” tổ chức áp dụng lớp mẫu giáo lớn trung tâm, Trường mầm non Chiềng Hắc” Huyện Mộc Châu năm học 2017-2018 đem lại hiệu cao Các hoạt động giáo viên tổ chức đợt thao giảng, kiểm tra chất lượng năm học đánh giá xếp loại giỏi Sáng kiến một số giáo viên nhà trường giáo viên mâm non toàn huyện áp dụng đạt kết tốt Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ” áp dụng lĩnh vực giáo dục, cụ thể giáo dục trẻ mầm non Để thực tốt sáng kiến kinh nghiệm lớp cần phải có điều kiện để tổ chức cho trẻ hoạt động như: Về hoạt động lớp cô phải tạo môi trường giáo dục lớp học, lồng ghép với hoạt động ngày, tuyên truyền với cha mẹ trẻ tầm quan trọng trò chơi dân gian trẻ mầm non Trước vào hoạt động cho trẻ lớp phải nghiên cứu làm hướng dẫn trẻ để trẻ dễ hiểu, cần chuẩn bị đồ dùng gì, tích hợp vấn đề nào, chơi trò chơi khuyến khích trẻ tích cực tham gia Sau hoạt động phải đánh giá kết nhận thức kỹ tình cảm xã hợi, giao tiếp để có biện pháp dạy trẻ lúc nơi, rút kết luận có biện pháp tốt hoạt đợng lần sau Đánh giá kết trình thực hiện, để có kết so sánh trước sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, xem kết có đạt với u cầu đề hay khơng Phạm vi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ” tơi áp dụng lĩnh vực giáo dục trẻ mẫu giáo giáo dục mầm non tồn tỉnh, q trình nghiên cứu tơi lựa chọn nợi dung, hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mẫu giáo nói chung Điều kiện tổ chức đơn 12 giản, không phức tạp, cầu kỳ, tổ chức nơi điều kiện khó khăn nơi thuận lợi kết quả, hiệu mang lại lợi ích thiết thực kinh tế, lợi ích mặt xã hội giải pháp (Từ tháng năm 2017 Đến tháng năm 2018 trường Mầm Non Chiềng Hắc từ tháng 3-4 trường Mầm Non Hoa Hồng sau) Hiệu kinh tế: Qua việc áp dụng một số kinh nghiệm thân vào việc tổ chức cho trẻ lớp làm quen với trò chơi dân gian, làm 28 bộ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho tổ chức trò chơi dân gian, cụ thể 10 còn, 02 đích ném còn, 90 cờ, 30 kg sỏi trắng, 24 bợ thẻ, dây thừng, khăn loại… thông qua việc ủng hộ bậc cha mẹ học sinh tơi tự tạo từ ngun vật liệu cha mẹ học sinh mang đến Tổng giá trị đồ dùng (nếu phải mua) 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng) Hiệu xã hội: Tơi tổ chức trò chơi dân gian hoạt động lớp tạo mơi trường ngồi lớp học nhà trường đánh giá cao bậc cha mẹ học sinh, qua góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cha mẹ học sinh ngành giáo dục mầm non Trò chơi dân gian mợt di sản văn hóa dân tợc Việt Nam nợi dung một nội dung quan trọng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Góp phần tích cực nâng cao giáo dục tồn diện cho trẻ đáp ứng nhu cầu giáo dục nay, đồng thới góp phần bảo tồn phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc thực tốt cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm“ Bộ Giáo dục Đào tạo phát động Đối với trẻ Nhiều trẻ biết tự tổ chức chơi trò chơi dân gian với bạn lớp Qua việc thường xuyên tham gia vào trò chơi dân gian, nhận thức thể lực trẻ lớp nâng cao rõ rệt, trẻ nhanh nhẹn, động, tự tin hồn nhiên giao tiếp với người Trò chơi dân gian giúp trẻ lớp tơi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết ý thức tập thể trẻ Kết so sánh với đầu năm có thay đổi rõ ràng sau: * Biểu 3: Bảng so sánh trước sau thực nghiệm trường Mầm Non Chiềng Hắc Trẻ biết cách chơi theo nhóm Trước thực nghiệm 14/45= 31,1% Sau T nghiệm 44/45= 97,7% Biết chơi thuộc kết hợp đọc lời đồng dao So sánh Trước thực nghiệm Tăng 66,6% 10/45=22,% Sau T nghiệm 43/45 =95,6% Trẻ tích cực hứng thú So sánh Trước thực nghiệm Sau T nghiệm So sánh Tăng 73,4% 9/45 = 20% 44/45=97,% Tăng 77,7% Sau thực nghiệm áp dụng biện pháp trương Mầm Non Hoa Hồng 13 STT Kết Số lượng trẻ Tỉ lệ % 23/24 96% 22/24 92% 23/24 96% Nội dung Trẻ biết cách chơi theo nhóm Biết chơi thuộc kết hợp đọc lời đồng dao Trẻ tích cực hứng thú Đối với giáo viên Qua thử nghiệm với cách tổ chức trò chơi dân gian đồng nghiệp đánh giá cao biện pháp hướng dẫn cho trẻ Sáng kiến kinh nghiệm cán bộ, giáo viên nhà trường, khối Mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi) mà giáo viên khối Nhà trẻ, Mẫu giáo Nhỡ, Mẫu giáo Lớn trí cao việc tổ chức hoạt đợng cho trẻ làm quen trò chơi dân gian Bản thân hướng dẫn tổ chức hướng dẫn cho bạn đồng nghiệp thực Qua thực tế lại nhận thức tầm quan trọng trò chơi dân gian, thân tơi yêu thích tự tin tổ chức trò chơi dân gian có lồng ghép ca dao, đồng dao vào trò chơi Sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn trung tâm, Trường mầm non Chiềng Hắc” Huyện Mộc Châu, Năm học 2017-2018 thành công năm học 2017-2018 mà tiếp tục triển khai thực hoàn thiện tốt năm học Đối với cha mẹ trẻ 100% cha mẹ học sinh tuyên truyền, đa số cha mẹ trẻ quan tâm nhiều việc chăm sóc giáo dục cháu gia đình, cha mẹ trẻ có phối hợp gia đình cô giáo, sưu tầm ủng hộ nguyên vật liệu để giáo làm đồ dùng, đồ chơi, mơ hình… phục vụ cho hoạt động cháu - Những thông tin cần bảo mật: Không - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến + Địa điểm: Lớp Mẫu lớn trung tâm Trường MN Chiềng Hắc, Mầm Non Hoa Hồng + Học sinh 45/45 trẻ lớp mẫu lớn trung tâm Trường MN Chiềng Hắc, Mầm Non Hoa Hồng + Ban giám hiệu, đoàn thể trường Mầm non Chiềng Hắc, Mầm Non Hoa Hồng + Phụ huynh lớp Mẫu giáo lớn Trung Tâm - Trường Mầm Non - Chiềng Hắc, Mẫu giáo nhỡ Mầm Non Hoa Hồng - Đánh giá lợi ích thu từ sáng kiến: Sáng kiến“ Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn trung tâm, Trường mầm non Chiềng Hắc” Huyện Mộc Châu, Năm học 2017-2018 Do đặc điểm tâm sinh lí trẻ mầm non ln tò mò, hiếu đợng, ham học hỏi tìm tòi khám phá lạ Mặt khác trẻ lứa tuổi tâm lí thường là: “ Học mà chơi chơi mà học” khơng thể gò ép trẻ vào mợt khn khổ hay hình thức mang tính áp đặt Mà trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên theo hưng phấn trẻ Chính hoạt đợng vui chơi hoạt đợng 14 chủ đạo trẻ mẫu giáo, hoạt động tạo nên c̣c sống trẻ Có thể khẳng định rằng: Nếu trẻ khơng chơi trẻ khơng phát triển tồn diện khơng chơi đứa trẻ tồn khơng phải sống Đó mợt thực tế mang tính quy luật Trò chơi giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần hoạt đợng sống trẻ Muốn thi làm rõ vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt đợng vui chơi, thấy vai trò phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mẫu giáo Đối với trẻ: Giúp trẻ trẻ phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Phù hợp với đặc điểm tâm lý trẻ “ Học mà chơi, chơi mà học” Trẻ tích cực hoạt động, tự khám phá giác quan, trọng đến giáo dục cá nhân, kết hợp giáo dục nhóm hoạt đợng chung hoạt đợng góc, tăng cường giao tiếp cô trẻ Từ kết cho thấy đồng dao gây hứng thú, thu hút trẻ vào hoạt động, trẻ háo hức tham gia vào trò chơi dân gian mà cô giáo tổ chức Nhiều trẻ biết tự tổ chức chơi trò chơi dân gian với bạn lớp Qua việc thường xuyên tham gia vào trò chơi dân gian, nhận thức thể lực trẻ lớp nâng cao rõ rệt, trẻ nhanh nhẹn, động, tự tin hồn nhiên giao tiếp với người Trò chơi dân gian giúp trẻ lớp tơi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đồn kết ý thức tập thể trẻ Đối với giáo viên: Giúp giáo viên lựa chọn biện pháp, hình thức tổ chức phù hợp trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ Biết cách xếp môi trường phù hợp, chất lượng chuyên môn thân đồng nghiệp nâng lên rõ rệt, thân nắm vững phương pháp dạy đổi lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ có hình thức linh hoạt sáng tạo, có tác phong sư phạm tốt, biết lồng ghép đan xen bộ môn để giáo dục trẻ phù hợp, cháu học có nếp có chất lượng Kiểm tra chất lượng trẻ cuối năm theo lĩnh vực phát triển đạt tỷ lệ cao Qua thử nghiệm với cách tổ chức trò chơi dân gian tơi đồng nghiệp đánh giá cao biện pháp hướng dẫn cho trẻ Sáng kiến kinh nghiệm cán bộ, giáo viên nhà trường, khối Mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi) mà giáo viên khối Nhà trẻ, Mẫu giáo Nhỡ, Mẫu giáo Lớn trí cao việc tổ chức hoạt đợng cho trẻ làm quen trò chơi dân gian Bản thân hướng dẫn tổ chức hướng dẫn cho bạn đồng nghiệp thực Qua thực tế lại nhận thức tầm quan trọng trò chơi dân gian, thân tơi u thích tự tin tổ chức trò chơi dân gian có lồng ghép ca dao, đồng dao vào trò chơi - Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu ( có) Số Họ tên Ngày tháng Nơi cơng Chức Trình nội TT năm sinh tác danh độ dung nơi thường chuyên công trú môn việc 15 01 Phạm Thị Nghĩa hỗ trợ 01 03/04/1985 Trường Mn Giáo Đại học Chiềng viên Hắc – Trường MN Hoa Hồng Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến * Phạm vi : Nghiên cứu thực trạng “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn trung tâm, Trường mầm non Chiềng Hắc” Huyện Mộc Châu, Năm học 20172018 Trong nhà trường đơn vị trường toàn huyện Thời gian thực tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 - Tháng 8-9 năm 2015: Nghiên cứu lý luận đề tài - Từ tháng đến tháng 10 năm 2017: Nghiên cứu thực trạng giải pháp “Một số biện pháp thu hút nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo lớn trung tâm, Trường mầm non Chiềng Hắc” Huyện Mộc Châu, Năm học 2017-2018 - Từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018: Đưa giải pháp nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn công tác “giáo dục Tình cảm- kỹ – xã hợi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường Chiềng Hắc.” Kiến nghị, đề xuất a Về danh sách cá nhân công nhận đồng tác giả sáng kiến Số Họ tên Ngày tháng Nơi cơng Chức Trình nội TT năm sinh tác danh độ dung nơi thường chuyên công trú môn việc hỗ trợ 01 Phạm Thị Nghĩa 03/04/1985 Trường Mn Giáo Đại học 01 Chiềng viên Hắc, Trường MN Hoa Hồng b Ý kiến đề xuất Để thực nợi dung chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt việc tổ chức hoạt động để đưa trò chơi dân gian đến với trẻ dựa vào thực tế nhà trường tơi xin có mợt số đề xuất sau: Đối với Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện để giáo viên thực có hiệu cơng tác giảng dạy 16 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo cần mở lớp tập huấn bổ sung thêm tài liệu, băng hình tham khảo cho giáo viên trẻ ca dao, đồng dao, trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi mầm non giúp cho giáo viên nhà trường thực đạt hiệu cao Các cấp, ngành cần quan tâm nhiều tới đội ngũ giáo viên mầm non Tạo điều kiện cho giao lưu học hỏi đồng nghiệp trường bạn để từ có nhiều kinh nghiệm hay áp dụng vào dạy tốt Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Chiềng Hắc, Ngày 26 tháng năm 2018 Người báo cáo Nguyễn Thị Lợi Phạm Thị Nghĩa 17 ... đề nghị công nhận sáng kiến: Mục đích giải pháp; Như biết, hoạt động chủ đạo trẻ em hoạt đợng vui chơi Trẻ em khơng cần chăm sóc sức khỏe, học tập, mà quan trọng trẻ cần thỏa mãn nhu cầu vui... đề nghị công nhận sáng kiến: Mục đích giải pháp; Như biết, hoạt đợng chủ đạo trẻ em hoạt đợng vui chơi Trẻ em khơng cần chăm sóc sức khỏe, học tập, mà quan trọng trẻ cần thỏa mãn nhu cầu vui... nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn công tác “giáo dục Tình cảm- kỹ – xã hợi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường Chiềng Hắc.” Kiến nghị, đề xuất a Về danh sách cá nhân công nhận đồng tác giả sáng kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn yêu cầu công nhận SKKN, Đơn yêu cầu công nhận SKKN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn